งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

ยูนิดอม 1

12,265 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

3,095 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
16,601 บาท.
4,190 หน่วย.
ก.พ 67
16,897 บาท.
4,265 หน่วย.
มี.ค 67
11,770 บาท.
2,970 หน่วย.
เม.ย 67
8,840 บาท.
2,230 หน่วย.
พ.ค 67
12,265 บาท.
3,095 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ยูนิดอม 1


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
27.9%
4752.6|4814.5 61.9|50.0 3095.0
12,265 บาท.
2567 00:00
24.9%
4708.0|4752.6 44.6|50.0 2230.0
8,840 บาท.
2567 00:00
30.3%
4648.6|4708.0 59.4|50.0 2970.0
11,770 บาท.
2567 00:00
1.8%
4563.3|4648.6 85.3|50.0 4265.0
16,897 บาท.
2567 00:00
1.0%
4479.5|4563.3 83.8|50.0 4190.0
16,601 บาท.
2566 00:00
11.4%
4396.5|4479.5 83.0|50.0 4150.0
16,442 บาท.
2566 00:00
24.2%
4302.8|4396.5 93.7|50.0 4685.0
18,560 บาท.
2566 00:00
38.2%
4231.8|4302.8 71.0|50.0 3550.0
14,066 บาท.
2566 00:00
21.6%
4026.8|4141.7 114.9|50.0 5745.0
22,758 บาท.
2566 00:00
1.8%
4141.7|4231.8 90.1|50.0 4505.0
17,848 บาท.
2566 00:00
25.6%
3938.3|4026.8 88.5|50.0 4425.0
17,531 บาท.
2566 00:00
17.0%
3872.5|3938.3 65.8|50.0 3290.0
13,037 บาท.
2566 00:00
53.3%
3793.2|3872.5 79.3|50.0 3965.0
15,710 บาท.
2566 00:00
25.2%
3756.2|3793.2 37.0|50.0 1850.0
7,335 บาท.
2566 00:00
28.1%
3706.7|3756.2 49.5|50.0 2475.0
9,810 บาท.
2566 00:00
29.4%
3637.8|3706.7 68.9|50.0 3445.0
13,651 บาท.
2566 00:00
31.6%
3589.2|3637.8 48.6|50.0 2430.0
9,632 บาท.
2565 00:00
0%
3518.1|3589.2 71.1|50.0 3555.0
14,086 บาท.
2565 00:00
4.4%
3518.1|3589.2 71.1|50.0 3555.0
14,086 บาท.
2565 00:00
29.7%
3450.1|3518.1 68.0|50.0 3400.0
13,472 บาท.
2565 00:00
40.9%
3402.3|3450.1 47.8|50.0 2390.0
9,473 บาท.
2565 00:00
5.6%
3321.4|3402.3 80.9|50.0 4045.0
16,026 บาท.
2565 00:00
16.2%
3245.0|3321.4 76.4|50.0 3820.0
15,135 บาท.
2565 00:00
7.0%
3181.0|3245.0 64.0|50.0 3200.0
12,681 บาท.
2565 00:00
11.3%
3121.5|3181.0 59.5|50.0 2975.0
11,790 บาท.
2565 00:00
26.1%
3068.7|3121.5 52.8|50.0 2640.0
10,463 บาท.
2565 00:00
24.1%
3029.7|3068.7 39.0|50.0 1950.0
7,731 บาท.
2565 00:00
2.5%
2978.3|3029.7 51.4|50.0 2570.0
10,186 บาท.
2565 00:00
12.5%
2925.6|2978.3 52.7|50.0 2635.0
10,443 บาท.
2565 00:00
17.1%
2879.5|2925.6 46.1|50.0 2305.0
9,137 บาท.
2564 00:00
13.7%
2823.9|2879.5 55.6|50.0 2780.0
11,018 บาท.
2564 00:00
23.1%
2759.5|2823.9 64.4|50.0 3220.0
12,760 บาท.
2564 00:00
23.6%
2710.0|2759.5 49.5|50.0 2475.0
9,810 บาท.
2564 00:00
3.7%
2645.2|2710.0 64.8|50.0 3240.0
12,839 บาท.
2564 00:00
19.9%
2577.9|2645.2 67.3|50.0 3365.0
13,334 บาท.
2564 00:00
1.3%
2524.0|2577.9 53.9|50.0 2695.0
10,681 บาท.
2564 00:00
9.1%
2469.4|2524.0 54.6|50.0 2730.0
10,820 บาท.
2564 00:00
2.5%
2409.3|2469.4 60.1|50.0 3005.0
11,908 บาท.
2564 00:00
31.0%
2350.7|2409.3 58.6|50.0 2930.0
11,611 บาท.
2564 00:00
10.9%
2265.8|2350.7 84.9|50.0 4245.0
16,818 บาท.
2564 00:00
10.7%
2190.2|2265.8 75.6|50.0 3780.0
14,977 บาท.
2564 00:00
18.5%
