งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารคณะวิทยาศาสตร์

30,696 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

7,750 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
20,481 บาท.
5,170 หน่วย.
ก.พ 67
22,896 บาท.
5,780 หน่วย.
มี.ค 67
23,253 บาท.
5,870 หน่วย.
เม.ย 67
24,322 บาท.
6,140 หน่วย.
พ.ค 67
30,696 บาท.
7,750 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารคณะวิทยาศาสตร์


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
20.8%
3749.4|3826.9 77.5|100.0 7750.0
30,696 บาท.
2567 00:00
4.4%
3688.0|3749.4 61.4|100.0 6140.0
24,322 บาท.
2567 00:00
1.5%
3629.3|3688.0 58.7|100.0 5870.0
23,253 บาท.
2567 00:00
10.5%
3571.5|3629.3 57.8|100.0 5780.0
22,896 บาท.
2567 00:00
8.3%
3519.8|3571.5 51.7|100.0 5170.0
20,481 บาท.
2566 00:00
42.4%
3463.4|3519.8 56.4|100.0 5640.0
22,342 บาท.
2566 00:00
91.7%
3365.5|3463.4 97.9|100.0 9790.0
38,774 บาท.
2566 00:00
92.2%
3257.4|3265.5 8.1|100.0 810.0
3,217 บาท.
2566 00:00
10.4%
3036.1|3140.7 104.6|100.0 10460.0
41,427 บาท.
2566 00:00
25.4%
3140.7|3257.4 116.7|100.0 11670.0
46,218 บาท.
2566 00:00
15.4%
2949.1|3036.1 87.0|100.0 8700.0
34,458 บาท.
2566 00:00
7.8%
2875.5|2949.1 73.6|100.0 7360.0
29,152 บาท.
2566 00:00
28.9%
2795.7|2875.5 79.8|100.0 7980.0
31,607 บาท.
2566 00:00
14.1%
2739.0|2795.7 56.7|100.0 5670.0
22,461 บาท.
2566 00:00
8.2%
2690.3|2739.0 48.7|100.0 4870.0
19,293 บาท.
2566 00:00
38.5%
2645.6|2690.3 44.7|100.0 4470.0
17,709 บาท.
2566 00:00
47.4%
2618.1|2645.6 27.5|100.0 2750.0
10,899 บาท.
2565 00:00
12.2%
2565.8|2618.1 52.3|100.0 5230.0
20,718 บาท.
2565 00:00
6.1%
2519.9|2565.8 45.9|100.0 4590.0
18,184 บาท.
2565 00:00
63.8%
2471.0|2519.9 48.9|100.0 4890.0
19,372 บาท.
2565 00:00
29.1%
2336.0|2471.0 135.0|100.0 13500.0
53,464 บาท.
2565 00:00
2.5%
2240.3|2336.0 95.7|100.0 9570.0
37,903 บาท.
2565 00:00
13.8%
2147.0|2240.3 93.3|100.0 9330.0
36,953 บาท.
2565 00:00
28.3%
2066.6|2147.0 80.4|100.0 8040.0
31,845 บาท.
2565 00:00
99.2%
2009.0|2066.6 57.6|100.0 5760.0
22,817 บาท.
2565 00:00
20.0%
1965.5|2009.0 43.5|1.0 43.5
182 บาท.
2565 00:00
37.1%
1910.5|1965.5 55.0|1.0 55.0
228 บาท.
2565 00:00
22.3%
1876.8|1910.5 33.7|1.0 33.7
143 บาท.
2565 00:00
8.2%
1851.2|1876.8 25.6|1.0 25.6
111 บาท.
2564 00:00
42.4%
1823.1|1851.2 28.1|1.0 28.1
121 บาท.
2564 00:00
16.7%
1772.4|1823.1 50.7|1.0 50.7
211 บาท.
2564 00:00
32.9%
1730.6|1772.4 41.8|1.0 41.8
176 บาท.
2564 00:00
15.2%
1667.1|1730.6 63.5|1.0 63.5
261 บาท.
2564 00:00
32.8%
1591.8|1667.1 75.3|1.0 75.3
308 บาท.
2564 00:00
1.0%
1542.0|1591.8 49.8|1.0 49.8
207 บาท.
2564 00:00
5.0%
1491.7|1542.0 50.3|1.0 50.3
209 บาท.
2564 00:00
44.1%
1438.6|1491.7 53.1|1.0 53.1
220 บาท.
2564 00:00
23.0%
1410.0|1438.6 28.6|1.0 28.6
123 บาท.
2564 00:00
26.2%
1372.1|1410.0 37.9|1.0 37.9
160 บาท.
2564 00:00
19.5%
1344.8|1372.1 27.3|1.0 27.3
118 บาท.
2564 00:00
22.8%
1323.3|1344.8 21.5|1.0 21.5
95 บาท.
2563 00:00
18.6%
1294.7|1323.3 28.6|1.0 28.6
