งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

หอพักนักกีฬา

1,198 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

300 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
4,227 บาท.
1,065 หน่วย.
ก.พ 67
3,554 บาท.
895 หน่วย.
มี.ค 67
1,871 บาท.
470 หน่วย.
เม.ย 67
1,831 บาท.
460 หน่วย.
พ.ค 67
1,198 บาท.
300 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอพักนักกีฬา


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
34.6%
5985.8|5991.8 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2567 00:00
2.1%
5976.6|5985.8 9.2|50.0 460.0
1,831 บาท.
2567 00:00
47.4%
5967.2|5976.6 9.4|50.0 470.0
1,871 บาท.
2567 00:00
15.9%
5949.3|5967.2 17.9|50.0 895.0
3,554 บาท.
2567 00:00
16.1%
5928.0|5949.3 21.3|50.0 1065.0
4,227 บาท.
2566 00:00
19.8%
5902.6|5928.0 25.4|50.0 1270.0
5,039 บาท.
2566 00:00
43.5%
5870.9|5902.6 31.7|50.0 1585.0
6,286 บาท.
2566 00:00
46.2%
5853.0|5870.9 17.9|50.0 895.0
3,554 บาท.
2566 00:00
17.1%
5792.1|5825.4 33.3|50.0 1665.0
6,603 บาท.
2566 00:00
6.7%
5825.4|5853.0 27.6|50.0 1380.0
5,474 บาท.
2566 00:00
30.4%
5762.5|5792.1 29.6|50.0 1480.0
5,870 บาท.
2566 00:00
53.3%
5741.9|5762.5 20.6|50.0 1030.0
4,088 บาท.
2566 00:00
97.4%
5732.3|5741.9 9.6|50.0 480.0
1,911 บาท.
2566 00:00
44.4%
5732.1|5732.3 0.2|50.0 10.0
50 บาท.
2566 00:00
57.1%
5731.7|5732.1 0.4|50.0 20.0
89 บาท.
2566 00:00
28.6%
5730.7|5731.7 1.0|50.0 50.0
208 บาท.
2566 00:00
79.9%
5730.0|5730.7 0.7|50.0 35.0
149 บาท.
2565 00:00
0%
5729.9|5730.0 0.1|50.0 5.0
30 บาท.
2565 00:00
57.1%
5729.9|5730.0 0.1|50.0 5.0
30 บาท.
2565 00:00
28.5%
5729.6|5729.9 0.3|50.0 15.0
69 บาท.
2565 00:00
44.4%
5729.4|5729.6 0.2|50.0 10.0
50 บาท.
2565 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
5729.0|5729.4 0.4|50.0 20.0
89 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
5729.0|5729.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
5725.5|5729.0 3.5|50.0 175.0
703 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
5725.5|5725.5 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
5.0%
5713.5|5725.5 12.0|50.0 600.0
2,386 บาท.
2565 00:00
40.8%
5702.1|5713.5 11.4|50.0 570.0
2,267 บาท.
2565 00:00
1.5%
5682.8|5702.1 19.3|50.0 965.0
3,831 บาท.
2565 00:00
7.6%
5663.2|5682.8 19.6|50.0 980.0
3,890 บาท.
2565 00:00
6.2%
5645.1|5663.2 18.1|50.0 905.0
3,593 บาท.
2564 00:00
30.5%
5625.8|5645.1 19.3|50.0 965.0
3,831 บาท.
2564 00:00
35.2%
5598.0|5625.8 27.8|50.0 1390.0
5,514 บาท.
2564 00:00
53.3%
5580.0|5598.0 18.0|50.0 900.0
3,574 บาท.
2564 00:00
44.3%
5541.4|5580.0 38.6|50.0 1930.0
7,652 บาท.
2564 00:00
49.5%
5472.0|5541.4 69.4|50.0 3470.0
13,750 บาท.
2564 00:00
3.3%
5437.0|5472.0 35.0|50.0 1750.0
6,939 บาท.
2564 00:00
14.4%
5400.8|5437.0 36.2|50.0 1810.0
7,177 บาท.
2564 00:00
6.1%
5358.5|5400.8 42.3|50.0 2115.0
8,384 บาท.
2564 00:00
24.1%
5318.8|5358.5 39.7|50.0 1985.0
7,870 บาท.
2564 00:00
0.8%
5266.5|5318.8 52.3|50.0 2615.0
10,364 บาท.
2564 00:00
17.1%
5214.6|5266.5 51.9|50.0 2595.0
