งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

สำนักงานคณะเทคโนฯอุตฯ

1,198 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

300 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
1,990 บาท.
500 หน่วย.
ก.พ 66
1,000 บาท.
250 หน่วย.
มี.ค 66
1,990 บาท.
500 หน่วย.
เม.ย 66
+2,960 บาท.
-750 หน่วย.
พ.ค 66
1,000 บาท.
250 หน่วย.
มิ.ย 66
1,792 บาท.
450 หน่วย.
ก.ค 66
+782 บาท.
-200 หน่วย.
ส.ค 66
1,990 บาท.
500 หน่วย.
ก.ย 66
1,198 บาท.
300 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สำนักงานคณะเทคโนฯอุตฯ


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
39.8%
501.0|507.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2566 00:00:00
139.3%
497.0|507.0 10.0|50.0 500.0
1,990 บาท.
2566 00:00:00
143.6%
511.0|507.0 -4.0|50.0 -200.0
782 บาท.
2566 00:00:00
44.2%
511.0|520.0 9.0|50.0 450.0
1,792 บาท.
2566 00:00:00
396.0%
515.0|520.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2566 00:00:00
248.7%
535.0|520.0 -15.0|50.0 -750.0
2,960 บาท.
2566 00:00:00
49.7%
525.0|535.0 10.0|50.0 500.0
1,990 บาท.
2566 00:00:00
49.7%
530.0|535.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2566 00:00:00
39.8%
535.0|545.0 10.0|50.0 500.0
1,990 บาท.
2565 00:00:00
16.5%
539.0|545.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2565 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
545.0|550.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
565.0|565.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
565.0|565.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
565.0|565.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
574.0|565.0 -9.0|50.0 -450.0
1,772 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
574.0|574.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
0%
570.0|574.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2565 00:00:00
19.8%
566.0|570.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2565 00:00:00
0%
561.0|566.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2565 00:00:00
19.8%
556.0|561.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2565 00:00:00
19.8%
552.0|556.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2564 00:00:00
16.5%
547.0|552.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2564 00:00:00
33.1%
541.0|547.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2564 00:00:00
19.8%
537.0|541.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2564 00:00:00
3.8%
532.0|537.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2564 00:00:00
26.7%
526.8|532.0 5.2|50.0 260.0
1,040 บาท.
2564 00:00:00
4.9%
523.0|526.8 3.8|50.0 190.0
762 บาท.
2564 00:00:00
33.1%
519.0|523.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2564 00:00:00
33.1%
513.0|519.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2564 00:00:00
19.8%
509.0|513.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2564 00:00:00
0%
504.0|509.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2564 00:00:00
0%
499.0|504.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2564 00:00:00
0%
494.0|499.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00:00
0%
489.0|494.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00:00
0%
484.0|489.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00:00
19.8%
479.0|484.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00:00
19.8%
475.0|479.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2563 00:00:00
19.8%
470.0|475.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00:00
33.1%
466.0|470.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2563 00:00:00
16.5%
460.0|466.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2563 00:00:00
0%
455.0|460.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00:00
19.8%
450.0|455.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00:00
19.8%
446.0|450.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2563 00:00:00
0%
441.0|446.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00:00
0%
436.0|441.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2562 00:00:00
0%
431.0|436.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2562 00:00:00
16.5%
426.0|431.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2562 00:00:00
33.1%
420.0|426.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2562 00:00:00
19.8%
416.0|420.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2562 00:00:00
0%
411.0|416.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2562 00:00:00
0%
406.0|411.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2562 00:00:00
19.8%
401.0|406.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2562 00:00:00
19.8%
397.0|401.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2562 00:00:00
0%
392.0|397.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2562 00:00:00
19.8%
387.0|392.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2562 00:00:00
19.8%
383.0|387.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2562 00:00:00
16.5%
378.0|383.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2561 00:00:00
33.1%
372.0|378.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2561 00:00:00
33.1%
368.0|372.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2561 00:00:00
33.1%
362.0|368.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2561 00:00:00
19.8%
358.0|362.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2561 00:00:00
0%
353.0|358.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2561 00:00:00
19.8%
348.0|353.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2561 00:00:00
33.1%
344.0|348.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2561 00:00:00
16.5%
338.0|344.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2561 00:00:00
19.8%
333.0|338.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2561 00:00:00
33.1%
329.0|333.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2561 00:00:00
16.5%
323.0|329.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2561 00:00:00
19.8%
318.0|323.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2560 00:00:00
33.1%
314.0|318.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2560 00:00:00
33.1%
308.0|314.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2560 00:00:00
19.8%
304.0|308.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2560 00:00:00
19.8%
299.0|304.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2560 00:00:00
33.1%
295.0|299.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2560 00:00:00
33.1%
289.0|295.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2560 00:00:00
19.8%
285.0|289.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2560 00:00:00
19.8%
280.0|285.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2560 00:00:00
19.8%
276.0|280.0 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2560 00:00:00
0%
271.0|276.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2560 00:00:00
16.5%
266.0|271.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 260.0|266.0 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.