งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

อาคารวิจัยและพัฒนา

5,732 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,445 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
4,385 บาท.
1,105 หน่วย.
ก.พ 67
5,732 บาท.
1,445 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารวิจัยและพัฒนา


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
23.5%
2590.5|2619.4 28.9|50.0 1445.0
5,732 บาท.
2567 00:00:00
7.1%
2568.4|2590.5 22.1|50.0 1105.0
4,385 บาท.
2566 00:00:00
18.7%
2544.6|2568.4 23.8|50.0 1190.0
4,722 บาท.
2566 00:00:00
20.1%
2515.3|2544.6 29.3|50.0 1465.0
5,811 บาท.
2566 00:00:00
4.4%
2478.6|2515.3 36.7|50.0 1835.0
7,276 บาท.
2566 00:00:00
4.9%
2403.7|2442.1 38.4|50.0 1920.0
7,612 บาท.
2566 00:00:00
1.9%
2442.1|2478.6 36.5|50.0 1825.0
7,236 บาท.
2566 00:00:00
37.1%
2367.9|2403.7 35.8|50.0 1790.0
7,098 บาท.
2566 00:00:00
43.1%
2345.4|2367.9 22.5|50.0 1125.0
4,465 บาท.
2566 00:00:00
43.1%
2305.8|2345.4 39.6|50.0 1980.0
7,850 บาท.
2566 00:00:00
18.6%
2283.3|2305.8 22.5|50.0 1125.0
4,465 บาท.
2566 00:00:00
2.7%
2265.0|2283.3 18.3|50.0 915.0
3,633 บาท.
2566 00:00:00
41.5%
2247.2|2265.0 17.8|50.0 890.0
3,534 บาท.
2566 00:00:00
43.7%
2236.8|2247.2 10.4|50.0 520.0
2,069 บาท.
2565 00:00:00
0%
2218.3|2236.8 18.5|50.0 925.0
3,673 บาท.
2565 00:00:00
23.5%
2218.3|2236.8 18.5|50.0 925.0
3,673 บาท.
2565 00:00:00
2.8%
2194.1|2218.3 24.2|50.0 1210.0
4,801 บาท.
2565 00:00:00
34.6%
2169.2|2194.1 24.9|50.0 1245.0
4,940 บาท.
2565 00:00:00
1.8%
2131.1|2169.2 38.1|50.0 1905.0
7,553 บาท.
2565 00:00:00
25.4%
2093.7|2131.1 37.4|50.0 1870.0
7,414 บาท.
2565 00:00:00
13.3%
2065.8|2093.7 27.9|50.0 1395.0
5,534 บาท.
2565 00:00:00
12.0%
2033.6|2065.8 32.2|50.0 1610.0
6,385 บาท.
2565 00:00:00
47.5%
1997.0|2033.6 36.6|50.0 1830.0
7,256 บาท.
2565 00:00:00
22.2%
1977.8|1997.0 19.2|50.0 960.0
3,811 บาท.
2565 00:00:00
42.0%
1953.1|1977.8 24.7|50.0 1235.0
4,900 บาท.
2565 00:00:00
11.1%
1938.8|1953.1 14.3|50.0 715.0
2,841 บาท.
2565 00:00:00
13.9%
1922.7|1938.8 16.1|50.0 805.0
3,197 บาท.
2564 00:00:00
7.9%
1904.0|1922.7 18.7|50.0 935.0
3,712 บาท.
2564 00:00:00
20.0%
1883.7|1904.0 20.3|50.0 1015.0
4,029 บาท.
2564 00:00:00
24.6%
1858.3|1883.7 25.4|50.0 1270.0
5,039 บาท.
2564 00:00:00
67.6%
1824.6|1858.3 33.7|50.0 1685.0
6,682 บาท.
2564 00:00:00
67.6%
1813.7|1824.6 10.9|50.0 545.0
2,168 บาท.
2564 00:00:00
4.8%
1780.0|1813.7 33.7|50.0 1685.0
6,682 บาท.
2564 00:00:00
9.0%
1744.6|1780.0 35.4|50.0 1770.0
7,018 บาท.
2564 00:00:00
57.0%
1705.7|1744.6 38.9|50.0 1945.0
7,711 บาท.
2564 00:00:00
15.2%
1689.0|1705.7 16.7|50.0 835.0
3,316 บาท.
2564 00:00:00
68.4%
1669.3|1689.0 19.7|50.0 985.0
3,910 บาท.
2564 00:00:00
49.6%
1663.1|1669.3 6.2|50.0 310.0
1,238 บาท.
2564 00:00:00
27.6%
1660.0|1663.1 3.1|50.0 155.0
624 บาท.
2563 00:00:00
30.4%
1655.7|1660.0 4.3|50.0 215.0
861 บาท.
2563 00:00:00
32.4%
1649.5|1655.7 6.2|50.0 310.0
