งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

ตู้ชุมสายโทรศัพท์ฯ

4,302 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,084 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
3,213 บาท.
809 หน่วย.
ก.พ 67
4,302 บาท.
1,084 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ตู้ชุมสายโทรศัพท์ฯ


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
25.3%
9999.0|11083.0 1084.0|1.0 1084.0
4,302 บาท.
2567 00:00:00
20.0%
9190.0|9999.0 809.0|1.0 809.0
3,213 บาท.
2566 00:00:00
15.1%
8178.0|9190.0 1012.0|1.0 1012.0
4,017 บาท.
2566 00:00:00
5.4%
6985.0|8178.0 1193.0|1.0 1193.0
4,734 บาท.
2566 00:00:00
23.1%
5724.0|6985.0 1261.0|1.0 1261.0
5,003 บาท.
2566 00:00:00
23.9%
2837.0|4477.0 1640.0|1.0 1640.0
6,504 บาท.
2566 00:00:00
12.9%
4477.0|5724.0 1247.0|1.0 1247.0
4,948 บาท.
2566 00:00:00
30.2%
1405.0|2837.0 1432.0|1.0 1432.0
5,680 บาท.
2566 00:00:00
52.2%
406.0|1405.0 999.0|1.0 999.0
3,966 บาท.
2566 00:00:00
28.4%
98314.0|100406.0 2092.0|1.0 2092.0
8,293 บาท.
2566 00:00:00
12.9%
96817.0|98314.0 1497.0|1.0 1497.0
5,937 บาท.
2566 00:00:00
15.5%
95514.0|96817.0 1303.0|1.0 1303.0
5,169 บาท.
2566 00:00:00
39.9%
94413.0|95514.0 1101.0|1.0 1101.0
4,369 บาท.
2566 00:00:00
38.3%
93752.0|94413.0 661.0|1.0 661.0
2,627 บาท.
2565 00:00:00
1.0%
92679.0|93752.0 1073.0|1.0 1073.0
4,259 บาท.
2565 00:00:00
6.0%
91617.0|92679.0 1062.0|1.0 1062.0
4,215 บาท.
2565 00:00:00
37.8%
90619.0|91617.0 998.0|1.0 998.0
3,962 บาท.
2565 00:00:00
53.6%
89999.0|90619.0 620.0|1.0 620.0
2,465 บาท.
2565 00:00:00
2.9%
88661.0|89999.0 1338.0|1.0 1338.0
5,308 บาท.
2565 00:00:00
12.1%
87283.0|88661.0 1378.0|1.0 1378.0
5,466 บาท.
2565 00:00:00
21.3%
85715.0|87283.0 1568.0|1.0 1568.0
6,219 บาท.
2565 00:00:00
24.8%
83723.0|85715.0 1992.0|1.0 1992.0
7,897 บาท.
2565 00:00:00
19.8%
82226.0|83723.0 1497.0|1.0 1497.0
5,937 บาท.
2565 00:00:00
38.9%
80358.0|82226.0 1868.0|1.0 1868.0
7,406 บาท.
2565 00:00:00
5.5%
79217.0|80358.0 1141.0|1.0 1141.0
4,528 บาท.
2565 00:00:00
8.9%
78139.0|79217.0 1078.0|1.0 1078.0
4,278 บาท.
2564 00:00:00
26.8%
76955.0|78139.0 1184.0|1.0 1184.0
4,698 บาท.
2564 00:00:00
15.2%
75336.0|76955.0 1619.0|1.0 1619.0
6,421 บาท.
2564 00:00:00
38.4%
73963.0|75336.0 1373.0|1.0 1373.0
5,446 บาท.
2564 00:00:00
61.9%
71734.0|73963.0 2229.0|1.0 2229.0
8,836 บาท.
2564 00:00:00
53.6%
70887.3|71734.0 846.7|1.0 846.7
3,363 บาท.
2564 00:00:00
0.4%
69060.0|70887.3 1827.3|1.0 1827.3
7,245 บาท.
2564 00:00:00
1.1%
67225.0|69060.0 1835.0|1.0 1835.0
7,276 บาท.
2564 00:00:00
25.7%
65370.0|67225.0 1855.0|1.0 1855.0
7,355 บาท.
2564 00:00:00
8.7%
63992.0|65370.0 1378.0|1.0 1378.0
5,466 บาท.
2564 00:00:00
21.9%
62482.0|63992.0 1510.0|1.0 1510.0
5,989 บาท.
2564 00:00:00
14.0%
61303.0|62482.0 1179.0|1.0 1179.0
4,678 บาท.
2564 00:00:00
22.8%
60289.0|61303.0 1014.0|1.0 1014.0
4,025 บาท.
2563 00:00:00
11.5%
58974.0|60289.0 1315.0|1.0 1315.0
5,217 บาท.
2563 00:00:00
9.4%
57488.0|58974.0 1486.0|1.0 1486.0
5,894 บาท.
2563 00:00:00
0.8%
55847.0|57488.0 1641.0|1.0 1641.0