10,285 บาท.
2564 00:00
1.8%
5171.6|5214.6 43.0|50.0 2150.0
8,523 บาท.
2563 00:00
10.5%
5127.8|5171.6 43.8|50.0 2190.0
8,681 บาท.
2563 00:00
17.1%
5088.6|5127.8 39.2|50.0 1960.0
7,771 บาท.
2563 00:00
1.7%
5041.3|5088.6 47.3|50.0 2365.0
9,374 บาท.
2563 00:00
2.7%
4994.8|5041.3 46.5|50.0 2325.0
9,216 บาท.
2563 00:00
8.4%
4947.0|4994.8 47.8|50.0 2390.0
9,473 บาท.
2563 00:00
10.7%
4903.2|4947.0 43.8|50.0 2190.0
8,681 บาท.
2563 00:00
5.5%
4864.1|4903.2 39.1|50.0 1955.0
7,751 บาท.
2563 00:00
5.9%
4822.7|4864.1 41.4|50.0 2070.0
8,206 บาท.
2563 00:00
8.4%
4778.7|4822.7 44.0|50.0 2200.0
8,721 บาท.
2563 00:00
9.4%
4738.4|4778.7 40.3|50.0 2015.0
7,989 บาท.
2563 00:00
5.3%
4693.9|4738.4 44.5|50.0 2225.0
8,820 บาท.
2563 00:00
0%
4641.6|4693.9 47.0|50.0 2350.0
9,315 บาท.
2562 00:00
4.1%
4594.6|4641.6 47.0|50.0 2350.0
9,315 บาท.
2562 00:00
9.2%
4545.6|4594.6 49.0|50.0 2450.0
9,711 บาท.
2562 00:00
4.5%
4501.1|4545.6 44.5|50.0 2225.0
8,820 บาท.
2562 00:00
0.4%
4454.5|4501.1 46.6|50.0 2330.0
9,236 บาท.
2562 00:00
25.6%
4408.0|4455.0 46.0|50.0 2320.0
9,196 บาท.
2562 00:00
8.7%
4374.0|4408.0 35.0|50.0 1725.0
6,840 บาท.
2562 00:00
18.9%
4336.0|4374.0 38.0|50.0 1890.0
7,494 บาท.
2562 00:00
43.3%
4289.2|4335.8 46.6|50.0 2330.0
9,236 บาท.
2562 00:00
13.7%
4263.0|4289.0 26.0|50.0 1320.0
5,237 บาท.
2562 00:00
1.0%
4232.0|4263.0 31.0|50.0 1530.0
6,068 บาท.
2562 00:00
1.6%
4202.0|4232.0 30.0|50.0 1515.0
6,009 บาท.
2562 00:00
5.7%
4172.0|4202.0 30.0|50.0 1490.0
5,910 บาท.
2561 00:00
13.9%
4141.0|4172.0 32.0|50.0 1580.0
6,266 บาท.
2561 00:00
38.1%
4113.0|4141.0 27.0|50.0 1360.0
5,395 บาท.
2561 00:00
25.0%
4069.0|4113.0 44.0|50.0 2200.0
8,721 บาท.
2561 00:00
7.6%
4036.0|4069.0 33.0|50.0 1650.0
6,543 บาท.
2561 00:00
4.2%
4006.0|4036.0 31.0|50.0 1525.0
6,048 บาท.
2561 00:00
37.6%
3977.0|4006.0 29.0|50.0 1460.0
5,791 บาท.
2561 00:00
47.3%
3958.0|3977.0 18.0|50.0 910.0
3,613 บาท.
2561 00:00
41.3%
3924.0|3958.0 35.0|50.0 1730.0
6,860 บาท.
2561 00:00
53.6%
3904.0|3924.0 20.0|50.0 1015.0
4,029 บาท.
2561 00:00
1.1%
3860.0|3904.0 44.0|50.0 2190.0
8,681 บาท.
2561 00:00
18.7%
3816.0|3860.0 43.0|50.0 2165.0
8,582 บาท.
2561 00:00
3.1%
3781.0|3816.0 35.0|50.0 1760.0
6,979 บาท.
2560 00:00
37.2%
3747.0|3781.0 34.0|50.0 1705.0
6,761 บาท.
2560 00:00
7.4%
3693.0|3747.0 54.0|50.0 2715.0
10,760 บาท.
2560 00:00
2.9%
3643.0|3693.0 50.0|50.0 2515.0
9,968 บาท.
2560 00:00
10.2%
3591.0|3643.0 52.0|50.0 2590.0
10,265 บาท.
2560 00:00
30.5%
3544.0|3591.0 47.0|50.0 2325.0
9,216 บาท.
2560 00:00
4.3%
3512.0|3544.0 32.0|50.0 1615.0
6,405 บาท.
2560 00:00
27.9%
3481.0|3512.0 31.0|50.0 1545.0
6,127 บาท.
2560 00:00
0.7%
3438.0|3481.0 43.0|50.0 2145.0
8,503 บาท.
2560 00:00
9.5%
3396.0|3438.0 43.0|50.0 2130.0
8,444 บาท.
2560 00:00
15.9%
3348.0|3396.0 47.0|50.0 2355.0
9,335 บาท.
2560 00:00
11.4%
3309.0|3348.0 40.0|50.0 1980.0
7,850 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 3264.0|3309.0 45.0|50.0 2235.0
8,860 บาท.