งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารเทคโนโลยีและชีวภาพ1

15,353 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

3,875 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
11,037 บาท.
2,785 หน่วย.
ก.พ 67
12,324 บาท.
3,110 หน่วย.
มี.ค 67
12,661 บาท.
3,195 หน่วย.
เม.ย 67
11,869 บาท.
2,995 หน่วย.
พ.ค 67
15,353 บาท.
3,875 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเทคโนโลยีและชีวภาพ1


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
22.7%
2085.0|2162.5 77.5|50.0 3875.0
15,353 บาท.
2567 00:00
6.3%
2025.1|2085.0 59.9|50.0 2995.0
11,869 บาท.
2567 00:00
2.7%
1961.2|2025.1 63.9|50.0 3195.0
12,661 บาท.
2567 00:00
10.4%
1899.0|1961.2 62.2|50.0 3110.0
12,324 บาท.
2567 00:00
6.1%
1843.3|1899.0 55.7|50.0 2785.0
11,037 บาท.
2566 00:00
10.4%
1784.0|1843.3 59.3|50.0 2965.0
11,750 บาท.
2566 00:00
15.6%
1717.8|1784.0 66.2|50.0 3310.0
13,116 บาท.
2566 00:00
29.0%
1639.4|1717.8 78.4|50.0 3920.0
15,531 บาท.
2566 00:00
24.8%
1445.8|1556.3 110.5|50.0 5525.0
21,886 บาท.
2566 00:00
18.0%
1556.3|1639.4 83.1|50.0 4155.0
16,462 บาท.
2566 00:00
30.6%
1344.5|1445.8 101.3|50.0 5065.0
20,065 บาท.
2566 00:00
51.4%
1274.2|1344.5 70.3|50.0 3515.0
13,928 บาท.
2566 00:00
44.0%
1129.4|1274.2 144.8|50.0 7240.0
28,677 บาท.
2566 00:00
15.8%
1048.4|1129.4 81.0|50.0 4050.0
16,046 บาท.
2566 00:00
10.0%
952.2|1048.4 96.2|50.0 4810.0
19,055 บาท.
2566 00:00
41.9%
865.6|952.2 86.6|50.0 4330.0
17,155 บาท.
2566 00:00
39.4%
815.3|865.6 50.3|50.0 2515.0
9,968 บาท.
2565 00:00
5.2%
732.2|815.3 83.1|50.0 4155.0
16,462 บาท.
2565 00:00
5.4%
644.5|732.2 87.7|50.0 4385.0
17,373 บาท.
2565 00:00
26.6%
561.5|644.5 83.0|50.0 4150.0
16,442 บาท.
2565 00:00
5.6%
448.4|561.5 113.1|50.0 5655.0
22,401 บาท.
2565 00:00
8.5%
341.6|448.4 106.8|50.0 5340.0
21,154 บาท.
2565 00:00
8.5%
243.9|341.6 97.7|50.0 4885.0
19,352 บาท.
2565 00:00
3.4%
137.1|243.9 106.8|50.0 5340.0
21,154 บาท.
2565 00:00
33.9%
26.5|137.1 110.6|50.0 5530.0
21,906 บาท.
2565 00:00
21.6%
9953.4|10026.5 73.1|50.0 3655.0
14,482 บาท.
2565 00:00
33.3%
9860.1|9953.4 93.3|50.0 4665.0
18,481 บาท.
2565 00:00
14.0%
9797.9|9860.1 62.2|50.0 3110.0
12,324 บาท.
2565 00:00
30.5%
9744.4|9797.9 53.5|50.0 2675.0
10,602 บาท.
2564 00:00
27.1%
9667.4|9744.4 77.0|50.0 3850.0
15,254 บาท.
2564 00:00
25.7%
9561.7|9667.4 105.7|50.0 5285.0
20,936 บาท.
2564 00:00
33.9%
9483.2|9561.7 78.5|50.0 3925.0
15,551 บาท.
2564 00:00
6.1%
9364.4|9483.2 118.8|50.0 5940.0
23,530 บาท.
2564 00:00
35.2%
9237.9|9364.4 126.5|50.0 6325.0
25,054 บาท.
2564 00:00
7.6%
9156.0|9237.9 81.9|50.0 4095.0
16,224 บาท.
2564 00:00
9.6%
9067.4|9156.0 88.6|50.0 4430.0
17,551 บาท.
2564 00:00
19.2%
8969.4|9067.4 98.0|50.0 4900.0
19,412 บาท.
2564 00:00
38.9%
8890.2|8969.4 79.2|50.0 3960.0
15,690 บาท.
2564 00:00
26.8%
8760.6|8890.2 129.6|50.0 6480.0
25,668 บาท.
2564 00:00
23.7%
8665.7|8760.6 94.9|50.0 4745.0
18,798 บาท.
2564 00:00
21.6%
8593.3|8665.7 72.4|50.0 3620.0
14,344 บาท.
2563 00:00
9.3%
