งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

หอพักใหม่

16,482 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

4,160 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
13,029 บาท.
3,288 หน่วย.
ก.พ 66
8,499 บาท.
2,144 หน่วย.
มี.ค 66
16,450 บาท.
4,152 หน่วย.
เม.ย 66
3,684 บาท.
928 หน่วย.
พ.ค 66
6,029 บาท.
1,520 หน่วย.
มิ.ย 66
16,703 บาท.
4,216 หน่วย.
ก.ค 66
31,528 บาท.
7,960 หน่วย.
ส.ค 66
17,052 บาท.
4,304 หน่วย.
ก.ย 66
16,482 บาท.
4,160 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอพักใหม่


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
3.3%
9270.0|9322.0 52.0|80.0 4160.0
16,482 บาท.
2566 00:00:00
45.9%
9216.2|9270.0 53.8|80.0 4304.0
17,052 บาท.
2566 00:00:00
47.0%
9322.0|9421.5 99.5|80.0 7960.0
31,528 บาท.
2566 00:00:00
63.9%
9368.8|9421.5 52.7|80.0 4216.0
16,703 บาท.
2566 00:00:00
38.9%
9421.5|9440.5 19.0|80.0 1520.0
6,029 บาท.
2566 00:00:00
77.6%
9440.5|9452.1 11.6|80.0 928.0
3,684 บาท.
2566 00:00:00
48.3%
9452.1|9504.0 51.9|80.0 4152.0
16,450 บาท.
2566 00:00:00
34.8%
9477.2|9504.0 26.8|80.0 2144.0
8,499 บาท.
2566 00:00:00
28.7%
9504.0|9545.1 41.1|80.0 3288.0
13,029 บาท.
2565 00:00:00
4.9%
9515.8|9545.1 29.3|80.0 2344.0
9,291 บาท.
2565 00:00:00
10.1%
9545.1|9575.9 30.8|80.0 2464.0
9,766 บาท.
2565 00:00:00
32.6%
9575.9|9603.6 27.7|80.0 2216.0
8,784 บาท.
2565 00:00:00
4.9%
9603.6|9644.7 41.1|80.0 3288.0
13,029 บาท.
2565 00:00:00
31.2%
9644.7|9683.8 39.1|80.0 3128.0
12,395 บาท.
2565 00:00:00
14.1%
9683.8|9710.7 26.9|80.0 2152.0
8,531 บาท.
2565 00:00:00
54.9%
9710.7|9733.8 23.1|80.0 1848.0
7,327 บาท.
2565 00:00:00
19.2%
9733.8|9744.2 10.4|80.0 832.0
3,304 บาท.
2565 00:00:00
71.8%
9744.2|9752.6 8.4|80.0 672.0
2,671 บาท.
2565 00:00:00
76.5%
9752.6|9782.5 29.9|80.0 2392.0
9,481 บาท.
2565 00:00:00
13.5%
9782.5|9789.5 7.0|80.0 560.0
2,227 บาท.
2565 00:00:00
12.3%
9789.5|9797.6 8.1|80.0 648.0
2,576 บาท.
2564 00:00:00
73.6%
9790.5|9797.6 7.1|80.0 568.0
2,259 บาท.
2564 00:00:00
36.6%
9797.6|9824.6 27.0|80.0 2160.0
8,563 บาท.
2564 00:00:00
54.3%
9824.6|9841.7 17.1|80.0 1368.0
5,427 บาท.
2564 00:00:00
83.2%
9841.7|9849.5 7.8|80.0 624.0
2,481 บาท.
2564 00:00:00
89.4%
9849.5|9896.0 46.5|80.0 3720.0
14,740 บาท.
2564 00:00:00
28.9%
9896.0|9900.9 4.9|80.0 392.0
1,562 บาท.
2564 00:00:00
27.3%
9889.1|9896.0 6.9|80.0 552.0
2,196 บาท.
2564 00:00:00
35.7%
9879.6|9889.1 9.5|80.0 760.0
3,019 บาท.
2564 00:00:00
8.9%
9889.1|9895.2 6.1|80.0 488.0
1,942 บาท.
2564 00:00:00
17.8%
9895.2|9901.9 6.7|80.0 536.0
2,132 บาท.
2564 00:00:00
3.6%
9901.9|9907.4 5.5|80.0 440.0
1,752 บาท.
2564 00:00:00
45.2%
9907.4|9912.7 5.3|80.0 424.0
1,689 บาท.
2563 00:00:00
47.3%
9912.7|9922.4 9.7|80.0 776.0
3,083 บาท.
2563 00:00:00
62.6%
9922.4|9927.5 5.1|80.0 408.0
1,626 บาท.
2563 00:00:00
43.7%
9927.5|9941.2 13.7|80.0 1096.0
4,350 บาท.
2563 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 9933.5|9941.2 7.7|80.0 616.0
2,449 บาท.