123 บาท.
2563 00:00
34.7%
1259.0|1294.7 35.7|1.0 35.7
151 บาท.
2563 00:00
0.8%
1203.0|1259.0 56.0|1.0 56.0
232 บาท.
2563 00:00
17.1%
1147.5|1203.0 55.5|1.0 55.5
230 บาท.
2563 00:00
92.3%
1080.0|1147.5 67.5|1.0 67.5
277 บาท.
2563 00:00
77.3%
172.0|1080.0 908.0|1.0 908.0
3,605 บาท.
2563 00:00
14.6%
96156.0|100172.0 4016.0|1.0 4016.0
15,912 บาท.
2563 00:00
29.3%
92726.0|96156.0 3430.0|1.0 3430.0
13,591 บาท.
2563 00:00
23.9%
90303.0|92726.0 2423.0|1.0 2423.0
9,604 บาท.
2563 00:00
15.4%
87120.0|90303.0 3183.0|1.0 3183.0
12,613 บาท.
2563 00:00
3.7%
84429.0|87120.0 2691.0|1.0 2691.0
10,665 บาท.
2563 00:00
0%
81302.0|84429.0 2795.0|1.0 2795.0
11,077 บาท.
2562 00:00
53.7%
78507.0|81302.0 2795.0|1.0 2795.0
11,077 บาท.
2562 00:00
17.9%
72463.0|78507.0 6044.0|1.0 6044.0
23,941 บาท.
2562 00:00
46.0%
67503.0|72463.0 4960.0|1.0 4960.0
19,649 บาท.
2562 00:00
6.4%
58317.0|67503.0 9186.0|1.0 9186.0
36,382 บาท.
2562 00:00
8.9%
48502.0|58317.0 9815.0|1.0 9815.0
38,873 บาท.
2562 00:00
4.8%
39563.0|48502.0 8939.0|1.0 8939.0
35,404 บาท.
2562 00:00
6.2%
31056.0|39563.0 8507.0|1.0 8507.0
33,694 บาท.
2562 00:00
4.8%
23076.0|31056.0 7980.0|1.0 7980.0
31,607 บาท.
2562 00:00
40.5%
15481.0|23076.0 7595.0|1.0 7595.0
30,083 บาท.
2562 00:00
38.1%
10965.0|15481.0 4516.0|1.0 4516.0
17,891 บาท.
2562 00:00
1.4%
8170.0|10965.0 2795.0|1.0 2795.0
11,078 บาท.
2562 00:00
15.8%
5334.0|8170.0 2836.0|1.0 2836.0
11,237 บาท.
2561 00:00
42.1%
1967.0|5334.0 3367.0|1.0 3367.0
13,343 บาท.
2561 00:00
79.3%
0.0|1949.0 1949.0|1.0 1949.0
7,725 บาท.
2561 00:00
50.0%
1961.0|1979.0 19.0|500.0 9400.0
37,230 บาท.
2561 00:00
19.6%
1951.0|1961.0 9.0|500.0 4700.0
18,620 บาท.
2561 00:00
7.9%
1939.0|1951.0 12.0|500.0 5850.0
23,173 บาท.
2561 00:00
32.3%
1927.0|1939.0 13.0|500.0 6350.0
25,153 บาท.
2561 00:00
33.3%
1918.0|1927.0 9.0|500.0 4300.0
17,036 บาท.
2561 00:00
13.2%
1905.0|1918.0 13.0|500.0 6450.0
25,549 บาท.
2561 00:00
21.4%
1894.0|1905.0 11.0|500.0 5600.0
22,183 บาท.
2561 00:00
20.0%
1885.0|1894.0 9.0|500.0 4400.0
17,432 บาท.
2561 00:00
17.3%
1874.0|1885.0 11.0|500.0 5500.0
21,787 บาท.
2561 00:00
5.2%
1865.0|1874.0 9.0|500.0 4550.0
18,026 บาท.
2560 00:00
31.9%
1856.0|1865.0 10.0|500.0 4800.0
19,016 บาท.
2560 00:00
5.0%
1841.0|1856.0 14.0|500.0 7050.0
27,925 บาท.
2560 00:00
9.5%
1828.0|1841.0 13.0|500.0 6700.0
26,539 บาท.
2560 00:00
4.7%
1813.0|1828.0 15.0|500.0 7400.0
29,311 บาท.
2560 00:00
23.4%
1799.0|1813.0 14.0|500.0 7050.0
27,925 บาท.
2560 00:00
10.7%
1788.0|1799.0 11.0|500.0 5400.0
21,391 บาท.
2560 00:00
3.3%
1776.0|1788.0 12.0|500.0 6050.0
23,965 บาท.
2560 00:00
17.9%
1765.0|1776.0 12.0|500.0 5850.0
23,173 บาท.
2560 00:00
11.1%
1755.0|1765.0 10.0|500.0 4800.0
19,016 บาท.
2560 00:00
23.1%
1744.0|1755.0 11.0|500.0 5400.0
21,391 บาท.
2560 00:00
4.6%
1736.0|1744.0 8.0|500.0 4150.0
16,442 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 1727.0|1736.0 9.0|500.0 4350.0
17,234 บาท.