งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

หอพัก 7

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.พ 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มี.ค 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอพัก 7


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
30.6%
39808.0|41046.0 1238.0|1.0 1238.0
4,912 บาท.
2564 00:00
10.7%
38022.0|39808.0 1786.0|1.0 1786.0
7,082 บาท.
2564 00:00
4.9%
36427.0|38022.0 1595.0|1.0 1595.0
6,326 บาท.
2564 00:00
15.9%
34911.0|36427.0 1516.0|1.0 1516.0
6,013 บาท.
2563 00:00
5.4%
33108.0|34911.0 1803.0|1.0 1803.0
7,149 บาท.
2563 00:00
9.2%
31403.0|33108.0 1705.0|1.0 1705.0
6,761 บาท.
2563 00:00
9.0%
29526.0|31403.0 1877.0|1.0 1877.0
7,442 บาท.
2563 00:00
3.6%
27818.0|29526.0 1708.0|1.0 1708.0
6,773 บาท.
2563 00:00
19.5%
26172.0|27818.0 1646.0|1.0 1646.0
6,527 บาท.
2563 00:00
27.5%
24847.0|26172.0 1325.0|1.0 1325.0
5,256 บาท.
2563 00:00
2.3%
23887.0|24847.0 960.0|1.0 960.0
3,811 บาท.
2563 00:00
7.1%
22904.0|23887.0 983.0|1.0 983.0
3,902 บาท.
2563 00:00
2.6%
21991.0|22904.0 913.0|1.0 913.0
3,625 บาท.
2563 00:00
33.2%
21054.0|21991.0 937.0|1.0 937.0
3,720 บาท.
2563 00:00
5.7%
19651.0|21054.0 1403.0|1.0 1403.0
5,565 บาท.
2563 00:00
0%
18221.0|19651.0 1323.0|1.0 1323.0
5,249 บาท.
2562 00:00
6.2%
16898.0|18221.0 1323.0|1.0 1323.0
5,249 บาท.
2562 00:00
4.3%
15488.0|16898.0 1410.0|1.0 1410.0
5,593 บาท.
2562 00:00
17.2%
14139.0|15488.0 1349.0|1.0 1349.0
5,351 บาท.
2562 00:00
5.9%
12510.0|14139.0 1629.0|1.0 1629.0
6,460 บาท.
2562 00:00
16.3%
10778.0|12510.0 1732.0|1.0 1732.0
6,868 บาท.
2562 00:00
12.1%
9328.0|10778.0 1450.0|1.0 1450.0
5,751 บาท.
2562 00:00
21.8%
8054.0|9328.0 1274.0|1.0 1274.0
5,054 บาท.
2562 00:00
37.3%
7058.0|8054.0 996.0|1.0 996.0
3,954 บาท.
2562 00:00
6.5%
5467.0|7058.0 1591.0|1.0 1591.0
6,310 บาท.
2562 00:00
9.8%
3980.0|5467.0 1487.0|1.0 1487.0
5,898 บาท.
2562 00:00
3.1%
2639.0|3980.0 1341.0|1.0 1341.0
5,320 บาท.
2562 00:00
19.4%
1339.0|2639.0 1300.0|1.0 1300.0
5,157 บาท.
2561 00:00
31.7%
99726.0|101339.0 1613.0|1.0 1613.0
6,397 บาท.
2561 00:00
29.1%
98625.0|99726.0 1101.0|1.0 1101.0
4,369 บาท.
2561 00:00
27.0%
97072.0|98625.0 1553.0|1.0 1553.0
6,159 บาท.
2561 00:00
2.0%
95939.0|97072.0 1133.0|1.0 1133.0
4,496 บาท.
2561 00:00
17.1%
94783.0|95939.0 1156.0|1.0 1156.0
4,587 บาท.
2561 00:00
29.7%
93389.0|94783.0 1394.0|1.0 1394.0
5,530 บาท.
2561 00:00
26.7%
92409.0|93389.0 980.0|1.0 980.0
3,890 บาท.
2561 00:00
41.8%
91072.0|92409.0 1337.0|1.0 1337.0
5,304 บาท.
2561 00:00
54.2%
90295.0|91072.0 777.0|1.0 777.0
3,087 บาท.
2561 00:00
10.9%
88594.0|90295.0 1701.0|1.0 1701.0
6,745 บาท.
2561 00:00
31.9%
86684.0|88594.0 1910.0|1.0 1910.0
7,573 บาท.
2561 00:00
14.7%
85384.0|86684.0 1300.0|1.0 1300.0
5,157 บาท.
2560 00:00
33.0%
83859.0|85384.0 1525.0|1.0 1525.0
6,048 บาท.
2560 00:00
0.4%
81582.0|83859.0 2277.0|1.0 2277.0
9,026 บาท.
2560 00:00
2.0%
79314.0|81582.0 2268.0|1.0 2268.0
8,990 บาท.
2560 00:00
11.4%
76999.0|79314.0 2315.0|1.0 2315.0
9,176 บาท.
2560 00:00
16.9%
74948.0|76999.0 2051.0|1.0 2051.0
8,131 บาท.
2560 00:00
11.5%
72478.0|74948.0 2470.0|1.0 2470.0
9,790 บาท.
2560 00:00
3.8%
70292.0|72478.0 2186.0|1.0 2186.0
8,666 บาท.
2560 00:00
13.2%
68188.0|70292.0 2104.0|1.0 2104.0
8,341 บาท.
2560 00:00
12.0%
66361.0|68188.0 1827.0|1.0 1827.0
7,244 บาท.
2560 00:00
90.9%
64285.0|66361.0 2076.0|1.0 2076.0
8,230 บาท.
2560 00:00
35.9%
64098.0|64285.0 187.0|1.0 187.0
750 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 63979.0|64098.0 119.0|1.0 119.0
481 บาท.