งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

หอปรัชญาราชกาลที่ ๙

37,562 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

9,484 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
24,409 บาท.
6,162 หน่วย.
ก.พ 66
43,213 บาท.
10,911 หน่วย.
มี.ค 66
29,944 บาท.
7,560 หน่วย.
เม.ย 66
21,918 บาท.
5,533 หน่วย.
พ.ค 66
34,858 บาท.
8,801 หน่วย.
มิ.ย 66
22,651 บาท.
5,718 หน่วย.
ก.ค 66
42,314 บาท.
10,684 หน่วย.
ส.ค 66
42,729 บาท.
10,789 หน่วย.
ก.ย 66
37,562 บาท.
9,484 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอปรัชญาราชกาลที่ ๙


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
12.1%
673644.0|683128.0 9484.0|1.0 9484.0
37,562 บาท.
2566 00:00:00
1.0%
683128.0|693917.0 10789.0|1.0 10789.0
42,729 บาท.
2566 00:00:00
46.5%
662960.0|673644.0 10684.0|1.0 10684.0
42,314 บาท.
2566 00:00:00
35.0%
657242.0|662960.0 5718.0|1.0 5718.0
22,651 บาท.
2566 00:00:00
37.1%
648441.0|657242.0 8801.0|1.0 8801.0
34,858 บาท.
2566 00:00:00
26.8%
642908.0|648441.0 5533.0|1.0 5533.0
21,918 บาท.
2566 00:00:00
30.7%
635348.0|642908.0 7560.0|1.0 7560.0
29,944 บาท.
2566 00:00:00
43.5%
624437.0|635348.0 10911.0|1.0 10911.0
43,213 บาท.
2566 00:00:00
49.1%
618275.0|624437.0 6162.0|1.0 6162.0
24,409 บาท.
2565 00:00:00
2.5%
606169.0|618275.0 12106.0|1.0 12106.0
47,944 บาท.
2565 00:00:00
46.9%
593749.0|606169.0 12420.0|1.0 12420.0
49,187 บาท.
2565 00:00:00
52.3%
587153.0|593749.0 6596.0|1.0 6596.0
26,127 บาท.
2565 00:00:00
31.7%
573323.0|587153.0 13830.0|1.0 13830.0
54,770 บาท.
2565 00:00:00
24.3%
563883.0|573323.0 9440.0|1.0 9440.0
37,388 บาท.
2565 00:00:00
42.8%
556736.0|563883.0 7147.0|1.0 7147.0
28,309 บาท.
2565 00:00:00
21.6%
544234.0|556736.0 12502.0|1.0 12502.0
49,512 บาท.
2565 00:00:00
48.0%
534432.0|544234.0 9802.0|1.0 9802.0
38,821 บาท.
2565 00:00:00
62.4%
529339.0|534432.0 5093.0|1.0 5093.0
20,176 บาท.
2565 00:00:00
56.9%
515804.0|529339.0 13535.0|1.0 13535.0
53,602 บาท.
2565 00:00:00
37.5%
509968.0|515804.0 5836.0|1.0 5836.0
23,118 บาท.
2565 00:00:00
37.4%
506323.0|509968.0 3645.0|1.0 3645.0
14,443 บาท.
2564 00:00:00
45.6%
500503.0|506323.0 5820.0|1.0 5820.0
23,055 บาท.
2564 00:00:00
35.7%
497336.0|500503.0 3167.0|1.0 3167.0
12,550 บาท.
2564 00:00:00
17.5%
492410.0|497336.0 4926.0|1.0 4926.0
19,515 บาท.
2564 00:00:00
13.5%
486437.0|492410.0 5973.0|1.0 5973.0
23,660 บาท.
2564 00:00:00
10.1%
481268.0|486437.0 5169.0|1.0 5169.0
20,477 บาท.
2564 00:00:00
0.1%
476619.0|481268.0 4649.0|1.0 4649.0
18,418 บาท.
2564 00:00:00
1.8%
471966.0|476619.0 4653.0|1.0 4653.0
18,434 บาท.
2564 00:00:00
48.8%
467230.0|471966.0 4736.0|1.0 4736.0
18,762 บาท.
2564 00:00:00
26.9%
457977.0|467230.0 9253.0|1.0 9253.0
36,648 บาท.
2564 00:00:00
65.3%
445323.0|457977.0 12654.0|1.0 12654.0
50,114 บาท.
2564 00:00:00
20.3%
440934.0|445323.0 4389.0|1.0 4389.0
17,388 บาท.
2564 00:00:00
45.0%
437438.0|440934.0 3496.0|1.0 3496.0
13,853 บาท.
2563 00:00:00
26.9%
431084.0|437438.0 6354.0|1.0 6354.0
25,169 บาท.
2563 00:00:00
