งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

คณะครุศาสตร์

11,255 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

2,840 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
3,989 บาท.
1,005 หน่วย.
ก.พ 66
6,068 บาท.
1,530 หน่วย.
มี.ค 66
4,940 บาท.
1,245 หน่วย.
เม.ย 66
2,544 บาท.
640 หน่วย.
พ.ค 66
8,860 บาท.
2,235 หน่วย.
มิ.ย 66
8,404 บาท.
2,120 หน่วย.
ก.ค 66
11,671 บาท.
2,945 หน่วย.
ส.ค 66
9,434 บาท.
2,380 หน่วย.
ก.ย 66
11,255 บาท.
2,840 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า คณะครุศาสตร์


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
16.2%
7449.3|7506.1 56.8|50.0 2840.0
11,255 บาท.
2566 00:00:00
19.2%
7506.1|7553.7 47.6|50.0 2380.0
9,434 บาท.
2566 00:00:00
28.0%
7390.4|7449.3 58.9|50.0 2945.0
11,671 บาท.
2566 00:00:00
5.1%
7348.0|7390.4 42.4|50.0 2120.0
8,404 บาท.
2566 00:00:00
71.3%
7303.3|7348.0 44.7|50.0 2235.0
8,860 บาท.
2566 00:00:00
48.5%
7290.5|7303.3 12.8|50.0 640.0
2,544 บาท.
2566 00:00:00
18.6%
7265.6|7290.5 24.9|50.0 1245.0
4,940 บาท.
2566 00:00:00
34.3%
7235.0|7265.6 30.6|50.0 1530.0
6,068 บาท.
2566 00:00:00
35.1%
7214.9|7235.0 20.1|50.0 1005.0
3,989 บาท.
2565 00:00:00
28.5%
7183.9|7214.9 31.0|50.0 1550.0
6,147 บาท.
2565 00:00:00
26.0%
7140.5|7183.9 43.4|50.0 2170.0
8,602 บาท.
2565 00:00:00
28.9%
7108.4|7140.5 32.1|50.0 1605.0
6,365 บาท.
2565 00:00:00
35.6%
7063.2|7108.4 45.2|50.0 2260.0
8,959 บาท.
2565 00:00:00
35.0%
7034.1|7063.2 29.1|50.0 1455.0
5,771 บาท.
2565 00:00:00
2.6%
7015.2|7034.1 18.9|50.0 945.0
3,752 บาท.
2565 00:00:00
13.6%
6996.8|7015.2 18.4|50.0 920.0
3,653 บาท.
2565 00:00:00
41.2%
6975.5|6996.8 21.3|50.0 1065.0
4,227 บาท.
2565 00:00:00
72.5%
6963.0|6975.5 12.5|50.0 625.0
2,485 บาท.
2565 00:00:00
11.6%
6959.6|6963.0 3.4|50.0 170.0
683 บาท.
2565 00:00:00
9.8%
6956.6|6959.6 3.0|50.0 150.0
604 บาท.
2565 00:00:00
12.7%
6953.9|6956.6 2.7|50.0 135.0
545 บาท.
2564 00:00:00
43.2%
6950.8|6953.9 3.1|50.0 155.0
624 บาท.
2564 00:00:00
10.8%
6945.3|6950.8 5.5|50.0 275.0
1,099 บาท.
2564 00:00:00
16.8%
6940.4|6945.3 4.9|50.0 245.0
980 บาท.
2564 00:00:00
62.2%
6934.5|6940.4 5.9|50.0 295.0
1,178 บาท.
2564 00:00:00
79.8%
6932.3|6934.5 2.2|50.0 110.0
446 บาท.
2564 00:00:00
16.5%
6921.2|6932.3 11.1|50.0 555.0
2,208 บาท.
2564 00:00:00
14.7%
6907.9|6921.2 13.3|50.0 665.0
2,643 บาท.
2564 00:00:00
43.8%
6892.3|6907.9 15.6|50.0 780.0
3,098 บาท.
2564 00:00:00
18.7%
6864.5|6892.3 27.8|50.0 1390.0
5,514 บาท.
2564 00:00:00
29.1%
6841.9|6864.5 22.6|50.0 1130.0
4,484 บาท.
2564 00:00:00
36.8%
6825.9|6841.9 16.0|50.0 800.0
3,178 บาท.
2564 00:00:00
40.1%
6815.8|6825.9 10.1|50.0 505.0
2,010 บาท.
2563 00:00:00
19.9%
6798.9|6815.8 16.9|50.0 845.0
3,356 บาท.
2563 00:00:00
40.0%
6777.8|6798.9 21.1|50.0 1055.0
4,187 บาท.
2563 00:00:00
16.4%
6742.6|6777.8 35.2|50.0 1760.0
6,979 บาท.
2563 00:00:00
16.3%
