งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

อาคารภิรมราชภัฏ๙

37,952 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

9,580 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
7,345 บาท.
1,850 หน่วย.
ก.พ 66
14,274 บาท.
3,600 หน่วย.
มี.ค 66
15,359 บาท.
3,874 หน่วย.
เม.ย 66
11,590 บาท.
2,922 หน่วย.
พ.ค 66
17,173 บาท.
4,332 หน่วย.
มิ.ย 66
25,139 บาท.
6,344 หน่วย.
ก.ค 66
28,426 บาท.
7,174 หน่วย.
ส.ค 66
31,633 บาท.
7,984 หน่วย.
ก.ย 66
37,952 บาท.
9,580 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารภิรมราชภัฏ๙


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
38.8%
573.9|648.2 74.3|80.0 5944.0
23,546 บาท.
2566 00:00:00
18.8%
4666.1|4847.9 181.8|20.0 3636.0
14,407 บาท.
2566 00:00:00
21.8%
648.2|704.2 56.0|80.0 4480.0
17,749 บาท.
2566 00:00:00
18.3%
4847.9|5023.1 175.2|20.0 3504.0
13,884 บาท.
2566 00:00:00
32.7%
520.3|573.9 53.6|80.0 4288.0
16,989 บาท.
2566 00:00:00
21.7%
4521.8|4666.1 144.3|20.0 2886.0
11,437 บาท.
2566 00:00:00
28.0%
474.2|520.3 46.1|80.0 3688.0
14,613 บาท.
2566 00:00:00
44.1%
4389.0|4521.8 132.8|20.0 2656.0
10,527 บาท.
2566 00:00:00
47.9%
4314.8|4389.0 74.2|20.0 1484.0
5,886 บาท.
2566 00:00:00
52.2%
438.6|474.2 35.6|80.0 2848.0
11,287 บาท.
2566 00:00:00
12.9%
421.6|438.6 17.0|80.0 1360.0
5,395 บาท.
2566 00:00:00
10.7%
4236.7|4314.8 78.1|20.0 1562.0
6,195 บาท.
2566 00:00:00
43.7%
4167.0|4236.7 69.7|20.0 1394.0
5,530 บาท.
2566 00:00:00
20.1%
390.6|421.6 31.0|80.0 2480.0
9,830 บาท.
2566 00:00:00
84.0%
351.8|390.6 38.8|80.0 3104.0
12,300 บาท.
2566 00:00:00
69.6%
4142.2|4167.0 24.8|20.0 496.0
1,974 บาท.
2566 00:00:00
87.1%
331.3|351.8 20.5|80.0 1640.0
6,504 บาท.
2566 00:00:00
48.7%
4131.7|4142.2 10.5|20.0 210.0
842 บาท.
2565 00:00:00
86.9%
4111.1|4131.7 20.6|20.0 412.0
1,641 บาท.
2565 00:00:00
3.2%
291.7|331.3 39.6|80.0 3168.0
12,554 บาท.
2565 00:00:00
37.1%
250.8|291.7 40.9|80.0 3272.0
12,966 บาท.
2565 00:00:00
73.9%
4008.3|4111.1 102.8|20.0 2056.0
8,151 บาท.
2565 00:00:00
81.6%
3981.6|4008.3 26.7|20.0 534.0
2,124 บาท.
2565 00:00:00
90.3%
214.4|250.8 36.4|80.0 2912.0
11,540 บาท.
2565 00:00:00
92.1%
3967.6|3981.6 14.0|20.0 280.0
1,119 บาท.
2565 00:00:00
5.3%
170.0|214.4 44.4|80.0 3552.0
14,074 บาท.
2565 00:00:00
98.9%
123.1|170.0 46.9|80.0 3752.0
14,866 บาท.
2565 00:00:00
79.8%
3965.7|3967.6 1.9|20.0 38.0
161 บาท.
2565 00:00:00
93.2%
3955.8|3965.7 9.9|20.0 198.0
794 บาท.
2565 00:00:00
57.5%
86.4|123.1 36.7|80.0 2936.0
11,635 บาท.
2565 00:00:00
91.6%
0.0|86.4 86.4|80.0 6912.0
27,378 บาท.
2565 00:00:00
42.0%
3926.9|3955.8 28.9|20.0 578.0
2,299 บาท.
2565 00:00:00
11.6%
