งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารหอดูดาว

1,273 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

319 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
1,139 บาท.
285 หน่วย.
ก.พ 67
1,079 บาท.
270 หน่วย.
มี.ค 67
1,032 บาท.
258 หน่วย.
เม.ย 67
1,040 บาท.
260 หน่วย.
พ.ค 67
1,273 บาท.
319 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารหอดูดาว


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
18.3%
67895.0|68214.0 319.0|1.0 319.0
1,273 บาท.
2567 00:00
0.8%
67635.0|67895.0 260.0|1.0 260.0
1,040 บาท.
2567 00:00
4.4%
67377.0|67635.0 258.0|1.0 258.0
1,032 บาท.
2567 00:00
5.2%
67107.0|67377.0 270.0|1.0 270.0
1,079 บาท.
2567 00:00
3.8%
66822.0|67107.0 285.0|1.0 285.0
1,139 บาท.
2566 00:00
49.7%
66548.0|66822.0 274.0|1.0 274.0
1,095 บาท.
2566 00:00
59.5%
66001.0|66548.0 547.0|1.0 547.0
2,176 บาท.
2566 00:00
25.0%
65781.0|66001.0 220.0|1.0 220.0
881 บาท.
2566 00:00
29.7%
65281.0|65575.0 294.0|1.0 294.0
1,174 บาท.
2566 00:00
13.3%
65575.0|65781.0 206.0|1.0 206.0
826 บาท.
2566 00:00
20.4%
65043.0|65281.0 238.0|1.0 238.0
952 บาท.
2566 00:00
39.9%
64854.0|65043.0 189.0|1.0 189.0
758 บาท.
2566 00:00
50.5%
64538.0|64854.0 316.0|1.0 316.0
1,261 บาท.
2566 00:00
4.3%
64383.0|64538.0 155.0|1.0 155.0
624 บาท.
2566 00:00
9.4%
64221.0|64383.0 162.0|1.0 162.0
651 บาท.
2566 00:00
22.6%
64042.0|64221.0 179.0|1.0 179.0
719 บาท.
2566 00:00
22.2%
63904.0|64042.0 138.0|1.0 138.0
556 บาท.
2565 00:00
0%
63726.0|63904.0 178.0|1.0 178.0
715 บาท.
2565 00:00
5.7%
63726.0|63904.0 178.0|1.0 178.0
715 บาท.
2565 00:00
14.6%
63537.0|63726.0 189.0|1.0 189.0
758 บาท.
2565 00:00
24.1%
63376.0|63537.0 161.0|1.0 161.0
648 บาท.
2565 00:00
2.8%
63163.0|63376.0 213.0|1.0 213.0
853 บาท.
2565 00:00
15.7%
62956.0|63163.0 207.0|1.0 207.0
830 บาท.
2565 00:00
3.8%
62782.0|62956.0 174.0|1.0 174.0
699 บาท.
2565 00:00
12.8%
62601.0|62782.0 181.0|1.0 181.0
727 บาท.
2565 00:00
27.6%
62393.0|62601.0 208.0|1.0 208.0
834 บาท.
2565 00:00
37.4%
62243.0|62393.0 150.0|1.0 150.0
604 บาท.
2565 00:00
24.3%
62002.0|62243.0 241.0|1.0 241.0
964 บาท.
2565 00:00
33.3%
61683.0|62002.0 319.0|1.0 319.0
1,273 บาท.
2565 00:00
10.8%
61471.0|61683.0 212.0|1.0 212.0
849 บาท.
2564 00:00
15.2%
61233.0|61471.0 238.0|1.0 238.0
952 บาท.
2564 00:00
15.2%
60952.0|61233.0 281.0|1.0 281.0
1,123 บาท.
2564 00:00
10.4%
60714.0|60952.0 238.0|1.0 238.0
952 บาท.
2564 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
60448.0|60714.0 266.0|1.0 266.0
1,063 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
60461.0|60461.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
0.5%
60068.0|60461.0 393.0|1.0 393.0
1,566 บาท.
2564 00:00
3.6%
59673.0|60068.0 395.0|1.0 395.0
1,574 บาท.
2564 00:00
32.2%
59263.0|59673.0 410.0|1.0 410.0
1,633 บาท.
2564 00:00
13.1%
58986.0|59263.0 277.0|1.0 277.0
1,107 บาท.
2564 00:00
43.8%
58667.0|58986.0 319.0|1.0 319.0
1,273 บาท.
2564 00:00
11.0%
58097.0|58667.0 570.0|1.0 570.0
2,267 บาท.
2564 00:00
12.4%
