งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

อาคารเซรามิกส์

5,827 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,469 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
+2,881 บาท.
-730 หน่วย.
ก.พ 66
+3,031 บาท.
-768 หน่วย.
มี.ค 66
+3,395 บาท.
-860 หน่วย.
เม.ย 66
+2,588 บาท.
-656 หน่วย.
พ.ค 66
+3,439 บาท.
-871 หน่วย.
มิ.ย 66
624 บาท.
155 หน่วย.
ก.ค 66
5,086 บาท.
1,282 หน่วย.
ส.ค 66
3,027 บาท.
762 หน่วย.
ก.ย 66
5,827 บาท.
1,469 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเซรามิกส์


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
48.0%
8595.0|10064.0 1469.0|1.0 1469.0
5,827 บาท.
2566 00:00:00
40.5%
10064.0|10826.0 762.0|1.0 762.0
3,027 บาท.
2566 00:00:00
87.7%
7313.0|8595.0 1282.0|1.0 1282.0
5,086 บาท.
2566 00:00:00
651.4%
7158.0|7313.0 155.0|1.0 155.0
624 บาท.
2566 00:00:00
24.8%
8029.0|7158.0 -871.0|1.0 -871.0
3,439 บาท.
2566 00:00:00
23.8%
8685.0|8029.0 -656.0|1.0 -656.0
2,588 บาท.
2566 00:00:00
10.7%
9545.0|8685.0 -860.0|1.0 -860.0
3,395 บาท.
2566 00:00:00
5.0%
10313.0|9545.0 -768.0|1.0 -768.0
3,031 บาท.
2566 00:00:00
3.7%
11043.0|10313.0 -730.0|1.0 -730.0
2,881 บาท.
2565 00:00:00
44.5%
11746.0|11043.0 -703.0|1.0 -703.0
2,774 บาท.
2565 00:00:00
54.6%
12137.0|11746.0 -391.0|1.0 -391.0
1,538 บาท.
2565 00:00:00
86.3%
12995.0|12137.0 -858.0|1.0 -858.0
3,387 บาท.
2565 00:00:00
79.2%
13115.0|12995.0 -120.0|1.0 -120.0
465 บาท.
2565 00:00:00
91.3%
13683.0|13115.0 -568.0|1.0 -568.0
2,239 บาท.
2565 00:00:00
95.7%
13735.0|13683.0 -52.0|1.0 -52.0
196 บาท.
2565 00:00:00
33.9%
14880.0|13735.0 -1145.0|1.0 -1145.0
4,524 บาท.
2565 00:00:00
19.5%
16611.0|14880.0 -1731.0|1.0 -1731.0
6,844 บาท.
2565 00:00:00
10.7%
18760.0|16611.0 -2149.0|1.0 -2149.0
8,499 บาท.
2565 00:00:00
2.2%
21165.0|18760.0 -2405.0|1.0 -2405.0
9,513 บาท.
2565 00:00:00
29.3%
23624.0|21165.0 -2459.0|1.0 -2459.0
9,727 บาท.
2565 00:00:00
14.2%
25364.0|23624.0 -1740.0|1.0 -1740.0
6,880 บาท.
2564 00:00:00
19.5%
27392.0|25364.0 -2028.0|1.0 -2028.0
8,020 บาท.
2564 00:00:00
49.6%
29026.0|27392.0 -1634.0|1.0 -1634.0
6,460 บาท.
2564 00:00:00
47.4%
29850.0|29026.0 -824.0|1.0 -824.0
3,253 บาท.
2564 00:00:00
154.6%
31415.0|29850.0 -1565.0|1.0 -1565.0
6,187 บาท.
2564 00:00:00
204.5%
28556.0|31415.0 2859.0|1.0 2859.0
11,330 บาท.
2564 00:00:00
10.7%
31548.0|28556.0 -2992.0|1.0 -2992.0
11,837 บาท.
2564 00:00:00
1.7%
34898.0|31548.0 -3350.0|1.0 -3350.0
13,254 บาท.
2564 00:00:00
34.1%
38307.0|34898.0 -3409.0|1.0 -3409.0
13,488 บาท.
2564 00:00:00
15.5%
40554.0|38307.0 -2247.0|1.0 -2247.0
8,887 บาท.
2564 00:00:00
4.0%
42453.0|40554.0 -1899.0|1.0 -1899.0
7,509 บาท.
2564 00:00:00
21.2%
44432.0|42453.0 -1979.0|1.0 -1979.0
7,826 บาท.
2564 00:00:00
29.9%
45991.0|44432.0 -1559.0|1.0 -1559.0
6,163 บาท.
2563 00:00:00
16.2%
48214.0|45991.0 -2223.0|1.0 -2223.0
8,792 บาท.
2563 00:00:00
27.7%
50078.0|48214.0 -1864.0|1.0 -1864.0
7,371 บาท.
2563 00:00:00
35.6%
51426.0|50078.0 -1348.0|1.0 -1348.0
5,328 บาท.
2563 00:00:00
5.6%
52295.0|51426.0 -869.0|1.0 -869.0
