งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

สำนักวิชาบัญชี

1,950 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

490 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
1,059 บาท.
265 หน่วย.
ก.พ 67
822 บาท.
205 หน่วย.
มี.ค 67
465 บาท.
115 หน่วย.
เม.ย 67
1,020 บาท.
255 หน่วย.
พ.ค 67
1,950 บาท.
490 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สำนักวิชาบัญชี


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
47.7%
9893.7|9903.5 9.8|50.0 490.0
1,950 บาท.
2567 00:00
54.4%
9888.6|9893.7 5.1|50.0 255.0
1,020 บาท.
2567 00:00
43.4%
9886.3|9888.6 2.3|50.0 115.0
465 บาท.
2567 00:00
22.4%
9882.2|9886.3 4.1|50.0 205.0
822 บาท.
2567 00:00
29.1%
9876.9|9882.2 5.3|50.0 265.0
1,059 บาท.
2566 00:00
51.1%
9869.4|9876.9 7.5|50.0 375.0
1,495 บาท.
2566 00:00
58.2%
9854.0|9869.4 15.4|50.0 770.0
3,059 บาท.
2566 00:00
51.7%
9847.6|9854.0 6.4|50.0 320.0
1,277 บาท.
2566 00:00
34.5%
9825.6|9838.9 13.3|50.0 665.0
2,643 บาท.
2566 00:00
61.4%
9838.9|9847.6 8.7|50.0 435.0
1,732 บาท.
2566 00:00
50.3%
9803.0|9825.6 22.6|50.0 1130.0
4,484 บาท.
2566 00:00
95.1%
9791.8|9803.0 11.2|50.0 560.0
2,227 บาท.
2566 00:00
75.5%
9791.3|9791.8 0.5|50.0 25.0
109 บาท.
2566 00:00
66.6%
9791.3|9793.5 2.2|50.0 110.0
446 บาท.
2566 00:00
61.5%
9793.5|9794.2 0.7|50.0 35.0
149 บาท.
2566 00:00
35.9%
9792.3|9794.2 1.9|50.0 95.0
386 บาท.
2566 00:00
61.5%
9791.1|9792.3 1.2|50.0 60.0
248 บาท.
2565 00:00
11.0%
9787.9|9791.1 3.2|50.0 160.0
644 บาท.
2565 00:00
21.9%
9784.3|9787.9 3.6|50.0 180.0
723 บาท.
2565 00:00
79.9%
9781.5|9784.3 2.8|50.0 140.0
564 บาท.
2565 00:00
27.2%
9767.4|9781.5 14.1|50.0 705.0
2,802 บาท.
2565 00:00
43.7%
9748.0|9767.4 19.4|50.0 970.0
3,851 บาท.
2565 00:00
16.1%
9737.1|9748.0 10.9|50.0 545.0
2,168 บาท.
2565 00:00
82.8%
9724.1|9737.1 13.0|50.0 650.0
2,584 บาท.
2565 00:00
0%
9724.1|9726.3 2.2|50.0 110.0
446 บาท.
2565 00:00
48.9%
9726.3|9728.5 2.2|50.0 110.0
446 บาท.
2565 00:00
30.3%
9728.5|9729.6 1.1|50.0 55.0
228 บาท.
2565 00:00
72.7%
9728.0|9729.6 1.6|50.0 80.0
327 บาท.
2565 00:00
68.9%
9727.6|9728.0 0.4|50.0 20.0
89 บาท.
2564 00:00
82.7%
9726.2|9727.6 1.4|50.0 70.0
287 บาท.
2564 00:00
94.1%
9726.0|9726.2 0.2|50.0 10.0
50 บาท.
2564 00:00
23.4%
9726.0|9730.2 4.2|50.0 210.0
842 บาท.
2564 00:00
78.1%
9730.2|9735.7 5.5|50.0 275.0
1,099 บาท.
2564 00:00
87.6%
9735.7|9761.0 25.3|50.0 1265.0
5,019 บาท.
2564 00:00
25.4%
9761.0|9764.1 3.1|50.0 155.0
624 บาท.
2564 00:00
50.5%
9758.7|9761.0 2.3|50.0 115.0
465 บาท.
2564 00:00
4.2%
9754.0|9758.7 4.7|50.0 235.0
941 บาท.
2564 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
9758.7|9763.2 4.5|50.0 225.0
901 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
9770.2|9770.2 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
36.7%
9770.2|9771.7 1.5|50.0 75.0
307 บาท.
2564 00:00
55.0%
9771.7|9774.1 2.4|50.0 120.0
