งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

อาคารอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

9,077 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

2,290 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
1,930 บาท.
485 หน่วย.
ก.พ 66
3,356 บาท.
845 หน่วย.
มี.ค 66
2,168 บาท.
545 หน่วย.
เม.ย 66
3,296 บาท.
830 หน่วย.
พ.ค 66
3,633 บาท.
915 หน่วย.
มิ.ย 66
7,711 บาท.
1,945 หน่วย.
ก.ค 66
8,068 บาท.
2,035 หน่วย.
ส.ค 66
7,315 บาท.
1,845 หน่วย.
ก.ย 66
9,077 บาท.
2,290 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
19.4%
6959.4|7005.2 45.8|50.0 2290.0
9,077 บาท.
2566 00:00:00
9.3%
7005.2|7042.1 36.9|50.0 1845.0
7,315 บาท.
2566 00:00:00
4.4%
6918.7|6959.4 40.7|50.0 2035.0
8,068 บาท.
2566 00:00:00
52.9%
6879.8|6918.7 38.9|50.0 1945.0
7,711 บาท.
2566 00:00:00
9.3%
6861.5|6879.8 18.3|50.0 915.0
3,633 บาท.
2566 00:00:00
34.2%
6844.9|6861.5 16.6|50.0 830.0
3,296 บาท.
2566 00:00:00
35.4%
6834.0|6844.9 10.9|50.0 545.0
2,168 บาท.
2566 00:00:00
42.5%
6817.1|6834.0 16.9|50.0 845.0
3,356 บาท.
2566 00:00:00
43.8%
6807.4|6817.1 9.7|50.0 485.0
1,930 บาท.
2565 00:00:00
27.6%
6790.1|6807.4 17.3|50.0 865.0
3,435 บาท.
2565 00:00:00
26.3%
6766.2|6790.1 23.9|50.0 1195.0
4,742 บาท.
2565 00:00:00
42.6%
6748.6|6766.2 17.6|50.0 880.0
3,494 บาท.
2565 00:00:00
7.2%
6717.9|6748.6 30.7|50.0 1535.0
6,088 บาท.
2565 00:00:00
6.3%
6689.4|6717.9 28.5|50.0 1425.0
5,652 บาท.
2565 00:00:00
7.0%
6662.7|6689.4 26.7|50.0 1335.0
5,296 บาท.
2565 00:00:00
32.7%
6634.0|6662.7 28.7|50.0 1435.0
5,692 บาท.
2565 00:00:00
36.2%
6614.7|6634.0 19.3|50.0 965.0
3,831 บาท.
2565 00:00:00
31.2%
6602.4|6614.7 12.3|50.0 615.0
2,445 บาท.
2565 00:00:00
16.7%
6584.5|6602.4 17.9|50.0 895.0
3,554 บาท.
2565 00:00:00
7.4%
6569.6|6584.5 14.9|50.0 745.0
2,960 บาท.
2565 00:00:00
7.4%
6555.8|6569.6 13.8|50.0 690.0
2,742 บาท.
2564 00:00:00
25.1%
6540.9|6555.8 14.9|50.0 745.0
2,960 บาท.
2564 00:00:00
20.0%
6521.0|6540.9 19.9|50.0 995.0
3,950 บาท.
2564 00:00:00
25.2%
6496.1|6521.0 24.9|50.0 1245.0
4,940 บาท.
2564 00:00:00
40.7%
6477.5|6496.1 18.6|50.0 930.0
3,692 บาท.
2564 00:00:00
63.9%
6446.1|6477.5 31.4|50.0 1570.0
6,227 บาท.
2564 00:00:00
14.3%
6434.8|6446.1 11.3|50.0 565.0
2,247 บาท.
2564 00:00:00
26.2%
6421.6|6434.8 13.2|50.0 660.0
2,623 บาท.
2564 00:00:00
8.9%
6403.7|6421.6 17.9|50.0 895.0
3,554 บาท.
2564 00:00:00
40.0%
6387.4|6403.7 16.3|50.0 815.0
3,237 บาท.
2564 00:00:00
27.9%
6360.2|6387.4 27.2|50.0 1360.0
5,395 บาท.
2564 00:00:00
28.5%
6340.6|6360.2 19.6|50.0 980.0
3,890 บาท.
2564 00:00:00
29.9%
6326.6|6340.6 14.0|50.0 700.0
2,782 บาท.
2563 00:00:00
13.0%
6306.6|6326.6 20.0|50.0 1000.0
3,970 บาท.
2563 00:00:00
18.1%
6283.6|6306.6 23.0|50.0 1150.0
4,564 บาท.
2563 00:00:00
6.4%
6255.5|6283.6 28.1|50.0 1405.0
5,573 บาท.
2563 00:00:00
25.0%
