งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

อาคารเทคโนโลยีและชีวภาพ2

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.พ 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเทคโนโลยีและชีวภาพ2


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
3145.0|3145.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
20.6%
3135.8|3145.0 9.2|50.0 460.0
1,831 บาท.
2565 00:00:00
44.6%
3124.2|3135.8 11.6|50.0 580.0
2,307 บาท.
2565 00:00:00
20.9%
3117.8|3124.2 6.4|50.0 320.0
1,277 บาท.
2565 00:00:00
28.2%
3109.7|3117.8 8.1|50.0 405.0
1,614 บาท.
2564 00:00:00
22.5%
3103.9|3109.7 5.8|50.0 290.0
1,158 บาท.
2564 00:00:00
5.0%
3096.4|3103.9 7.5|50.0 375.0
1,495 บาท.
2564 00:00:00
28.1%
3088.5|3096.4 7.9|50.0 395.0
1,574 บาท.
2564 00:00:00
65.3%
3077.5|3088.5 11.0|50.0 550.0
2,188 บาท.
2564 00:00:00
98.6%
3045.7|3077.5 31.8|50.0 1590.0
6,306 บาท.
2564 00:00:00
40.0%
3045.3|3045.7 0.4|50.0 20.0
89 บาท.
2564 00:00:00
48.3%
3044.6|3045.3 0.7|50.0 35.0
149 บาท.
2564 00:00:00
82.2%
3043.2|3044.6 1.4|50.0 70.0
287 บาท.
2564 00:00:00
0%
3035.1|3043.2 8.1|50.0 405.0
1,614 บาท.
2564 00:00:00
0%
3027.0|3035.1 8.1|50.0 405.0
1,614 บาท.
2564 00:00:00
19.6%
3018.9|3027.0 8.1|50.0 405.0
1,614 บาท.
2564 00:00:00
4.4%
3012.4|3018.9 6.5|50.0 325.0
1,297 บาท.
2563 00:00:00
93.4%
3005.6|3012.4 6.8|50.0 340.0
1,356 บาท.
2563 00:00:00
92.3%
3005.2|3005.6 0.4|50.0 20.0
89 บาท.
2563 00:00:00
12.0%
2999.4|3005.2 5.8|50.0 290.0
1,158 บาท.
2563 00:00:00
39.1%
2992.8|2999.4 6.6|50.0 330.0
1,317 บาท.
2563 00:00:00
130.9%
2988.8|2992.8 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2563 00:00:00
75.7%
2990.1|2988.8 -1.3|50.0 -65.0
247 บาท.
2563 00:00:00
17.6%
2995.3|2990.1 -5.2|50.0 -260.0
1,020 บาท.
2563 00:00:00
49.6%
3001.6|2995.3 -6.3|50.0 -315.0
1,237 บาท.
2563 00:00:00
223.5%
3004.8|3001.6 -3.2|50.0 -160.0
624 บาท.
2563 00:00:00
117.6%
3002.3|3004.8 2.5|50.0 125.0
505 บาท.
2563 00:00:00
181.7%
3002.8|3002.3 -0.5|50.0 -25.0
89 บาท.
2563 00:00:00
0%
3000.1|3002.8 0.5|50.0 25.0
109 บาท.
2562 00:00:00
87.9%
2999.6|3000.1 0.5|50.0 25.0
109 บาท.
2562 00:00:00
15.4%
2995.1|2999.6 4.5|50.0 225.0
901 บาท.
2562 00:00:00
17.2%
2991.3|2995.1 3.8|50.0 190.0
762 บาท.
2562 00:00:00
81.8%
2986.7|2991.3 4.6|50.0 230.0
921 บาท.
2562 00:00:00
56.5%
2986.0|2987.0 1.0|50.0 40.0
168 บาท.
2562 00:00:00
26.5%
2984.0|2986.0 2.0|50.0 95.0
386 บาท.
2562 00:00:00
124.5%
2981.0|2984.0 3.0|50.0 130.0
525 บาท.
2562 00:00:00
116.4%
2982.1|2981.4 -0.7|50.0 -35.0
129 บาท.
2562 00:00:00
26.2%
2978.0|2982.0 4.0|50.0 195.0
782 บาท.
2562 00:00:00
13.0%
2973.0|2978.0 5.0|50.0 265.0
1,059 บาท.
2562 00:00:00
40.0%
2968.0|2973.0 5.0|50.0 230.0
921 บาท.
2562 00:00:00
55.1%
2961.0|2968.0 8.0|50.0 385.0
1,534 บาท.
2561 00:00:00
45.8%
2943.0|2961.0 17.0|50.0 860.0
3,415 บาท.
2561 00:00:00
24.3%
2934.0|2943.0 9.0|50.0 465.0
1,851 บาท.
2561 00:00:00
58.3%
2922.0|2934.0 12.0|50.0 615.0
2,445 บาท.
2561 00:00:00
73.0%
2917.0|2922.0 5.0|50.0 255.0
1,020 บาท.
2561 00:00:00
0.5%
2898.0|2917.0 19.0|50.0 950.0
3,772 บาท.
2561 00:00:00
36.5%
2879.0|2898.0 19.0|50.0 955.0
3,791 บาท.
2561 00:00:00
56.2%
2867.0|2879.0 12.0|50.0 605.0
2,406 บาท.
2561 00:00:00
45.4%
2839.0|2867.0 28.0|50.0 1385.0
5,494 บาท.
2561 00:00:00
34.3%
2824.0|2839.0 15.0|50.0 755.0
2,999 บาท.
2561 00:00:00
13.5%
2801.0|2824.0 23.0|50.0 1150.0
4,563 บาท.
2561 00:00:00
19.5%
2774.0|2801.0 27.0|50.0 1330.0
5,276 บาท.
2561 00:00:00
10.8%
2753.0|2774.0 21.0|50.0 1070.0
4,247 บาท.
2560 00:00:00
37.8%
2729.0|2753.0 24.0|50.0 1200.0
4,761 บาท.
2560 00:00:00
9.6%
2690.0|2729.0 39.0|50.0 1930.0
7,652 บาท.
2560 00:00:00
0%
2655.0|2690.0 35.0|50.0 1745.0
6,919 บาท.
2560 00:00:00
14.9%
2620.0|2655.0 35.0|50.0 1745.0
6,919 บาท.
2560 00:00:00
3.9%
2591.0|2620.0 30.0|50.0 1485.0
5,890 บาท.
2560 00:00:00
3.9%
2560.0|2591.0 31.0|50.0 1545.0
6,127 บาท.
2560 00:00:00
12.1%
2530.0|2560.0 30.0|50.0 1485.0
5,890 บาท.
2560 00:00:00
31.0%
2496.0|2530.0 34.0|50.0 1690.0
6,702 บาท.
2560 00:00:00
8.3%
2473.0|2496.0 23.0|50.0 1165.0
4,623 บาท.
2560 00:00:00
22.4%
2448.0|2473.0 25.0|50.0 1270.0
5,039 บาท.
2560 00:00:00
15.1%
2428.0|2448.0 20.0|50.0 985.0
3,910 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 2405.0|2428.0 23.0|50.0 1160.0
4,603 บาท.