1,238 บาท.
2563 00:00:00
10.8%
1640.3|1649.5 9.2|50.0 460.0
1,831 บาท.
2563 00:00:00
4.8%
1632.1|1640.3 8.2|50.0 410.0
1,633 บาท.
2563 00:00:00
9.2%
1624.3|1632.1 7.8|50.0 390.0
1,554 บาท.
2563 00:00:00
23.1%
1615.7|1624.3 8.6|50.0 430.0
1,713 บาท.
2563 00:00:00
40.0%
1604.5|1615.7 11.2|50.0 560.0
2,227 บาท.
2563 00:00:00
75.5%
1597.8|1604.5 6.7|50.0 335.0
1,336 บาท.
2563 00:00:00
74.0%
1596.2|1597.8 1.6|50.0 80.0
327 บาท.
2563 00:00:00
20.5%
1589.9|1596.2 6.3|50.0 315.0
1,257 บาท.
2563 00:00:00
17.9%
1584.9|1589.9 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 00:00:00
0%
1578.1|1584.9 6.1|50.0 305.0
1,218 บาท.
2562 00:00:00
31.3%
1572.0|1578.1 6.1|50.0 305.0
1,218 บาท.
2562 00:00:00
3.2%
1563.1|1572.0 8.9|50.0 445.0
1,772 บาท.
2562 00:00:00
15.5%
1553.9|1563.1 9.2|50.0 460.0
1,831 บาท.
2562 00:00:00
19.2%
1543.0|1553.9 10.9|50.0 545.0
2,168 บาท.
2562 00:00:00
15.3%
1534.0|1543.0 9.0|50.0 440.0
1,752 บาท.
2562 00:00:00
21.7%
1524.0|1534.0 10.0|50.0 520.0
2,069 บาท.
2562 00:00:00
21.7%
1511.0|1524.0 13.0|50.0 665.0
2,643 บาท.
2562 00:00:00
0%
1500.1|1510.5 10.4|50.0 520.0
2,069 บาท.
2562 00:00:00
28.7%
1490.0|1500.0 10.0|50.0 520.0
2,069 บาท.
2562 00:00:00
25.5%
1482.0|1490.0 7.0|50.0 370.0
1,475 บาท.
2562 00:00:00
6.7%
1477.0|1482.0 6.0|50.0 275.0
1,099 บาท.
2562 00:00:00
3.4%
1471.0|1477.0 6.0|50.0 295.0
1,178 บาท.
2561 00:00:00
6.6%
1465.0|1471.0 6.0|50.0 285.0
1,138 บาท.
2561 00:00:00
29.7%
1459.0|1465.0 6.0|50.0 305.0
1,218 บาท.
2561 00:00:00
15.5%
1450.0|1459.0 9.0|50.0 435.0
1,732 บาท.
2561 00:00:00
14.5%
1440.0|1450.0 10.0|50.0 515.0
2,049 บาท.
2561 00:00:00
6.4%
1431.0|1440.0 9.0|50.0 440.0
1,752 บาท.
2561 00:00:00
7.4%
1422.0|1431.0 9.0|50.0 470.0
1,871 บาท.
2561 00:00:00
35.9%
1413.0|1422.0 9.0|50.0 435.0
1,732 บาท.
2561 00:00:00
54.2%
1400.0|1413.0 14.0|50.0 680.0
2,702 บาท.
2561 00:00:00
42.9%
1393.0|1400.0 6.0|50.0 310.0
1,237 บาท.
2561 00:00:00
5.5%
1383.0|1393.0 11.0|50.0 545.0
2,168 บาท.
2561 00:00:00
31.9%
1372.0|1383.0 10.0|50.0 515.0
2,049 บาท.
2561 00:00:00
5.7%
1365.0|1372.0 7.0|50.0 350.0
1,396 บาท.
2560 00:00:00
42.9%
1359.0|1365.0 7.0|50.0 330.0
1,317 บาท.
2560 00:00:00
0.8%
1347.0|1359.0 12.0|50.0 580.0
2,307 บาท.
2560 00:00:00
34.2%
1335.0|1347.0 12.0|50.0 585.0
2,326 บาท.
2560 00:00:00
21.3%
1318.0|1335.0 18.0|50.0 890.0
3,534 บาท.
2560 00:00:00
1.4%
1304.0|1318.0 14.0|50.0 700.0
2,782 บาท.
2560 00:00:00
9.4%
1290.0|1304.0 14.0|50.0 690.0
2,742 บาท.
2560 00:00:00
12.0%
1277.0|1290.0 13.0|50.0 625.0
2,485 บาท.
2560 00:00:00
12.7%
1266.0|1277.0 11.0|50.0 550.0
2,188 บาท.
2560 00:00:00
29.8%
1257.0|1266.0 10.0|50.0 480.0
1,911 บาท.
2560 00:00:00
24.7%
1243.0|1257.0 14.0|50.0 685.0
2,722 บาท.
2560 00:00:00
25.1%
1233.0|1243.0 10.0|50.0 515.0
2,049 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 1225.0|1233.0 8.0|50.0 385.0
1,534 บาท.