งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

หอนิทรรศการ

2,916 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

734 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
4,164 บาท.
1,049 หน่วย.
ก.พ 67
2,916 บาท.
734 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอนิทรรศการ


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
30.0%
47446.0|48180.0 734.0|1.0 734.0
2,916 บาท.
2567 00:00:00
27.2%
46397.0|47446.0 1049.0|1.0 1049.0
4,164 บาท.
2566 00:00:00
83.5%
44955.0|46397.0 1442.0|1.0 1442.0
5,720 บาท.
2566 00:00:00
29.7%
44719.0|44955.0 236.0|1.0 236.0
945 บาท.
2566 00:00:00
2.7%
44382.0|44719.0 337.0|1.0 337.0
1,344 บาท.
2566 00:00:00
36.7%
43534.0|43862.0 328.0|1.0 328.0
1,309 บาท.
2566 00:00:00
7.3%
43862.0|44382.0 520.0|1.0 520.0
2,069 บาท.
2566 00:00:00
19.2%
43052.0|43534.0 482.0|1.0 482.0
1,919 บาท.
2566 00:00:00
37.6%
42663.0|43052.0 389.0|1.0 389.0
1,550 บาท.
2566 00:00:00
80.3%
42038.0|42663.0 625.0|1.0 625.0
2,485 บาท.
2566 00:00:00
67.8%
41917.0|42038.0 121.0|1.0 121.0
489 บาท.
2566 00:00:00
22.2%
41536.0|41917.0 381.0|1.0 381.0
1,519 บาท.
2566 00:00:00
4.4%
41240.0|41536.0 296.0|1.0 296.0
1,182 บาท.
2566 00:00:00
31.3%
40957.0|41240.0 283.0|1.0 283.0
1,131 บาท.
2565 00:00:00
21.7%
40544.0|40957.0 413.0|1.0 413.0
1,645 บาท.
2565 00:00:00
51.1%
40016.0|40544.0 528.0|1.0 528.0
2,101 บาท.
2565 00:00:00
60.3%
39759.0|40016.0 257.0|1.0 257.0
1,028 บาท.
2565 00:00:00
24.9%
39107.0|39759.0 652.0|1.0 652.0
2,592 บาท.
2565 00:00:00
4.7%
38618.0|39107.0 489.0|1.0 489.0
1,946 บาท.
2565 00:00:00
32.2%
38152.0|38618.0 466.0|1.0 466.0
1,855 บาท.
2565 00:00:00
29.0%
37837.0|38152.0 315.0|1.0 315.0
1,257 บาท.
2565 00:00:00
22.2%
37614.0|37837.0 223.0|1.0 223.0
893 บาท.
2565 00:00:00
24.5%
37441.0|37614.0 173.0|1.0 173.0
695 บาท.
2565 00:00:00
26.7%
37211.0|37441.0 230.0|1.0 230.0
921 บาท.
2565 00:00:00
59.4%
37043.0|37211.0 168.0|1.0 168.0
675 บาท.
2565 00:00:00
63.6%
36626.0|37043.0 417.0|1.0 417.0
1,661 บาท.
2564 00:00:00
45.9%
36476.0|36626.0 150.0|1.0 150.0
604 บาท.
2564 00:00:00
53.0%
36396.0|36476.0 80.0|1.0 80.0
327 บาท.
2564 00:00:00
43.3%
36223.0|36396.0 173.0|1.0 173.0
695 บาท.
2564 00:00:00
68.8%
35916.0|36223.0 307.0|1.0 307.0
1,226 บาท.
2564 00:00:00
50.6%
35822.0|35916.0 94.0|1.0 94.0
382 บาท.
2564 00:00:00
2.0%
35629.0|35822.0 193.0|1.0 193.0
774 บาท.
2564 00:00:00
3.4%
35432.0|35629.0 197.0|1.0 197.0
790 บาท.
2564 00:00:00
20.8%
35228.0|35432.0 204.0|1.0 204.0
818 บาท.
2564 00:00:00
51.0%
35067.0|35228.0 161.0|1.0 161.0
648 บาท.
2564 00:00:00
61.5%
34736.0|35067.0 331.0|1.0 331.0
1,321 บาท.
2564 00:00:00
3.7%
34610.0|34736.0 126.0|1.0 126.0
509 บาท.
2564 00:00:00
66.5%
34479.0|34610.0 131.0|1.0 131.0
529 บาท.
2563 00:00:00
39.4%
34083.0|34479.0 396.0|1.0 396.0
1,578 บาท.
2563 00:00:00
41.4%
33844.0|34083.0 239.0|1.0 239.0
956 บาท.
2563 00:00:00
