งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

โรงพยาบาลสัตว์

8,974 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

2,264 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
4,754 บาท.
1,198 หน่วย.
ก.พ 67
5,324 บาท.
1,342 หน่วย.
มี.ค 67
5,371 บาท.
1,354 หน่วย.
เม.ย 67
5,474 บาท.
1,380 หน่วย.
พ.ค 67
8,974 บาท.
2,264 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า โรงพยาบาลสัตว์


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
39.0%
4740.7|4853.9 113.2|20.0 2264.0
8,974 บาท.
2567 00:00
1.9%
4671.7|4740.7 69.0|20.0 1380.0
5,474 บาท.
2567 00:00
0.9%
4604.0|4671.7 67.7|20.0 1354.0
5,371 บาท.
2567 00:00
10.7%
4536.9|4604.0 67.1|20.0 1342.0
5,324 บาท.
2567 00:00
10.8%
4477.0|4536.9 59.9|20.0 1198.0
4,754 บาท.
2566 00:00
26.1%
4409.8|4477.0 67.2|20.0 1344.0
5,332 บาท.
2566 00:00
36.4%
4360.2|4409.8 49.6|20.0 992.0
3,938 บาท.
2566 00:00
30.4%
4282.2|4360.2 78.0|20.0 1560.0
6,187 บาท.
2566 00:00
16.2%
4076.2|4188.3 112.1|20.0 2242.0
8,887 บาท.
2566 00:00
22.8%
4188.3|4282.2 93.9|20.0 1878.0
7,446 บาท.
2566 00:00
32.8%
3954.6|4076.2 121.6|20.0 2432.0
9,640 บาท.
2566 00:00
39.6%
3872.9|3954.6 81.7|20.0 1634.0
6,480 บาท.
2566 00:00
35.9%
3737.5|3872.9 135.4|20.0 2708.0
10,732 บาท.
2566 00:00
5.5%
3650.7|3737.5 86.8|20.0 1736.0
6,884 บาท.
2566 00:00
25.0%
3558.8|3650.7 91.9|20.0 1838.0
7,288 บาท.
2566 00:00
60.7%
3489.9|3558.8 68.9|20.0 1378.0
5,466 บาท.
2566 00:00
40.7%
3462.9|3489.9 27.0|20.0 540.0
2,148 บาท.
2565 00:00
12.9%
3417.3|3462.9 45.6|20.0 912.0
3,621 บาท.
2565 00:00
9.8%
3364.9|3417.3 52.4|20.0 1048.0
4,160 บาท.
2565 00:00
30.1%
3306.8|3364.9 58.1|20.0 1162.0
4,611 บาท.
2565 00:00
5.9%
3223.6|3306.8 83.2|20.0 1664.0
6,599 บาท.
2565 00:00
17.5%
3145.3|3223.6 78.3|20.0 1566.0
6,211 บาท.
2565 00:00
5.3%
3080.7|3145.3 64.6|20.0 1292.0
5,126 บาท.
2565 00:00
7.4%
3019.5|3080.7 61.2|20.0 1224.0
4,857 บาท.
2565 00:00
30.5%
2953.4|3019.5 66.1|20.0 1322.0
5,245 บาท.
2565 00:00
24.0%
2907.5|2953.4 45.9|20.0 918.0
3,645 บาท.
2565 00:00
26.8%
2847.1|2907.5 60.4|20.0 1208.0
4,793 บาท.
2565 00:00
14.0%
2802.9|2847.1 44.2|20.0 884.0
3,510 บาท.
2565 00:00
2.1%
2764.9|2802.9 38.0|20.0 760.0
3,019 บาท.
2564 00:00
40.9%
2726.1|2764.9 38.8|20.0 776.0
3,083 บาท.
2564 00:00
22.2%
2660.4|2726.1 65.7|20.0 1314.0
5,213 บาท.
2564 00:00
40.8%
2609.3|2660.4 51.1|20.0 1022.0
4,057 บาท.
2564 00:00
9.7%
2522.9|2609.3 86.4|20.0 1728.0
6,852 บาท.
2564 00:00
43.3%
2427.2|2522.9 95.7|20.0 1914.0
7,589 บาท.
2564 00:00
1.8%
2373.0|2427.2 54.2|20.0 1084.0
4,302 บาท.
2564 00:00
11.8%
2317.8|2373.0 55.2|20.0 1104.0
4,381 บาท.
2564 00:00
27.4%
2255.2|2317.8 62.6|20.0 1252.0
4,967 บาท.
2564 00:00
25.8%
2209.8|2255.2 45.4|20.0 908.0
3,605 บาท.
2564 00:00
26.4%
2148.6|2209.8 61.2|20.0 1224.0
4,857 บาท.
2564 00:00
36.8%
2103.6|2148.6 45.0|20.0 900.0
3,574 บาท.
2564 00:00
19.9%
