งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

อาคารสำนักงาน รร.สาธิต

12,879 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

3,250 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
3,970 บาท.
1,000 หน่วย.
ก.พ 66
6,543 บาท.
1,650 หน่วย.
มี.ค 66
8,919 บาท.
2,250 หน่วย.
เม.ย 66
8,919 บาท.
2,250 หน่วย.
พ.ค 66
14,264 บาท.
3,600 หน่วย.
มิ.ย 66
8,127 บาท.
2,050 หน่วย.
ก.ค 66
12,483 บาท.
3,150 หน่วย.
ส.ค 66
11,691 บาท.
2,950 หน่วย.
ก.ย 66
12,879 บาท.
3,250 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารสำนักงาน รร.สาธิต


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
9.2%
6057.0|6122.0 65.0|50.0 3250.0
12,879 บาท.
2566 00:00:00
6.3%
6122.0|6181.0 59.0|50.0 2950.0
11,691 บาท.
2566 00:00:00
34.9%
5994.0|6057.0 63.0|50.0 3150.0
12,483 บาท.
2566 00:00:00
43.0%
5953.0|5994.0 41.0|50.0 2050.0
8,127 บาท.
2566 00:00:00
37.5%
5881.0|5953.0 72.0|50.0 3600.0
14,264 บาท.
2566 00:00:00
0%
5836.0|5881.0 45.0|50.0 2250.0
8,919 บาท.
2566 00:00:00
26.6%
5791.0|5836.0 45.0|50.0 2250.0
8,919 บาท.
2566 00:00:00
39.3%
5758.0|5791.0 33.0|50.0 1650.0
6,543 บาท.
2566 00:00:00
44.4%
5738.0|5758.0 20.0|50.0 1000.0
3,970 บาท.
2565 00:00:00
0%
5702.0|5738.0 36.0|50.0 1800.0
7,137 บาท.
2565 00:00:00
18.2%
5702.0|5738.0 36.0|50.0 1800.0
7,137 บาท.
2565 00:00:00
18.2%
5658.0|5702.0 44.0|50.0 2200.0
8,721 บาท.
2565 00:00:00
36.8%
5622.0|5658.0 36.0|50.0 1800.0
7,137 บาท.
2565 00:00:00
12.3%
5565.0|5622.0 57.0|50.0 2850.0
11,295 บาท.
2565 00:00:00
16.0%
5515.0|5565.0 50.0|50.0 2500.0
9,909 บาท.
2565 00:00:00
10.6%
5473.0|5515.0 42.0|50.0 2100.0
8,325 บาท.
2565 00:00:00
9.6%
5426.0|5473.0 47.0|50.0 2350.0
9,315 บาท.
2565 00:00:00
55.7%
5374.0|5426.0 52.0|50.0 2600.0
10,305 บาท.
2565 00:00:00
45.2%
5351.0|5374.0 23.0|50.0 1150.0
4,564 บาท.
2565 00:00:00
57.1%
5309.0|5351.0 42.0|50.0 2100.0
8,325 บาท.
2565 00:00:00
27.7%
5291.0|5309.0 18.0|50.0 900.0
3,574 บาท.
2565 00:00:00
27.7%
5278.0|5291.0 13.0|50.0 650.0
2,584 บาท.
2564 00:00:00
45.4%
5260.0|5278.0 18.0|50.0 900.0
3,574 บาท.
2564 00:00:00
21.4%
5227.0|5260.0 33.0|50.0 1650.0
6,543 บาท.
2564 00:00:00
16.0%
5185.0|5227.0 42.0|50.0 2100.0
8,325 บาท.
2564 00:00:00
4.4%
5135.0|5185.0 50.0|50.0 2500.0
9,909 บาท.
2564 00:00:00
20.1%
5087.2|5135.0 47.8|50.0 2390.0
9,473 บาท.
2564 00:00:00
2.0%
5049.0|5087.2 38.2|50.0 1910.0
7,573 บาท.
2564 00:00:00
15.2%
5010.0|5049.0 39.0|50.0 1950.0
7,731 บาท.
2564 00:00:00
54.3%
4964.0|5010.0 46.0|50.0 2300.0
9,117 บาท.
2564 00:00:00
51.1%
4943.0|4964.0 21.0|50.0 1050.0
4,168 บาท.
2564 00:00:00
39.5%
4900.0|4943.0 43.0|50.0 2150.0
8,523 บาท.
2564 00:00:00
23.0%
4874.0|4900.0 26.0|50.0 1300.0
5,157 บาท.
2564 00:00:00
23.0%
4854.0|4874.0 20.0|50.0 1000.0
3,970 บาท.
2563 00:00:00
13.3%
4828.0|4854.0 26.0|50.0 1300.0
5,157 บาท.
2563 00:00:00
21.0%
4798.0|4828.0 30.0|50.0 1500.0
5,949 บาท.
2563 00:00:00
5.0%
