งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

ศูนย์การศึกษานานาชาติ

22,484 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

5,676 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
8,610 บาท.
2,172 หน่วย.
ก.พ 66
13,267 บาท.
3,348 หน่วย.
มี.ค 66
12,506 บาท.
3,156 หน่วย.
เม.ย 66
9,560 บาท.
2,412 หน่วย.
พ.ค 66
19,634 บาท.
4,956 หน่วย.
มิ.ย 66
14,502 บาท.
3,660 หน่วย.
ก.ค 66
19,966 บาท.
5,040 หน่วย.
ส.ค 66
21,201 บาท.
5,352 หน่วย.
ก.ย 66
22,484 บาท.
5,676 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ศูนย์การศึกษานานาชาติ


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
5.7%
4003.6|4050.9 47.3|120.0 5676.0
22,484 บาท.
2566 00:00:00
5.8%
4050.9|4095.5 44.6|120.0 5352.0
21,201 บาท.
2566 00:00:00
27.4%
3961.6|4003.6 42.0|120.0 5040.0
19,966 บาท.
2566 00:00:00
26.1%
3931.1|3961.6 30.5|120.0 3660.0
14,502 บาท.
2566 00:00:00
51.3%
3889.8|3931.1 41.3|120.0 4956.0
19,634 บาท.
2566 00:00:00
23.6%
3869.7|3889.8 20.1|120.0 2412.0
9,560 บาท.
2566 00:00:00
5.7%
3843.4|3869.7 26.3|120.0 3156.0
12,506 บาท.
2566 00:00:00
35.1%
3815.5|3843.4 27.9|120.0 3348.0
13,267 บาท.
2566 00:00:00
38.6%
3797.4|3815.5 18.1|120.0 2172.0
8,610 บาท.
2565 00:00:00
0%
3767.9|3797.4 29.5|120.0 3540.0
14,027 บาท.
2565 00:00:00
5.1%
3767.9|3797.4 29.5|120.0 3540.0
14,027 บาท.
2565 00:00:00
18.0%
3736.8|3767.9 31.1|120.0 3732.0
14,787 บาท.
2565 00:00:00
35.4%
3711.3|3736.8 25.5|120.0 3060.0
12,126 บาท.
2565 00:00:00
0.5%
3671.8|3711.3 39.5|120.0 4740.0
18,778 บาท.
2565 00:00:00
10.4%
3632.5|3671.8 39.3|120.0 4716.0
18,683 บาท.
2565 00:00:00
2.6%
3597.3|3632.5 35.2|120.0 4224.0
16,735 บาท.
2565 00:00:00
35.5%
3563.0|3597.3 34.3|120.0 4116.0
16,307 บาท.
2565 00:00:00
28.5%
3540.9|3563.0 22.1|120.0 2652.0
10,511 บาท.
2565 00:00:00
24.4%
3525.1|3540.9 15.8|120.0 1896.0
7,517 บาท.
2565 00:00:00
22.9%
3504.2|3525.1 20.9|120.0 2508.0
9,941 บาท.
2565 00:00:00
13.0%
3488.1|3504.2 16.1|120.0 1932.0
7,660 บาท.
2565 00:00:00
7.1%
3474.1|3488.1 14.0|120.0 1680.0
6,662 บาท.
2564 00:00:00
13.1%
3461.1|3474.1 13.0|120.0 1560.0
6,187 บาท.
2564 00:00:00
28.3%
3449.8|3461.1 11.3|120.0 1356.0
5,379 บาท.
2564 00:00:00
1.2%
3441.7|3449.8 8.1|120.0 972.0
3,859 บาท.
2564 00:00:00
20.7%
3433.7|3441.7 8.0|120.0 960.0
3,811 บาท.
2564 00:00:00
34.6%
3423.6|3433.7 10.1|120.0 1212.0
4,809 บาท.
2564 00:00:00
4.5%
3417.0|3423.6 6.6|120.0 792.0
3,146 บาท.
2564 00:00:00
21.2%
3410.7|3417.0 6.3|120.0 756.0
3,003 บาท.
2564 00:00:00
5.9%
3402.7|3410.7 8.0|120.0 960.0
3,811 บาท.
2564 00:00:00
38.3%
3394.2|3402.7 8.5|120.0 1020.0
4,049 บาท.
2564 00:00:00
23.9%
3380.4|3394.2 13.8|120.0 1656.0
6,567 บาท.
2564 00:00:00
9.5%
3369.9|3380.4 10.5|120.0 1260.0
4,999 บาท.
2564 00:00:00
36.2%
3360.4|3369.9 9.5|120.0 1140.0
4,524 บาท.
2563 00:00:00
10.7%
3345.5|3360.4 14.9|120.0 1788.0
7,090 บาท.
2563 00:00:00
8.3%
3332.2|3345.5 13.3|120.0 1596.0
6,329 บาท.
2563 00:00:00
6.9%
3317.7|3332.2 14.5|120.0 1740.0