2075.2|2103.6 28.4|20.0 568.0
2,259 บาท.
2563 00:00
27.9%
2039.7|2075.2 35.5|20.0 710.0
2,821 บาท.
2563 00:00
39.0%
1990.4|2039.7 49.3|20.0 986.0
3,914 บาท.
2563 00:00
5.3%
1909.5|1990.4 80.9|20.0 1618.0
6,417 บาท.
2563 00:00
8.7%
1824.1|1909.5 85.4|20.0 1708.0
6,773 บาท.
2563 00:00
21.7%
1730.6|1824.1 93.5|20.0 1870.0
7,414 บาท.
2563 00:00
47.8%
1657.4|1730.6 73.2|20.0 1464.0
5,807 บาท.
2563 00:00
97.2%
1517.1|1657.4 140.3|20.0 2806.0
11,121 บาท.
2563 00:00
84.3%
1513.3|1517.1 3.8|20.0 76.0
311 บาท.
2563 00:00
31.5%
1488.4|1513.3 24.9|20.0 498.0
1,982 บาท.
2563 00:00
20.5%
1452.0|1488.4 36.4|20.0 728.0
2,893 บาท.
2563 00:00
18.6%
1423.1|1452.0 28.9|20.0 578.0
2,299 บาท.
2563 00:00
0%
1395.9|1423.1 23.5|20.0 470.0
1,871 บาท.
2562 00:00
58.0%
1372.4|1395.9 23.5|20.0 470.0
1,871 บาท.
2562 00:00
26.8%
1316.3|1372.4 56.1|20.0 1122.0
4,453 บาท.
2562 00:00
19.1%
1239.6|1316.3 76.7|20.0 1534.0
6,084 บาท.
2562 00:00
7.3%
1144.8|1239.6 94.8|20.0 1896.0
7,517 บาท.
2562 00:00
1.6%
1057.0|1145.0 88.0|20.0 1758.0
6,971 บาท.
2562 00:00
7.6%
968.0|1057.0 89.0|20.0 1786.0
7,082 บาท.
2562 00:00
13.3%
871.0|968.0 97.0|20.0 1934.0
7,668 บาท.
2562 00:00
33.8%
787.1|870.9 83.8|20.0 1676.0
6,646 บาท.
2562 00:00
43.6%
732.0|787.0 55.0|20.0 1108.0
4,397 บาท.
2562 00:00
8.3%
701.0|732.0 31.0|20.0 624.0
2,481 บาท.
2562 00:00
4.5%
672.0|701.0 29.0|20.0 572.0
2,275 บาท.
2562 00:00
21.7%
645.0|672.0 27.0|20.0 546.0
2,172 บาท.
2561 00:00
43.4%
610.0|645.0 35.0|20.0 698.0
2,774 บาท.
2561 00:00
34.3%
548.0|610.0 62.0|20.0 1236.0
4,904 บาท.
2561 00:00
19.1%
454.0|548.0 94.0|20.0 1882.0
7,462 บาท.
2561 00:00
2.3%
378.0|454.0 76.0|20.0 1522.0
6,036 บาท.
2561 00:00
26.6%
300.0|378.0 78.0|20.0 1558.0
6,179 บาท.
2561 00:00
35.7%
194.0|300.0 106.0|20.0 2124.0
8,420 บาท.
2561 00:00
44.3%
125.0|194.0 68.0|20.0 1364.0
5,411 บาท.
2561 00:00
43.1%
3.0|125.0 123.0|20.0 2452.0
9,719 บาท.
2561 00:00
15.6%
9933.0|10003.0 70.0|20.0 1394.0
5,530 บาท.
2561 00:00
33.8%
9874.0|9933.0 59.0|20.0 1176.0
4,666 บาท.
2561 00:00
7.1%
9835.0|9874.0 39.0|20.0 778.0
3,091 บาท.
2561 00:00
0.5%
9794.0|9835.0 42.0|20.0 838.0
3,328 บาท.
2560 00:00
42.3%
9751.0|9794.0 42.0|20.0 842.0
3,344 บาท.
2560 00:00
3.4%
9678.0|9751.0 73.0|20.0 1460.0
5,791 บาท.
2560 00:00
63.9%
9603.0|9678.0 76.0|20.0 1512.0
5,997 บาท.
2560 00:00
43.0%
9576.0|9603.0 27.0|20.0 544.0
2,164 บาท.
2560 00:00
8.2%
9528.0|9576.0 48.0|20.0 956.0
3,795 บาท.
2560 00:00
48.0%
9476.0|9528.0 52.0|20.0 1042.0
4,136 บาท.
2560 00:00
1.3%
9375.0|9476.0 100.0|20.0 2006.0
7,953 บาท.
2560 00:00
43.1%
9274.0|9375.0 102.0|20.0 2032.0
8,056 บาท.
2560 00:00
40.6%
9216.0|9274.0 58.0|20.0 1156.0
4,587 บาท.
2560 00:00
24.4%
9182.0|9216.0 34.0|20.0 686.0
2,726 บาท.
2560 00:00
48.4%
9156.0|9182.0 26.0|20.0 518.0
2,061 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 9106.0|9156.0 50.0|20.0 1006.0
3,993 บาท.