งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารมนุษย์ศาสตร์ใหม่79

6,345 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,600 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
3,356 บาท.
845 หน่วย.
ก.พ 67
3,970 บาท.
1,000 หน่วย.
มี.ค 67
3,593 บาท.
905 หน่วย.
เม.ย 67
4,445 บาท.
1,120 หน่วย.
พ.ค 67
6,345 บาท.
1,600 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารมนุษย์ศาสตร์ใหม่79


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
30.0%
5151.1|5183.1 32.0|50.0 1600.0
6,345 บาท.
2567 00:00
19.2%
5128.7|5151.1 22.4|50.0 1120.0
4,445 บาท.
2567 00:00
9.5%
5110.6|5128.7 18.1|50.0 905.0
3,593 บาท.
2567 00:00
15.5%
5090.6|5110.6 20.0|50.0 1000.0
3,970 บาท.
2567 00:00
1.2%
5073.7|5090.6 16.9|50.0 845.0
3,356 บาท.
2566 00:00
55.9%
5056.6|5073.7 17.1|50.0 855.0
3,395 บาท.
2566 00:00
49.4%
5017.8|5056.6 38.8|50.0 1940.0
7,692 บาท.
2566 00:00
47.4%
4998.2|5017.8 19.6|50.0 980.0
3,890 บาท.
2566 00:00
24.4%
4932.7|4970.0 37.3|50.0 1865.0
7,395 บาท.
2566 00:00
25.8%
4970.0|4998.2 28.2|50.0 1410.0
5,593 บาท.
2566 00:00
30.2%
4894.7|4932.7 38.0|50.0 1900.0
7,533 บาท.
2566 00:00
31.3%
4868.2|4894.7 26.5|50.0 1325.0
5,256 บาท.
2566 00:00
42.7%
4850.0|4868.2 18.2|50.0 910.0
3,613 บาท.
2566 00:00
24.9%
4839.6|4850.0 10.4|50.0 520.0
2,069 บาท.
2566 00:00
37.9%
4831.8|4839.6 7.8|50.0 390.0
1,554 บาท.
2566 00:00
22.9%
4819.2|4831.8 12.6|50.0 630.0
2,505 บาท.
2566 00:00
30.6%
4809.5|4819.2 9.7|50.0 485.0
1,930 บาท.
2565 00:00
0%
4795.5|4809.5 14.0|50.0 700.0
2,782 บาท.
2565 00:00
43.5%
4795.5|4809.5 14.0|50.0 700.0
2,782 บาท.
2565 00:00
51.1%
4770.7|4795.5 24.8|50.0 1240.0
4,920 บาท.
2565 00:00
44.6%
4758.6|4770.7 12.1|50.0 605.0
2,406 บาท.
2565 00:00
50.2%
4736.7|4758.6 21.9|50.0 1095.0
4,346 บาท.
2565 00:00
21.4%
4692.7|4736.7 44.0|50.0 2200.0
8,721 บาท.
2565 00:00
48.3%
4636.7|4692.7 56.0|50.0 2800.0
11,097 บาท.
2565 00:00
64.9%
4607.8|4636.7 28.9|50.0 1445.0
5,732 บาท.
2565 00:00
36.5%
4597.7|4607.8 10.1|50.0 505.0
2,010 บาท.
2565 00:00
15.7%
4591.3|4597.7 6.4|50.0 320.0
1,277 บาท.
2565 00:00
28.8%
4583.7|4591.3 7.6|50.0 380.0
1,515 บาท.
2565 00:00
14.7%
4578.3|4583.7 5.4|50.0 270.0
1,079 บาท.
2565 00:00
23.1%
4573.7|4578.3 4.6|50.0 230.0
921 บาท.
2564 00:00
49.8%
4567.7|4573.7 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2564 00:00
17.4%
4555.7|4567.7 12.0|50.0 600.0
2,386 บาท.
2564 00:00
10.8%
4545.8|4555.7 9.9|50.0 495.0
1,970 บาท.
2564 00:00
18.9%
4534.7|4545.8 11.1|50.0 555.0
2,208 บาท.
2564 00:00
48.7%
4521.0|4534.7 13.7|50.0 685.0
2,722 บาท.
2564 00:00
13.5%
4514.0|4521.0 7.0|50.0 350.0
1,396 บาท.
2564 00:00
34.5%
4505.9|4514.0 8.1|50.0 405.0
1,614 บาท.
2564 00:00
21.4%
4493.5|4505.9 12.4|50.0 620.0
2,465 บาท.
2564 00:00
24.0%
4477.7|4493.5 15.8|50.0 790.0
3,138 บาท.
2564 00:00
49.4%
4456.9|4477.7 20.8|50.0 1040.0
4,128 บาท.
2564 00:00
40.8%
4446.4|4456.9 10.5|50.0 525.0
2,089 บาท.
2564 00:00
49.4%
4440.2|4446.4 6.2|50.0 310.0
1,238 บาท.
2563 00:00
26.3%
4427.9|4440.2 12.3|50.0 615.0
2,445 บาท.
