งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

สำนักงานดนตรี ซ้อมคนตรี

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
157 บาท.
37 หน่วย.
ก.พ 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สำนักงานดนตรี ซ้อมคนตรี


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
82374.0|82374.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00:00
12.7%
82337.0|82374.0 37.0|1.0 37.0
157 บาท.
2566 00:00:00
63.9%
82305.0|82337.0 32.0|1.0 32.0
137 บาท.
2566 00:00:00
46.5%
82212.0|82305.0 93.0|1.0 93.0
378 บาท.
2566 00:00:00
18.3%
82036.0|82212.0 176.0|1.0 176.0
707 บาท.
2566 00:00:00
11.9%
81630.0|81846.0 216.0|1.0 216.0
865 บาท.
2566 00:00:00
1.5%
81846.0|82036.0 190.0|1.0 190.0
762 บาท.
2566 00:00:00
18.4%
81437.0|81630.0 193.0|1.0 193.0
774 บาท.
2566 00:00:00
1.9%
81280.0|81437.0 157.0|1.0 157.0
632 บาท.
2566 00:00:00
41.5%
81126.0|81280.0 154.0|1.0 154.0
620 บาท.
2566 00:00:00
60.3%
81037.0|81126.0 89.0|1.0 89.0
362 บาท.
2566 00:00:00
65.1%
80809.0|81037.0 228.0|1.0 228.0
913 บาท.
2566 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
80731.0|80809.0 78.0|1.0 78.0
319 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
80731.0|80731.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
80731.0|80731.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
80731.0|80731.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
18.6%
80466.0|80731.0 265.0|1.0 265.0
1,059 บาท.
2565 00:00:00
24.9%
80140.0|80466.0 326.0|1.0 326.0
1,301 บาท.
2565 00:00:00
31.1%
79705.0|80140.0 435.0|1.0 435.0
1,732 บาท.
2565 00:00:00
16.4%
79406.0|79705.0 299.0|1.0 299.0
1,194 บาท.
2565 00:00:00
27.4%
79048.0|79406.0 358.0|1.0 358.0
1,428 บาท.
2565 00:00:00
6.9%
78554.0|79048.0 494.0|1.0 494.0
1,966 บาท.
2565 00:00:00
53.0%
78023.0|78554.0 531.0|1.0 531.0
2,113 บาท.
2565 00:00:00
19.2%
77775.0|78023.0 248.0|1.0 248.0
992 บาท.
2565 00:00:00
37.0%
77575.0|77775.0 200.0|1.0 200.0
802 บาท.
2565 00:00:00
45.1%
77256.0|77575.0 319.0|1.0 319.0
1,273 บาท.
2565 00:00:00
14.9%
77082.0|77256.0 174.0|1.0 174.0
699 บาท.
2564 00:00:00
34.6%
76877.0|77082.0 205.0|1.0 205.0
822 บาท.
2564 00:00:00
61.4%
76562.0|76877.0 315.0|1.0 315.0
1,257 บาท.
2564 00:00:00
27.3%
76442.0|76562.0 120.0|1.0 120.0
485 บาท.
2564 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
76276.0|76442.0 166.0|1.0 166.0
667 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
76276.0|76276.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
1.2%
76032.0|76276.0 244.0|1.0 244.0
976 บาท.
2564 00:00:00
2.0%
75785.0|76032.0 247.0|1.0 247.0
988 บาท.
2564 00:00:00
49.5%
75533.0|75785.0 252.0|1.0 252.0
1,008 บาท.
2564 00:00:00
30.1%
75032.0|75533.0 501.0|1.0 501.0
1,994 บาท.
2564 00:00:00
32.5%
74314.0|75032.0 718.0|1.0 718.0
2,853 บาท.
2564 00:00:00
38.2%
73830.0|74314.0 484.0|1.0 484.0
1,926 บาท.
2564 00:00:00
88.5%
73532.0|73830.0 298.0|1.0 298.0
1,190 บาท.
2563 00:00:00
73.3%
73500.0|73532.0 32.0|1.0 32.0
137 บาท.
2563 00:00:00
83.2%
