งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

อาคารนิเทศน์ศาสตร์ 2

3,847 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

969 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
972 บาท.
243 หน่วย.
ก.พ 66
1,728 บาท.
434 หน่วย.
มี.ค 66
1,661 บาท.
417 หน่วย.
เม.ย 66
1,926 บาท.
484 หน่วย.
พ.ค 66
2,560 บาท.
644 หน่วย.
มิ.ย 66
2,600 บาท.
654 หน่วย.
ก.ค 66
3,795 บาท.
956 หน่วย.
ส.ค 66
3,197 บาท.
805 หน่วย.
ก.ย 66
3,847 บาท.
969 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารนิเทศน์ศาสตร์ 2


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
16.9%
94748.0|95717.0 969.0|1.0 969.0
3,847 บาท.
2566 00:00:00
15.8%
95717.0|96522.0 805.0|1.0 805.0
3,197 บาท.
2566 00:00:00
31.5%
93792.0|94748.0 956.0|1.0 956.0
3,795 บาท.
2566 00:00:00
1.5%
93138.0|93792.0 654.0|1.0 654.0
2,600 บาท.
2566 00:00:00
24.7%
92494.0|93138.0 644.0|1.0 644.0
2,560 บาท.
2566 00:00:00
13.8%
92010.0|92494.0 484.0|1.0 484.0
1,926 บาท.
2566 00:00:00
3.9%
91593.0|92010.0 417.0|1.0 417.0
1,661 บาท.
2566 00:00:00
43.8%
91159.0|91593.0 434.0|1.0 434.0
1,728 บาท.
2566 00:00:00
42.0%
90916.0|91159.0 243.0|1.0 243.0
972 บาท.
2565 00:00:00
3.0%
90495.0|90916.0 421.0|1.0 421.0
1,677 บาท.
2565 00:00:00
9.2%
90061.0|90495.0 434.0|1.0 434.0
1,728 บาท.
2565 00:00:00
56.2%
89667.0|90061.0 394.0|1.0 394.0
1,570 บาท.
2565 00:00:00
15.8%
88765.0|89667.0 902.0|1.0 902.0
3,582 บาท.
2565 00:00:00
15.5%
88006.0|88765.0 759.0|1.0 759.0
3,015 บาท.
2565 00:00:00
18.1%
87365.0|88006.0 641.0|1.0 641.0
2,548 บาท.
2565 00:00:00
37.0%
86582.0|87365.0 783.0|1.0 783.0
3,110 บาท.
2565 00:00:00
25.9%
86090.0|86582.0 492.0|1.0 492.0
1,958 บาท.
2565 00:00:00
37.8%
85726.0|86090.0 364.0|1.0 364.0
1,451 บาท.
2565 00:00:00
37.1%
85139.0|85726.0 587.0|1.0 587.0
2,334 บาท.
2565 00:00:00
26.4%
84771.0|85139.0 368.0|1.0 368.0
1,467 บาท.
2565 00:00:00
25.2%
84501.0|84771.0 270.0|1.0 270.0
1,079 บาท.
2564 00:00:00
21.5%
84139.0|84501.0 362.0|1.0 362.0
1,443 บาท.
2564 00:00:00
11.2%
83677.0|84139.0 462.0|1.0 462.0
1,839 บาท.
2564 00:00:00
28.2%
83267.0|83677.0 410.0|1.0 410.0
1,633 บาท.
2564 00:00:00
0.3%
82695.0|83267.0 572.0|1.0 572.0
2,275 บาท.
2564 00:00:00
17.2%
82121.0|82695.0 574.0|1.0 574.0
2,283 บาท.
2564 00:00:00
0.8%
81646.0|82121.0 475.0|1.0 475.0
1,891 บาท.
2564 00:00:00
3.2%
81167.0|81646.0 479.0|1.0 479.0
1,907 บาท.
2564 00:00:00
3.3%
80672.0|81167.0 495.0|1.0 495.0
1,970 บาท.
2564 00:00:00
12.3%
80160.0|80672.0 512.0|1.0 512.0
2,037 บาท.
2564 00:00:00
22.5%
79576.0|80160.0 584.0|1.0 584.0
2,322 บาท.
2564 00:00:00
29.5%
79124.0|79576.0 452.0|1.0 452.0
1,800 บาท.
2564 00:00:00
32.3%
78806.0|79124.0 318.0|1.0 318.0
1,269 บาท.
2563 00:00:00
3.2%
78335.0|78806.0 471.0|1.0 471.0
1,875 บาท.
2563 00:00:00
49.4%
77879.0|78335.0 456.0|1.0 456.0
1,816 บาท.
2563 00:00:00
2.4%
76975.0|77879.0 904.0|1.0 904.0
3,589 บาท.
2563 00:00:00
17.3%
76049.0|76975.0 926.0|1.0 926.0
3,677 บาท.
2563 00:00:00
20.3%
75284.0|76049.0 765.0|1.0 765.0
3,039 บาท.
2563 00:00:00
1.2%
74323.0|75284.0 961.0|1.0 961.0
3,815 บาท.
2563 00:00:00
57.4%
73374.0|74323.0 949.0|1.0 949.0
3,768 บาท.
2563 00:00:00
14.5%
72971.0|73374.0 403.0|1.0 403.0
1,606 บาท.
2563 00:00:00
30.4%
72627.0|72971.0 344.0|1.0 344.0
1,372 บาท.
2563 00:00:00
7.6%
72132.0|72627.0 495.0|1.0 495.0
1,970 บาท.
2563 00:00:00
22.0%
71675.0|72132.0 457.0|1.0 457.0
1,820 บาท.
2563 00:00:00
0%
71247.0|71675.0 356.0|1.0 356.0
1,420 บาท.
2562 00:00:00
35.2%
70891.0|71247.0 356.0|1.0 356.0
1,420 บาท.
2562 00:00:00
7.8%
70340.0|70891.0 551.0|1.0 551.0
2,192 บาท.
2562 00:00:00
36.9%
69832.0|70340.0 508.0|1.0 508.0
2,021 บาท.
2562 00:00:00
17.9%
69026.0|69832.0 806.0|1.0 806.0
3,201 บาท.
2562 00:00:00
22.7%
68365.0|69026.0 661.0|1.0 661.0
2,627 บาท.
2562 00:00:00
4.0%
67509.0|68365.0 856.0|1.0 856.0
3,399 บาท.
2562 00:00:00
3.1%
66617.0|67509.0 892.0|1.0 892.0
3,542 บาท.
2562 00:00:00
8.8%
65753.0|66617.0 864.0|1.0 864.0
3,431 บาท.
2562 00:00:00
41.2%
64806.0|65753.0 947.0|1.0 947.0
3,760 บาท.
2562 00:00:00
39.8%
64250.0|64806.0 556.0|1.0 556.0
2,212 บาท.
2562 00:00:00
10.1%
63916.0|64250.0 334.0|1.0 334.0
1,332 บาท.
2562 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 63616.0|63916.0 300.0|1.0 300.0
1,198 บาท.