งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

หอพัก 5

3,522 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

887 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
2,790 บาท.
702 หน่วย.
ก.พ 67
3,522 บาท.
887 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอพัก 5


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
20.8%
31372.0|32259.0 887.0|1.0 887.0
3,522 บาท.
2567 00:00:00
2.9%
30670.0|31372.0 702.0|1.0 702.0
2,790 บาท.
2566 00:00:00
19.0%
29947.0|30670.0 723.0|1.0 723.0
2,873 บาท.
2566 00:00:00
34.2%
29054.0|29947.0 893.0|1.0 893.0
3,546 บาท.
2566 00:00:00
34.5%
28467.0|29054.0 587.0|1.0 587.0
2,334 บาท.
2566 00:00:00
17.0%
26826.0|27723.0 897.0|1.0 897.0
3,562 บาท.
2566 00:00:00
1.1%
27723.0|28467.0 744.0|1.0 744.0
2,956 บาท.
2566 00:00:00
23.2%
26090.0|26826.0 736.0|1.0 736.0
2,924 บาท.
2566 00:00:00
31.0%
25525.0|26090.0 565.0|1.0 565.0
2,247 บาท.
2566 00:00:00
66.4%
25136.0|25525.0 389.0|1.0 389.0
1,550 บาท.
2566 00:00:00
57.4%
25007.0|25136.0 129.0|1.0 129.0
521 บาท.
2566 00:00:00
59.7%
24701.0|25007.0 306.0|1.0 306.0
1,222 บาท.
2566 00:00:00
44.0%
23938.0|24701.0 763.0|1.0 763.0
3,031 บาท.
2566 00:00:00
45.3%
23512.0|23938.0 426.0|1.0 426.0
1,697 บาท.
2565 00:00:00
0%
22731.0|23512.0 781.0|1.0 781.0
3,102 บาท.
2565 00:00:00
6.3%
22731.0|23512.0 781.0|1.0 781.0
3,102 บาท.
2565 00:00:00
24.9%
21897.0|22731.0 834.0|1.0 834.0
3,312 บาท.
2565 00:00:00
35.1%
21271.0|21897.0 626.0|1.0 626.0
2,489 บาท.
2565 00:00:00
4.3%
20305.0|21271.0 966.0|1.0 966.0
3,835 บาท.
2565 00:00:00
18.4%
19296.0|20305.0 1009.0|1.0 1009.0
4,005 บาท.
2565 00:00:00
1.0%
18473.0|19296.0 823.0|1.0 823.0
3,269 บาท.
2565 00:00:00
30.1%
17658.0|18473.0 815.0|1.0 815.0
3,237 บาท.
2565 00:00:00
39.7%
17089.0|17658.0 569.0|1.0 569.0
2,263 บาท.
2565 00:00:00
34.7%
16747.0|17089.0 342.0|1.0 342.0
1,364 บาท.
2565 00:00:00
5.5%
16222.0|16747.0 525.0|1.0 525.0
2,089 บาท.
2565 00:00:00
14.1%
15666.0|16222.0 556.0|1.0 556.0
2,212 บาท.
2565 00:00:00
19.3%
15189.0|15666.0 477.0|1.0 477.0
1,899 บาท.
2564 00:00:00
21.0%
14597.0|15189.0 592.0|1.0 592.0
2,354 บาท.
2564 00:00:00
34.4%
13847.0|14597.0 750.0|1.0 750.0
2,980 บาท.
2564 00:00:00
24.8%
13356.0|13847.0 491.0|1.0 491.0
1,954 บาท.
2564 00:00:00
1.4%
12702.0|13356.0 654.0|1.0 654.0
2,600 บาท.
2564 00:00:00
49.3%
12039.0|12702.0 663.0|1.0 663.0
2,635 บาท.
2564 00:00:00
4.4%
11704.0|12039.0 335.0|1.0 335.0
1,336 บาท.
2564 00:00:00
2.4%
11384.0|11704.0 320.0|1.0 320.0
1,277 บาท.
2564 00:00:00
34.4%
11056.0|11384.0 328.0|1.0 328.0
1,309 บาท.
2564 00:00:00
41.0%
10555.0|11056.0 501.0|1.0 501.0
1,994 บาท.
2564 00:00:00
25.5%
9704.0|10555.0 851.0|1.0 851.0
3,380 บาท.
2564 00:00:00
10.9%
9071.0|9704.0 633.0|1.0 633.0
2,516 บาท.
2564 00:00:00
4.9%
8360.0|9071.0 711.0|1.0 711.0
2,825 บาท.
2563 00:00:00
5.8%
7612.0|8360.0 748.0|1.0 748.0
2,972 บาท.
2563 00:00:00
32.6%
6818.0|7612.0 794.0|1.0 794.0
3,154 บาท.
2563 00:00:00
9.6%