6700.5|6742.6 42.1|50.0 2105.0
8,345 บาท.
2563 00:00:00
26.8%
6650.2|6700.5 50.3|50.0 2515.0
9,968 บาท.
2563 00:00:00
41.0%
6613.4|6650.2 36.8|50.0 1840.0
7,296 บาท.
2563 00:00:00
38.2%
6591.7|6613.4 21.7|50.0 1085.0
4,306 บาท.
2563 00:00:00
21.1%
6578.3|6591.7 13.4|50.0 670.0
2,663 บาท.
2563 00:00:00
7.6%
6561.3|6578.3 17.0|50.0 850.0
3,376 บาท.
2563 00:00:00
24.8%
6545.6|6561.3 15.7|50.0 785.0
3,118 บาท.
2563 00:00:00
10.0%
6524.7|6545.6 20.9|50.0 1045.0
4,148 บาท.
2563 00:00:00
0%
6513.2|6524.7 18.8|50.0 940.0
3,732 บาท.
2562 00:00:00
67.0%
6494.4|6513.2 18.8|50.0 940.0
3,732 บาท.
2562 00:00:00
63.3%
6437.4|6494.4 57.0|50.0 2850.0
11,295 บาท.
2562 00:00:00
45.4%
6416.5|6437.4 20.9|50.0 1045.0
4,148 บาท.
2562 00:00:00
11.2%
6378.2|6416.5 38.3|50.0 1915.0
7,593 บาท.
2562 00:00:00
33.8%
6344.0|6378.0 34.0|50.0 1700.0
6,741 บาท.
2562 00:00:00
8.0%
6293.0|6344.0 51.0|50.0 2570.0
10,186 บาท.
2562 00:00:00
1.9%
6246.0|6293.0 47.0|50.0 2365.0
9,374 บาท.
2562 00:00:00
8.3%
6197.3|6245.5 48.2|50.0 2410.0
9,553 บาท.
2562 00:00:00
17.4%
6153.0|6197.0 44.0|50.0 2210.0
8,761 บาท.
2562 00:00:00
47.1%
6117.0|6153.0 37.0|50.0 1825.0
7,236 บาท.
2562 00:00:00
41.3%
6097.0|6117.0 19.0|50.0 965.0
3,831 บาท.
2562 00:00:00
3.4%
6086.0|6097.0 11.0|50.0 565.0
2,247 บาท.
2561 00:00:00
61.2%
6074.0|6086.0 12.0|50.0 585.0
2,326 บาท.
2561 00:00:00
44.4%
6044.0|6074.0 30.0|50.0 1510.0
5,989 บาท.
2561 00:00:00
17.3%
5990.0|6044.0 54.0|50.0 2720.0
10,780 บาท.
2561 00:00:00
2.6%
5945.0|5990.0 45.0|50.0 2250.0
8,919 บาท.
2561 00:00:00
36.8%
5899.0|5945.0 46.0|50.0 2310.0
9,157 บาท.
2561 00:00:00
33.8%
5825.0|5899.0 73.0|50.0 3655.0
14,482 บาท.
2561 00:00:00
28.6%
5777.0|5825.0 48.0|50.0 2420.0
9,592 บาท.
2561 00:00:00
55.4%
5709.0|5777.0 68.0|50.0 3390.0
13,433 บาท.
2561 00:00:00
61.9%
5679.0|5709.0 30.0|50.0 1510.0
5,989 บาท.
2561 00:00:00
29.2%
5600.0|5679.0 79.0|50.0 3965.0
15,710 บาท.
2561 00:00:00
51.8%
5544.0|5600.0 56.0|50.0 2805.0
11,116 บาท.
2561 00:00:00
0%
5517.0|5544.0 27.0|50.0 1350.0
5,355 บาท.
2560 00:00:00
46.4%
5490.0|5517.0 27.0|50.0 1350.0
5,355 บาท.
2560 00:00:00
20.2%
5439.0|5490.0 50.0|50.0 2520.0
9,988 บาท.
2560 00:00:00
23.2%
5376.0|5439.0 63.0|50.0 3160.0
12,522 บาท.
2560 00:00:00
3.9%
5294.0|5376.0 82.0|50.0 4115.0
16,303 บาท.
2560 00:00:00
3.3%
5208.0|5294.0 86.0|50.0 4280.0
16,957 บาท.
2560 00:00:00
3.0%
5125.0|5208.0 83.0|50.0 4140.0
16,402 บาท.
2560 00:00:00
9.2%
5045.0|5125.0 80.0|50.0 4015.0
15,908 บาท.
2560 00:00:00
28.4%
4972.0|5045.0 73.0|50.0 3645.0
14,443 บาท.
2560 00:00:00
34.2%
4920.0|4972.0 52.0|50.0 2610.0
10,344 บาท.
2560 00:00:00
29.5%
4841.0|4920.0 79.0|50.0 3965.0
15,710 บาท.
2560 00:00:00
28.1%
4785.0|4841.0 56.0|50.0 2795.0
11,077 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 4745.0|4785.0 40.0|50.0 2010.0
7,969 บาท.