485 บาท.
2563 00:00
21.6%
9774.1|9779.5 5.4|50.0 270.0
1,079 บาท.
2563 00:00
38.8%
9779.5|9786.4 6.9|50.0 345.0
1,376 บาท.
2563 00:00
53.7%
9786.4|9797.7 11.3|50.0 565.0
2,247 บาท.
2563 00:00
3.8%
9792.5|9797.7 5.2|50.0 260.0
1,040 บาท.
2563 00:00
28.4%
9797.7|9802.7 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00
31.2%
9802.7|9809.7 7.0|50.0 350.0
1,396 บาท.
2563 00:00
9.8%
9809.7|9819.9 10.2|50.0 510.0
2,029 บาท.
2563 00:00
21.3%
9819.9|9829.1 9.2|50.0 460.0
1,831 บาท.
2563 00:00
37.4%
9829.1|9840.8 11.7|50.0 585.0
2,326 บาท.
2563 00:00
31.3%
9833.5|9840.8 7.3|50.0 365.0
1,455 บาท.
2563 00:00
9.9%
9840.8|9845.8 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00
0%
9855.7|9845.8 4.5|50.0 225.0
901 บาท.
2562 00:00
41.3%
9851.2|9855.7 4.5|50.0 225.0
901 บาท.
2562 00:00
27.2%
9855.7|9863.4 7.7|50.0 385.0
1,534 บาท.
2562 00:00
26.3%
9863.4|9874.0 10.6|50.0 530.0
2,109 บาท.
2562 00:00
24.9%
9874.0|9881.8 7.8|50.0 390.0
1,554 บาท.
2562 00:00
51.7%
9882.0|9892.0 10.0|50.0 520.0
2,069 บาท.
2562 00:00
36.5%
9892.0|9897.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2562 00:00
8.1%
9897.0|9905.0 8.0|50.0 395.0
1,574 บาท.
2562 00:00
22.4%
9905.1|9913.7 8.6|50.0 430.0
1,713 บาท.
2562 00:00
9.0%
9914.0|9925.0 11.0|50.0 555.0
2,208 บาท.
2562 00:00
97.5%
9925.0|9935.0 10.0|50.0 505.0
2,010 บาท.
2562 00:00
98.4%
9935.0|9935.0 0.0|50.0 10.0
50 บาท.
2562 00:00
38.8%
9935.0|9950.0 15.0|50.0 770.0
3,059 บาท.
2561 00:00
27.0%
9941.0|9950.0 9.0|50.0 470.0
1,871 บาท.
2561 00:00
47.5%
9950.0|9963.0 13.0|50.0 645.0
2,564 บาท.
2561 00:00
22.7%
9963.0|9988.0 25.0|50.0 1230.0
4,880 บาท.
2561 00:00
15.2%
2.0|21.0 19.0|50.0 950.0
3,772 บาท.
2561 00:00
36.3%
2.0|18.0 16.0|50.0 805.0
3,197 บาท.
2561 00:00
38.3%
18.0|43.0 25.0|50.0 1265.0
5,019 บาท.
2561 00:00
17.4%
43.0|59.0 16.0|50.0 780.0
3,098 บาท.
2561 00:00
55.9%
59.0|78.0 19.0|50.0 945.0
3,752 บาท.
2561 00:00
43.8%
78.0|86.0 8.0|50.0 415.0
1,653 บาท.
2561 00:00
2.7%
86.0|101.0 15.0|50.0 740.0
2,940 บาท.
2561 00:00
46.4%
101.0|115.0 14.0|50.0 720.0
2,861 บาท.
2561 00:00
27.1%
107.0|115.0 8.0|50.0 385.0
1,534 บาท.
2560 00:00
58.0%
110.0|115.0 6.0|50.0 280.0
1,119 บาท.
2560 00:00
4.5%
115.0|129.0 13.0|50.0 670.0
2,663 บาท.
2560 00:00
2.3%
129.0|141.0 13.0|50.0 640.0
2,544 บาท.
2560 00:00
47.9%
141.0|154.0 13.0|50.0 655.0
2,603 บาท.
2560 00:00
49.6%
161.0|154.0 7.0|50.0 340.0
1,356 บาท.
2560 00:00
75.6%
161.0|165.0 3.0|50.0 170.0
683 บาท.
2560 00:00
22.6%
165.0|179.0 14.0|50.0 705.0
2,801 บาท.
2560 00:00
93.1%
168.0|179.0 11.0|50.0 545.0
2,168 บาท.
2560 00:00
61.4%
178.0|179.0 1.0|50.0 35.0
149 บาท.
2560 00:00
82.1%
178.0|180.0 2.0|50.0 95.0
386 บาท.
2560 00:00
86.3%
180.0|180.0 0.0|50.0 15.0
69 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 180.0|182.0 3.0|50.0 125.0
505 บาท.