4760.0|4798.0 38.0|50.0 1900.0
7,533 บาท.
2563 00:00:00
0%
4720.0|4760.0 40.0|50.0 2000.0
7,929 บาท.
2563 00:00:00
11.1%
4680.0|4720.0 40.0|50.0 2000.0
7,929 บาท.
2563 00:00:00
32.8%
4635.0|4680.0 45.0|50.0 2250.0
8,919 บาท.
2563 00:00:00
32.8%
4568.0|4635.0 67.0|50.0 3350.0
13,274 บาท.
2563 00:00:00
55.5%
4523.0|4568.0 45.0|50.0 2250.0
8,919 บาท.
2563 00:00:00
37.4%
4503.0|4523.0 20.0|50.0 1000.0
3,970 บาท.
2563 00:00:00
3.1%
4471.0|4503.0 32.0|50.0 1600.0
6,345 บาท.
2563 00:00:00
25.8%
4440.0|4471.0 31.0|50.0 1550.0
6,147 บาท.
2563 00:00:00
0%
4408.0|4440.0 23.0|50.0 1150.0
4,564 บาท.
2562 00:00:00
56.5%
4385.0|4408.0 23.0|50.0 1150.0
4,564 บาท.
2562 00:00:00
26.4%
4332.0|4385.0 53.0|50.0 2650.0
10,503 บาท.
2562 00:00:00
41.8%
4293.0|4332.0 39.0|50.0 1950.0
7,731 บาท.
2562 00:00:00
16.4%
4226.0|4293.0 67.0|50.0 3350.0
13,274 บาท.
2562 00:00:00
9.7%
4170.0|4226.0 56.0|50.0 2800.0
11,097 บาท.
2562 00:00:00
19.5%
4108.0|4170.0 62.0|50.0 3100.0
12,285 บาท.
2562 00:00:00
18.2%
4031.0|4108.0 77.0|50.0 3850.0
15,254 บาท.
2562 00:00:00
28.5%
3968.0|4031.0 63.0|50.0 3150.0
12,483 บาท.
2562 00:00:00
11.1%
3923.0|3968.0 45.0|50.0 2250.0
8,919 บาท.
2562 00:00:00
35.0%
3883.0|3923.0 40.0|50.0 2000.0
7,929 บาท.
2562 00:00:00
3.7%
3857.0|3883.0 26.0|50.0 1300.0
5,157 บาท.
2562 00:00:00
25.0%
3830.0|3857.0 27.0|50.0 1350.0
5,355 บาท.
2561 00:00:00
14.3%
3794.0|3830.0 36.0|50.0 1800.0
7,137 บาท.
2561 00:00:00
16.0%
3752.0|3794.0 42.0|50.0 2100.0
8,325 บาท.
2561 00:00:00
2.0%
3702.0|3752.0 50.0|50.0 2500.0
9,909 บาท.
2561 00:00:00
2.0%
3653.0|3702.0 49.0|50.0 2450.0
9,711 บาท.
2561 00:00:00
20.0%
3605.0|3653.0 48.0|50.0 2400.0
9,513 บาท.
2561 00:00:00
23.3%
3545.0|3605.0 60.0|50.0 3000.0
11,889 บาท.
2561 00:00:00
19.3%
3499.0|3545.0 46.0|50.0 2300.0
9,117 บาท.
2561 00:00:00
63.1%
3442.0|3499.0 57.0|50.0 2850.0
11,295 บาท.
2561 00:00:00
54.3%
3421.0|3442.0 21.0|50.0 1050.0
4,168 บาท.
2561 00:00:00
16.4%
3375.0|3421.0 46.0|50.0 2300.0
9,117 บาท.
2561 00:00:00
34.5%
3320.0|3375.0 55.0|50.0 2750.0
10,899 บาท.
2561 00:00:00
2.7%
3284.0|3320.0 36.0|50.0 1800.0
7,137 บาท.
2560 00:00:00
47.1%
3247.0|3284.0 37.0|50.0 1850.0
7,335 บาท.
2560 00:00:00
40.0%
3177.0|3247.0 70.0|50.0 3500.0
13,868 บาท.
2560 00:00:00
39.1%
3135.0|3177.0 42.0|50.0 2100.0
8,325 บาท.
2560 00:00:00
13.7%
3066.0|3135.0 69.0|50.0 3450.0
13,670 บาท.
2560 00:00:00
12.5%
2986.0|3066.0 80.0|50.0 4000.0
15,848 บาท.
2560 00:00:00
10.3%
2916.0|2986.0 70.0|50.0 3500.0
13,868 บาท.
2560 00:00:00
3.8%
2838.0|2916.0 78.0|50.0 3900.0
15,452 บาท.
2560 00:00:00
54.6%
2763.0|2838.0 75.0|50.0 3750.0
14,858 บาท.
2560 00:00:00
37.0%
2729.0|2763.0 34.0|50.0 1700.0
6,741 บาท.
2560 00:00:00
13.0%
2675.0|2729.0 54.0|50.0 2700.0
10,701 บาท.
2560 00:00:00
4.3%
2628.0|2675.0 47.0|50.0 2350.0
9,315 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 2583.0|2628.0 45.0|50.0 2250.0
8,919 บาท.