งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

เอกสารตำรา

212 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

51 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
22 บาท.
3 หน่วย.
ก.พ 67
164 บาท.
39 หน่วย.
มี.ค 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
212 บาท.
51 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า เอกสารตำรา


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53906.0|53957.0 51.0|1.0 51.0
212 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
53906.0|53906.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
53906.0|53906.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
86.7%
53867.0|53906.0 39.0|1.0 39.0
164 บาท.
2567 00:00
0%
53864.0|53867.0 3.0|1.0 3.0
22 บาท.
2566 00:00
73.1%
53861.0|53864.0 3.0|1.0 3.0
22 บาท.
2566 00:00
12.8%
53843.0|53861.0 18.0|1.0 18.0
81 บาท.
2566 00:00
51.5%
53822.0|53843.0 21.0|1.0 21.0
93 บาท.
2566 00:00
52.7%
53676.0|53722.0 46.0|1.0 46.0
192 บาท.
2566 00:00
50.7%
53722.0|53822.0 100.0|1.0 100.0
406 บาท.
2566 00:00
37.6%
53628.0|53676.0 48.0|1.0 48.0
200 บาท.
2566 00:00
85.7%
53599.0|53628.0 29.0|1.0 29.0
125 บาท.
2566 00:00
96.8%
53597.0|53599.0 2.0|1.0 2.0
18 บาท.
2566 00:00
46.6%
53458.0|53597.0 139.0|1.0 139.0
560 บาท.
2566 00:00
92.7%
53385.0|53458.0 73.0|1.0 73.0
299 บาท.
2566 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53382.0|53385.0 3.0|1.0 3.0
22 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
53382.0|53382.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
53382.0|53382.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
31.6%
53378.0|53382.0 4.0|1.0 4.0
26 บาท.
2565 00:00
51.2%
53371.0|53378.0 7.0|1.0 7.0
38 บาท.
2565 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53354.0|53371.0 17.0|1.0 17.0
77 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
53354.0|53354.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
15.5%
53324.0|53354.0 30.0|1.0 30.0
129 บาท.
2565 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53288.0|53324.0 36.0|1.0 36.0
153 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
53288.0|53288.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
53288.0|53288.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
53288.0|53288.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
53288.0|53288.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
53288.0|53288.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
53288.0|53288.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
53288.0|53288.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
53288.0|53288.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
71.6%
53264.0|53288.0 24.0|1.0 24.0
105 บาท.
2564 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53259.0|53264.0 5.0|1.0 5.0
30 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
53259.0|53259.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
53259.0|53259.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53258.0|53259.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 00:00
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53257.0|53258.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2561 00:00
ไม่มีข้อมูล
53257.0|53257.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 00:00
ไม่มีข้อมูล
53257.0|53257.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 00:00
ไม่มีข้อมูล
53257.0|53257.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 00:00
ไม่มีข้อมูล
53257.0|53257.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 00:00
ไม่มีข้อมูล
53257.0|53257.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 00:00
0%
53256.0|53257.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2561 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53255.0|53256.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2561 00:00
ไม่มีข้อมูล
53255.0|53255.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53253.0|53255.0 2.0|1.0 2.0
18 บาท.
2561 00:00
ไม่มีข้อมูล
53253.0|53253.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00
ไม่มีข้อมูล
53253.0|53253.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53251.0|53253.0 2.0|1.0 2.0
18 บาท.
2560 00:00
ไม่มีข้อมูล
53251.0|53251.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00
70.5%
53238.0|53251.0 13.0|1.0 13.0
61 บาท.
2560 00:00
64.0%
53236.0|53238.0 2.0|1.0 2.0
18 บาท.
2560 00:00
56.0%
53226.0|53236.0 10.0|1.0 10.0
50 บาท.
2560 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53223.0|53226.0 3.0|1.0 3.0
22 บาท.
2560 00:00
ไม่มีข้อมูล
53223.0|53223.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53222.0|53223.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2560 00:00
ไม่มีข้อมูล
53222.0|53222.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00
86.1%
53199.0|53222.0 23.0|1.0 23.0
101 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 53198.0|53199.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.