งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

สนามเทนนิส

596 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

148 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
493 บาท.
122 หน่วย.
ก.พ 67
596 บาท.
148 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สนามเทนนิส


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
17.3%
7049.4|7056.8 7.4|20.0 148.0
596 บาท.
2567 00:00:00
6.4%
7043.3|7049.4 6.1|20.0 122.0
493 บาท.
2566 00:00:00
10.7%
7037.6|7043.3 5.7|20.0 114.0
461 บาท.
2566 00:00:00
1.5%
7031.2|7037.6 6.4|20.0 128.0
517 บาท.
2566 00:00:00
34.6%
7024.7|7031.2 6.5|20.0 130.0
525 บาท.
2566 00:00:00
54.3%
7010.2|7020.2 10.0|20.0 200.0
802 บาท.
2566 00:00:00
21.9%
7020.2|7024.7 4.5|20.0 90.0
366 บาท.
2566 00:00:00
20.2%
7004.4|7010.2 5.8|20.0 116.0
469 บาท.
2566 00:00:00
32.7%
6999.8|7004.4 4.6|20.0 92.0
374 บาท.
2566 00:00:00
28.5%
6992.9|6999.8 6.9|20.0 138.0
556 บาท.
2566 00:00:00
15.9%
6988.0|6992.9 4.9|20.0 98.0
398 บาท.
2566 00:00:00
65.7%
6983.9|6988.0 4.1|20.0 82.0
335 บาท.
2566 00:00:00
90.9%
6971.7|6983.9 12.2|20.0 244.0
976 บาท.
2566 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
6970.7|6971.7 1.0|20.0 20.0
89 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6970.7|6970.7 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
92.8%
6970.6|6970.7 0.1|20.0 2.0
18 บาท.
2565 00:00:00
35.2%
6967.6|6970.6 3.0|20.0 60.0
248 บาท.
2565 00:00:00
95.3%
6962.9|6967.6 4.7|20.0 94.0
382 บาท.
2565 00:00:00
47.0%
6962.8|6962.9 0.1|20.0 2.0
18 บาท.
2565 00:00:00
92.1%
6962.5|6962.8 0.3|20.0 6.0
34 บาท.
2565 00:00:00
10.0%
6957.2|6962.5 5.3|20.0 106.0
430 บาท.
2565 00:00:00
7.7%
6951.3|6957.2 5.9|20.0 118.0
477 บาท.
2565 00:00:00
26.9%
6944.9|6951.3 6.4|20.0 128.0
517 บาท.
2565 00:00:00
24.6%
6936.1|6944.9 8.8|20.0 176.0
707 บาท.
2565 00:00:00
16.4%
6929.5|6936.1 6.6|20.0 132.0
533 บาท.
2565 00:00:00
34.8%
6924.0|6929.5 5.5|20.0 110.0
446 บาท.
2564 00:00:00
14.0%
6915.5|6924.0 8.5|20.0 170.0
683 บาท.
2564 00:00:00
56.9%
6905.6|6915.5 9.9|20.0 198.0
794 บาท.
2564 00:00:00
87.8%
6901.4|6905.6 4.2|20.0 84.0
343 บาท.
2564 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
6901.0|6901.4 0.4|20.0 8.0
42 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
6904.9|6904.9 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
2.5%
6901.0|6904.9 3.9|20.0 78.0
319 บาท.
2564 00:00:00
4.9%
6897.2|6901.0 3.8|20.0 76.0
311 บาท.
2564 00:00:00
23.9%
6893.2|6897.2 4.0|20.0 80.0
327 บาท.
2564 00:00:00
15.6%
6887.9|6893.2 5.3|20.0 106.0
430 บาท.
2564 00:00:00
14.0%
6881.6|6887.9 6.3|20.0 126.0
509 บาท.
2564 00:00:00
21.4%
6876.2|6881.6 5.4|20.0 108.0
438 บาท.
2564 00:00:00
10.0%
6869.3|6876.2 6.9|20.0 138.0
556 บาท.
2563 00:00:00
20.6%
6863.1|6869.3 6.2|20.0 124.0
501 บาท.
