งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

ศูนย์บริการสุขภาพ

435 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

107 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
51 บาท.
10 หน่วย.
ก.พ 67
64 บาท.
14 หน่วย.
มี.ค 67
183 บาท.
44 หน่วย.
เม.ย 67
385 บาท.
95 หน่วย.
พ.ค 67
435 บาท.
107 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ศูนย์บริการสุขภาพ


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
11.3%
7383.9|7397.3 13.4|20.0 107.2
435 บาท.
2567 00:00
52.6%
7372.1|7383.9 11.8|20.0 94.8
385 บาท.
2567 00:00
65.1%
7366.7|7372.1 5.4|20.0 43.6
183 บาท.
2567 00:00
19.7%
7365.0|7366.7 1.7|20.0 13.6
64 บาท.
2567 00:00
18.9%
7363.8|7365.0 1.2|20.0 10.4
51 บาท.
2566 00:00
46.0%
7362.1|7363.8 1.7|20.0 13.4
63 บาท.
2566 00:00
21.3%
7358.7|7362.1 3.4|20.0 27.0
117 บาท.
2566 00:00
60.3%
7354.3|7358.7 4.4|20.0 35.0
149 บาท.
2566 00:00
30.5%
7335.0|7346.4 11.4|20.0 92.0
374 บาท.
2566 00:00
80.6%
7346.4|7354.3 7.9|20.0 63.2
260 บาท.
2566 00:00
8.2%
7292.9|7335.0 42.1|20.0 337.0
1,344 บาท.
2566 00:00
2.7%
7254.3|7292.9 38.6|20.0 309.0
1,234 บาท.
2566 00:00
61.0%
7214.6|7254.3 39.7|20.0 317.6
1,268 บาท.
2566 00:00
7.8%
7199.3|7214.6 15.3|20.0 122.4
495 บาท.
2566 00:00
2.9%
7182.7|7199.3 16.6|20.0 133.0
537 บาท.
2566 00:00
94.3%
7166.6|7182.7 16.1|20.0 129.0
521 บาท.
2566 00:00
34.6%
7166.0|7166.6 0.6|20.0 5.0
30 บาท.
2565 00:00
0%
7164.9|7166.0 1.1|20.0 9.0
46 บาท.
2565 00:00
62.3%
7164.9|7166.0 1.1|20.0 9.0
46 บาท.
2565 00:00
3.3%
7161.5|7164.9 3.4|20.0 28.0
121 บาท.
2565 00:00
88.6%
7158.2|7161.5 3.3|20.0 27.0
117 บาท.
2565 00:00
26.3%
7126.2|7158.2 32.0|20.0 256.0
1,024 บาท.
2565 00:00
3.2%
7102.8|7126.2 23.4|20.0 188.0
754 บาท.
2565 00:00
34.2%
7080.1|7102.8 22.7|20.0 182.0
731 บาท.
2565 00:00
21.4%
7045.4|7080.1 34.7|20.0 278.0
1,111 บาท.
2565 00:00
69.4%
7018.2|7045.4 27.2|20.0 218.0
873 บาท.
2565 00:00
11.7%
7010.1|7018.2 8.1|20.0 65.0
267 บาท.
2565 00:00
79.7%
7000.9|7010.1 9.2|20.0 74.0
303 บาท.
2565 00:00
6.5%
6999.3|7000.9 1.6|20.0 13.0
62 บาท.
2565 00:00
34.4%
6997.8|6999.3 1.5|20.0 12.0
58 บาท.
2564 00:00
75.3%
6997.0|6997.8 0.8|20.0 7.0
38 บาท.
2564 00:00
68.3%
6992.6|6997.0 4.4|20.0 36.0
153 บาท.
2564 00:00
9.1%
6977.7|6992.6 14.9|20.0 119.0
481 บาท.
2564 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
6964.2|6977.7 13.5|20.0 108.0
438 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
6964.7|6964.7 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
6.3%
6936.0|6964.7 28.7|20.0 205.0
822 บาท.
2564 00:00
28.1%
6906.4|6936.0 29.6|20.0 192.0
770 บาท.
2564 00:00
20.8%
6872.9|6906.4 33.5|20.0 268.0
1,071 บาท.
2564 00:00
4.0%
6846.4|6872.9 26.5|20.0 211.8
849 บาท.
2564 00:00
64.9%
6821.0|6846.4 25.4|20.0 203.2
815 บาท.
2564 00:00
44.6%
6812.3|6821.0 8.7|20.0 69.6
286 บาท.
2564 00:00
1.0%
