งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

ยูนิเฮาร์ 1

18,145 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

4,580 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
11,849 บาท.
2,990 หน่วย.
ก.พ 67
12,344 บาท.
3,115 หน่วย.
มี.ค 67
12,403 บาท.
3,130 หน่วย.
เม.ย 67
14,403 บาท.
3,635 หน่วย.
พ.ค 67
18,145 บาท.
4,580 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ยูนิเฮาร์ 1


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
20.6%
4300.5|4392.1 91.6|50.0 4580.0
18,145 บาท.
2567 00:00
13.9%
4227.8|4300.5 72.7|50.0 3635.0
14,403 บาท.
2567 00:00
0.5%
4165.2|4227.8 62.6|50.0 3130.0
12,403 บาท.
2567 00:00
4.0%
4102.9|4165.2 62.3|50.0 3115.0
12,344 บาท.
2567 00:00
2.8%
4043.1|4102.9 59.8|50.0 2990.0
11,849 บาท.
2566 00:00
0.9%
3985.0|4043.1 58.1|50.0 2905.0
11,512 บาท.
2566 00:00
3.2%
3926.4|3985.0 58.6|50.0 2930.0
11,611 บาท.
2566 00:00
27.5%
3869.7|3926.4 56.7|50.0 2835.0
11,235 บาท.
2566 00:00
21.7%
3730.3|3808.5 78.2|50.0 3910.0
15,492 บาท.
2566 00:00
8.8%
3808.5|3869.7 61.2|50.0 3060.0
12,126 บาท.
2566 00:00
27.8%
3663.2|3730.3 67.1|50.0 3355.0
13,294 บาท.
2566 00:00
46.8%
3614.8|3663.2 48.4|50.0 2420.0
9,592 บาท.
2566 00:00
34.3%
3523.7|3614.8 91.1|50.0 4555.0
18,046 บาท.
2566 00:00
2.0%
3463.9|3523.7 59.8|50.0 2990.0
11,849 บาท.
2566 00:00
3.1%
3402.9|3463.9 61.0|50.0 3050.0
12,087 บาท.
2566 00:00
32.1%
3343.8|3402.9 59.1|50.0 2955.0
11,710 บาท.
2566 00:00
31.5%
3303.7|3343.8 40.1|50.0 2005.0
7,949 บาท.
2565 00:00
0%
3245.1|3303.7 58.6|50.0 2930.0
11,611 บาท.
2565 00:00
0%
3245.1|3303.7 58.6|50.0 2930.0
11,611 บาท.
2565 00:00
6.3%
3186.5|3245.1 58.6|50.0 2930.0
11,611 บาท.
2565 00:00
22.2%
3131.6|3186.5 54.9|50.0 2745.0
10,879 บาท.
2565 00:00
8.2%
3061.0|3131.6 70.6|50.0 3530.0
13,987 บาท.
2565 00:00
8.5%
2996.2|3061.0 64.8|50.0 3240.0
12,839 บาท.
2565 00:00
4.0%
2936.9|2996.2 59.3|50.0 2965.0
11,750 บาท.
2565 00:00
14.0%
2875.1|2936.9 61.8|50.0 3090.0
12,245 บาท.
2565 00:00
28.4%
2803.2|2875.1 71.9|50.0 3595.0
14,245 บาท.
2565 00:00
25.0%
2751.7|2803.2 51.5|50.0 2575.0
10,206 บาท.
2565 00:00
17.2%
2683.0|2751.7 68.7|50.0 3435.0
13,611 บาท.
2565 00:00
16.9%
2626.1|2683.0 56.9|50.0 2845.0
11,275 บาท.
2565 00:00
14.9%
2578.8|2626.1 47.3|50.0 2365.0
9,374 บาท.
2564 00:00
17.1%
2523.2|2578.8 55.6|50.0 2780.0
11,018 บาท.
2564 00:00
14.4%
2456.1|2523.2 67.1|50.0 3355.0
13,294 บาท.
2564 00:00
22.7%
2398.7|2456.1 57.4|50.0 2870.0
11,374 บาท.
2564 00:00
20.4%
2324.4|2398.7 74.3|50.0 3715.0
14,720 บาท.
2564 00:00
19.4%
2265.3|2324.4 59.1|50.0 2955.0
11,710 บาท.
2564 00:00
4.2%
2192.0|2265.3 73.3|50.0 3665.0
14,522 บาท.
2564 00:00
11.1%
2115.5|2192.0 76.5|50.0 3825.0
15,155 บาท.
2564 00:00
37.4%
2029.4|2115.5 86.1|50.0 4305.0
17,056 บาท.
2564 00:00
19.3%
1975.5|2029.4 53.9|50.0 2695.0
10,681 บาท.
2564 00:00
18.8%
1908.7|1975.5 66.8|50.0 3340.0
13,235 บาท.
2564 00:00
3.7%
1854.5|1908.7 54.2|50.0 2710.0
10,740 บาท.
2564 00:00
10.8%
