งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

สำนักงานคณะเทคโนฯอุตฯ

2,188 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

550 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
1,198 บาท.
300 หน่วย.
ก.พ 67
2,188 บาท.
550 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สำนักงานคณะเทคโนฯอุตฯ


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
45.2%
471.0|482.0 11.0|50.0 550.0
2,188 บาท.
2567 00:00:00
39.8%
476.0|482.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2566 00:00:00
49.7%
482.0|492.0 10.0|50.0 500.0
1,990 บาท.
2566 00:00:00
0%
487.0|492.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2566 00:00:00
16.5%
492.0|497.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2566 00:00:00
39.8%
501.0|507.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2566 00:00:00
139.3%
497.0|507.0 10.0|50.0 500.0
1,990 บาท.
2566 00:00:00
143.6%
511.0|507.0 -4.0|50.0 -200.0
782 บาท.
2566 00:00:00
44.2%
511.0|520.0 9.0|50.0 450.0
1,792 บาท.
2566 00:00:00
396.0%
515.0|520.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2566 00:00:00
248.7%
535.0|520.0 -15.0|50.0 -750.0
2,960 บาท.
2566 00:00:00
49.7%
525.0|535.0 10.0|50.0 500.0
1,990 บาท.
2566 00:00:00
49.7%
530.0|535.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2566 00:00:00
39.8%
535.0|545.0 10.0|50.0 500.0
1,990 บาท.
2565 00:00:00
16.5%
539.0|545.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2565 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
545.0|550.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
565.0|565.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
565.0|565.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
565.0|565.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
574.0|565.0 -9.0|50.0 -450.0
1,772 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
574.0|574.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
0%
570.0|574.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2565 00:00:00
19.8%
566.0|570.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2565 00:00:00
0%
561.0|566.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2565 00:00:00
19.8%
556.0|561.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2565 00:00:00
19.8%
552.0|556.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2564 00:00:00
16.5%
547.0|552.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2564 00:00:00
33.1%
541.0|547.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2564 00:00:00
19.8%
537.0|541.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2564 00:00:00
3.8%
532.0|537.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2564 00:00:00
26.7%
526.8|532.0 5.2|50.0 260.0
1,040 บาท.
2564 00:00:00
4.9%
523.0|526.8 3.8|50.0 190.0
762 บาท.
2564 00:00:00
33.1%
519.0|523.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2564 00:00:00
33.1%
513.0|519.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2564 00:00:00
19.8%
509.0|513.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2564 00:00:00
0%
504.0|509.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2564 00:00:00
0%
499.0|504.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2564 00:00:00
0%
494.0|499.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00:00
0%
489.0|494.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00:00
0%
484.0|489.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00:00
19.8%
479.0|484.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00:00
19.8%
475.0|479.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2563 00:00:00
19.8%
470.0|475.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00:00
33.1%
466.0|470.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2563 00:00:00
16.5%
460.0|466.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2563 00:00:00
0%
455.0|460.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00:00
19.8%
450.0|455.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00:00
19.8%
446.0|450.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2563 00:00:00
0%
441.0|446.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00:00
0%
436.0|441.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2562 00:00:00
0%
431.0|436.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2562 00:00:00
16.5%
426.0|431.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2562 00:00:00
33.1%
420.0|426.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2562 00:00:00
19.8%
416.0|420.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2562 00:00:00
0%
411.0|416.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2562 00:00:00
0%
406.0|411.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2562 00:00:00
19.8%
401.0|406.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2562 00:00:00
19.8%
397.0|401.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2562 00:00:00
0%
392.0|397.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2562 00:00:00
19.8%
387.0|392.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2562 00:00:00
19.8%
383.0|387.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2562 00:00:00
16.5%
378.0|383.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2561 00:00:00
33.1%
372.0|378.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2561 00:00:00
33.1%
368.0|372.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2561 00:00:00
33.1%
362.0|368.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2561 00:00:00
19.8%
358.0|362.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2561 00:00:00
0%
353.0|358.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2561 00:00:00
19.8%
348.0|353.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2561 00:00:00
33.1%
344.0|348.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2561 00:00:00
16.5%
338.0|344.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2561 00:00:00
19.8%
333.0|338.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2561 00:00:00
33.1%
329.0|333.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2561 00:00:00
16.5%
323.0|329.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2561 00:00:00
19.8%
318.0|323.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2560 00:00:00
33.1%
314.0|318.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2560 00:00:00
33.1%
308.0|314.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2560 00:00:00
19.8%
304.0|308.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2560 00:00:00
19.8%
299.0|304.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2560 00:00:00
33.1%
295.0|299.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2560 00:00:00
33.1%
289.0|295.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2560 00:00:00
19.8%
285.0|289.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2560 00:00:00
19.8%
280.0|285.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2560 00:00:00
19.8%
276.0|280.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2560 00:00:00
0%
271.0|276.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2560 00:00:00
16.5%
266.0|271.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 260.0|266.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.