งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารศูนย์ความหลากหลายฯ

5,015 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,264 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
1,788 บาท.
449 หน่วย.
ก.พ 67
1,681 บาท.
422 หน่วย.
มี.ค 67
3,059 บาท.
770 หน่วย.
เม.ย 67
4,017 บาท.
1,012 หน่วย.
พ.ค 67
5,015 บาท.
1,264 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารศูนย์ความหลากหลายฯ


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
19.9%
201481.0|202745.0 1264.0|1.0 1264.0
5,015 บาท.
2567 00:00
23.9%
200469.0|201481.0 1012.0|1.0 1012.0
4,017 บาท.
2567 00:00
45.0%
199699.0|200469.0 770.0|1.0 770.0
3,059 บาท.
2567 00:00
6.0%
199277.0|199699.0 422.0|1.0 422.0
1,681 บาท.
2567 00:00
8.3%
198828.0|199277.0 449.0|1.0 449.0
1,788 บาท.
2566 00:00
38.5%
198338.0|198828.0 490.0|1.0 490.0
1,950 บาท.
2566 00:00
21.6%
197540.0|198338.0 798.0|1.0 798.0
3,170 บาท.
2566 00:00
2.7%
196522.0|197540.0 1018.0|1.0 1018.0
4,041 บาท.
2566 00:00
1.9%
194523.0|195513.0 990.0|1.0 990.0
3,930 บาท.
2566 00:00
13.5%
195513.0|196522.0 1009.0|1.0 1009.0
4,005 บาท.
2566 00:00
36.8%
193651.0|194523.0 872.0|1.0 872.0
3,463 บาท.
2566 00:00
53.5%
193101.0|193651.0 550.0|1.0 550.0
2,188 บาท.
2566 00:00
57.8%
191916.0|193101.0 1185.0|1.0 1185.0
4,702 บาท.
2566 00:00
15.4%
191417.0|191916.0 499.0|1.0 499.0
1,986 บาท.
2566 00:00
27.8%
190827.0|191417.0 590.0|1.0 590.0
2,346 บาท.
2566 00:00
49.4%
190402.0|190827.0 425.0|1.0 425.0
1,693 บาท.
2566 00:00
55.4%
190188.0|190402.0 214.0|1.0 214.0
857 บาท.
2565 00:00
0%
189705.0|190188.0 483.0|1.0 483.0
1,923 บาท.
2565 00:00
3.0%
189705.0|190188.0 483.0|1.0 483.0
1,923 บาท.
2565 00:00
22.2%
189207.0|189705.0 498.0|1.0 498.0
1,982 บาท.
2565 00:00
28.3%
188566.0|189207.0 641.0|1.0 641.0
2,548 บาท.
2565 00:00
25.7%
187671.0|188566.0 895.0|1.0 895.0
3,554 บาท.
2565 00:00
13.3%
186465.0|187671.0 1206.0|1.0 1206.0
4,785 บาท.
2565 00:00
17.0%
185420.0|186465.0 1045.0|1.0 1045.0
4,148 บาท.
2565 00:00
11.6%
184161.0|185420.0 1259.0|1.0 1259.0
4,995 บาท.
2565 00:00
36.3%
183048.0|184161.0 1113.0|1.0 1113.0
4,417 บาท.
2565 00:00
36.6%
182340.0|183048.0 708.0|1.0 708.0
2,813 บาท.
2565 00:00
54.0%
181222.0|182340.0 1118.0|1.0 1118.0
4,437 บาท.
2565 00:00
30.8%
180709.0|181222.0 513.0|1.0 513.0
2,041 บาท.
2565 00:00
26.1%
180355.0|180709.0 354.0|1.0 354.0
1,412 บาท.
2564 00:00
54.8%
179875.0|180355.0 480.0|1.0 480.0
1,911 บาท.
2564 00:00
24.7%
178809.0|179875.0 1066.0|1.0 1066.0
4,231 บาท.
2564 00:00
34.5%
178007.0|178809.0 802.0|1.0 802.0
3,186 บาท.
2564 00:00
6.5%
176782.0|178007.0 1225.0|1.0 1225.0
4,860 บาท.
2564 00:00
24.6%
175472.0|176782.0 1310.0|1.0 1310.0
5,197 บาท.
2564 00:00
0.6%
174485.0|175472.0 987.0|1.0 987.0
3,918 บาท.
2564 00:00
8.4%
173492.0|174485.0 993.0|1.0 993.0
3,942 บาท.
2564 00:00
43.8%
172408.0|173492.0 1084.0|1.0 1084.0
4,302 บาท.
2564 00:00
31.3%
171800.0|172408.0 608.0|1.0 608.0
2,417 บาท.
2564 00:00
51.8%
170914.0|171800.0 886.0|1.0 886.0
3,518 บาท.
2564 00:00
32.2%
170488.0|170914.0 426.0|1.0 426.0
1,697 บาท.
2564 00:00
24.4%
170200.0|170488.0 288.0|1.0 288.0
1,150 บาท.
2563 00:00
37.9%
169818.0|170200.0 382.0|1.0 382.0
1,523 บาท.