3,431 บาท.
2563 00:00:00
37.5%
53215.0|52295.0 -920.0|1.0 -920.0
3,633 บาท.
2563 00:00:00
39.0%
54685.0|53215.0 -1470.0|1.0 -1470.0
5,811 บาท.
2563 00:00:00
25.3%
57095.0|54685.0 -2410.0|1.0 -2410.0
9,533 บาท.
2563 00:00:00
10.5%
60321.0|57095.0 -3226.0|1.0 -3226.0
12,764 บาท.
2563 00:00:00
34.3%
63207.0|60321.0 -2886.0|1.0 -2886.0
11,417 บาท.
2563 00:00:00
8.7%
65104.0|63207.0 -1897.0|1.0 -1897.0
7,501 บาท.
2563 00:00:00
23.4%
67182.0|65104.0 -2078.0|1.0 -2078.0
8,218 บาท.
2563 00:00:00
0%
69722.0|67182.0 -2712.0|1.0 -2712.0
10,728 บาท.
2562 00:00:00
3.1%
72434.0|69722.0 -2712.0|1.0 -2712.0
10,728 บาท.
2562 00:00:00
29.1%
75063.0|72434.0 -2629.0|1.0 -2629.0
10,400 บาท.
2562 00:00:00
54.9%
76928.0|75063.0 -1865.0|1.0 -1865.0
7,375 บาท.
2562 00:00:00
9.9%
77771.0|76928.0 -843.0|1.0 -843.0
3,328 บาท.
2562 00:00:00
38.1%
78531.0|77771.0 -760.0|1.0 -760.0
2,999 บาท.
2562 00:00:00
2.4%
79758.0|78531.0 -1227.0|1.0 -1227.0
4,848 บาท.
2562 00:00:00
13.2%
80956.0|79758.0 -1198.0|1.0 -1198.0
4,734 บาท.
2562 00:00:00
46.6%
81996.0|80956.0 -1040.0|1.0 -1040.0
4,108 บาท.
2562 00:00:00
11.1%
83943.0|81996.0 -1947.0|1.0 -1947.0
7,699 บาท.
2562 00:00:00
15.6%
86134.0|83943.0 -2191.0|1.0 -2191.0
8,665 บาท.
2562 00:00:00
12.5%
88730.0|86134.0 -2596.0|1.0 -2596.0
10,269 บาท.
2562 00:00:00
6.4%
91002.0|88730.0 -2272.0|1.0 -2272.0
8,986 บาท.
2561 00:00:00
11.5%
93129.0|91002.0 -2127.0|1.0 -2127.0
8,412 บาท.
2561 00:00:00
9.6%
95012.0|93129.0 -1883.0|1.0 -1883.0
7,446 บาท.
2561 00:00:00
100.0%
96715.0|95012.0 -1703.0|1.0 -1703.0
6,733 บาท.
2561 00:00:00
100.0%
96718.0|96715.0 -3.0|1.0 -3.0
2 บาท.
2561 00:00:00
27.4%
94563.0|96718.0 2155.0|1.0 2155.0
8,543 บาท.
2561 00:00:00
21.7%
92999.0|94563.0 1564.0|1.0 1564.0
6,203 บาท.
2561 00:00:00
60.5%
91774.0|92999.0 1225.0|1.0 1225.0
4,860 บาท.
2561 00:00:00
26.5%
88671.0|91774.0 3103.0|1.0 3103.0
12,296 บาท.
2561 00:00:00
27.8%
86391.0|88671.0 2280.0|1.0 2280.0
9,038 บาท.
2561 00:00:00
12.5%
84745.0|86391.0 1646.0|1.0 1646.0
6,527 บาท.
2561 00:00:00
19.7%
83305.0|84745.0 1440.0|1.0 1440.0
5,712 บาท.
2561 00:00:00
32.8%
82149.0|83305.0 1156.0|1.0 1156.0
4,587 บาท.
2560 00:00:00
19.5%
80428.0|82149.0 1721.0|1.0 1721.0
6,824 บาท.
2560 00:00:00
20.5%
78291.0|80428.0 2137.0|1.0 2137.0
8,472 บาท.
2560 00:00:00
17.7%
75603.0|78291.0 2688.0|1.0 2688.0
10,653 บาท.
2560 00:00:00
17.7%
72337.0|75603.0 3266.0|1.0 3266.0
12,942 บาท.
2560 00:00:00
7.2%
69649.0|72337.0 2688.0|1.0 2688.0
10,653 บาท.
2560 00:00:00
41.7%
67155.0|69649.0 2494.0|1.0 2494.0
9,885 บาท.
2560 00:00:00
31.3%
62878.0|67155.0 4277.0|1.0 4277.0
16,945 บาท.
2560 00:00:00
54.3%
56652.0|62878.0 6226.0|1.0 6226.0
24,662 บาท.
2560 00:00:00
26.0%
53807.0|56652.0 2845.0|1.0 2845.0
11,275 บาท.
2560 00:00:00
58.8%
49959.0|53807.0 3848.0|1.0 3848.0
15,246 บาท.
2560 00:00:00
12.8%
48374.0|49959.0 1585.0|1.0 1585.0
6,286 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 46556.0|48374.0 1818.0|1.0 1818.0
7,208 บาท.