งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

วิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขง

15,072 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

3,804 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
6,409 บาท.
1,616 หน่วย.
ก.พ 67
8,230 บาท.
2,076 หน่วย.
มี.ค 67
8,658 บาท.
2,184 หน่วย.
เม.ย 67
10,907 บาท.
2,752 หน่วย.
พ.ค 67
15,072 บาท.
3,804 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า วิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขง


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
27.6%
3521.1|3616.2 95.1|40.0 3804.0
15,072 บาท.
2567 00:00
20.6%
3452.3|3521.1 68.8|40.0 2752.0
10,907 บาท.
2567 00:00
4.9%
3397.7|3452.3 54.6|40.0 2184.0
8,658 บาท.
2567 00:00
22.1%
3345.8|3397.7 51.9|40.0 2076.0
8,230 บาท.
2567 00:00
6.7%
3305.4|3345.8 40.4|40.0 1616.0
6,409 บาท.
2566 00:00
26.1%
3262.1|3305.4 43.3|40.0 1732.0
6,868 บาท.
2566 00:00
7.1%
3203.5|3262.1 58.6|40.0 2344.0
9,291 บาท.
2566 00:00
21.7%
3140.4|3203.5 63.1|40.0 2524.0
10,004 บาท.
2566 00:00
12.8%
2989.5|3070.1 80.6|40.0 3224.0
12,776 บาท.
2566 00:00
5.8%
3070.1|3140.4 70.3|40.0 2812.0
11,144 บาท.
2566 00:00
29.5%
2914.9|2989.5 74.6|40.0 2984.0
11,825 บาท.
2566 00:00
44.4%
2862.3|2914.9 52.6|40.0 2104.0
8,341 บาท.
2566 00:00
47.2%
2767.7|2862.3 94.6|40.0 3784.0
14,993 บาท.
2566 00:00
4.0%
2717.8|2767.7 49.9|40.0 1996.0
7,913 บาท.
2566 00:00
19.4%
2669.9|2717.8 47.9|40.0 1916.0
7,597 บาท.
2566 00:00
43.2%
2631.3|2669.9 38.6|40.0 1544.0
6,124 บาท.
2566 00:00
55.1%
2609.4|2631.3 21.9|40.0 876.0
3,479 บาท.
2565 00:00
25.8%
2560.5|2609.4 48.9|40.0 1956.0
7,755 บาท.
2565 00:00
22.3%
2494.6|2560.5 65.9|40.0 2636.0
10,447 บาท.
2565 00:00
27.3%
2409.8|2494.6 84.8|40.0 3392.0
13,441 บาท.
2565 00:00
5.6%
2293.2|2409.8 116.6|40.0 4664.0
18,477 บาท.
2565 00:00
19.4%
2169.7|2293.2 123.5|40.0 4940.0
19,570 บาท.
2565 00:00
27.2%
2070.2|2169.7 99.5|40.0 3980.0
15,769 บาท.
2565 00:00
15.5%
1997.8|2070.2 72.4|40.0 2896.0
11,477 บาท.
2565 00:00
37.2%
1936.6|1997.8 61.2|40.0 2448.0
9,703 บาท.
2565 00:00
36.6%
1898.2|1936.6 38.4|40.0 1536.0
6,092 บาท.
2565 00:00
57.9%
1837.6|1898.2 60.6|40.0 2424.0
9,608 บาท.
2565 00:00
14.9%
1812.1|1837.6 25.5|40.0 1020.0
4,049 บาท.
2565 00:00
26.4%
1790.4|1812.1 21.7|40.0 868.0
3,447 บาท.
2564 00:00
51.3%
1760.9|1790.4 29.5|40.0 1180.0
4,682 บาท.
2564 00:00
26.9%
1700.3|1760.9 60.6|40.0 2424.0
9,608 บาท.
2564 00:00
27.1%
1656.0|1700.3 44.3|40.0 1772.0
7,026 บาท.
2564 00:00
42.5%
1595.2|1656.0 60.8|40.0 2432.0
9,640 บาท.
2564 00:00
93.9%
1489.4|1595.2 105.8|40.0 4232.0
16,767 บาท.
2564 00:00
27.1%
1483.0|1489.4 6.4|40.0 256.0
1,024 บาท.
2564 00:00
26.5%
1474.2|1483.0 8.8|40.0 352.0
1,404 บาท.
2564 00:00
24.9%
1462.2|1474.2 12.0|40.0 480.0
1,911 บาท.
2564 00:00
12.5%
1453.2|1462.2 9.0|40.0 360.0
1,435 บาท.
2564 00:00
67.5%
1442.9|1453.2 10.3|40.0 412.0
1,641 บาท.
2564 00:00
