งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารเรียนคณะเทคโนฯอุตฯ

723 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

180 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
+4,029 บาท.
-1,020 หน่วย.
ก.พ 67
+5,058 บาท.
-1,280 หน่วย.
มี.ค 67
+1,970 บาท.
-500 หน่วย.
เม.ย 67
+2,742 บาท.
-695 หน่วย.
พ.ค 67
723 บาท.
180 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนคณะเทคโนฯอุตฯ


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
479.4%
2182.7|2186.3 3.6|50.0 180.0
723 บาท.
2567 00:00
28.2%
2196.6|2182.7 -13.9|50.0 -695.0
2,742 บาท.
2567 00:00
61.1%
2206.6|2196.6 -10.0|50.0 -500.0
1,970 บาท.
2567 00:00
20.4%
2232.2|2206.6 -25.6|50.0 -1280.0
5,058 บาท.
2567 00:00
72.2%
2252.6|2232.2 -20.4|50.0 -1020.0
4,029 บาท.
2566 00:00
489.4%
2258.3|2252.6 -5.7|50.0 -285.0
1,119 บาท.
2566 00:00
65.0%
2256.9|2258.3 1.4|50.0 70.0
287 บาท.
2566 00:00
87.6%
2252.8|2256.9 4.1|50.0 205.0
822 บาท.
2566 00:00
25.6%
2194.4|2227.9 33.5|50.0 1675.0
6,642 บาท.
2566 00:00
26.9%
2227.9|2252.8 24.9|50.0 1245.0
4,940 บาท.
2566 00:00
33.7%
2160.3|2194.4 34.1|50.0 1705.0
6,761 บาท.
2566 00:00
114.8%
2137.7|2160.3 22.6|50.0 1130.0
4,484 บาท.
2566 00:00
82.4%
2141.1|2137.7 -3.4|50.0 -170.0
663 บาท.
2566 00:00
23.3%
2160.2|2141.1 -19.1|50.0 -955.0
3,771 บาท.
2566 00:00
28.5%
2185.1|2160.2 -24.9|50.0 -1245.0
4,920 บาท.
2566 00:00
6.0%
2219.9|2185.1 -34.8|50.0 -1740.0
6,880 บาท.
2566 00:00
25.4%
2252.6|2219.9 -32.7|50.0 -1635.0
6,464 บาท.
2565 00:00
22.2%
2277.0|2252.6 -24.4|50.0 -1220.0
4,821 บาท.
2565 00:00
61.7%
2296.0|2277.0 -19.0|50.0 -950.0
3,752 บาท.
2565 00:00
128.6%
2303.3|2296.0 -7.3|50.0 -365.0
1,435 บาท.
2565 00:00
7.7%
2278.0|2303.3 25.3|50.0 1265.0
5,019 บาท.
2565 00:00
11.9%
2250.6|2278.0 27.4|50.0 1370.0
5,435 บาท.
2565 00:00
41.4%
2219.5|2250.6 31.1|50.0 1555.0
6,167 บาท.
2565 00:00
168.2%
2201.3|2219.5 18.2|50.0 910.0
3,613 บาท.
2565 00:00
64.8%
2213.8|2201.3 -12.5|50.0 -625.0
2,465 บาท.
2565 00:00
22.6%
2249.2|2213.8 -35.4|50.0 -1770.0
6,998 บาท.
2565 00:00
35.3%
2276.6|2249.2 -27.4|50.0 -1370.0
5,415 บาท.
2565 00:00
18.0%
2318.9|2276.6 -42.3|50.0 -2115.0
8,364 บาท.
2565 00:00
17.8%
2353.6|2318.9 -34.7|50.0 -1735.0
6,860 บาท.
2564 00:00
488.5%
2395.8|2353.6 -42.2|50.0 -2110.0
8,345 บาท.
2564 00:00
131.8%
2385.0|2395.8 10.8|50.0 540.0
2,148 บาท.
2564 00:00
286.4%
2388.5|2385.0 -3.5|50.0 -175.0
683 บาท.
2564 00:00
95.6%
2386.7|2388.5 1.8|50.0 90.0
366 บาท.
2564 00:00
165.4%
2344.5|2386.7 42.2|50.0 2110.0
8,365 บาท.
2564 00:00
5.1%
2372.2|2344.5 -27.7|50.0 -1385.0
5,474 บาท.
2564 00:00
3.0%
2372.2|2343.0 -29.2|50.0 -1460.0
5,771 บาท.
2564 00:00
22.3%
2402.3|2372.2 -30.1|50.0 -1505.0
5,949 บาท.
2564 00:00
5.1%
2425.7|2402.3 -23.4|50.0 -1170.0
4,623 บาท.
2564 00:00
38.2%
2447.9|2425.7 -22.2|50.0 -1110.0
4,385 บาท.
2564 00:00
19.2%
2483.8|2447.9 -35.9|50.0 -1795.0
7,097 บาท.
2564 00:00
19.2%
2512.8|2483.8 -29.0|50.0 -1450.0
5,731 บาท.
