งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

ศูนย์การเรียนรู้สหวิทยาการ

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.พ 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มี.ค 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ศูนย์การเรียนรู้สหวิทยาการ


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
61392.0|61392.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
17.6%
59731.0|61392.0 1661.0|1.0 1661.0
6,587 บาท.
2565 00:00
35.1%
58363.0|59731.0 1368.0|1.0 1368.0
5,427 บาท.
2565 00:00
32.6%
56255.0|58363.0 2108.0|1.0 2108.0
8,357 บาท.
2565 00:00
22.9%
54834.0|56255.0 1421.0|1.0 1421.0
5,637 บาท.
2565 00:00
22.5%
53739.0|54834.0 1095.0|1.0 1095.0
4,346 บาท.
2564 00:00
46.2%
52326.0|53739.0 1413.0|1.0 1413.0
5,605 บาท.
2564 00:00
40.4%
49696.0|52326.0 2630.0|1.0 2630.0
10,424 บาท.
2564 00:00
8.4%
48129.0|49696.0 1567.0|1.0 1567.0
6,215 บาท.
2564 00:00
12.1%
46419.0|48129.0 1710.0|1.0 1710.0
6,781 บาท.
2564 00:00
38.4%
44474.0|46419.0 1945.0|1.0 1945.0
7,711 บาท.
2564 00:00
1.9%
43277.0|44474.0 1197.0|1.0 1197.0
4,750 บาท.
2564 00:00
0.3%
42057.0|43277.0 1220.0|1.0 1220.0
4,841 บาท.
2564 00:00
29.2%
40833.0|42057.0 1224.0|1.0 1224.0
4,857 บาท.
2564 00:00
57.9%
39104.0|40833.0 1729.0|1.0 1729.0
6,856 บาท.
2564 00:00
51.1%
34995.0|39104.0 4109.0|1.0 4109.0
16,280 บาท.
2564 00:00
37.8%
32985.0|34995.0 2010.0|1.0 2010.0
7,969 บาท.
2564 00:00
32.9%
31736.0|32985.0 1249.0|1.0 1249.0
4,956 บาท.
2563 00:00
11.9%
29873.0|31736.0 1863.0|1.0 1863.0
7,387 บาท.
2563 00:00
28.9%
27759.0|29873.0 2114.0|1.0 2114.0
8,381 บาท.
2563 00:00
23.8%
24783.0|27759.0 2976.0|1.0 2976.0
11,794 บาท.
2563 00:00
16.5%
20875.0|24783.0 3908.0|1.0 3908.0
15,484 บาท.
2563 00:00
22.9%
17613.0|20875.0 3262.0|1.0 3262.0
12,926 บาท.
2563 00:00
36.4%
15098.0|17613.0 2515.0|1.0 2515.0
9,968 บาท.
2563 00:00
19.1%
13500.0|15098.0 1598.0|1.0 1598.0
6,337 บาท.
2563 00:00
24.8%
12207.0|13500.0 1293.0|1.0 1293.0
5,130 บาท.
2563 00:00
43.5%
11235.0|12207.0 972.0|1.0 972.0
3,859 บาท.
2563 00:00
23.4%
9512.0|11235.0 1723.0|1.0 1723.0
6,832 บาท.
2563 00:00
27.3%
7262.0|9512.0 2250.0|1.0 2250.0
8,919 บาท.
2563 00:00
0%
5915.0|7262.0 1636.0|1.0 1636.0
6,488 บาท.
2562 00:00
54.2%
4279.0|5915.0 1636.0|1.0 1636.0
6,488 บาท.
2562 00:00
16.0%
707.0|4279.0 3572.0|1.0 3572.0
14,154 บาท.
2562 00:00
38.8%
97707.0|100707.0 3000.0|1.0 3000.0
11,889 บาท.
2562 00:00
30.8%
92802.0|97707.0 4905.0|1.0 4905.0
19,432 บาท.
2562 00:00
19.9%
89409.0|92802.0 3393.0|1.0 3393.0
13,445 บาท.
2562 00:00
11.5%
85173.0|89409.0 4236.0|1.0 4236.0
16,783 บาท.
2562 00:00
17.0%
81425.0|85173.0 3748.0|1.0 3748.0
14,850 บาท.
2562 00:00
26.3%
76909.0|81425.0 4516.0|1.0 4516.0
17,891 บาท.
2562 00:00
37.6%
70780.0|76909.0 6129.0|1.0 6129.0
24,278 บาท.
2562 00:00
31.3%
66954.0|70780.0 3826.0|1.0 3826.0
15,159 บาท.
2562 00:00
45.2%
64325.0|66954.0 2629.0|1.0 2629.0
10,420 บาท.
2562 00:00
34.5%
62885.0|64325.0 1440.0|1.0 1440.0
5,712 บาท.
2561 00:00
12.9%
60684.0|62885.0 2201.0|1.0 2201.0
8,725 บาท.
2561 00:00
27.6%
58157.0|60684.0 2527.0|1.0 2527.0
10,016 บาท.
2561 00:00
1.1%
54667.0|58157.0 3490.0|1.0 3490.0
13,829 บาท.
2561 00:00
26.2%
51137.0|54667.0 3530.0|1.0 3530.0
13,987 บาท.
2561 00:00
1.5%
48531.0|51137.0 2606.0|1.0 2606.0
10,329 บาท.
2561 00:00
27.5%
45885.0|48531.0 2646.0|1.0 2646.0
10,487 บาท.
2561 00:00
31.6%
43966.0|45885.0 1919.0|1.0 1919.0
7,608 บาท.
2561 00:00
41.7%
41158.0|43966.0 2808.0|1.0 2808.0
11,128 บาท.
2561 00:00
59.9%
39523.0|41158.0 1635.0|1.0 1635.0
6,484 บาท.
2561 00:00
32.6%
35445.0|39523.0 4078.0|1.0 4078.0
16,157 บาท.
2561 00:00
47.3%
32697.0|35445.0 2748.0|1.0 2748.0
10,891 บาท.
2561 00:00
24.1%
31250.0|32697.0 1447.0|1.0 1447.0
5,739 บาท.
2560 00:00
47.1%
29342.0|31250.0 1908.0|1.0 1908.0
7,565 บาท.
2560 00:00
20.2%
25736.0|29342.0 3606.0|1.0 3606.0
14,288 บาท.
2560 00:00
5.0%
21216.0|25736.0 4520.0|1.0 4520.0
17,907 บาท.
2560 00:00
13.2%
16922.0|21216.0 4294.0|1.0 4294.0
17,012 บาท.
2560 00:00
16.3%
13197.0|16922.0 3725.0|1.0 3725.0
14,759 บาท.
2560 00:00
11.8%
10080.0|13197.0 3117.0|1.0 3117.0
12,352 บาท.
2560 00:00
4.7%
6546.0|10080.0 3534.0|1.0 3534.0
14,003 บาท.
2560 00:00
15.9%
3179.0|6546.0 3367.0|1.0 3367.0
13,342 บาท.
2560 00:00
9.0%
347.0|3179.0 2832.0|1.0 2832.0
11,223 บาท.
2560 00:00
32.2%
97235.0|100347.0 3112.0|1.0 3112.0
12,332 บาท.
2560 00:00
18.0%
95127.0|97235.0 2108.0|1.0 2108.0
8,357 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 93399.0|95127.0 1728.0|1.0 1728.0
6,852 บาท.