8500.9|8593.3 92.4|50.0 4620.0
18,303 บาท.
2563 00:00
2.2%
8399.0|8500.9 101.9|50.0 5095.0
20,184 บาท.
2563 00:00
3.9%
8294.8|8399.0 104.2|50.0 5210.0
20,639 บาท.
2563 00:00
0.8%
8186.4|8294.8 108.4|50.0 5420.0
21,471 บาท.
2563 00:00
0.6%
8078.9|8186.4 107.5|50.0 5375.0
21,293 บาท.
2563 00:00
24.1%
7970.8|8078.9 108.1|50.0 5405.0
21,411 บาท.
2563 00:00
18.8%
7828.3|7970.8 142.5|50.0 7125.0
28,222 บาท.
2563 00:00
39.3%
7712.6|7828.3 115.7|50.0 5785.0
22,916 บาท.
2563 00:00
32.0%
7642.4|7712.6 70.2|50.0 3510.0
13,908 บาท.
2563 00:00
4.3%
7539.1|7642.4 103.3|50.0 5165.0
20,461 บาท.
2563 00:00
29.8%
7431.2|7539.1 107.9|50.0 5395.0
21,372 บาท.
2563 00:00
0%
7329.0|7431.2 75.7|50.0 3785.0
14,997 บาท.
2562 00:00
33.9%
7253.3|7329.0 75.7|50.0 3785.0
14,997 บาท.
2562 00:00
3.0%
7138.8|7253.3 114.5|50.0 5725.0
22,678 บาท.
2562 00:00
12.4%
7027.7|7138.8 111.1|50.0 5555.0
22,005 บาท.
2562 00:00
12.4%
6900.9|7027.7 126.8|50.0 6340.0
25,114 บาท.
2562 00:00
1.1%
6790.0|6901.0 111.0|50.0 5555.0
22,005 บาท.
2562 00:00
3.2%
6680.0|6790.0 110.0|50.0 5495.0
21,768 บาท.
2562 00:00
6.3%
6566.0|6680.0 114.0|50.0 5675.0
22,480 บาท.
2562 00:00
6.7%
6460.0|6566.4 106.4|50.0 5320.0
21,075 บาท.
2562 00:00
19.5%
6346.0|6460.0 114.0|50.0 5700.0
22,579 บาท.
2562 00:00
11.3%
6254.0|6346.0 92.0|50.0 4590.0
18,184 บาท.
2562 00:00
6.6%
6173.0|6254.0 81.0|50.0 4070.0
16,125 บาท.
2562 00:00
19.6%
6097.0|6173.0 76.0|50.0 3800.0
15,056 บาท.
2561 00:00
14.5%
6002.0|6097.0 95.0|50.0 4725.0
18,719 บาท.
2561 00:00
35.2%
5922.0|6002.0 81.0|50.0 4040.0
16,007 บาท.
2561 00:00
17.3%
5797.0|5922.0 125.0|50.0 6240.0
24,717 บาท.
2561 00:00
8.3%
5694.0|5797.0 103.0|50.0 5160.0
20,441 บาท.
2561 00:00
20.7%
5581.0|5694.0 113.0|50.0 5630.0
22,302 บาท.
2561 00:00
28.5%
5439.0|5581.0 142.0|50.0 7100.0
28,123 บาท.
2561 00:00
28.7%
5337.0|5439.0 102.0|50.0 5075.0
20,105 บาท.
2561 00:00
36.8%
5195.0|5337.0 142.0|50.0 7120.0
28,202 บาท.
2561 00:00
42.2%
5105.0|5195.0 90.0|50.0 4500.0
17,828 บาท.
2561 00:00
30.9%
4949.0|5105.0 156.0|50.0 7785.0
30,835 บาท.
2561 00:00
31.1%
4842.0|4949.0 108.0|50.0 5380.0
21,312 บาท.
2561 00:00
14.2%
4768.0|4842.0 74.0|50.0 3705.0
14,680 บาท.
2560 00:00
35.3%
4681.0|4768.0 86.0|50.0 4320.0
17,115 บาท.
2560 00:00
20.5%
4548.0|4681.0 134.0|50.0 6675.0
26,440 บาท.
2560 00:00
23.8%
4380.0|4548.0 168.0|50.0 8400.0
33,270 บาท.
2560 00:00
40.5%
4159.0|4380.0 221.0|50.0 11030.0
43,684 บาท.
2560 00:00
25.7%
4028.0|4159.0 131.0|50.0 6565.0
26,004 บาท.
2560 00:00
4.7%
3851.0|4028.0 177.0|50.0 8835.0
34,992 บาท.
2560 00:00
15.3%
3666.0|3851.0 185.0|50.0 9270.0
36,715 บาท.
2560 00:00
29.6%
3447.0|3666.0 219.0|50.0 10940.0
43,327 บาท.
2560 00:00
16.9%
3293.0|3447.0 154.0|50.0 7700.0
30,498 บาท.
2560 00:00
26.8%
3108.0|3293.0 185.0|50.0 9265.0
36,695 บาท.
2560 00:00
1.9%
2972.0|3108.0 136.0|50.0 6785.0
26,875 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 2834.0|2972.0 138.0|50.0 6915.0
27,390 บาท.