งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

อาคารศูนย์บริการ น.ศ.พิการ

3,879 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

977 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
2,984 บาท.
751 หน่วย.
ก.พ 67
3,879 บาท.
977 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารศูนย์บริการ น.ศ.พิการ


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
23.1%
68978.0|69955.0 977.0|1.0 977.0
3,879 บาท.
2567 00:00:00
9.5%
68227.0|68978.0 751.0|1.0 751.0
2,984 บาท.
2566 00:00:00
32.1%
67397.0|68227.0 830.0|1.0 830.0
3,296 บาท.
2566 00:00:00
24.6%
66173.0|67397.0 1224.0|1.0 1224.0
4,857 บาท.
2566 00:00:00
4.2%
64549.0|66173.0 1624.0|1.0 1624.0
6,440 บาท.
2566 00:00:00
13.0%
61379.0|63074.0 1695.0|1.0 1695.0
6,721 บาท.
2566 00:00:00
28.3%
63074.0|64549.0 1475.0|1.0 1475.0
5,850 บาท.
2566 00:00:00
46.6%
59322.0|61379.0 2057.0|1.0 2057.0
8,155 บาท.
2566 00:00:00
55.0%
58225.0|59322.0 1097.0|1.0 1097.0
4,354 บาท.
2566 00:00:00
49.8%
55783.0|58225.0 2442.0|1.0 2442.0
9,679 บาท.
2566 00:00:00
20.0%
54558.0|55783.0 1225.0|1.0 1225.0
4,860 บาท.
2566 00:00:00
29.4%
53579.0|54558.0 979.0|1.0 979.0
3,886 บาท.
2566 00:00:00
53.9%
52889.0|53579.0 690.0|1.0 690.0
2,742 บาท.
2566 00:00:00
54.1%
52572.0|52889.0 317.0|1.0 317.0
1,265 บาท.
2565 00:00:00
7.9%
51878.0|52572.0 694.0|1.0 694.0
2,758 บาท.
2565 00:00:00
33.6%
51124.0|51878.0 754.0|1.0 754.0
2,996 บาท.
2565 00:00:00
39.4%
49987.0|51124.0 1137.0|1.0 1137.0
4,512 บาท.
2565 00:00:00
6.7%
48108.0|49987.0 1879.0|1.0 1879.0
7,450 บาท.
2565 00:00:00
17.7%
46355.0|48108.0 1753.0|1.0 1753.0
6,951 บาท.
2565 00:00:00
5.2%
44912.0|46355.0 1443.0|1.0 1443.0
5,724 บาท.
2565 00:00:00
11.0%
43390.0|44912.0 1522.0|1.0 1522.0
6,036 บาท.
2565 00:00:00
37.1%
42035.0|43390.0 1355.0|1.0 1355.0
5,375 บาท.
2565 00:00:00
39.7%
41184.0|42035.0 851.0|1.0 851.0
3,380 บาท.
2565 00:00:00
66.1%
39771.0|41184.0 1413.0|1.0 1413.0
5,605 บาท.
2565 00:00:00
23.1%
39293.0|39771.0 478.0|1.0 478.0
1,903 บาท.
2565 00:00:00
21.1%
38926.0|39293.0 367.0|1.0 367.0
1,463 บาท.
2564 00:00:00
68.9%
38460.0|38926.0 466.0|1.0 466.0
1,855 บาท.
2564 00:00:00
0.3%
36957.0|38460.0 1503.0|1.0 1503.0
5,961 บาท.
2564 00:00:00
28.3%
35450.0|36957.0 1507.0|1.0 1507.0
5,977 บาท.
2564 00:00:00
46.1%
33346.0|35450.0 2104.0|1.0 2104.0
8,341 บาท.
2564 00:00:00
74.4%
29440.0|33346.0 3906.0|1.0 3906.0
15,476 บาท.
2564 00:00:00
0.4%
28443.0|29440.0 997.0|1.0 997.0
3,958 บาท.
2564 00:00:00
4.3%
27450.0|28443.0 993.0|1.0 993.0
3,942 บาท.
2564 00:00:00
11.1%
26412.0|27450.0 1038.0|1.0 1038.0
4,120 บาท.
2564 00:00:00
35.5%
25489.0|26412.0 923.0|1.0 923.0
3,665 บาท.
2564 00:00:00
63.6%
24056.0|25489.0 1433.0|1.0 1433.0
5,684 บาท.
2564 00:00:00
20.7%
23536.0|24056.0 520.0|1.0 520.0
2,069 บาท.
2564 00:00:00
26.8%
23124.0|23536.0 412.0|1.0 412.0
1,641 บาท.
2563 00:00:00
41.1%
22560.0|23124.0 564.0|1.0 564.0
2,243 บาท.
2563 00:00:00
33.4%
21600.0|22560.0 960.0|1.0 960.0
3,811 บาท.
2563 00:00:00
10.1%