57590.0|58097.0 507.0|1.0 507.0
2,018 บาท.
2563 00:00
24.9%
57146.0|57590.0 444.0|1.0 444.0
1,768 บาท.
2563 00:00
21.2%
56554.0|57146.0 592.0|1.0 592.0
2,354 บาท.
2563 00:00
9.8%
56088.0|56554.0 466.0|1.0 466.0
1,855 บาท.
2563 00:00
35.7%
55668.0|56088.0 420.0|1.0 420.0
1,673 บาท.
2563 00:00
28.0%
55013.0|55668.0 655.0|1.0 655.0
2,604 บาท.
2563 00:00
7.8%
54542.0|55013.0 471.0|1.0 471.0
1,875 บาท.
2563 00:00
21.3%
54108.0|54542.0 434.0|1.0 434.0
1,728 บาท.
2563 00:00
29.1%
53767.0|54108.0 341.0|1.0 341.0
1,360 บาท.
2563 00:00
1.4%
53285.0|53767.0 482.0|1.0 482.0
1,919 บาท.
2563 00:00
6.3%
52810.0|53285.0 475.0|1.0 475.0
1,891 บาท.
2563 00:00
55.7%
52365.0|52810.0 445.0|1.0 445.0
1,772 บาท.
2563 00:00
0%
51570.0|52365.0 1007.0|1.0 1007.0
3,997 บาท.
2562 00:00
22.9%
50563.0|51570.0 1007.0|1.0 1007.0
3,997 บาท.
2562 00:00
31.5%
49787.0|50563.0 776.0|1.0 776.0
3,083 บาท.
2562 00:00
31.3%
49256.0|49787.0 531.0|1.0 531.0
2,113 บาท.
2562 00:00
20.4%
48892.0|49256.0 364.0|1.0 364.0
1,451 บาท.
2562 00:00
33.0%
48434.0|48892.0 458.0|1.0 458.0
1,823 บาท.
2562 00:00
12.5%
48128.0|48434.0 306.0|1.0 306.0
1,222 บาท.
2562 00:00
2.7%
47778.0|48128.0 350.0|1.0 350.0
1,396 บาท.
2562 00:00
30.1%
47418.0|47778.0 360.0|1.0 360.0
1,435 บาท.
2562 00:00
16.5%
47167.0|47418.0 251.0|1.0 251.0
1,004 บาท.
2562 00:00
17.6%
46866.0|47167.0 301.0|1.0 301.0
1,202 บาท.
2562 00:00
24.6%
46500.0|46866.0 366.0|1.0 366.0
1,459 บาท.
2562 00:00
20.8%
46014.0|46500.0 486.0|1.0 486.0
1,934 บาท.
2561 00:00
11.5%
45400.0|46014.0 614.0|1.0 614.0
2,441 บาท.
2561 00:00
48.4%
44706.0|45400.0 694.0|1.0 694.0
2,758 บาท.
2561 00:00
18.3%
43360.0|44706.0 1346.0|1.0 1346.0
5,340 บาท.
2561 00:00
6.1%
42260.0|43360.0 1100.0|1.0 1100.0
4,365 บาท.
2561 00:00
17.7%
41088.0|42260.0 1172.0|1.0 1172.0
4,651 บาท.
2561 00:00
33.5%
39663.0|41088.0 1425.0|1.0 1425.0
5,652 บาท.
2561 00:00
32.3%
38716.0|39663.0 947.0|1.0 947.0
3,760 บาท.
2561 00:00
43.7%
37315.0|38716.0 1401.0|1.0 1401.0
5,557 บาท.
2561 00:00
63.6%
36528.0|37315.0 787.0|1.0 787.0
3,126 บาท.
2561 00:00
66.3%
36243.0|36528.0 285.0|1.0 285.0
1,138 บาท.
2561 00:00
2.8%
35393.0|36243.0 850.0|1.0 850.0
3,376 บาท.
2561 00:00
7.5%
34567.0|35393.0 826.0|1.0 826.0
3,281 บาท.
2560 00:00
18.7%
33803.0|34567.0 764.0|1.0 764.0
3,035 บาท.
2560 00:00
63.0%
32863.0|33803.0 940.0|1.0 940.0
3,732 บาท.
2560 00:00
1.7%
32517.0|32863.0 346.0|1.0 346.0
1,380 บาท.
2560 00:00
2.4%
32165.0|32517.0 352.0|1.0 352.0
1,404 บาท.
2560 00:00
20.4%
31804.0|32165.0 361.0|1.0 361.0
1,439 บาท.
2560 00:00
39.0%
31350.0|31804.0 454.0|1.0 454.0
1,808 บาท.
2560 00:00
8.8%
31074.0|31350.0 276.0|1.0 276.0
1,103 บาท.
2560 00:00
9.7%
30771.0|31074.0 303.0|1.0 303.0
1,210 บาท.
2560 00:00
28.1%
30435.0|30771.0 336.0|1.0 336.0
1,340 บาท.
2560 00:00
40.2%
29967.0|30435.0 468.0|1.0 468.0
1,863 บาท.
2560 00:00
21.8%
29183.0|29967.0 784.0|1.0 784.0
3,114 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 28180.0|29183.0 1003.0|1.0 1003.0
3,981 บาท.