2563 00:00
77.0%
2548.7|2512.8 -35.9|50.0 -1795.0
7,097 บาท.
2563 00:00
194.3%
2557.0|2548.7 -8.3|50.0 -415.0
1,633 บาท.
2563 00:00
58.3%
2548.3|2557.0 8.7|50.0 435.0
1,732 บาท.
2563 00:00
12.0%
2544.7|2548.3 3.6|50.0 180.0
723 บาท.
2563 00:00
828.8%
2540.6|2544.7 4.1|50.0 205.0
822 บาท.
2563 00:00
31.6%
2570.9|2540.6 -30.3|50.0 -1515.0
5,989 บาท.
2563 00:00
33.6%
2615.2|2570.9 -44.3|50.0 -2215.0
8,760 บาท.
2563 00:00
15.3%
2681.9|2615.2 -66.7|50.0 -3335.0
13,195 บาท.
2563 00:00
53.5%
2738.4|2681.9 -56.5|50.0 -2825.0
11,176 บาท.
2563 00:00
28.6%
2764.7|2738.4 -26.3|50.0 -1315.0
5,197 บาท.
2563 00:00
7.3%
2801.5|2764.7 -36.8|50.0 -1840.0
7,276 บาท.
2563 00:00
0%
2850.7|2801.5 -39.7|50.0 -1985.0
7,850 บาท.
2562 00:00
60.8%
2890.4|2850.7 -39.7|50.0 -1985.0
7,850 บาท.
2562 00:00
27.8%
2906.0|2890.4 -15.6|50.0 -780.0
3,078 บาท.
2562 00:00
148.4%
2927.6|2906.0 -21.6|50.0 -1080.0
4,266 บาท.
2562 00:00
33.9%
2883.1|2927.6 44.5|50.0 2225.0
8,820 บาท.
2562 00:00
36.7%
2854.0|2883.0 29.0|50.0 1470.0
5,831 บาท.
2562 00:00
4.9%
2807.0|2854.0 47.0|50.0 2325.0
9,216 บาท.
2562 00:00
59.9%
2763.0|2807.0 44.0|50.0 2210.0
8,761 บาท.
2562 00:00
50.7%
2745.3|2763.0 17.7|50.0 885.0
3,514 บาท.
2562 00:00
174.9%
2737.0|2745.0 9.0|50.0 435.0
1,732 บาท.
2562 00:00
86.1%
2743.0|2737.0 -7.0|50.0 -330.0
1,297 บาท.
2562 00:00
19.0%
2791.0|2743.0 -47.0|50.0 -2365.0
9,354 บาท.
2562 00:00
4.5%
2829.0|2791.0 -38.0|50.0 -1915.0
7,573 บาท.
2561 00:00
47.9%
2869.0|2829.0 -40.0|50.0 -2005.0
7,929 บาท.
2561 00:00
413.4%
2890.0|2869.0 -21.0|50.0 -1045.0
4,128 บาท.
2561 00:00
81.6%
2883.0|2890.0 7.0|50.0 330.0
1,317 บาท.
2561 00:00
58.2%
2847.0|2883.0 36.0|50.0 1810.0
7,177 บาท.
2561 00:00
12.7%
2760.0|2847.0 87.0|50.0 4330.0
17,155 บาท.
2561 00:00
5.0%
2661.0|2760.0 99.0|50.0 4960.0
19,649 บาท.
2561 00:00
15.6%
2567.0|2661.0 94.0|50.0 4710.0
18,659 บาท.
2561 00:00
14.4%
2488.0|2567.0 80.0|50.0 3975.0
15,749 บาท.
2561 00:00
30.2%
2395.0|2488.0 93.0|50.0 4645.0
18,402 บาท.
2561 00:00
19.7%
2330.0|2395.0 65.0|50.0 3240.0
12,839 บาท.
2561 00:00
25.3%
2249.0|2330.0 81.0|50.0 4035.0
15,987 บาท.
2561 00:00
10.6%
2189.0|2249.0 60.0|50.0 3015.0
11,948 บาท.
2560 00:00
56.3%
2135.0|2189.0 54.0|50.0 2695.0
10,681 บาท.
2560 00:00
12.0%
2012.0|2135.0 123.0|50.0 6165.0
24,421 บาท.
2560 00:00
20.3%
1903.0|2012.0 109.0|50.0 5425.0
21,490 บาท.
2560 00:00
27.9%
1767.0|1903.0 136.0|50.0 6810.0
26,974 บาท.
2560 00:00
3.4%
1669.0|1767.0 98.0|50.0 4910.0
19,451 บาท.
2560 00:00
12.5%
1574.0|1669.0 95.0|50.0 4745.0
18,798 บาท.
2560 00:00
7.5%
1491.0|1574.0 83.0|50.0 4150.0
16,442 บาท.
2560 00:00
9.7%
1401.0|1491.0 90.0|50.0 4485.0
17,769 บาท.
2560 00:00
19.5%
1320.0|1401.0 81.0|50.0 4050.0
16,046 บาท.
2560 00:00
36.9%
1220.0|1320.0 101.0|50.0 5030.0
19,926 บาท.
2560 00:00
11.3%
1156.0|1220.0 64.0|50.0 3175.0
12,582 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 1100.0|1156.0 56.0|50.0 2815.0
11,156 บาท.