73373.0|73500.0 127.0|1.0 127.0
513 บาท.
2563 00:00:00
18.8%
72603.0|73373.0 770.0|1.0 770.0
3,059 บาท.
2563 00:00:00
9.2%
71978.0|72603.0 625.0|1.0 625.0
2,485 บาท.
2563 00:00:00
23.2%
71411.0|71978.0 567.0|1.0 567.0
2,255 บาท.
2563 00:00:00
56.5%
70976.0|71411.0 435.0|1.0 435.0
1,732 บาท.
2563 00:00:00
58.3%
70788.0|70976.0 188.0|1.0 188.0
754 บาท.
2563 00:00:00
21.0%
70334.0|70788.0 454.0|1.0 454.0
1,808 บาท.
2563 00:00:00
7.7%
69976.0|70334.0 358.0|1.0 358.0
1,428 บาท.
2563 00:00:00
2.3%
69588.0|69976.0 388.0|1.0 388.0
1,546 บาท.
2563 00:00:00
15.5%
69209.0|69588.0 379.0|1.0 379.0
1,511 บาท.
2563 00:00:00
0%
68767.0|69209.0 320.0|1.0 320.0
1,277 บาท.
2562 00:00:00
58.6%
68447.0|68767.0 320.0|1.0 320.0
1,277 บาท.
2562 00:00:00
14.8%
67671.0|68447.0 776.0|1.0 776.0
3,083 บาท.
2562 00:00:00
23.8%
66760.0|67671.0 911.0|1.0 911.0
3,617 บาท.
2562 00:00:00
26.3%
65564.0|66760.0 1196.0|1.0 1196.0
4,746 บาท.
2562 00:00:00
56.8%
64683.0|65564.0 881.0|1.0 881.0
3,498 บาท.
2562 00:00:00
89.1%
64304.0|64683.0 379.0|1.0 379.0
1,511 บาท.
2562 00:00:00
91.3%
64265.0|64304.0 39.0|1.0 39.0
164 บาท.
2562 00:00:00
28.7%
63791.0|64265.0 474.0|1.0 474.0
1,887 บาท.
2562 00:00:00
23.6%
63125.0|63791.0 666.0|1.0 666.0
2,647 บาท.
2562 00:00:00
12.9%
62617.0|63125.0 508.0|1.0 508.0
2,021 บาท.
2562 00:00:00
11.0%
62175.0|62617.0 442.0|1.0 442.0
1,760 บาท.
2562 00:00:00
25.7%
61782.0|62175.0 393.0|1.0 393.0
1,566 บาท.
2561 00:00:00
14.6%
61252.0|61782.0 530.0|1.0 530.0
2,109 บาท.
2561 00:00:00
37.5%
60631.0|61252.0 621.0|1.0 621.0
2,469 บาท.
2561 00:00:00
13.1%
59636.0|60631.0 995.0|1.0 995.0
3,950 บาท.
2561 00:00:00
20.7%
58772.0|59636.0 864.0|1.0 864.0
3,431 บาท.
2561 00:00:00
8.7%
58087.0|58772.0 685.0|1.0 685.0
2,722 บาท.
2561 00:00:00
37.5%
57337.0|58087.0 750.0|1.0 750.0
2,980 บาท.
2561 00:00:00
37.0%
56869.0|57337.0 468.0|1.0 468.0
1,863 บาท.
2561 00:00:00
13.1%
56125.0|56869.0 744.0|1.0 744.0
2,956 บาท.
2561 00:00:00
0.3%
55479.0|56125.0 646.0|1.0 646.0
2,568 บาท.
2561 00:00:00
0.6%
54831.0|55479.0 648.0|1.0 648.0
2,576 บาท.
2561 00:00:00
28.1%
54179.0|54831.0 652.0|1.0 652.0
2,592 บาท.
2561 00:00:00
34.1%
53711.0|54179.0 468.0|1.0 468.0
1,863 บาท.
2560 00:00:00
41.1%
53000.0|53711.0 711.0|1.0 711.0
2,825 บาท.
2560 00:00:00
7.3%
51792.0|53000.0 1208.0|1.0 1208.0
4,793 บาท.
2560 00:00:00
17.7%
50673.0|51792.0 1119.0|1.0 1119.0
4,441 บาท.
2560 00:00:00
1.3%
49312.0|50673.0 1361.0|1.0 1361.0
5,399 บาท.
2560 00:00:00
10.9%
47969.0|49312.0 1343.0|1.0 1343.0
5,328 บาท.
2560 00:00:00
21.9%
46461.0|47969.0 1508.0|1.0 1508.0
5,981 บาท.
2560 00:00:00
23.9%
45284.0|46461.0 1177.0|1.0 1177.0
4,670 บาท.
2560 00:00:00
33.0%
43737.0|45284.0 1547.0|1.0 1547.0
6,135 บาท.
2560 00:00:00
3.6%
42701.0|43737.0 1036.0|1.0 1036.0
4,112 บาท.
2560 00:00:00
36.0%
41703.0|42701.0 998.0|1.0 998.0
3,962 บาท.
2560 00:00:00
8.8%
41065.0|41703.0 638.0|1.0 638.0
2,536 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 40483.0|41065.0 582.0|1.0 582.0
2,314 บาท.