6807.6|6812.3 4.7|20.0 37.4
158 บาท.
2563 00:00
57.3%
6803.0|6807.6 4.6|20.0 37.0
157 บาท.
2563 00:00
19.2%
6791.8|6803.0 11.2|20.0 90.0
366 บาท.
2563 00:00
52.5%
6777.8|6791.8 14.0|20.0 112.0
454 บาท.
2563 00:00
1.8%
6747.9|6777.8 29.9|20.0 238.8
956 บาท.
2563 00:00
27.8%
6717.5|6747.9 30.4|20.0 243.2
973 บาท.
2563 00:00
38.2%
6675.2|6717.5 42.3|20.0 338.0
1,348 บาท.
2563 00:00
21.1%
6649.2|6675.2 26.0|20.0 208.0
834 บาท.
2563 00:00
3.1%
6628.6|6649.2 20.6|20.0 163.6
658 บาท.
2563 00:00
36.3%
6608.8|6628.6 19.8|20.0 158.4
637 บาท.
2563 00:00
34.5%
6596.4|6608.8 12.4|20.0 100.0
406 บาท.
2563 00:00
58.8%
6577.1|6596.4 19.3|20.0 154.0
620 บาท.
2563 00:00
0%
6570.1|6577.1 7.7|20.0 62.0
256 บาท.
2562 00:00
53.4%
6562.4|6570.1 7.7|20.0 62.0
256 บาท.
2562 00:00
28.4%
6545.4|6562.4 17.0|20.0 136.0
549 บาท.
2562 00:00
57.0%
6521.6|6545.4 23.8|20.0 191.0
766 บาท.
2562 00:00
10.0%
6465.6|6521.6 56.0|20.0 448.0
1,784 บาท.
2562 00:00
6.7%
6415.0|6466.0 50.0|20.0 403.0
1,606 บาท.
2562 00:00
16.5%
6368.0|6415.0 47.0|20.0 376.0
1,499 บาท.
2562 00:00
22.1%
6312.0|6368.0 56.0|20.0 451.0
1,796 บาท.
2562 00:00
22.3%
6239.4|6311.9 72.5|20.0 580.0
2,307 บาท.
2562 00:00
60.5%
6183.0|6239.0 56.0|20.0 450.0
1,792 บาท.
2562 00:00
28.6%
6161.0|6183.0 22.0|20.0 176.0
707 บาท.
2562 00:00
30.9%
6151.0|6161.0 10.0|20.0 125.0
505 บาท.
2562 00:00
52.0%
6142.0|6151.0 9.0|20.0 182.0
731 บาท.
2561 00:00
39.5%
6131.0|6142.0 11.0|20.0 86.0
351 บาท.
2561 00:00
54.0%
6113.0|6131.0 18.0|20.0 144.0
580 บาท.
2561 00:00
3.1%
6073.0|6113.0 40.0|20.0 316.0
1,261 บาท.
2561 00:00
25.0%
6033.0|6073.0 41.0|20.0 326.0
1,301 บาท.
2561 00:00
29.1%
6002.0|6033.0 31.0|20.0 244.0
976 บาท.
2561 00:00
6.0%
5959.0|6002.0 43.0|20.0 345.0
1,376 บาท.
2561 00:00
27.4%
5919.0|5959.0 41.0|20.0 324.0
1,293 บาท.
2561 00:00
69.4%
5863.0|5919.0 56.0|20.0 447.0
1,780 บาท.
2561 00:00
49.3%
5846.0|5863.0 17.0|20.0 135.0
545 บาท.
2561 00:00
46.8%
5812.0|5846.0 34.0|20.0 269.0
1,075 บาท.
2561 00:00
2.8%
5795.0|5812.0 18.0|20.0 142.0
572 บาท.
2561 00:00
40.2%
5777.0|5795.0 17.0|20.0 138.0
556 บาท.
2560 00:00
51.6%
5758.0|5777.0 19.0|20.0 232.0
929 บาท.
2560 00:00
21.6%
5718.0|5758.0 40.0|20.0 482.0
1,918 บาท.
2560 00:00
19.0%
5671.0|5718.0 47.0|20.0 377.0
1,503 บาท.
2560 00:00
3.9%
5613.0|5671.0 58.0|20.0 466.0
1,855 บาท.
2560 00:00
5.5%
5552.0|5613.0 61.0|20.0 485.0
1,930 บาท.
2560 00:00
21.8%
5495.0|5552.0 57.0|20.0 458.0
1,823 บาท.
2560 00:00
2.4%
5421.0|5495.0 73.0|20.0 586.0
2,330 บาท.
2560 00:00
40.4%
5350.0|5421.0 72.0|20.0 572.0
2,275 บาท.
2560 00:00
6.0%
5307.0|5350.0 43.0|20.0 340.0
1,356 บาท.
2560 00:00
31.8%
5262.0|5307.0 45.0|20.0 362.0
1,443 บาท.
2560 00:00
14.4%
5232.0|5262.0 31.0|20.0 246.0
984 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 5205.0|5232.0 26.0|20.0 210.0
842 บาท.