1802.3|1854.5 52.2|50.0 2610.0
10,344 บาท.
2563 00:00
22.3%
1743.8|1802.3 58.5|50.0 2925.0
11,592 บาท.
2563 00:00
33.3%
1668.5|1743.8 75.3|50.0 3765.0
14,918 บาท.
2563 00:00
26.6%
1618.3|1668.5 50.2|50.0 2510.0
9,948 บาท.
2563 00:00
4.1%
1549.9|1618.3 68.4|50.0 3420.0
13,552 บาท.
2563 00:00
0.1%
1478.6|1549.9 71.3|50.0 3565.0
14,126 บาท.
2563 00:00
21.1%
1407.2|1478.6 71.4|50.0 3570.0
14,146 บาท.
2563 00:00
3.5%
1316.7|1407.2 90.5|50.0 4525.0
17,927 บาท.
2563 00:00
2.5%
1229.4|1316.7 87.3|50.0 4365.0
17,293 บาท.
2563 00:00
28.0%
1139.9|1229.4 89.5|50.0 4475.0
17,729 บาท.
2563 00:00
10.4%
1075.5|1139.9 64.4|50.0 3220.0
12,760 บาท.
2563 00:00
0.9%
1017.8|1075.5 57.7|50.0 2885.0
11,433 บาท.
2563 00:00
0%
949.9|1017.8 58.2|50.0 2910.0
11,532 บาท.
2562 00:00
15.4%
891.7|949.9 58.2|50.0 2910.0
11,532 บาท.
2562 00:00
11.1%
822.9|891.7 68.8|50.0 3440.0
13,631 บาท.
2562 00:00
1.9%
745.5|822.9 77.4|50.0 3870.0
15,333 บาท.
2562 00:00
0.5%
666.6|745.5 78.9|50.0 3945.0
15,630 บาท.
2562 00:00
4.7%
588.0|667.0 79.0|50.0 3925.0
15,551 บาท.
2562 00:00
2.7%
506.0|588.0 82.0|50.0 4120.0
16,323 บาท.
2562 00:00
8.9%
421.0|506.0 85.0|50.0 4235.0
16,779 บาท.
2562 00:00
12.6%
328.0|421.0 93.0|50.0 4650.0
18,422 บาท.
2562 00:00
30.6%
247.0|328.0 81.0|50.0 4065.0
16,106 บาท.
2562 00:00
13.1%
190.0|247.0 56.0|50.0 2820.0
11,176 บาท.
2562 00:00
2.0%
141.0|190.0 49.0|50.0 2450.0
9,711 บาท.
2562 00:00
12.1%
93.0|141.0 48.0|50.0 2400.0
9,513 บาท.
2561 00:00
14.1%
39.0|93.0 55.0|50.0 2730.0
10,820 บาท.
2561 00:00
38.2%
9992.0|10039.0 47.0|50.0 2345.0
9,295 บาท.
2561 00:00
18.2%
9916.0|9992.0 76.0|50.0 3795.0
15,036 บาท.
2561 00:00
0.5%
9854.0|9916.0 62.0|50.0 3105.0
12,304 บาท.
2561 00:00
19.8%
9791.0|9854.0 62.0|50.0 3120.0
12,364 บาท.
2561 00:00
32.5%
9714.0|9791.0 78.0|50.0 3890.0
15,413 บาท.
2561 00:00
38.4%
9661.0|9714.0 53.0|50.0 2625.0
10,404 บาท.
2561 00:00
40.0%
9576.0|9661.0 85.0|50.0 4260.0
16,878 บาท.
2561 00:00
40.0%
9525.0|9576.0 51.0|50.0 2555.0
10,127 บาท.
2561 00:00
2.2%
9440.0|9525.0 85.0|50.0 4260.0
16,878 บาท.
2561 00:00
21.2%
9356.0|9440.0 83.0|50.0 4165.0
16,501 บาท.
2561 00:00
4.9%
9291.0|9356.0 66.0|50.0 3280.0
12,997 บาท.
2560 00:00
25.5%
9228.0|9291.0 62.0|50.0 3120.0
12,364 บาท.
2560 00:00
9.2%
9145.0|9228.0 84.0|50.0 4190.0
16,600 บาท.
2560 00:00
8.0%
9068.0|9145.0 76.0|50.0 3805.0
15,076 บาท.
2560 00:00
3.8%
8986.0|9068.0 83.0|50.0 4135.0
16,383 บาท.
2560 00:00
14.2%
8900.0|8986.0 86.0|50.0 4300.0
17,036 บาท.
2560 00:00
10.8%
8826.0|8900.0 74.0|50.0 3690.0
14,621 บาท.
2560 00:00
20.3%
8743.0|8826.0 83.0|50.0 4135.0
16,383 บาท.
2560 00:00
27.8%
8639.0|8743.0 104.0|50.0 5190.0
20,560 บาท.
2560 00:00
8.8%
8565.0|8639.0 75.0|50.0 3745.0
14,838 บาท.
2560 00:00
18.0%
8482.0|8565.0 82.0|50.0 4105.0
16,264 บาท.
2560 00:00
14.5%
8415.0|8482.0 67.0|50.0 3365.0
13,334 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 8336.0|8415.0 79.0|50.0 3935.0
15,591 บาท.