2122.7|2190.2 67.5|50.0 3375.0
13,373 บาท.
2563 00:00
9.4%
2039.9|2122.7 82.8|50.0 4140.0
16,403 บาท.
2563 00:00
24.5%
1964.9|2039.9 75.0|50.0 3750.0
14,858 บาท.
2563 00:00
0.7%
1865.5|1964.9 99.4|50.0 4970.0
19,689 บาท.
2563 00:00
5.8%
1766.8|1865.5 98.7|50.0 4935.0
19,550 บาท.
2563 00:00
8.9%
1662.0|1766.8 104.8|50.0 5240.0
20,758 บาท.
2563 00:00
20.0%
1566.5|1662.0 95.5|50.0 4775.0
18,917 บาท.
2563 00:00
24.2%
1490.1|1566.5 76.4|50.0 3820.0
15,135 บาท.
2563 00:00
9.9%
1432.2|1490.1 57.9|50.0 2895.0
11,473 บาท.
2563 00:00
0.3%
1367.9|1432.2 64.3|50.0 3215.0
12,740 บาท.
2563 00:00
11.1%
1303.8|1367.9 64.1|50.0 3205.0
12,700 บาท.
2563 00:00
7.9%
1231.7|1303.8 72.1|50.0 3605.0
14,284 บาท.
2563 00:00
0%
1150.8|1231.7 78.3|50.0 3915.0
15,512 บาท.
2562 00:00
2.6%
1072.5|1150.8 78.3|50.0 3915.0
15,512 บาท.
2562 00:00
5.9%
996.2|1072.5 76.3|50.0 3815.0
15,116 บาท.
2562 00:00
13.6%
924.4|996.2 71.8|50.0 3590.0
14,225 บาท.
2562 00:00
4.2%
841.3|924.4 83.1|50.0 4155.0
16,462 บาท.
2562 00:00
8.6%
755.0|841.0 87.0|50.0 4335.0
17,175 บาท.
2562 00:00
7.9%
675.0|755.0 79.0|50.0 3960.0
15,690 บาท.
2562 00:00
16.2%
603.0|675.0 73.0|50.0 3645.0
14,443 บาท.
2562 00:00
14.3%
541.4|602.5 61.1|50.0 3055.0
12,106 บาท.
2562 00:00
15.6%
470.0|541.0 71.0|50.0 3565.0
14,126 บาท.
2562 00:00
0.3%
410.0|470.0 60.0|50.0 3010.0
11,928 บาท.
2562 00:00
5.5%
350.0|410.0 60.0|50.0 3000.0
11,889 บาท.
2562 00:00
16.9%
293.0|350.0 57.0|50.0 2835.0
11,235 บาท.
2561 00:00
20.5%
225.0|293.0 68.0|50.0 3410.0
13,512 บาท.
2561 00:00
35.5%
171.0|225.0 54.0|50.0 2710.0
10,740 บาท.
2561 00:00
22.6%
87.0|171.0 84.0|50.0 4205.0
16,660 บาท.
2561 00:00
0%
22.0|87.0 65.0|50.0 3255.0
12,898 บาท.
2561 00:00
2.0%
9957.0|10022.0 65.0|50.0 3255.0
12,898 บาท.
2561 00:00
27.4%
9890.0|9957.0 66.0|50.0 3320.0
13,156 บาท.
2561 00:00
33.8%
9842.0|9890.0 48.0|50.0 2410.0
9,552 บาท.
2561 00:00
27.7%
9769.0|9842.0 73.0|50.0 3640.0
14,423 บาท.
2561 00:00
27.8%
9717.0|9769.0 53.0|50.0 2630.0
10,424 บาท.
2561 00:00
18.4%
9644.0|9717.0 73.0|50.0 3645.0
14,443 บาท.
2561 00:00
31.6%
9554.0|9644.0 89.0|50.0 4465.0
17,689 บาท.
2561 00:00
12.1%
9493.0|9554.0 61.0|50.0 3055.0
12,106 บาท.
2560 00:00
34.6%
9440.0|9493.0 54.0|50.0 2685.0
10,641 บาท.
2560 00:00
3.2%
9357.0|9440.0 82.0|50.0 4105.0
16,264 บาท.
2560 00:00
4.4%
9278.0|9357.0 80.0|50.0 3975.0
15,749 บาท.
2560 00:00
3.7%
9195.0|9278.0 83.0|50.0 4160.0
16,482 บาท.
2560 00:00
0.7%
9115.0|9195.0 80.0|50.0 4005.0
15,868 บาท.
2560 00:00
16.6%
9035.0|9115.0 80.0|50.0 3975.0
15,749 บาท.
2560 00:00
16.0%
8969.0|9035.0 66.0|50.0 3315.0
13,136 บาท.
2560 00:00
15.8%
8890.0|8969.0 79.0|50.0 3945.0
15,630 บาท.
2560 00:00
20.1%
8824.0|8890.0 66.0|50.0 3320.0
13,156 บาท.
2560 00:00
19.0%
8740.0|8824.0 83.0|50.0 4155.0
16,462 บาท.
2560 00:00
0.1%
8673.0|8740.0 67.0|50.0 3365.0
13,334 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 8606.0|8673.0 67.0|50.0 3370.0
13,354 บาท.