44.6%
1439.6|1442.9 3.3|40.0 132.0
533 บาท.
2564 00:00
37.1%
1437.8|1439.6 1.8|40.0 72.0
295 บาท.
2563 00:00
13.5%
1434.9|1437.8 2.9|40.0 116.0
469 บาท.
2563 00:00
36.9%
1432.4|1434.9 2.5|40.0 100.0
406 บาท.
2563 00:00
27.1%
1428.4|1432.4 4.0|40.0 160.0
644 บาท.
2563 00:00
25.2%
1425.5|1428.4 2.9|40.0 116.0
469 บาท.
2563 00:00
2.5%
1421.6|1425.5 3.9|40.0 156.0
628 บาท.
2563 00:00
9.4%
1417.8|1421.6 3.8|40.0 152.0
612 บาท.
2563 00:00
8.6%
1413.6|1417.8 4.2|40.0 168.0
675 บาท.
2563 00:00
23.6%
1409.0|1413.6 4.6|40.0 184.0
739 บาท.
2563 00:00
11.2%
1405.5|1409.0 3.5|40.0 140.0
564 บาท.
2563 00:00
29.1%
1402.4|1405.5 3.1|40.0 124.0
501 บาท.
2563 00:00
8.2%
1398.0|1402.4 4.4|40.0 176.0
707 บาท.
2563 00:00
0%
1393.2|1398.0 4.8|40.0 192.0
770 บาท.
2562 00:00
34.0%
1388.4|1393.2 4.8|40.0 192.0
770 บาท.
2562 00:00
28.3%
1381.1|1388.4 7.3|40.0 292.0
1,166 บาท.
2562 00:00
45.6%
1370.9|1381.1 10.2|40.0 408.0
1,626 บาท.
2562 00:00
0.0%
1352.1|1370.9 18.8|40.0 752.0
2,988 บาท.
2562 00:00
3.6%
1333.0|1352.0 19.0|40.0 752.0
2,988 บาท.
2562 00:00
29.3%
1314.0|1333.0 20.0|40.0 780.0
3,098 บาท.
2562 00:00
6.7%
1286.0|1314.0 28.0|40.0 1104.0
4,381 บาท.
2562 00:00
24.3%
1256.6|1286.2 29.6|40.0 1184.0
4,698 บาท.
2562 00:00
47.6%
1234.0|1257.0 22.0|40.0 896.0
3,558 บาท.
2562 00:00
26.8%
1223.0|1234.0 12.0|40.0 468.0
1,863 บาท.
2562 00:00
14.4%
1207.0|1223.0 16.0|40.0 640.0
2,544 บาท.
2562 00:00
7.4%
1188.0|1207.0 19.0|40.0 748.0
2,972 บาท.
2561 00:00
35.0%
1168.0|1188.0 20.0|40.0 808.0
3,209 บาท.
2561 00:00
61.2%
1155.0|1168.0 13.0|40.0 524.0
2,085 บาท.
2561 00:00
11.2%
1121.0|1155.0 34.0|40.0 1356.0
5,379 บาท.
2561 00:00
14.5%
1091.0|1121.0 30.0|40.0 1204.0
4,777 บาท.
2561 00:00
5.1%
1055.0|1091.0 35.0|40.0 1408.0
5,585 บาท.
2561 00:00
57.7%
1022.0|1055.0 33.0|40.0 1336.0
5,300 บาท.
2561 00:00
65.9%
1008.0|1022.0 14.0|40.0 564.0
2,243 บาท.
2561 00:00
65.2%
966.0|1008.0 42.0|40.0 1660.0
6,583 บาท.
2561 00:00
55.0%
952.0|966.0 14.0|40.0 576.0
2,291 บาท.
2561 00:00
20.8%
920.0|952.0 32.0|40.0 1284.0
5,094 บาท.
2561 00:00
24.7%
894.0|920.0 25.0|40.0 1016.0
4,033 บาท.
2561 00:00
21.7%
875.0|894.0 19.0|40.0 764.0
3,035 บาท.
2560 00:00
47.2%
851.0|875.0 24.0|40.0 976.0
3,875 บาท.
2560 00:00
11.4%
805.0|851.0 46.0|40.0 1852.0
7,343 บาท.
2560 00:00
32.1%
764.0|805.0 41.0|40.0 1640.0
6,504 บาท.
2560 00:00
33.1%
703.0|764.0 60.0|40.0 2416.0
9,576 บาท.
2560 00:00
9.6%
663.0|703.0 40.0|40.0 1616.0
6,409 บาท.
2560 00:00
28.2%
618.0|663.0 45.0|40.0 1788.0
7,090 บาท.
2560 00:00
36.0%
586.0|618.0 32.0|40.0 1284.0
5,094 บาท.
2560 00:00
22.1%
536.0|586.0 50.0|40.0 2008.0
7,961 บาท.
2560 00:00
2.3%
497.0|536.0 39.0|40.0 1564.0
6,203 บาท.
2560 00:00
37.9%
459.0|497.0 38.0|40.0 1528.0
6,060 บาท.
2560 00:00
12.6%
435.0|459.0 24.0|40.0 948.0
3,764 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 414.0|435.0 21.0|40.0 828.0
3,288 บาท.