12.8%
426440.0|431084.0 4644.0|1.0 4644.0
18,398 บาท.
2563 00:00:00
1.2%
421112.0|426440.0 5328.0|1.0 5328.0
21,106 บาท.
2563 00:00:00
20.8%
415721.0|421112.0 5391.0|1.0 5391.0
21,356 บาท.
2563 00:00:00
18.6%
408910.0|415721.0 6811.0|1.0 6811.0
26,978 บาท.
2563 00:00:00
9.6%
403363.0|408910.0 5547.0|1.0 5547.0
21,974 บาท.
2563 00:00:00
31.4%
397230.0|403363.0 6133.0|1.0 6133.0
24,294 บาท.
2563 00:00:00
11.9%
393023.0|397230.0 4207.0|1.0 4207.0
16,668 บาท.
2563 00:00:00
15.3%
389316.0|393023.0 3707.0|1.0 3707.0
14,688 บาท.
2563 00:00:00
45.7%
386177.0|389316.0 3139.0|1.0 3139.0
12,439 บาท.
2563 00:00:00
13.9%
380396.0|386177.0 5781.0|1.0 5781.0
22,900 บาท.
2563 00:00:00
0%
372606.0|380396.0 6714.0|1.0 6714.0
26,594 บาท.
2562 00:00:00
11.9%
365892.0|372606.0 6714.0|1.0 6714.0
26,594 บาท.
2562 00:00:00
31.1%
358269.0|365892.0 7623.0|1.0 7623.0
30,194 บาท.
2562 00:00:00
31.8%
347201.0|358269.0 11068.0|1.0 11068.0
43,834 บาท.
2562 00:00:00
4.1%
330979.0|347201.0 16222.0|1.0 16222.0
64,242 บาท.
2562 00:00:00
16.0%
315429.0|330979.0 15550.0|1.0 15550.0
61,581 บาท.
2562 00:00:00
20.8%
302370.0|315429.0 13059.0|1.0 13059.0
51,718 บาท.
2562 00:00:00
26.0%
285875.0|302370.0 16495.0|1.0 16495.0
65,323 บาท.
2562 00:00:00
27.2%
263588.0|285875.0 22287.0|1.0 22287.0
88,256 บาท.
2562 00:00:00
7.9%
247372.0|263588.0 16216.0|1.0 16216.0
64,218 บาท.
2562 00:00:00
37.0%
232442.0|247372.0 14930.0|1.0 14930.0
59,126 บาท.
2562 00:00:00
8.7%
223031.0|232442.0 9411.0|1.0 9411.0
37,273 บาท.
2562 00:00:00
35.3%
214438.0|223031.0 8593.0|1.0 8593.0
34,034 บาท.
2561 00:00:00
33.6%
201157.0|214438.0 13281.0|1.0 13281.0
52,597 บาท.
2561 00:00:00
44.9%
192342.0|201157.0 8815.0|1.0 8815.0
34,913 บาท.
2561 00:00:00
19.6%
176329.0|192342.0 16013.0|1.0 16013.0
63,414 บาท.
2561 00:00:00
23.8%
163461.0|176329.0 12868.0|1.0 12868.0
50,961 บาท.
2561 00:00:00
1.7%
146571.0|163461.0 16890.0|1.0 16890.0
66,887 บาท.
2561 00:00:00
36.5%
129972.0|146571.0 16599.0|1.0 16599.0
65,734 บาท.
2561 00:00:00
53.6%
119437.0|129972.0 10535.0|1.0 10535.0
41,724 บาท.
2561 00:00:00
22.3%
96722.0|119437.0 22715.0|1.0 22715.0
89,951 บาท.
2561 00:00:00
95.5%
67478.0|96722.0 29244.0|1.0 29244.0
115,803 บาท.
2561 00:00:00
90.1%
66178.0|67478.0 1300.0|1.0 1300.0
5,157 บาท.
2561 00:00:00
69.0%
53027.0|66178.0 13151.0|1.0 13151.0
52,082 บาท.
2561 00:00:00
34.0%
48948.0|53027.0 4079.0|1.0 4079.0
16,161 บาท.
2560 00:00:00
46.4%
46255.0|48948.0 2693.0|1.0 2693.0
10,673 บาท.
2560 00:00:00
41.3%
41227.0|46255.0 5028.0|1.0 5028.0
19,919 บาท.
2560 00:00:00
1.0%
38277.0|41227.0 2950.0|1.0 2950.0
11,691 บาท.
2560 00:00:00
0%
35297.0|38277.0 2980.0|1.0 2980.0
11,809 บาท.
2560 00:00:00
21.6%
32317.0|35297.0 2980.0|1.0 2980.0
11,809 บาท.
2560 00:00:00
73.3%
28514.0|32317.0 3803.0|1.0 3803.0
15,068 บาท.
2560 00:00:00
0%
14257.0|28514.0 14257.0|1.0 14257.0
56,461 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 0.0|14257.0 14257.0|1.0 14257.0
56,461 บาท.