งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

กองพัฒนานักศึกษา

6,298 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,588 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
3,059 บาท.
770 หน่วย.
ก.พ 67
5,118 บาท.
1,290 หน่วย.
มี.ค 67
3,526 บาท.
888 หน่วย.
เม.ย 67
5,450 บาท.
1,374 หน่วย.
พ.ค 67
6,298 บาท.
1,588 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า กองพัฒนานักศึกษา


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
13.5%
4466.6|4546.0 79.4|20.0 1588.0
6,298 บาท.
2567 00:00
35.3%
4397.9|4466.6 68.7|20.0 1374.0
5,450 บาท.
2567 00:00
31.1%
4353.5|4397.9 44.4|20.0 888.0
3,526 บาท.
2567 00:00
40.2%
4289.0|4353.5 64.5|20.0 1290.0
5,118 บาท.
2567 00:00
24.7%
4250.5|4289.0 38.5|20.0 770.0
3,059 บาท.
2566 00:00
31.6%
4199.3|4250.5 51.2|20.0 1024.0
4,065 บาท.
2566 00:00
57.4%
4124.4|4199.3 74.9|20.0 1498.0
5,941 บาท.
2566 00:00
66.3%
4092.6|4124.4 31.8|20.0 636.0
2,528 บาท.
2566 00:00
2.1%
3905.2|3999.9 94.7|20.0 1894.0
7,509 บาท.
2566 00:00
7.0%
3999.9|4092.6 92.7|20.0 1854.0
7,351 บาท.
2566 00:00
34.6%
3805.5|3905.2 99.7|20.0 1994.0
7,905 บาท.
2566 00:00
45.4%
3740.3|3805.5 65.2|20.0 1304.0
5,173 บาท.
2566 00:00
37.5%
3620.8|3740.3 119.5|20.0 2390.0
9,473 บาท.
2566 00:00
37.7%
3546.1|3620.8 74.7|20.0 1494.0
5,926 บาท.
2566 00:00
5.6%
3499.6|3546.1 46.5|20.0 930.0
3,692 บาท.
2566 00:00
41.1%
3455.7|3499.6 43.9|20.0 878.0
3,487 บาท.
2566 00:00
46.6%
3429.9|3455.7 25.8|20.0 516.0
2,053 บาท.
2565 00:00
15.9%
3381.5|3429.9 48.4|20.0 968.0
3,843 บาท.
2565 00:00
34.3%
3323.9|3381.5 57.6|20.0 1152.0
4,571 บาท.
2565 00:00
64.4%
3286.1|3323.9 37.8|20.0 756.0
3,003 บาท.
2565 00:00
7.4%
3179.6|3286.1 106.5|20.0 2130.0
8,444 บาท.
2565 00:00
18.8%
3081.0|3179.6 98.6|20.0 1972.0
7,818 บาท.
2565 00:00
13.4%
3001.0|3081.0 80.0|20.0 1600.0
6,345 บาท.
2565 00:00
1.9%
2908.6|3001.0 92.4|20.0 1848.0
7,327 บาท.
2565 00:00
85.0%
2818.0|2908.6 90.6|20.0 1812.0
7,185 บาท.
2565 00:00
78.5%
2804.5|2818.0 13.5|20.0 270.0
1,079 บาท.
2565 00:00
71.8%
2801.7|2804.5 2.8|20.0 56.0
232 บาท.
2565 00:00
48.3%
2801.0|2801.7 0.7|20.0 14.0
65 บาท.
2565 00:00
94.3%
2800.7|2801.0 0.3|20.0 6.0
34 บาท.
2564 00:00
15.9%
2793.3|2800.7 7.4|20.0 148.0
596 บาท.
2564 00:00
11.2%
2787.1|2793.3 6.2|20.0 124.0
501 บาท.
2564 00:00
84.2%
2780.1|2787.1 7.0|20.0 140.0
564 บาท.
2564 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
2779.1|2780.1 1.0|20.0 20.0
89 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
2782.1|2782.1 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
8.7%
2777.0|2782.1 5.1|20.0 102.0
414 บาท.
2564 00:00
29.5%
2771.4|2777.0 5.6|20.0 112.0
454 บาท.
2564 00:00
49.2%
2763.4|2771.4 8.0|20.0 160.0
644 บาท.
2564 00:00
82.4%
2759.4|2763.4 4.0|20.0 80.0
327 บาท.
2564 00:00
65.9%
2758.8|2759.4 0.6|20.0 12.0
58 บาท.
2564 00:00
81.4%
2756.8|2758.8 2.0|20.0 40.0
168 บาท.
2564 00:00
20.2%