6229.2|6255.5 26.3|50.0 1315.0
5,217 บาท.
2563 00:00:00
15.2%
6209.5|6229.2 19.7|50.0 985.0
3,910 บาท.
2563 00:00:00
10.1%
6192.8|6209.5 16.7|50.0 835.0
3,316 บาท.
2563 00:00:00
23.9%
6177.8|6192.8 15.0|50.0 750.0
2,980 บาท.
2563 00:00:00
10.5%
6166.4|6177.8 11.4|50.0 570.0
2,267 บาท.
2563 00:00:00
10.5%
6156.2|6166.4 10.2|50.0 510.0
2,029 บาท.
2563 00:00:00
50.1%
6144.8|6156.2 11.4|50.0 570.0
2,267 บาท.
2563 00:00:00
39.2%
6121.9|6144.8 22.9|50.0 1145.0
4,544 บาท.
2563 00:00:00
0%
6101.7|6121.9 13.9|50.0 695.0
2,762 บาท.
2562 00:00:00
60.6%
6087.8|6101.7 13.9|50.0 695.0
2,762 บาท.
2562 00:00:00
16.4%
6052.4|6087.8 35.4|50.0 1770.0
7,018 บาท.
2562 00:00:00
32.8%
6022.8|6052.4 29.6|50.0 1480.0
5,870 บาท.
2562 00:00:00
25.8%
5978.7|6022.8 44.1|50.0 2205.0
8,741 บาท.
2562 00:00:00
17.2%
5946.0|5979.0 33.0|50.0 1635.0
6,484 บาท.
2562 00:00:00
9.6%
5907.0|5946.0 40.0|50.0 1975.0
7,830 บาท.
2562 00:00:00
64.2%
5863.0|5907.0 44.0|50.0 2185.0
8,662 บาท.
2562 00:00:00
46.3%
5847.2|5862.8 15.6|50.0 780.0
3,098 บาท.
2562 00:00:00
36.0%
5818.0|5847.0 29.0|50.0 1455.0
5,771 บาท.
2562 00:00:00
2.7%
5800.0|5818.0 19.0|50.0 930.0
3,692 บาท.
2562 00:00:00
5.0%
5781.0|5800.0 18.0|50.0 905.0
3,593 บาท.
2562 00:00:00
11.8%
5764.0|5781.0 17.0|50.0 860.0
3,415 บาท.
2561 00:00:00
7.7%
5745.0|5764.0 20.0|50.0 975.0
3,871 บาท.
2561 00:00:00
40.3%
5727.0|5745.0 18.0|50.0 900.0
3,574 บาท.
2561 00:00:00
6.3%
5697.0|5727.0 30.0|50.0 1510.0
5,989 บาท.
2561 00:00:00
17.3%
5668.0|5697.0 28.0|50.0 1415.0
5,613 บาท.
2561 00:00:00
35.3%
5645.0|5668.0 23.0|50.0 1170.0
4,643 บาท.
2561 00:00:00
41.9%
5609.0|5645.0 36.0|50.0 1810.0
7,177 บาท.
2561 00:00:00
24.7%
5588.0|5609.0 21.0|50.0 1050.0
4,168 บาท.
2561 00:00:00
21.6%
5560.0|5588.0 28.0|50.0 1395.0
5,534 บาท.
2561 00:00:00
6.3%
5524.0|5560.0 36.0|50.0 1780.0
7,058 บาท.
2561 00:00:00
29.2%
5486.0|5524.0 38.0|50.0 1900.0
7,533 บาท.
2561 00:00:00
48.6%
5459.0|5486.0 27.0|50.0 1345.0
5,336 บาท.
2561 00:00:00
2.9%
5445.0|5459.0 14.0|50.0 690.0
2,742 บาท.
2560 00:00:00
61.0%
5432.0|5445.0 13.0|50.0 670.0
2,663 บาท.
2560 00:00:00
26.7%
5398.0|5432.0 34.0|50.0 1720.0
6,820 บาท.
2560 00:00:00
44.0%
5372.0|5398.0 25.0|50.0 1260.0
4,999 บาท.
2560 00:00:00
32.0%
5327.0|5372.0 45.0|50.0 2250.0
8,919 บาท.
2560 00:00:00
13.1%
5297.0|5327.0 31.0|50.0 1530.0
6,068 บาท.
2560 00:00:00
31.2%
5270.0|5297.0 27.0|50.0 1330.0
5,276 บาท.
2560 00:00:00
33.8%
5232.0|5270.0 39.0|50.0 1935.0
7,672 บาท.
2560 00:00:00
10.8%
5206.0|5232.0 26.0|50.0 1280.0
5,078 บาท.
2560 00:00:00
14.6%
5177.0|5206.0 29.0|50.0 1435.0
5,692 บาท.
2560 00:00:00
33.0%
5153.0|5177.0 25.0|50.0 1225.0
4,860 บาท.
2560 00:00:00
18.8%
5136.0|5153.0 16.0|50.0 820.0
3,257 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 5116.0|5136.0 20.0|50.0 1010.0
4,009 บาท.