2563 00:00
30.8%
169201.0|169818.0 617.0|1.0 617.0
2,453 บาท.
2563 00:00
24.2%
168308.0|169201.0 893.0|1.0 893.0
3,546 บาท.
2563 00:00
12.6%
167129.0|168308.0 1179.0|1.0 1179.0
4,678 บาท.
2563 00:00
12.4%
166099.0|167129.0 1030.0|1.0 1030.0
4,088 บาท.
2563 00:00
32.7%
164923.0|166099.0 1176.0|1.0 1176.0
4,666 บาท.
2563 00:00
37.6%
163175.0|164923.0 1748.0|1.0 1748.0
6,931 บาท.
2563 00:00
22.6%
162085.0|163175.0 1090.0|1.0 1090.0
4,326 บาท.
2563 00:00
18.3%
161242.0|162085.0 843.0|1.0 843.0
3,348 บาท.
2563 00:00
61.5%
160209.0|161242.0 1033.0|1.0 1033.0
4,100 บาท.
2563 00:00
25.6%
159813.0|160209.0 396.0|1.0 396.0
1,578 บาท.
2563 00:00
0%
159446.0|159813.0 294.0|1.0 294.0
1,174 บาท.
2562 00:00
60.9%
159152.0|159446.0 294.0|1.0 294.0
1,174 บาท.
2562 00:00
38.6%
158397.0|159152.0 755.0|1.0 755.0
2,999 บาท.
2562 00:00
9.2%
157166.0|158397.0 1231.0|1.0 1231.0
4,884 บาท.
2562 00:00
11.9%
155810.0|157166.0 1356.0|1.0 1356.0
5,379 บาท.
2562 00:00
16.6%
154616.0|155810.0 1194.0|1.0 1194.0
4,738 บาท.
2562 00:00
8.0%
153183.0|154616.0 1433.0|1.0 1433.0
5,684 บาท.
2562 00:00
3.4%
151626.0|153183.0 1557.0|1.0 1557.0
6,175 บาท.
2562 00:00
3.0%
150122.0|151626.0 1504.0|1.0 1504.0
5,965 บาท.
2562 00:00
46.2%
148572.0|150122.0 1550.0|1.0 1550.0
6,147 บาท.
2562 00:00
47.6%
147739.0|148572.0 833.0|1.0 833.0
3,308 บาท.
2562 00:00
13.2%
147304.0|147739.0 435.0|1.0 435.0
1,732 บาท.
2562 00:00
21.5%
146927.0|147304.0 377.0|1.0 377.0
1,503 บาท.
2561 00:00
23.8%
146446.0|146927.0 481.0|1.0 481.0
1,915 บาท.
2561 00:00
55.8%
145814.0|146446.0 632.0|1.0 632.0
2,512 บาท.
2561 00:00
14.1%
144382.0|145814.0 1432.0|1.0 1432.0
5,680 บาท.
2561 00:00
6.2%
143152.0|144382.0 1230.0|1.0 1230.0
4,880 บาท.
2561 00:00
11.7%
141841.0|143152.0 1311.0|1.0 1311.0
5,201 บาท.
2561 00:00
37.5%
140356.0|141841.0 1485.0|1.0 1485.0
5,890 บาท.
2561 00:00
48.2%
139428.0|140356.0 928.0|1.0 928.0
3,684 บาท.
2561 00:00
42.1%
137634.0|139428.0 1794.0|1.0 1794.0
7,113 บาท.
2561 00:00
9.4%
136597.0|137634.0 1037.0|1.0 1037.0
4,116 บาท.
2561 00:00
21.0%
135452.0|136597.0 1145.0|1.0 1145.0
4,544 บาท.
2561 00:00
21.2%
134548.0|135452.0 904.0|1.0 904.0
3,589 บาท.
2561 00:00
26.9%
133836.0|134548.0 712.0|1.0 712.0
2,829 บาท.
2560 00:00
50.1%
133316.0|133836.0 520.0|1.0 520.0
2,069 บาท.
2560 00:00
9.1%
132271.0|133316.0 1045.0|1.0 1045.0
4,148 บาท.
2560 00:00
39.3%
131121.0|132271.0 1150.0|1.0 1150.0
4,563 บาท.
2560 00:00
29.0%
129225.0|131121.0 1896.0|1.0 1896.0
7,517 บาท.
2560 00:00
31.3%
127879.0|129225.0 1346.0|1.0 1346.0
5,340 บาท.
2560 00:00
7.7%
125918.0|127879.0 1961.0|1.0 1961.0
7,775 บาท.
2560 00:00
13.9%
124108.0|125918.0 1810.0|1.0 1810.0
7,177 บาท.
2560 00:00
40.7%
122005.0|124108.0 2103.0|1.0 2103.0
8,337 บาท.
2560 00:00
12.5%
120758.0|122005.0 1247.0|1.0 1247.0
4,948 บาท.
2560 00:00
39.5%
119332.0|120758.0 1426.0|1.0 1426.0
5,656 บาท.
2560 00:00
14.7%
118470.0|119332.0 862.0|1.0 862.0
3,423 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 117459.0|118470.0 1011.0|1.0 1011.0
4,013 บาท.