งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

หอประชุมกาสะลองคำ

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.พ 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มี.ค 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 66
18 บาท.
2 หน่วย.
มิ.ย 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอประชุมกาสะลองคำ


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.5|7784.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.5|7784.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.5|7784.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.5|7784.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
7784.4|7784.5 0.1|20.0 2.0
18 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.4|7784.4 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.4|7784.4 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.4|7784.4 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.4|7784.4 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.4|7784.4 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.4|7784.4 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
7782.5|7784.4 1.9|20.0 38.0
161 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
7781.2|7782.5 1.3|20.0 26.0
113 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7781.2|7781.2 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7781.2|7781.2 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7781.2|7781.2 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7781.2|7781.2 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
128.2%
7781.7|7781.2 -0.5|20.0 -10.0
30 บาท.
2564 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
7780.5|7781.7 1.2|20.0 24.0
105 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7780.5|7780.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
96.2%
7780.0|7780.5 0.5|20.0 10.0
50 บาท.
2563 00:00:00
93.7%
7763.8|7780.0 16.2|20.0 324.0
1,293 บาท.
2563 00:00:00
66.1%
7762.9|7763.8 0.9|20.0 18.0
81 บาท.
2563 00:00:00
49.6%
7760.0|7762.9 2.9|20.0 58.0
240 บาท.
2563 00:00:00
32.8%
7758.6|7760.0 1.4|20.0 28.0
121 บาท.
2563 00:00:00
76.8%
7757.7|7758.6 0.9|20.0 18.0
81 บาท.
2563 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
7753.4|7757.7 4.3|20.0 86.0
351 บาท.
2563 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7753.4|7753.4 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
7753.4|7753.4 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00:00
309.5%
7754.0|7753.4 -0.6|20.0 -12.0
38 บาท.
2563 00:00:00
63.9%
7753.9|7754.0 0.1|20.0 2.0
18 บาท.
2563 00:00:00
15.9%
7753.4|7753.9 0.5|20.0 10.0
50 บาท.
2563 00:00:00
0%
7749.2|7753.4 0.4|20.0 8.0
42 บาท.
2562 00:00:00
0%
7748.8|7749.2 0.4|20.0 8.0
42 บาท.
2562 00:00:00
71.2%
7748.4|7748.8 0.4|20.0 8.0
42 บาท.
2562 00:00:00
78.6%
7746.7|7748.4 1.7|20.0 34.0
145 บาท.
2562 00:00:00
23.4%
7738.3|7746.7 8.4|20.0 168.0
675 บาท.
2562 00:00:00
8.3%
7732.0|7738.0 6.0|20.0 128.0
517 บาท.
2562 00:00:00
32.4%
7725.0|7732.0 7.0|20.0 140.0
564 บาท.
2562 00:00:00
65.6%
7715.0|7725.0 10.0|20.0 208.0
834 บาท.
2562 00:00:00
61.1%
7711.0|7714.5 3.5|20.0 70.0
287 บาท.
2562 00:00:00
20.4%
7702.0|7711.0 9.0|20.0 184.0
739 บาท.
2562 00:00:00
39.8%
7695.0|7702.0 7.0|20.0 146.0
588 บาท.
2562 00:00:00
50.3%
7682.0|7695.0 12.0|20.0 244.0
976 บาท.
2562 00:00:00
58.8%
7676.0|7682.0 6.0|20.0 120.0
485 บาท.
2561 00:00:00
87.2%
7674.0|7676.0 2.0|20.0 48.0
200 บาท.
2561 00:00:00
47.6%
7654.0|7674.0 20.0|20.0 392.0
1,562 บาท.
2561 00:00:00
6.3%
7644.0|7654.0 10.0|20.0 204.0
818 บาท.
2561 00:00:00
53.5%
7633.0|7644.0 11.0|20.0 218.0
873 บาท.
2561 00:00:00
91.6%
7628.0|7633.0 5.0|20.0 100.0
406 บาท.
2561 00:00:00
79.8%
7628.0|7628.0 0.0|20.0 6.0
34 บาท.
2561 00:00:00
65.9%
7626.0|7628.0 2.0|20.0 40.0
168 บาท.
2561 00:00:00
52.9%
7620.0|7626.0 6.0|20.0 122.0
493 บาท.
2561 00:00:00
29.1%
7617.0|7620.0 3.0|20.0 56.0
232 บาท.
2561 00:00:00
12.2%
7613.0|7617.0 4.0|20.0 80.0
327 บาท.
2561 00:00:00
16.4%
7610.0|7613.0 4.0|20.0 70.0
287 บาท.
2561 00:00:00
79.2%
7607.0|7610.0 3.0|20.0 58.0
240 บาท.
2560 00:00:00
83.1%
7606.0|7607.0 1.0|20.0 10.0
50 บาท.
2560 00:00:00
51.8%
7603.0|7606.0 4.0|20.0 72.0
295 บาท.
2560 00:00:00
39.3%
7595.0|7603.0 8.0|20.0 152.0
612 บาท.
2560 00:00:00
76.2%
7582.0|7595.0 13.0|20.0 252.0
1,008 บาท.
2560 00:00:00
75.8%
7579.0|7582.0 3.0|20.0 58.0
240 บาท.
2560 00:00:00
77.3%
7579.0|7579.0 1.0|20.0 12.0
58 บาท.
2560 00:00:00
38.4%
7576.0|7579.0 3.0|20.0 62.0
255 บาท.
2560 00:00:00
32.4%
7571.0|7576.0 5.0|20.0 102.0
414 บาท.
2560 00:00:00
68.1%
7563.0|7571.0 8.0|20.0 152.0
612 บาท.
2560 00:00:00
74.7%
7539.0|7563.0 24.0|20.0 482.0
1,918 บาท.
2560 00:00:00
47.4%
7533.0|7539.0 6.0|20.0 120.0
485 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 7530.0|7533.0 3.0|20.0 62.0
255 บาท.