งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

คณะสังคมศาสตร์

8,483 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

2,140 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
6,535 บาท.
1,648 หน่วย.
ก.พ 67
8,483 บาท.
2,140 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า คณะสังคมศาสตร์


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
23.0%
724.7|831.7 107.0|20.0 2140.0
8,483 บาท.
2567 00:00:00
17.3%
642.3|724.7 82.4|20.0 1648.0
6,535 บาท.
2566 00:00:00
33.1%
542.6|642.3 99.7|20.0 1994.0
7,905 บาท.
2566 00:00:00
0.9%
393.6|542.6 149.0|20.0 2980.0
11,809 บาท.
2566 00:00:00
26.9%
243.2|393.6 150.4|20.0 3008.0
11,920 บาท.
2566 00:00:00
11.9%
9856.2|10062.0 205.8|20.0 4116.0
16,307 บาท.
2566 00:00:00
11.5%
62.0|243.2 181.2|20.0 3624.0
14,359 บาท.
2566 00:00:00
30.4%
9651.4|9856.2 204.8|20.0 4096.0
16,228 บาท.
2566 00:00:00
32.5%
9508.9|9651.4 142.5|20.0 2850.0
11,295 บาท.
2566 00:00:00
46.4%
9297.7|9508.9 211.2|20.0 4224.0
16,735 บาท.
2566 00:00:00
9.5%
9184.6|9297.7 113.1|20.0 2262.0
8,967 บาท.
2566 00:00:00
15.4%
9082.3|9184.6 102.3|20.0 2046.0
8,111 บาท.
2566 00:00:00
46.1%
8995.8|9082.3 86.5|20.0 1730.0
6,860 บาท.
2566 00:00:00
47.8%
8949.2|8995.8 46.6|20.0 932.0
3,700 บาท.
2565 00:00:00
30.8%
8859.8|8949.2 89.4|20.0 1788.0
7,090 บาท.
2565 00:00:00
17.5%
8730.5|8859.8 129.3|20.0 2586.0
10,249 บาท.
2565 00:00:00
40.2%
8623.9|8730.5 106.6|20.0 2132.0
8,452 บาท.
2565 00:00:00
13.4%
8445.6|8623.9 178.3|20.0 3566.0
14,130 บาท.
2565 00:00:00
21.1%
8239.7|8445.6 205.9|20.0 4118.0
16,315 บาท.
2565 00:00:00
10.5%
8077.3|8239.7 162.4|20.0 3248.0
12,871 บาท.
2565 00:00:00
13.6%
7895.9|8077.3 181.4|20.0 3628.0
14,375 บาท.
2565 00:00:00
50.0%
7739.2|7895.9 156.7|20.0 3134.0
12,419 บาท.
2565 00:00:00
36.4%
7660.9|7739.2 78.3|20.0 1566.0
6,211 บาท.
2565 00:00:00
54.8%
7537.8|7660.9 123.1|20.0 2462.0
9,758 บาท.
2565 00:00:00
24.6%
7482.2|7537.8 55.6|20.0 1112.0
4,413 บาท.
2565 00:00:00
29.0%
7440.3|7482.2 41.9|20.0 838.0
3,328 บาท.
2564 00:00:00
47.2%
7381.2|7440.3 59.1|20.0 1182.0
4,690 บาท.
2564 00:00:00
8.4%
7269.1|7381.2 112.1|20.0 2242.0
8,887 บาท.
2564 00:00:00
39.1%
7166.4|7269.1 102.7|20.0 2054.0
8,143 บาท.
2564 00:00:00
37.8%
6997.7|7166.4 168.7|20.0 3374.0
13,370 บาท.
2564 00:00:00
49.4%
6726.2|6997.7 271.5|20.0 5430.0
21,510 บาท.
2564 00:00:00
0.8%
6589.0|6726.2 137.2|20.0 2744.0
10,875 บาท.
2564 00:00:00
6.2%
6450.7|6589.0 138.3|20.0 2766.0
10,962 บาท.
2564 00:00:00
35.5%
6303.3|6450.7 147.4|20.0 2948.0
11,683 บาท.
2564 00:00:00
40.0%
6208.3|6303.3 95.0|20.0 1900.0
7,533 บาท.
2564 00:00:00
45.1%
6050.0|6208.3 158.3|20.0 3166.0
12,546 บาท.
2564 00:00:00
31.0%
5963.1|6050.0 86.9|20.0 1738.0
6,892 บาท.
2564 00:00:00
22.3%
5903.2|5963.1 59.9|20.0 1198.0
4,754 บาท.
2563 00:00:00
40.7%
5826.1|5903.2 77.1|20.0 1542.0
6,116 บาท.
2563 00:00:00
26.4%
5696.0|5826.1 130.1|20.0 2602.0
10,313 บาท.
2563 00:00:00
12.2%