5639.0|6818.0 1179.0|1.0 1179.0
4,678 บาท.
2563 00:00:00
2.0%
4574.0|5639.0 1065.0|1.0 1065.0
4,227 บาท.
2563 00:00:00
32.2%
3487.0|4574.0 1087.0|1.0 1087.0
4,314 บาท.
2563 00:00:00
28.0%
2751.0|3487.0 736.0|1.0 736.0
2,924 บาท.
2563 00:00:00
36.3%
2222.0|2751.0 529.0|1.0 529.0
2,105 บาท.
2563 00:00:00
16.5%
1886.0|2222.0 336.0|1.0 336.0
1,340 บาท.
2563 00:00:00
38.4%
1483.0|1886.0 403.0|1.0 403.0
1,606 บาท.
2563 00:00:00
21.0%
827.0|1483.0 656.0|1.0 656.0
2,608 บาท.
2563 00:00:00
23.6%
99996.0|100827.0 831.0|1.0 831.0
3,300 บาท.
2563 00:00:00
0%
98953.0|99996.0 1089.0|1.0 1089.0
4,322 บาท.
2562 00:00:00
17.4%
97864.0|98953.0 1089.0|1.0 1089.0
4,322 บาท.
2562 00:00:00
4.9%
96545.0|97864.0 1319.0|1.0 1319.0
5,233 บาท.
2562 00:00:00
23.6%
95291.0|96545.0 1254.0|1.0 1254.0
4,975 บาท.
2562 00:00:00
6.9%
93649.0|95291.0 1642.0|1.0 1642.0
6,512 บาท.
2562 00:00:00
8.7%
92120.0|93649.0 1529.0|1.0 1529.0
6,064 บาท.
2562 00:00:00
21.1%
90725.0|92120.0 1395.0|1.0 1395.0
5,534 บาท.
2562 00:00:00
7.0%
89625.0|90725.0 1100.0|1.0 1100.0
4,365 บาท.
2562 00:00:00
11.1%
88602.0|89625.0 1023.0|1.0 1023.0
4,061 บาท.
2562 00:00:00
13.1%
87451.0|88602.0 1151.0|1.0 1151.0
4,567 บาท.
2562 00:00:00
4.6%
86451.0|87451.0 1000.0|1.0 1000.0
3,970 บาท.
2562 00:00:00
21.2%
85497.0|86451.0 954.0|1.0 954.0
3,787 บาท.
2562 00:00:00
7.4%
84746.0|85497.0 751.0|1.0 751.0
2,984 บาท.
2561 00:00:00
17.2%
83935.0|84746.0 811.0|1.0 811.0
3,221 บาท.
2561 00:00:00
32.3%
83264.0|83935.0 671.0|1.0 671.0
2,667 บาท.
2561 00:00:00
16.0%
82272.0|83264.0 992.0|1.0 992.0
3,938 บาท.
2561 00:00:00
8.7%
81439.0|82272.0 833.0|1.0 833.0
3,308 บาท.
2561 00:00:00
2.3%
80679.0|81439.0 760.0|1.0 760.0
3,019 บาท.
2561 00:00:00
33.2%
79901.0|80679.0 778.0|1.0 778.0
3,091 บาท.
2561 00:00:00
52.3%
79382.0|79901.0 519.0|1.0 519.0
2,065 บาท.
2561 00:00:00
28.9%
78291.0|79382.0 1091.0|1.0 1091.0
4,330 บาท.
2561 00:00:00
27.8%
77516.0|78291.0 775.0|1.0 775.0
3,079 บาท.
2561 00:00:00
10.2%
76441.0|77516.0 1075.0|1.0 1075.0
4,267 บาท.
2561 00:00:00
25.7%
75243.0|76441.0 1198.0|1.0 1198.0
4,754 บาท.
2561 00:00:00
10.4%
74354.0|75243.0 889.0|1.0 889.0
3,530 บาท.
2560 00:00:00
39.6%
73558.0|74354.0 796.0|1.0 796.0
3,162 บาท.
2560 00:00:00
9.7%
72239.0|73558.0 1319.0|1.0 1319.0
5,233 บาท.
2560 00:00:00
3.4%
70778.0|72239.0 1461.0|1.0 1461.0
5,795 บาท.
2560 00:00:00
13.6%
69265.0|70778.0 1513.0|1.0 1513.0
6,001 บาท.
2560 00:00:00
4.1%
67958.0|69265.0 1307.0|1.0 1307.0
5,185 บาท.
2560 00:00:00
15.4%
66705.0|67958.0 1253.0|1.0 1253.0
4,971 บาท.
2560 00:00:00
15.8%
65646.0|66705.0 1059.0|1.0 1059.0
4,203 บาท.
2560 00:00:00
13.2%
64388.0|65646.0 1258.0|1.0 1258.0
4,991 บาท.
2560 00:00:00
16.7%
63297.0|64388.0 1091.0|1.0 1091.0
4,330 บาท.
2560 00:00:00
30.3%
61986.0|63297.0 1311.0|1.0 1311.0
5,201 บาท.
2560 00:00:00
3.8%
61073.0|61986.0 913.0|1.0 913.0
3,625 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 60195.0|61073.0 878.0|1.0 878.0
3,486 บาท.