2745.5|2756.8 11.3|20.0 226.0
905 บาท.
2563 00:00
19.2%
2731.3|2745.5 14.2|20.0 284.0
1,135 บาท.
2563 00:00
9.6%
2713.7|2731.3 17.6|20.0 352.0
1,404 บาท.
2563 00:00
28.7%
2697.8|2713.7 15.9|20.0 318.0
1,269 บาท.
2563 00:00
42.1%
2686.5|2697.8 11.3|20.0 226.0
905 บาท.
2563 00:00
35.2%
2666.9|2686.5 19.6|20.0 392.0
1,562 บาท.
2563 00:00
54.8%
2636.6|2666.9 30.3|20.0 606.0
2,410 บาท.
2563 00:00
26.1%
2569.4|2636.6 67.2|20.0 1344.0
5,332 บาท.
2563 00:00
12.5%
2519.8|2569.4 49.6|20.0 992.0
3,938 บาท.
2563 00:00
17.0%
2476.4|2519.8 43.4|20.0 868.0
3,447 บาท.
2563 00:00
42.6%
2440.4|2476.4 36.0|20.0 720.0
2,861 บาท.
2563 00:00
36.1%
2419.8|2440.4 20.6|20.0 412.0
1,641 บาท.
2563 00:00
0%
2396.0|2419.8 32.3|20.0 646.0
2,568 บาท.
2562 00:00
24.1%
2363.7|2396.0 32.3|20.0 646.0
2,568 บาท.
2562 00:00
21.6%
2321.1|2363.7 42.6|20.0 852.0
3,384 บาท.
2562 00:00
26.9%
2266.7|2321.1 54.4|20.0 1088.0
4,318 บาท.
2562 00:00
33.1%
2192.2|2266.7 74.5|20.0 1490.0
5,910 บาท.
2562 00:00
25.6%
2142.0|2192.0 50.0|20.0 996.0
3,954 บาท.
2562 00:00
8.4%
2075.0|2142.0 67.0|20.0 1340.0
5,316 บาท.
2562 00:00
20.9%
2014.0|2075.0 61.0|20.0 1228.0
4,872 บาท.
2562 00:00
3.6%
1936.3|2014.0 77.7|20.0 1554.0
6,163 บาท.
2562 00:00
31.2%
1861.0|1936.0 75.0|20.0 1498.0
5,941 บาท.
2562 00:00
53.3%
1810.0|1861.0 52.0|20.0 1030.0
4,088 บาท.
2562 00:00
3.8%
1786.0|1810.0 24.0|20.0 480.0
1,911 บาท.
2562 00:00
22.7%
1763.0|1786.0 23.0|20.0 462.0
1,839 บาท.
2561 00:00
45.5%
1733.0|1763.0 30.0|20.0 598.0
2,378 บาท.
2561 00:00
22.4%
1678.0|1733.0 55.0|20.0 1100.0
4,365 บาท.
2561 00:00
17.0%
1607.0|1678.0 71.0|20.0 1418.0
5,625 บาท.
2561 00:00
20.0%
1548.0|1607.0 59.0|20.0 1176.0
4,666 บาท.
2561 00:00
33.0%
1501.0|1548.0 47.0|20.0 940.0
3,732 บาท.
2561 00:00
28.4%
1431.0|1501.0 70.0|20.0 1404.0
5,569 บาท.
2561 00:00
46.9%
1381.0|1431.0 50.0|20.0 1004.0
3,985 บาท.
2561 00:00
48.0%
1286.0|1381.0 95.0|20.0 1892.0
7,501 บาท.
2561 00:00
49.0%
1237.0|1286.0 49.0|20.0 982.0
3,898 บาท.
2561 00:00
25.4%
1141.0|1237.0 96.0|20.0 1926.0
7,636 บาท.
2561 00:00
35.4%
1069.0|1141.0 72.0|20.0 1436.0
5,696 บาท.
2561 00:00
7.7%
1023.0|1069.0 46.0|20.0 926.0
3,677 บาท.
2560 00:00
37.1%
973.0|1023.0 50.0|20.0 1004.0
3,985 บาท.
2560 00:00
12.0%
893.0|973.0 80.0|20.0 1598.0
6,337 บาท.
2560 00:00
18.0%
802.0|893.0 91.0|20.0 1816.0
7,201 บาท.
2560 00:00
26.6%
691.0|802.0 111.0|20.0 2216.0
8,784 บาท.
2560 00:00
44.9%
540.0|691.0 151.0|20.0 3018.0
11,960 บาท.
2560 00:00
16.0%
457.0|540.0 83.0|20.0 1662.0
6,591 บาท.
2560 00:00
1.3%
358.0|457.0 99.0|20.0 1978.0
7,842 บาท.
2560 00:00
14.2%
258.0|358.0 100.0|20.0 2004.0
7,945 บาท.
2560 00:00
27.5%
172.0|258.0 86.0|20.0 1720.0
6,820 บาท.
2560 00:00
41.4%
53.0|172.0 119.0|20.0 2372.0
9,402 บาท.
2560 00:00
3.6%
9984.0|10053.0 70.0|20.0 1390.0
5,514 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 9912.0|9984.0 72.0|20.0 1442.0
5,720 บาท.