5519.2|5696.0 176.8|20.0 3536.0
14,011 บาท.
2563 00:00:00
2.2%
5317.8|5519.2 201.4|20.0 4028.0
15,959 บาท.
2563 00:00:00
9.3%
5120.9|5317.8 196.9|20.0 3938.0
15,603 บาท.
2563 00:00:00
9.6%
4942.4|5120.9 178.5|20.0 3570.0
14,146 บาท.
2563 00:00:00
15.8%
4745.0|4942.4 197.4|20.0 3948.0
15,642 บาท.
2563 00:00:00
31.6%
4578.9|4745.0 166.1|20.0 3322.0
13,164 บาท.
2563 00:00:00
4.6%
4465.3|4578.9 113.6|20.0 2272.0
9,006 บาท.
2563 00:00:00
16.8%
4346.2|4465.3 119.1|20.0 2382.0
9,442 บาท.
2563 00:00:00
26.4%
4247.1|4346.2 99.1|20.0 1982.0
7,858 บาท.
2563 00:00:00
0%
4155.4|4247.1 72.9|20.0 1458.0
5,783 บาท.
2562 00:00:00
56.5%
4082.5|4155.4 72.9|20.0 1458.0
5,783 บาท.
2562 00:00:00
16.0%
3914.8|4082.5 167.7|20.0 3354.0
13,290 บาท.
2562 00:00:00
20.2%
3715.2|3914.8 199.6|20.0 3992.0
15,817 บาท.
2562 00:00:00
16.1%
3465.0|3715.2 250.2|20.0 5004.0
19,824 บาท.
2562 00:00:00
17.0%
3255.0|3465.0 210.0|20.0 4198.0
16,632 บาท.
2562 00:00:00
20.1%
3002.0|3255.0 253.0|20.0 5058.0
20,037 บาท.
2562 00:00:00
3.3%
2686.0|3002.0 317.0|20.0 6330.0
25,074 บาท.
2562 00:00:00
21.2%
2358.3|2685.7 327.4|20.0 6548.0
25,937 บาท.
2562 00:00:00
50.3%
2100.0|2358.0 258.0|20.0 5162.0
20,449 บาท.
2562 00:00:00
33.5%
1972.0|2100.0 128.0|20.0 2562.0
10,154 บาท.
2562 00:00:00
12.3%
1887.0|1972.0 85.0|20.0 1704.0
6,757 บาท.
2562 00:00:00
24.7%
1812.0|1887.0 75.0|20.0 1494.0
5,926 บาท.
2561 00:00:00
14.5%
1713.0|1812.0 99.0|20.0 1984.0
7,866 บาท.
2561 00:00:00
41.5%
1597.0|1713.0 116.0|20.0 2322.0
9,204 บาท.
2561 00:00:00
17.9%
1399.0|1597.0 198.0|20.0 3968.0
15,721 บาท.
2561 00:00:00
0.1%
1236.0|1399.0 163.0|20.0 3256.0
12,902 บาท.
2561 00:00:00
18.3%
1073.0|1236.0 163.0|20.0 3258.0
12,910 บาท.
2561 00:00:00
29.1%
873.0|1073.0 199.0|20.0 3988.0
15,801 บาท.
2561 00:00:00
37.0%
732.0|873.0 141.0|20.0 2826.0
11,200 บาท.
2561 00:00:00
58.6%
508.0|732.0 224.0|20.0 4484.0
17,765 บาท.
2561 00:00:00
37.6%
415.0|508.0 93.0|20.0 1856.0
7,359 บาท.
2561 00:00:00
28.9%
266.0|415.0 149.0|20.0 2976.0
11,794 บาท.
2561 00:00:00
3.0%
161.0|266.0 106.0|20.0 2116.0
8,388 บาท.
2561 00:00:00
21.0%
51.0|161.0 109.0|20.0 2182.0
8,650 บาท.
2560 00:00:00
58.2%
9965.0|10051.0 86.0|20.0 1724.0
6,836 บาท.
2560 00:00:00
4.7%
9759.0|9965.0 207.0|20.0 4130.0
16,363 บาท.
2560 00:00:00
20.2%
9542.0|9759.0 217.0|20.0 4336.0
17,179 บาท.
2560 00:00:00
6.8%
9270.0|9542.0 272.0|20.0 5436.0
21,534 บาท.
2560 00:00:00
9.6%
8979.0|9270.0 292.0|20.0 5830.0
23,094 บาท.
2560 00:00:00
16.1%
8715.0|8979.0 264.0|20.0 5270.0
20,877 บาท.
2560 00:00:00
1.6%
8401.0|8715.0 314.0|20.0 6282.0
24,884 บาท.
2560 00:00:00
26.6%
8082.0|8401.0 319.0|20.0 6384.0
25,288 บาท.
2560 00:00:00
5.5%
7847.0|8082.0 234.0|20.0 4688.0
18,572 บาท.
2560 00:00:00
42.9%
7626.0|7847.0 222.0|20.0 4432.0
17,559 บาท.
2560 00:00:00
6.8%
7499.0|7626.0 126.0|20.0 2528.0
10,020 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 7382.0|7499.0 118.0|20.0 2356.0
9,339 บาท.