งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

ศูนย์อาหารราชภัฏ

12,601 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

3,180 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
10,804 บาท.
2,726 หน่วย.
ก.พ 67
11,390 บาท.
2,874 หน่วย.
มี.ค 67
9,560 บาท.
2,412 หน่วย.
เม.ย 67
8,483 บาท.
2,140 หน่วย.
พ.ค 67
12,601 บาท.
3,180 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ศูนย์อาหารราชภัฏ


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
32.7%
2591.2|2750.2 159.0|20.0 3180.0
12,601 บาท.
2567 00:00
11.3%
2484.2|2591.2 107.0|20.0 2140.0
8,483 บาท.
2567 00:00
16.1%
2363.6|2484.2 120.6|20.0 2412.0
9,560 บาท.
2567 00:00
5.1%
2219.9|2363.6 143.7|20.0 2874.0
11,390 บาท.
2567 00:00
0.4%
2083.6|2219.9 136.3|20.0 2726.0
10,804 บาท.
2566 00:00
20.2%
1946.7|2083.6 136.9|20.0 2738.0
10,851 บาท.
2566 00:00
19.0%
1775.1|1946.7 171.6|20.0 3432.0
13,599 บาท.
2566 00:00
33.5%
1636.1|1775.1 139.0|20.0 2780.0
11,018 บาท.
2566 00:00
13.4%
1246.2|1455.2 209.0|20.0 4180.0
16,561 บาท.
2566 00:00
6.2%
1455.2|1636.1 180.9|20.0 3618.0
14,336 บาท.
2566 00:00
25.1%
1053.4|1246.2 192.8|20.0 3856.0
15,278 บาท.
2566 00:00
18.0%
909.1|1053.4 144.3|20.0 2886.0
11,437 บาท.
2566 00:00
44.8%
733.1|909.1 176.0|20.0 3520.0
13,948 บาท.
2566 00:00
13.1%
636.0|733.1 97.1|20.0 1942.0
7,699 บาท.
2566 00:00
3.9%
524.2|636.0 111.8|20.0 2236.0
8,864 บาท.
2566 00:00
38.1%
407.9|524.2 116.3|20.0 2326.0
9,220 บาท.
2566 00:00
30.3%
335.9|407.9 72.0|20.0 1440.0
5,712 บาท.
2565 00:00
17.8%
232.5|335.9 103.4|20.0 2068.0
8,198 บาท.
2565 00:00
25.5%
106.7|232.5 125.8|20.0 2516.0
9,972 บาท.
2565 00:00
49.8%
13.0|106.7 93.7|20.0 1874.0
7,430 บาท.
2565 00:00
50.9%
9826.1|10013.0 186.9|20.0 3738.0
14,811 บาท.
2565 00:00
29.8%
9734.4|9826.1 91.7|20.0 1834.0
7,272 บาท.
2565 00:00
13.7%
9670.1|9734.4 64.3|20.0 1286.0
5,102 บาท.
2565 00:00
21.7%
9595.6|9670.1 74.5|20.0 1490.0
5,910 บาท.
2565 00:00
33.5%
9537.3|9595.6 58.3|20.0 1166.0
4,627 บาท.
2565 00:00
36.3%
9498.6|9537.3 38.7|20.0 774.0
3,075 บาท.
2565 00:00
20.8%
9437.8|9498.6 60.8|20.0 1216.0
4,825 บาท.
2565 00:00
22.4%
9389.7|9437.8 48.1|20.0 962.0
3,819 บาท.
2565 00:00
19.0%
9352.4|9389.7 37.3|20.0 746.0
2,964 บาท.
2564 00:00
26.5%
9306.3|9352.4 46.1|20.0 922.0
3,661 บาท.
2564 00:00
25.1%
9243.5|9306.3 62.8|20.0 1256.0
4,983 บาท.
2564 00:00
29.5%
9196.5|9243.5 47.0|20.0 940.0
3,732 บาท.
2564 00:00
39.8%
9129.8|9196.5 66.7|20.0 1334.0
5,292 บาท.
2564 00:00
73.0%
9018.9|9129.8 110.9|20.0 2218.0
8,792 บาท.
2564 00:00
11.8%
8989.0|9018.9 29.9|20.0 598.0
2,378 บาท.
2564 00:00
22.4%
8955.1|8989.0 33.9|20.0 678.0
2,695 บาท.
2564 00:00
30.8%
8911.4|8955.1 43.7|20.0 874.0
3,471 บาท.
2564 00:00
28.5%
8848.2|8911.4 63.2|20.0 1264.0
5,015 บาท.
2564 00:00
6.4%
8759.7|8848.2 88.5|20.0 1770.0
7,018 บาท.
2564 00:00
30.3%
8676.9|8759.7 82.8|20.0 1656.0
6,567 บาท.
2564 00:00
36.1%
8619.2|8676.9 57.7|20.0 1154.0
4,579 บาท.
2563 00:00
