งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

หอประชุมกาสะลองคำ

2,330 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

586 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
818 บาท.
204 หน่วย.
ก.พ 67
1,499 บาท.
376 หน่วย.
มี.ค 67
2,394 บาท.
602 หน่วย.
เม.ย 67
2,235 บาท.
562 หน่วย.
พ.ค 67
2,330 บาท.
586 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอประชุมกาสะลองคำ


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
4.1%
7965.5|7994.8 29.3|20.0 586.0
2,330 บาท.
2567 00:00
6.6%
7937.4|7965.5 28.1|20.0 562.0
2,235 บาท.
2567 00:00
37.4%
7907.3|7937.4 30.1|20.0 602.0
2,394 บาท.
2567 00:00
45.4%
7888.5|7907.3 18.8|20.0 376.0
1,499 บาท.
2567 00:00
42.1%
7878.3|7888.5 10.2|20.0 204.0
818 บาท.
2566 00:00
34.8%
7860.6|7878.3 17.7|20.0 354.0
1,412 บาท.
2566 00:00
44.3%
7833.4|7860.6 27.2|20.0 544.0
2,164 บาท.
2566 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
7784.5|7833.4 48.9|20.0 978.0
3,882 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.5|7784.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.5|7784.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.5|7784.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.5|7784.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
7784.4|7784.5 0.1|20.0 2.0
18 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.4|7784.4 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.4|7784.4 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.4|7784.4 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.4|7784.4 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.4|7784.4 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
7784.4|7784.4 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
7782.5|7784.4 1.9|20.0 38.0
161 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
7782.5|7782.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
7781.2|7782.5 1.3|20.0 26.0
113 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
7781.2|7781.2 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
7781.2|7781.2 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
7781.2|7781.2 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
7781.2|7781.2 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
128.2%
7781.7|7781.2 -0.5|20.0 -10.0
30 บาท.
2564 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
7780.5|7781.7 1.2|20.0 24.0
105 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
7780.5|7780.5 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
96.2%
7780.0|7780.5 0.5|20.0 10.0
50 บาท.
2563 00:00
93.7%
7763.8|7780.0 16.2|20.0 324.0
1,293 บาท.
2563 00:00
66.1%
7762.9|7763.8 0.9|20.0 18.0
81 บาท.
2563 00:00
49.6%
7760.0|7762.9 2.9|20.0 58.0
240 บาท.
2563 00:00
32.8%
7758.6|7760.0 1.4|20.0 28.0
121 บาท.
2563 00:00
76.8%
7757.7|7758.6 0.9|20.0 18.0
81 บาท.
2563 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
7753.4|7757.7 4.3|20.0 86.0
351 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
7753.4|7753.4 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
7753.4|7753.4 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
309.5%
7754.0|7753.4 -0.6|20.0 -12.0
38 บาท.
2563 00:00
63.9%
7753.9|7754.0 0.1|20.0 2.0
18 บาท.
2563 00:00
15.9%
7753.4|7753.9 0.5|20.0 10.0
50 บาท.
2563 00:00
0%
7749.2|7753.4 0.4|20.0 8.0
42 บาท.
2562 00:00
0%
7748.8|7749.2 0.4|20.0 8.0
42 บาท.
2562 00:00
71.2%
7748.4|7748.8 0.4|20.0 8.0
42 บาท.
2562 00:00
78.6%
7746.7|7748.4 1.7|20.0 34.0
145 บาท.
2562 00:00
23.4%
7738.3|7746.7 8.4|20.0 168.0
675 บาท.
2562 00:00
8.3%
7732.0|7738.0 6.0|20.0 128.0
517 บาท.
2562 00:00
32.4%
7725.0|7732.0 7.0|20.0 140.0
564 บาท.
2562 00:00
65.6%
7715.0|7725.0 10.0|20.0 208.0
834 บาท.
2562 00:00
61.1%
7711.0|7714.5 3.5|20.0 70.0
287 บาท.
2562 00:00
20.4%
7702.0|7711.0 9.0|20.0 184.0
739 บาท.
2562 00:00
39.8%
7695.0|7702.0 7.0|20.0 146.0
588 บาท.
2562 00:00
50.3%
7682.0|7695.0 12.0|20.0 244.0
976 บาท.
2562 00:00
58.8%
7676.0|7682.0 6.0|20.0 120.0
485 บาท.
2561 00:00
87.2%
7674.0|7676.0 2.0|20.0 48.0
200 บาท.
2561 00:00
47.6%
7654.0|7674.0 20.0|20.0 392.0
1,562 บาท.
2561 00:00
6.3%
7644.0|7654.0 10.0|20.0 204.0
818 บาท.
2561 00:00
53.5%
7633.0|7644.0 11.0|20.0 218.0
873 บาท.
2561 00:00
91.6%
7628.0|7633.0 5.0|20.0 100.0
406 บาท.
2561 00:00
79.8%
7628.0|7628.0 0.0|20.0 6.0
34 บาท.
2561 00:00
65.9%
7626.0|7628.0 2.0|20.0 40.0
168 บาท.
2561 00:00
52.9%
7620.0|7626.0 6.0|20.0 122.0
493 บาท.
2561 00:00
29.1%
7617.0|7620.0 3.0|20.0 56.0
232 บาท.
2561 00:00
12.2%
7613.0|7617.0 4.0|20.0 80.0
327 บาท.
2561 00:00
16.4%
7610.0|7613.0 4.0|20.0 70.0
287 บาท.
2561 00:00
79.2%
7607.0|7610.0 3.0|20.0 58.0
240 บาท.
2560 00:00
83.1%
7606.0|7607.0 1.0|20.0 10.0
50 บาท.
2560 00:00
51.8%
7603.0|7606.0 4.0|20.0 72.0
295 บาท.
2560 00:00
39.3%
7595.0|7603.0 8.0|20.0 152.0
612 บาท.
2560 00:00
76.2%
7582.0|7595.0 13.0|20.0 252.0
1,008 บาท.
2560 00:00
75.8%
7579.0|7582.0 3.0|20.0 58.0
240 บาท.
2560 00:00
77.3%
7579.0|7579.0 1.0|20.0 12.0
58 บาท.
2560 00:00
38.4%
7576.0|7579.0 3.0|20.0 62.0
255 บาท.
2560 00:00
32.4%
7571.0|7576.0 5.0|20.0 102.0
414 บาท.
2560 00:00
68.1%
7563.0|7571.0 8.0|20.0 152.0
612 บาท.
2560 00:00
74.7%
7539.0|7563.0 24.0|20.0 482.0
1,918 บาท.
2560 00:00
47.4%
7533.0|7539.0 6.0|20.0 120.0
485 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 7530.0|7533.0 3.0|20.0 62.0
255 บาท.