2563 00:00:00
27.4%
6858.2|6863.1 4.9|20.0 98.0
398 บาท.
2563 00:00:00
46.2%
6851.4|6858.2 6.8|20.0 136.0
549 บาท.
2563 00:00:00
56.4%
6847.8|6851.4 3.6|20.0 72.0
295 บาท.
2563 00:00:00
19.8%
6847.8|6849.3 1.5|20.0 30.0
129 บาท.
2563 00:00:00
19.8%
6847.4|6849.3 1.9|20.0 38.0
161 บาท.
2563 00:00:00
80.0%
6845.9|6847.4 1.5|20.0 30.0
129 บาท.
2563 00:00:00
613.6%
6845.7|6845.9 0.2|20.0 4.0
26 บาท.
2563 00:00:00
123.2%
6847.5|6845.7 -1.8|20.0 -36.0
133 บาท.
2563 00:00:00
27.9%
6840.4|6847.5 7.1|20.0 142.0
572 บาท.
2563 00:00:00
46.5%
6830.5|6840.4 9.9|20.0 198.0
794 บาท.
2563 00:00:00
0%
6815.2|6830.5 18.6|20.0 372.0
1,483 บาท.
2562 00:00:00
14.4%
6796.6|6815.2 18.6|20.0 372.0
1,483 บาท.
2562 00:00:00
15.0%
6780.7|6796.6 15.9|20.0 318.0
1,269 บาท.
2562 00:00:00
52.1%
6767.2|6780.7 13.5|20.0 270.0
1,079 บาท.
2562 00:00:00
8.4%
6760.8|6767.2 6.4|20.0 128.0
517 บาท.
2562 00:00:00
9.0%
6754.0|6761.0 7.0|20.0 140.0
564 บาท.
2562 00:00:00
9.0%
6746.0|6754.0 8.0|20.0 154.0
620 บาท.
2562 00:00:00
5.5%
6739.0|6746.0 7.0|20.0 140.0
564 บาท.
2562 00:00:00
10.5%
6732.5|6739.1 6.6|20.0 132.0
533 บาท.
2562 00:00:00
17.8%
6727.0|6733.0 6.0|20.0 118.0
477 บาท.
2562 00:00:00
17.0%
6719.0|6727.0 7.0|20.0 144.0
580 บาท.
2562 00:00:00
19.9%
6711.0|6719.0 9.0|20.0 174.0
699 บาท.
2562 00:00:00
6.3%
6700.0|6711.0 11.0|20.0 218.0
873 บาท.
2561 00:00:00
6.8%
6690.0|6700.0 10.0|20.0 204.0
818 บาท.
2561 00:00:00
25.6%
6680.0|6690.0 10.0|20.0 190.0
762 บาท.
2561 00:00:00
38.7%
6667.0|6680.0 13.0|20.0 256.0
1,024 บาท.
2561 00:00:00
53.0%
6660.0|6667.0 8.0|20.0 156.0
628 บาท.
2561 00:00:00
46.9%
6656.0|6660.0 4.0|20.0 72.0
295 บาท.
2561 00:00:00
39.7%
6649.0|6656.0 7.0|20.0 138.0
556 บาท.
2561 00:00:00
33.1%
6645.0|6649.0 4.0|20.0 82.0
335 บาท.
2561 00:00:00
41.1%
6639.0|6645.0 6.0|20.0 124.0
501 บาท.
2561 00:00:00
2.6%
6635.0|6639.0 4.0|20.0 72.0
295 บาท.
2561 00:00:00
54.6%
6631.0|6635.0 4.0|20.0 74.0
303 บาท.
2561 00:00:00
20.8%
6623.0|6631.0 8.0|20.0 166.0
667 บาท.
2561 00:00:00
4.4%
6613.0|6623.0 11.0|20.0 210.0
842 บาท.
2560 00:00:00
4.3%
6602.0|6613.0 11.0|20.0 220.0
881 บาท.
2560 00:00:00
26.7%
6590.0|6602.0 12.0|20.0 230.0
921 บาท.
2560 00:00:00
39.9%
6582.0|6590.0 8.0|20.0 168.0
675 บาท.
2560 00:00:00
70.2%
6577.0|6582.0 5.0|20.0 100.0
406 บาท.
2560 00:00:00
46.0%
6575.0|6577.0 1.0|20.0 28.0
121 บาท.
2560 00:00:00
22.0%
6573.0|6575.0 3.0|20.0 54.0
224 บาท.
2560 00:00:00
35.7%
6569.0|6573.0 4.0|20.0 70.0
287 บาท.
2560 00:00:00
3.3%
6564.0|6569.0 6.0|20.0 110.0
446 บาท.
2560 00:00:00
0%
6558.0|6564.0 6.0|20.0 114.0
461 บาท.
2560 00:00:00
27.5%
6552.0|6558.0 6.0|20.0 114.0
461 บาท.
2560 00:00:00
13.0%
6544.0|6552.0 8.0|20.0 158.0
636 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 6535.0|6544.0 9.0|20.0 182.0
731 บาท.