2563 00:00
32.2%
4411.2|4427.9 16.7|50.0 835.0
3,316 บาท.
2563 00:00
17.5%
4399.9|4411.2 11.3|50.0 565.0
2,247 บาท.
2563 00:00
5.8%
4386.2|4399.9 13.7|50.0 685.0
2,722 บาท.
2563 00:00
13.1%
4373.3|4386.2 12.9|50.0 645.0
2,564 บาท.
2563 00:00
28.6%
4362.1|4373.3 11.2|50.0 560.0
2,227 บาท.
2563 00:00
38.1%
4346.4|4362.1 15.7|50.0 785.0
3,118 บาท.
2563 00:00
26.4%
4336.7|4346.4 9.7|50.0 485.0
1,930 บาท.
2563 00:00
12.1%
4323.5|4336.7 13.2|50.0 660.0
2,623 บาท.
2563 00:00
21.6%
4311.9|4323.5 11.6|50.0 580.0
2,307 บาท.
2563 00:00
13.4%
4297.1|4311.9 14.8|50.0 740.0
2,940 บาท.
2563 00:00
0%
4280.7|4297.1 17.1|50.0 855.0
3,395 บาท.
2562 00:00
47.0%
4263.6|4280.7 17.1|50.0 855.0
3,395 บาท.
2562 00:00
21.6%
4231.3|4263.6 32.3|50.0 1615.0
6,405 บาท.
2562 00:00
34.7%
4206.0|4231.3 25.3|50.0 1265.0
5,019 บาท.
2562 00:00
4.0%
4167.2|4206.0 38.8|50.0 1940.0
7,692 บาท.
2562 00:00
8.2%
4127.0|4167.0 40.0|50.0 2020.0
8,008 บาท.
2562 00:00
6.6%
4083.0|4127.0 44.0|50.0 2200.0
8,721 บาท.
2562 00:00
22.1%
4042.0|4083.0 41.0|50.0 2055.0
8,147 บาท.
2562 00:00
16.6%
4009.7|4041.7 32.0|50.0 1600.0
6,345 บาท.
2562 00:00
23.9%
3971.0|4010.0 38.0|50.0 1920.0
7,612 บาท.
2562 00:00
37.6%
3942.0|3971.0 29.0|50.0 1460.0
5,791 บาท.
2562 00:00
32.9%
3924.0|3942.0 18.0|50.0 910.0
3,613 บาท.
2562 00:00
13.4%
3912.0|3924.0 12.0|50.0 610.0
2,425 บาท.
2561 00:00
31.8%
3898.0|3912.0 14.0|50.0 705.0
2,801 บาท.
2561 00:00
52.7%
3877.0|3898.0 21.0|50.0 1035.0
4,108 บาท.
2561 00:00
12.1%
3833.0|3877.0 44.0|50.0 2190.0
8,681 บาท.
2561 00:00
36.8%
3795.0|3833.0 39.0|50.0 1925.0
7,632 บาท.
2561 00:00
38.7%
3770.0|3795.0 24.0|50.0 1215.0
4,821 บาท.
2561 00:00
21.6%
3731.0|3770.0 40.0|50.0 1985.0
7,870 บาท.
2561 00:00
11.6%
3700.0|3731.0 31.0|50.0 1555.0
6,167 บาท.
2561 00:00
43.4%
3664.0|3700.0 35.0|50.0 1760.0
6,979 บาท.
2561 00:00
42.4%
3644.0|3664.0 20.0|50.0 995.0
3,950 บาท.
2561 00:00
47.0%
3610.0|3644.0 35.0|50.0 1730.0
6,860 บาท.
2561 00:00
50.1%
3592.0|3610.0 18.0|50.0 915.0
3,633 บาท.
2561 00:00
7.7%
3582.0|3592.0 9.0|50.0 455.0
1,812 บาท.
2560 00:00
70.5%
3574.0|3582.0 8.0|50.0 420.0
1,673 บาท.
2560 00:00
13.3%
3545.0|3574.0 29.0|50.0 1430.0
5,672 บาท.
2560 00:00
34.2%
3512.0|3545.0 33.0|50.0 1650.0
6,543 บาท.
2560 00:00
39.6%
3462.0|3512.0 50.0|50.0 2510.0
9,948 บาท.
2560 00:00
5.0%
3432.0|3462.0 30.0|50.0 1515.0
6,009 บาท.
2560 00:00
38.0%
3400.0|3432.0 32.0|50.0 1595.0
6,325 บาท.
2560 00:00
13.2%
3349.0|3400.0 52.0|50.0 2575.0
10,206 บาท.
2560 00:00
30.8%
3304.0|3349.0 45.0|50.0 2235.0
8,860 บาท.
2560 00:00
37.0%
3273.0|3304.0 31.0|50.0 1545.0
6,127 บาท.
2560 00:00
58.2%
3224.0|3273.0 49.0|50.0 2455.0
9,731 บาท.
2560 00:00
38.0%
3203.0|3224.0 21.0|50.0 1025.0
4,069 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 3191.0|3203.0 13.0|50.0 635.0
2,524 บาท.