5.0%
8528.9|8619.2 90.3|20.0 1806.0
7,161 บาท.
2563 00:00
6.8%
8433.8|8528.9 95.1|20.0 1902.0
7,541 บาท.
2563 00:00
5.3%
8331.8|8433.8 102.0|20.0 2040.0
8,088 บาท.
2563 00:00
3.5%
8235.2|8331.8 96.6|20.0 1932.0
7,660 บาท.
2563 00:00
30.5%
8135.1|8235.2 100.1|20.0 2002.0
7,937 บาท.
2563 00:00
11.8%
8065.6|8135.1 69.5|20.0 1390.0
5,514 บาท.
2563 00:00
19.0%
8004.3|8065.6 61.3|20.0 1226.0
4,864 บาท.
2563 00:00
9.8%
7954.7|8004.3 49.6|20.0 992.0
3,938 บาท.
2563 00:00
19.9%
7899.7|7954.7 55.0|20.0 1100.0
4,366 บาท.
2563 00:00
35.7%
7831.0|7899.7 68.7|20.0 1374.0
5,450 บาท.
2563 00:00
7.4%
7724.1|7831.0 106.9|20.0 2138.0
8,476 บาท.
2563 00:00
0%
7611.6|7724.1 99.0|20.0 1980.0
7,850 บาท.
2562 00:00
24.2%
7512.6|7611.6 99.0|20.0 1980.0
7,850 บาท.
2562 00:00
24.5%
7381.9|7512.6 130.7|20.0 2614.0
10,360 บาท.
2562 00:00
29.3%
7283.2|7381.9 98.7|20.0 1974.0
7,826 บาท.
2562 00:00
6.1%
7143.6|7283.2 139.6|20.0 2792.0
11,065 บาท.
2562 00:00
5.0%
7013.0|7144.0 131.0|20.0 2622.0
10,392 บาท.
2562 00:00
6.6%
6875.0|7013.0 138.0|20.0 2760.0
10,938 บาท.
2562 00:00
33.3%
6746.0|6875.0 129.0|20.0 2578.0
10,218 บาท.
2562 00:00
18.8%
6659.6|6745.6 86.0|20.0 1720.0
6,820 บาท.
2562 00:00
2.8%
6554.0|6660.0 106.0|20.0 2118.0
8,396 บาท.
2562 00:00
7.0%
6445.0|6554.0 109.0|20.0 2180.0
8,642 บาท.
2562 00:00
6.3%
6343.0|6445.0 101.0|20.0 2028.0
8,040 บาท.
2562 00:00
8.0%
6235.0|6343.0 108.0|20.0 2164.0
8,578 บาท.
2561 00:00
3.8%
6118.0|6235.0 118.0|20.0 2352.0
9,323 บาท.
2561 00:00
21.1%
5995.0|6118.0 122.0|20.0 2444.0
9,687 บาท.
2561 00:00
17.7%
5840.0|5995.0 155.0|20.0 3098.0
12,277 บาท.
2561 00:00
3.8%
5713.0|5840.0 127.0|20.0 2548.0
10,099 บาท.
2561 00:00
7.2%
5590.0|5713.0 123.0|20.0 2452.0
9,719 บาท.
2561 00:00
22.3%
5458.0|5590.0 132.0|20.0 2642.0
10,471 บาท.
2561 00:00
25.6%
5356.0|5458.0 103.0|20.0 2052.0
8,135 บาท.
2561 00:00
58.3%
5218.0|5356.0 138.0|20.0 2758.0
10,930 บาท.
2561 00:00
53.8%
5160.0|5218.0 58.0|20.0 1150.0
4,563 บาท.
2561 00:00
7.6%
5036.0|5160.0 125.0|20.0 2490.0
9,869 บาท.
2561 00:00
26.0%
4901.0|5036.0 135.0|20.0 2694.0
10,677 บาท.
2561 00:00
15.1%
4802.0|4901.0 100.0|20.0 1992.0
7,897 บาท.
2560 00:00
33.2%
4684.0|4802.0 117.0|20.0 2348.0
9,307 บาท.
2560 00:00
15.5%
4508.0|4684.0 176.0|20.0 3514.0
13,924 บาท.
2560 00:00
25.0%
4300.0|4508.0 208.0|20.0 4160.0
16,482 บาท.
2560 00:00
21.7%
4144.0|4300.0 156.0|20.0 3120.0
12,364 บาท.
2560 00:00
21.7%
3945.0|4144.0 199.0|20.0 3984.0
15,785 บาท.
2560 00:00
20.2%
3789.0|3945.0 156.0|20.0 3120.0
12,364 บาท.
2560 00:00
1.1%
3594.0|3789.0 196.0|20.0 3910.0
15,492 บาท.
2560 00:00
29.9%
3396.0|3594.0 198.0|20.0 3954.0
15,666 บาท.
2560 00:00
30.9%
3257.0|3396.0 139.0|20.0 2772.0
10,986 บาท.
2560 00:00
19.7%
3057.0|3257.0 201.0|20.0 4014.0
15,904 บาท.
2560 00:00
3.8%
2896.0|3057.0 161.0|20.0 3224.0
12,776 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 2728.0|2896.0 168.0|20.0 3352.0
13,282 บาท.