28.3%
33705.0|33844.0 139.0|1.0 139.0
560 บาท.
2563 00:00:00
40.1%
33510.0|33705.0 195.0|1.0 195.0
782 บาท.
2563 00:00:00
41.3%
33183.0|33510.0 327.0|1.0 327.0
1,305 บาท.
2563 00:00:00
23.3%
32992.0|33183.0 191.0|1.0 191.0
766 บาท.
2563 00:00:00
3.4%
32846.0|32992.0 146.0|1.0 146.0
588 บาท.
2563 00:00:00
6.5%
32705.0|32846.0 141.0|1.0 141.0
568 บาท.
2563 00:00:00
7.8%
32554.0|32705.0 151.0|1.0 151.0
608 บาท.
2563 00:00:00
17.8%
32390.0|32554.0 164.0|1.0 164.0
659 บาท.
2563 00:00:00
32.1%
32190.0|32390.0 200.0|1.0 200.0
802 บาท.
2563 00:00:00
0%
31956.0|32190.0 135.0|1.0 135.0
545 บาท.
2562 00:00:00
67.3%
31821.0|31956.0 135.0|1.0 135.0
545 บาท.
2562 00:00:00
14.5%
31403.0|31821.0 418.0|1.0 418.0
1,665 บาท.
2562 00:00:00
65.4%
31046.0|31403.0 357.0|1.0 357.0
1,424 บาท.
2562 00:00:00
40.0%
30924.0|31046.0 122.0|1.0 122.0
493 บาท.
2562 00:00:00
50.5%
30719.0|30924.0 205.0|1.0 205.0
822 บาท.
2562 00:00:00
71.8%
30302.0|30719.0 417.0|1.0 417.0
1,661 บาท.
2562 00:00:00
19.2%
30186.0|30302.0 116.0|1.0 116.0
469 บาท.
2562 00:00:00
4.2%
30042.0|30186.0 144.0|1.0 144.0
580 บาท.
2562 00:00:00
14.2%
29904.0|30042.0 138.0|1.0 138.0
556 บาท.
2562 00:00:00
27.2%
29786.0|29904.0 118.0|1.0 118.0
477 บาท.
2562 00:00:00
8.4%
29623.0|29786.0 163.0|1.0 163.0
655 บาท.
2562 00:00:00
8.6%
29445.0|29623.0 178.0|1.0 178.0
715 บาท.
2561 00:00:00
32.0%
29250.0|29445.0 195.0|1.0 195.0
782 บาท.
2561 00:00:00
7.0%
28962.0|29250.0 288.0|1.0 288.0
1,150 บาท.
2561 00:00:00
37.4%
28652.0|28962.0 310.0|1.0 310.0
1,237 บาท.
2561 00:00:00
36.9%
28459.0|28652.0 193.0|1.0 193.0
774 บาท.
2561 00:00:00
0%
28152.0|28459.0 307.0|1.0 307.0
1,226 บาท.
2561 00:00:00
34.6%
27845.0|28152.0 307.0|1.0 307.0
1,226 บาท.
2561 00:00:00
66.5%
27374.0|27845.0 471.0|1.0 471.0
1,875 บาท.
2561 00:00:00
20.5%
27218.0|27374.0 156.0|1.0 156.0
628 บาท.
2561 00:00:00
3.9%
27021.0|27218.0 197.0|1.0 197.0
790 บาท.
2561 00:00:00
30.9%
26816.0|27021.0 205.0|1.0 205.0
822 บาท.
2561 00:00:00
18.8%
26675.0|26816.0 141.0|1.0 141.0
568 บาท.
2561 00:00:00
41.3%
26561.0|26675.0 114.0|1.0 114.0
461 บาท.
2560 00:00:00
7.9%
26365.0|26561.0 196.0|1.0 196.0
786 บาท.
2560 00:00:00
40.3%
26152.0|26365.0 213.0|1.0 213.0
853 บาท.
2560 00:00:00
67.9%
26026.0|26152.0 126.0|1.0 126.0
509 บาท.
2560 00:00:00
71.4%
25628.0|26026.0 398.0|1.0 398.0
1,586 บาท.
2560 00:00:00
62.8%
25516.0|25628.0 112.0|1.0 112.0
453 บาท.
2560 00:00:00
31.9%
25211.0|25516.0 305.0|1.0 305.0
1,218 บาท.
2560 00:00:00
60.0%
24762.0|25211.0 449.0|1.0 449.0
1,788 บาท.
2560 00:00:00
29.1%
24584.0|24762.0 178.0|1.0 178.0
715 บาท.
2560 00:00:00
37.3%
24332.0|24584.0 252.0|1.0 252.0
1,008 บาท.
2560 00:00:00
26.4%
24175.0|24332.0 157.0|1.0 157.0
632 บาท.
2560 00:00:00
5.7%
24060.0|24175.0 115.0|1.0 115.0
465 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 23938.0|24060.0 122.0|1.0 122.0
493 บาท.