งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

โรงยิมเนเชียม (CT)

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.พ 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มี.ค 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า โรงยิมเนเชียม (CT)


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
0%
3555.9|3555.9 0.9|80.0 72.0
295 บาท.
2562 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
3555.0|3555.9 0.9|80.0 72.0
295 บาท.
2562 00:00
ไม่มีข้อมูล
3555.0|3555.0 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
3554.9|3555.0 0.1|80.0 8.0
42 บาท.
2562 00:00
ไม่มีข้อมูล
3554.9|3554.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00
41.0%
3532.0|3555.0 23.0|80.0 1816.0
7,201 บาท.
2562 00:00
7.0%
3494.0|3532.0 39.0|80.0 3080.0
12,205 บาท.
2562 00:00
2.7%
3452.0|3494.0 41.0|80.0 3312.0
13,124 บาท.
2562 00:00
5.7%
3412.0|3452.3 40.3|80.0 3224.0
12,776 บาท.
2562 00:00
15.7%
3374.0|3412.0 38.0|80.0 3040.0
12,047 บาท.
2562 00:00
47.6%
3329.0|3374.0 45.0|80.0 3608.0
14,296 บาท.
2562 00:00
31.4%
3305.0|3329.0 24.0|80.0 1888.0
7,486 บาท.
2562 00:00
32.5%
3271.0|3305.0 34.0|80.0 2752.0
10,907 บาท.
2561 00:00
35.3%
3220.0|3271.0 51.0|80.0 4080.0
16,165 บาท.
2561 00:00
23.8%
3141.0|3220.0 79.0|80.0 6304.0
24,971 บาท.
2561 00:00
12.8%
3081.0|3141.0 60.0|80.0 4800.0
19,016 บาท.
2561 00:00
45.9%
3029.0|3081.0 52.0|80.0 4184.0
16,577 บาท.
2561 00:00
49.4%
3001.0|3029.0 28.0|80.0 2264.0
8,974 บาท.
2561 00:00
62.5%
2945.0|3001.0 56.0|80.0 4480.0
17,749 บาท.
2561 00:00
8.7%
2924.0|2945.0 21.0|80.0 1680.0
6,662 บาท.
2561 00:00
0%
2901.0|2924.0 23.0|80.0 1840.0
7,296 บาท.
2561 00:00
17.8%
2878.0|2901.0 23.0|80.0 1840.0
7,296 บาท.
2561 00:00
12.8%
2850.0|2878.0 28.0|80.0 2240.0
8,879 บาท.
2561 00:00
0.6%
2817.0|2850.0 32.0|80.0 2568.0
10,178 บาท.
2561 00:00
12.7%
2785.0|2817.0 32.0|80.0 2584.0
10,241 บาท.
2560 00:00
18.3%
2748.0|2785.0 37.0|80.0 2960.0
11,730 บาท.
2560 00:00
19.2%
2703.0|2748.0 45.0|80.0 3624.0
14,359 บาท.
2560 00:00
11.2%
2666.0|2703.0 37.0|80.0 2928.0
11,604 บาท.
2560 00:00
15.4%
2634.0|2666.0 33.0|80.0 2600.0
10,305 บาท.
2560 00:00
8.9%
2606.0|2634.0 28.0|80.0 2200.0
8,721 บาท.
2560 00:00
33.4%
2576.0|2606.0 30.0|80.0 2416.0
9,576 บาท.
2560 00:00
4.0%
2556.0|2576.0 20.0|80.0 1608.0
6,377 บาท.
2560 00:00
27.9%
2537.0|2556.0 19.0|80.0 1544.0
6,124 บาท.
2560 00:00
19.7%
2510.0|2537.0 27.0|80.0 2144.0
8,499 บาท.
2560 00:00
9.3%
2476.0|2510.0 33.0|80.0 2672.0
10,590 บาท.
2560 00:00
30.0%
2446.0|2476.0 30.0|80.0 2424.0
9,608 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 2403.0|2446.0 43.0|80.0 3464.0
13,726 บาท.