6,900 บาท.
2563 00:00:00
0.7%
3304.2|3317.7 13.5|120.0 1620.0
6,424 บาท.
2563 00:00:00
8.8%
3290.8|3304.2 13.4|120.0 1608.0
6,377 บาท.
2563 00:00:00
19.0%
3276.1|3290.8 14.7|120.0 1764.0
6,995 บาท.
2563 00:00:00
53.7%
3264.2|3276.1 11.9|120.0 1428.0
5,664 บาท.
2563 00:00:00
6.8%
3258.7|3264.2 5.5|120.0 660.0
2,623 บาท.
2563 00:00:00
26.2%
3252.8|3258.7 5.9|120.0 708.0
2,813 บาท.
2563 00:00:00
16.6%
3244.8|3252.8 8.0|120.0 960.0
3,811 บาท.
2563 00:00:00
8.3%
3235.2|3244.8 9.6|120.0 1152.0
4,571 บาท.
2563 00:00:00
0%
3225.5|3235.2 8.8|120.0 1056.0
4,191 บาท.
2562 00:00:00
40.5%
3216.7|3225.5 8.8|120.0 1056.0
4,191 บาท.
2562 00:00:00
10.8%
3201.9|3216.7 14.8|120.0 1776.0
7,042 บาท.
2562 00:00:00
35.4%
3185.3|3201.9 16.6|120.0 1992.0
7,897 บาท.
2562 00:00:00
7.4%
3159.6|3185.3 25.7|120.0 3084.0
12,221 บาท.
2562 00:00:00
19.6%
3136.0|3160.0 24.0|120.0 2856.0
11,318 บาท.
2562 00:00:00
20.6%
3106.0|3136.0 30.0|120.0 3552.0
14,074 บาท.
2562 00:00:00
32.2%
3069.0|3106.0 37.0|120.0 4476.0
17,733 บาท.
2562 00:00:00
2.8%
3043.6|3068.9 25.3|120.0 3036.0
12,031 บาท.
2562 00:00:00
35.7%
3019.0|3044.0 25.0|120.0 2952.0
11,699 บาท.
2562 00:00:00
29.7%
3003.0|3019.0 16.0|120.0 1896.0
7,517 บาท.
2562 00:00:00
9.7%
2992.0|3003.0 11.0|120.0 1332.0
5,284 บาท.
2562 00:00:00
18.5%
2980.0|2992.0 12.0|120.0 1476.0
5,854 บาท.
2561 00:00:00
10.1%
2965.0|2980.0 15.0|120.0 1812.0
7,185 บาท.
2561 00:00:00
48.8%
2948.0|2965.0 17.0|120.0 2016.0
7,992 บาท.
2561 00:00:00
31.7%
2915.0|2948.0 33.0|120.0 3936.0
15,595 บาท.
2561 00:00:00
3.3%
2867.0|2915.0 48.0|120.0 5760.0
22,817 บาท.
2561 00:00:00
6.3%
2821.0|2867.0 46.0|120.0 5568.0
22,057 บาท.
2561 00:00:00
60.4%
2771.0|2821.0 50.0|120.0 5940.0
23,530 บาท.
2561 00:00:00
41.6%
2752.0|2771.0 20.0|120.0 2352.0
9,323 บาท.
2561 00:00:00
57.7%
2718.0|2752.0 34.0|120.0 4032.0
15,975 บาท.
2561 00:00:00
56.9%
2704.0|2718.0 14.0|120.0 1704.0
6,757 บาท.
2561 00:00:00
19.1%
2671.0|2704.0 33.0|120.0 3960.0
15,690 บาท.
2561 00:00:00
43.4%
2644.0|2671.0 27.0|120.0 3204.0
12,696 บาท.
2561 00:00:00
0%
2629.0|2644.0 15.0|120.0 1812.0
7,185 บาท.
2560 00:00:00
59.6%
2614.0|2629.0 15.0|120.0 1812.0
7,185 บาท.
2560 00:00:00
0.8%
2577.0|2614.0 37.0|120.0 4488.0
17,780 บาท.
2560 00:00:00
18.8%
2539.0|2577.0 37.0|120.0 4452.0
17,638 บาท.
2560 00:00:00
11.2%
2494.0|2539.0 46.0|120.0 5484.0
21,724 บาท.
2560 00:00:00
30.0%
2453.0|2494.0 41.0|120.0 4872.0
19,301 บาท.
2560 00:00:00
11.0%
2425.0|2453.0 28.0|120.0 3408.0
13,504 บาท.
2560 00:00:00
6.2%
2393.0|2425.0 32.0|120.0 3828.0
15,167 บาท.
2560 00:00:00
3.2%
2359.0|2393.0 34.0|120.0 4080.0
16,165 บาท.
2560 00:00:00
26.9%
2326.0|2359.0 33.0|120.0 3948.0
15,642 บาท.
2560 00:00:00
46.0%
2281.0|2326.0 45.0|120.0 5400.0
21,391 บาท.
2560 00:00:00
6.9%
2257.0|2281.0 24.0|120.0 2916.0
11,556 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 2231.0|2257.0 26.0|120.0 3132.0
12,411 บาท.