6,508 บาท.
2563 00:00:00
0.1%
54219.0|55847.0 1628.0|1.0 1628.0
6,456 บาท.
2563 00:00:00
2.5%
52589.0|54219.0 1630.0|1.0 1630.0
6,464 บาท.
2563 00:00:00
18.1%
50917.0|52589.0 1672.0|1.0 1672.0
6,630 บาท.
2563 00:00:00
11.0%
48876.0|50917.0 2041.0|1.0 2041.0
8,091 บาท.
2563 00:00:00
25.7%
47059.0|48876.0 1817.0|1.0 1817.0
7,205 บาท.
2563 00:00:00
44.6%
44612.0|47059.0 2447.0|1.0 2447.0
9,699 บาท.
2563 00:00:00
16.4%
43257.0|44612.0 1355.0|1.0 1355.0
5,375 บาท.
2563 00:00:00
2.8%
42124.0|43257.0 1133.0|1.0 1133.0
4,496 บาท.
2563 00:00:00
0%
40806.0|42124.0 1101.0|1.0 1101.0
4,369 บาท.
2562 00:00:00
22.5%
39705.0|40806.0 1101.0|1.0 1101.0
4,369 บาท.
2562 00:00:00
14.5%
38283.0|39705.0 1422.0|1.0 1422.0
5,641 บาท.
2562 00:00:00
6.2%
36620.0|38283.0 1663.0|1.0 1663.0
6,595 บาท.
2562 00:00:00
6.1%
35060.0|36620.0 1560.0|1.0 1560.0
6,187 บาท.
2562 00:00:00
1.4%
33399.0|35060.0 1661.0|1.0 1661.0
6,587 บาท.
2562 00:00:00
1.5%
31715.0|33399.0 1684.0|1.0 1684.0
6,678 บาท.
2562 00:00:00
10.5%
30005.0|31715.0 1710.0|1.0 1710.0
6,781 บาท.
2562 00:00:00
10.0%
28095.0|30005.0 1910.0|1.0 1910.0
7,573 บาท.
2562 00:00:00
14.9%
25972.0|28095.0 2123.0|1.0 2123.0
8,416 บาท.
2562 00:00:00
23.0%
24166.0|25972.0 1806.0|1.0 1806.0
7,161 บาท.
2562 00:00:00
9.0%
22776.0|24166.0 1390.0|1.0 1390.0
5,514 บาท.
2562 00:00:00
21.0%
21511.0|22776.0 1265.0|1.0 1265.0
5,019 บาท.
2561 00:00:00
19.6%
19909.0|21511.0 1602.0|1.0 1602.0
6,353 บาท.
2561 00:00:00
37.4%
18622.0|19909.0 1287.0|1.0 1287.0
5,106 บาท.
2561 00:00:00
22.8%
16565.0|18622.0 2057.0|1.0 2057.0
8,155 บาท.
2561 00:00:00
4.7%
14978.0|16565.0 1587.0|1.0 1587.0
6,294 บาท.
2561 00:00:00
10.7%
13313.0|14978.0 1665.0|1.0 1665.0
6,603 บาท.
2561 00:00:00
6.4%
11449.0|13313.0 1864.0|1.0 1864.0
7,391 บาท.
2561 00:00:00
38.7%
9705.0|11449.0 1744.0|1.0 1744.0
6,915 บาท.
2561 00:00:00
39.5%
6857.0|9705.0 2848.0|1.0 2848.0
11,287 บาท.
2561 00:00:00
31.1%
5136.0|6857.0 1721.0|1.0 1721.0
6,824 บาท.
2561 00:00:00
15.3%
2636.0|5136.0 2500.0|1.0 2500.0
9,909 บาท.
2561 00:00:00
21.1%
518.0|2636.0 2118.0|1.0 2118.0
8,396 บาท.
2561 00:00:00
4.4%
98848.0|100518.0 1670.0|1.0 1670.0
6,622 บาท.
2560 00:00:00
30.8%
97252.0|98848.0 1596.0|1.0 1596.0
6,329 บาท.
2560 00:00:00
19.7%
94945.0|97252.0 2307.0|1.0 2307.0
9,145 บาท.
2560 00:00:00
24.1%
93094.0|94945.0 1851.0|1.0 1851.0
7,339 บาท.
2560 00:00:00
2.5%
90653.0|93094.0 2441.0|1.0 2441.0
9,675 บาท.
2560 00:00:00
3.5%
88149.0|90653.0 2504.0|1.0 2504.0
9,925 บาท.
2560 00:00:00
29.0%
85554.0|88149.0 2595.0|1.0 2595.0
10,285 บาท.
2560 00:00:00
27.5%
83712.0|85554.0 1842.0|1.0 1842.0
7,303 บาท.
2560 00:00:00
43.9%
81169.0|83712.0 2543.0|1.0 2543.0
10,079 บาท.
2560 00:00:00
32.8%
79743.0|81169.0 1426.0|1.0 1426.0
5,656 บาท.
2560 00:00:00
23.2%
77621.0|79743.0 2122.0|1.0 2122.0
8,412 บาท.
2560 00:00:00
6.6%
75992.0|77621.0 1629.0|1.0 1629.0
6,460 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 74248.0|75992.0 1744.0|1.0 1744.0
6,915 บาท.