3910.2|3926.9 16.7|20.0 334.0
1,333 บาท.
2565 00:00:00
16.3%
3891.3|3910.2 18.9|20.0 378.0
1,507 บาท.
2565 00:00:00
54.0%
3868.7|3891.3 22.6|20.0 452.0
1,800 บาท.
2565 00:00:00
9.1%
3819.4|3868.7 49.3|20.0 986.0
3,914 บาท.
2565 00:00:00
8.4%
3774.6|3819.4 44.8|20.0 896.0
3,558 บาท.
2564 00:00:00
51.4%
3725.7|3774.6 48.9|20.0 978.0
3,882 บาท.
2564 00:00:00
50.9%
3624.9|3725.7 100.8|20.0 2016.0
7,992 บาท.
2564 00:00:00
67.6%
3575.5|3624.9 49.4|20.0 988.0
3,922 บาท.
2564 00:00:00
40.9%
3423.0|3575.5 152.5|20.0 3050.0
12,087 บาท.
2564 00:00:00
31.3%
3333.0|3423.0 90.0|20.0 1800.0
7,137 บาท.
2564 00:00:00
0.8%
3202.0|3333.0 131.0|20.0 2620.0
10,384 บาท.
2564 00:00:00
5.2%
3070.0|3202.0 132.0|20.0 2640.0
10,463 บาท.
2564 00:00:00
43.9%
2930.8|3070.0 139.2|20.0 2784.0
11,033 บาท.
2564 00:00:00
22.9%
2852.8|2930.8 78.0|20.0 1560.0
6,187 บาท.
2564 00:00:00
35.0%
2751.6|2852.8 101.2|20.0 2024.0
8,024 บาท.
2564 00:00:00
6.2%
2685.9|2751.6 65.7|20.0 1314.0
5,213 บาท.
2564 00:00:00
26.5%
2624.3|2685.9 61.6|20.0 1232.0
4,888 บาท.
2563 00:00:00
9.9%
2540.5|2624.3 83.8|20.0 1676.0
6,646 บาท.
2563 00:00:00
14.3%
2447.5|2540.5 93.0|20.0 1860.0
7,375 บาท.
2563 00:00:00
7.1%
2339.0|2447.5 108.5|20.0 2170.0
8,602 บาท.
2563 00:00:00
7.1%
2222.2|2339.0 116.8|20.0 2336.0
9,260 บาท.
2563 00:00:00
0.8%
2113.7|2222.2 108.5|20.0 2170.0
8,602 บาท.
2563 00:00:00
21.6%
2004.3|2113.7 109.4|20.0 2188.0
8,674 บาท.
2563 00:00:00
17.5%
1864.8|2004.3 139.5|20.0 2790.0
11,057 บาท.
2563 00:00:00
11.8%
1749.8|1864.8 115.0|20.0 2300.0
9,117 บาท.
2563 00:00:00
13.6%
1648.4|1749.8 101.4|20.0 2028.0
8,040 บาท.
2563 00:00:00
21.8%
1560.8|1648.4 87.6|20.0 1752.0
6,947 บาท.
2563 00:00:00
11.3%
1492.3|1560.8 68.5|20.0 1370.0
5,435 บาท.
2563 00:00:00
0%
1415.6|1492.3 77.2|20.0 1544.0
6,124 บาท.
2562 00:00:00
29.7%
1338.4|1415.6 77.2|20.0 1544.0
6,124 บาท.
2562 00:00:00
4.5%
1228.5|1338.4 109.9|20.0 2198.0
8,713 บาท.
2562 00:00:00
7.6%
1123.5|1228.5 105.0|20.0 2100.0
8,325 บาท.
2562 00:00:00
9.3%
1009.9|1123.5 113.6|20.0 2272.0
9,006 บาท.
2562 00:00:00
22.0%
907.0|1010.0 103.0|20.0 2060.0
8,167 บาท.
2562 00:00:00
1.2%
775.0|907.0 132.0|20.0 2642.0
10,471 บาท.
2562 00:00:00
9.9%
641.0|775.0 134.0|20.0 2674.0
10,598 บาท.
2562 00:00:00
4.9%
520.7|641.1 120.4|20.0 2408.0
9,545 บาท.
2562 00:00:00
26.2%
406.0|521.0 115.0|20.0 2290.0
9,077 บาท.
2562 00:00:00
18.3%
322.0|406.0 85.0|20.0 1690.0
6,702 บาท.
2562 00:00:00
2.7%
253.0|322.0 69.0|20.0 1380.0
5,474 บาท.
2562 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 186.0|253.0 67.0|20.0 1342.0
5,324 บาท.