20157.0|21600.0 1443.0|1.0 1443.0
5,724 บาท.
2563 00:00:00
3.5%
18552.0|20157.0 1605.0|1.0 1605.0
6,365 บาท.
2563 00:00:00
2.5%
17004.0|18552.0 1548.0|1.0 1548.0
6,139 บาท.
2563 00:00:00
23.5%
15494.0|17004.0 1510.0|1.0 1510.0
5,989 บาท.
2563 00:00:00
73.7%
13519.0|15494.0 1975.0|1.0 1975.0
7,830 บาท.
2563 00:00:00
33.8%
13001.0|13519.0 518.0|1.0 518.0
2,061 บาท.
2563 00:00:00
58.2%
12659.0|13001.0 342.0|1.0 342.0
1,364 บาท.
2563 00:00:00
35.8%
11838.0|12659.0 821.0|1.0 821.0
3,261 บาท.
2563 00:00:00
5.3%
11312.0|11838.0 526.0|1.0 526.0
2,093 บาท.
2563 00:00:00
0%
10735.0|11312.0 498.0|1.0 498.0
1,982 บาท.
2562 00:00:00
47.7%
10237.0|10735.0 498.0|1.0 498.0
1,982 บาท.
2562 00:00:00
33.8%
9283.0|10237.0 954.0|1.0 954.0
3,787 บาท.
2562 00:00:00
18.9%
7841.0|9283.0 1442.0|1.0 1442.0
5,720 บาท.
2562 00:00:00
26.6%
6062.0|7841.0 1779.0|1.0 1779.0
7,054 บาท.
2562 00:00:00
15.6%
4756.0|6062.0 1306.0|1.0 1306.0
5,181 บาท.
2562 00:00:00
33.1%
3208.0|4756.0 1548.0|1.0 1548.0
6,139 บาท.
2562 00:00:00
0.4%
894.0|3208.0 2314.0|1.0 2314.0
9,172 บาท.
2562 00:00:00
18.1%
98571.0|100894.0 2323.0|1.0 2323.0
9,208 บาท.
2562 00:00:00
25.6%
96670.0|98571.0 1901.0|1.0 1901.0
7,537 บาท.
2562 00:00:00
56.3%
95257.0|96670.0 1413.0|1.0 1413.0
5,605 บาท.
2562 00:00:00
30.1%
94641.0|95257.0 616.0|1.0 616.0
2,449 บาท.
2562 00:00:00
31.4%
94211.0|94641.0 430.0|1.0 430.0
1,713 บาท.
2561 00:00:00
18.9%
93583.0|94211.0 628.0|1.0 628.0
2,497 บาท.
2561 00:00:00
42.8%
92808.0|93583.0 775.0|1.0 775.0
3,079 บาท.
2561 00:00:00
12.2%
91450.0|92808.0 1358.0|1.0 1358.0
5,387 บาท.
2561 00:00:00
18.8%
89902.0|91450.0 1548.0|1.0 1548.0
6,139 บาท.
2561 00:00:00
25.0%
88646.0|89902.0 1256.0|1.0 1256.0
4,983 บาท.
2561 00:00:00
22.9%
86970.0|88646.0 1676.0|1.0 1676.0
6,646 บาท.
2561 00:00:00
42.9%
85678.0|86970.0 1292.0|1.0 1292.0
5,126 บาท.
2561 00:00:00
61.0%
83413.0|85678.0 2265.0|1.0 2265.0
8,978 บาท.
2561 00:00:00
45.6%
82531.0|83413.0 882.0|1.0 882.0
3,502 บาท.
2561 00:00:00
41.4%
80909.0|82531.0 1622.0|1.0 1622.0
6,432 บาท.
2561 00:00:00
26.9%
79959.0|80909.0 950.0|1.0 950.0
3,772 บาท.
2561 00:00:00
2.6%
79265.0|79959.0 694.0|1.0 694.0
2,758 บาท.
2560 00:00:00
47.4%
78552.0|79265.0 713.0|1.0 713.0
2,833 บาท.
2560 00:00:00
16.7%
77193.0|78552.0 1359.0|1.0 1359.0
5,391 บาท.
2560 00:00:00
16.8%
75561.0|77193.0 1632.0|1.0 1632.0
6,472 บาท.
2560 00:00:00
11.1%
73599.0|75561.0 1962.0|1.0 1962.0
7,779 บาท.
2560 00:00:00
8.0%
71855.0|73599.0 1744.0|1.0 1744.0
6,915 บาท.
2560 00:00:00
11.4%
70251.0|71855.0 1604.0|1.0 1604.0
6,361 บาท.
2560 00:00:00
18.8%
68441.0|70251.0 1810.0|1.0 1810.0
7,177 บาท.
2560 00:00:00
29.7%
66211.0|68441.0 2230.0|1.0 2230.0
8,840 บาท.
2560 00:00:00
0.1%
64644.0|66211.0 1567.0|1.0 1567.0
6,215 บาท.
2560 00:00:00
41.7%
63075.0|64644.0 1569.0|1.0 1569.0
6,223 บาท.
2560 00:00:00
8.2%
62161.0|63075.0 914.0|1.0 914.0
3,629 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 61322.0|62161.0 839.0|1.0 839.0
3,332 บาท.