งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

โรงแรมราชภัฏอินน์

14,494 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

3,658 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
13,686 บาท.
3,454 หน่วย.
ก.พ 67
14,494 บาท.
3,658 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า โรงแรมราชภัฏอินน์


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
5.6%
45.6|228.5 182.9|20.0 3658.0
14,494 บาท.
2567 00:00:00
9.6%
9872.9|10045.6 172.7|20.0 3454.0
13,686 บาท.
2566 00:00:00
22.9%
9716.8|9872.9 156.1|20.0 3122.0
12,372 บาท.
2566 00:00:00
10.9%
9514.3|9716.8 202.5|20.0 4050.0
16,046 บาท.
2566 00:00:00
27.4%
9333.8|9514.3 180.5|20.0 3610.0
14,304 บาท.
2566 00:00:00
23.5%
8894.8|9143.6 248.8|20.0 4976.0
19,713 บาท.
2566 00:00:00
5.6%
9143.6|9333.8 190.2|20.0 3804.0
15,072 บาท.
2566 00:00:00
45.9%
8693.3|8894.8 201.5|20.0 4030.0
15,967 บาท.
2566 00:00:00
32.9%
8584.4|8693.3 108.9|20.0 2178.0
8,634 บาท.
2566 00:00:00
28.2%
8422.0|8584.4 162.4|20.0 3248.0
12,871 บาท.
2566 00:00:00
28.8%
8305.4|8422.0 116.6|20.0 2332.0
9,244 บาท.
2566 00:00:00
3.2%
8141.5|8305.4 163.9|20.0 3278.0
12,989 บาท.
2566 00:00:00
41.3%
7972.2|8141.5 169.3|20.0 3386.0
13,417 บาท.
2566 00:00:00
39.0%
7872.8|7972.2 99.4|20.0 1988.0
7,882 บาท.
2565 00:00:00
0.2%
7709.7|7872.8 163.1|20.0 3262.0
12,926 บาท.
2565 00:00:00
22.6%
7546.2|7709.7 163.5|20.0 3270.0
12,958 บาท.
2565 00:00:00
21.7%
7419.6|7546.2 126.6|20.0 2532.0
10,036 บาท.
2565 00:00:00
14.5%
7257.9|7419.6 161.7|20.0 3234.0
12,815 บาท.
2565 00:00:00
8.2%
7068.7|7257.9 189.2|20.0 3784.0
14,993 บาท.
2565 00:00:00
1.1%
6895.1|7068.7 173.6|20.0 3472.0
13,758 บาท.
2565 00:00:00
18.9%
6719.6|6895.1 175.5|20.0 3510.0
13,908 บาท.
2565 00:00:00
12.9%
6503.2|6719.6 216.4|20.0 4328.0
17,147 บาท.
2565 00:00:00
58.7%
6314.7|6503.2 188.5|20.0 3770.0
14,937 บาท.
2565 00:00:00
48.4%
5858.6|6314.7 456.1|20.0 9122.0
36,129 บาท.
2565 00:00:00
64.9%
5623.5|5858.6 235.1|20.0 4702.0
18,628 บาท.
2565 00:00:00
23.7%
5541.0|5623.5 82.5|20.0 1650.0
6,543 บาท.
2564 00:00:00
23.8%
5478.1|5541.0 62.9|20.0 1258.0
4,991 บาท.
2564 00:00:00
25.2%
5430.2|5478.1 47.9|20.0 958.0
3,803 บาท.
2564 00:00:00
19.7%
5394.4|5430.2 35.8|20.0 716.0
2,845 บาท.
2564 00:00:00
21.6%
5349.8|5394.4 44.6|20.0 892.0
3,542 บาท.
2564 00:00:00
24.6%
5292.9|5349.8 56.9|20.0 1138.0
4,516 บาท.
2564 00:00:00
4.0%
5250.0|5292.9 42.9|20.0 858.0
3,407 บาท.
2564 00:00:00
10.4%
5205.3|5250.0 44.7|20.0 894.0
3,550 บาท.
2564 00:00:00
17.4%
5155.4|5205.3 49.9|20.0 998.0
3,962 บาท.
2564 00:00:00
3.4%
5114.2|5155.4 41.2|20.0 824.0
3,273 บาท.
2564 00:00:00
29.9%
5074.4|5114.2 39.8|20.0 796.0
3,162 บาท.
2564 00:00:00
45.5%
5017.6|5074.4 56.8|20.0 1136.0
4,508 บาท.
2564 00:00:00
21.3%
4986.7|5017.6 30.9|20.0 618.0
2,457 บาท.
2563 00:00:00
20.9%
4962.4|4986.7 24.3|20.0 486.0
1,934 บาท.
2563 00:00:00
51.4%
4943.2|4962.4 19.2|20.0 384.0
1,531 บาท.
2563 00:00:00
46.8%
4903.6|4943.2 39.6|20.0 792.0
3,146 บาท.
2563 00:00:00
6.6%
4882.6|4903.6 21.0|20.0 420.0
1,673 บาท.
2563 00:00:00
10.8%
4863.0|4882.6 19.6|20.0 392.0
1,562 บาท.
2563 00:00:00
25.3%
4841.0|4863.0 22.0|20.0 440.0
1,752 บาท.
2563 00:00:00
13.5%
4811.5|4841.0 29.5|20.0 590.0
2,346 บาท.
2563 00:00:00
4.8%
4786.0|4811.5 25.5|20.0 510.0
2,029 บาท.
2563 00:00:00
9.3%
4759.2|4786.0 26.8|20.0 536.0
2,132 บาท.
2563 00:00:00
1.2%
4734.9|4759.2 24.3|20.0 486.0
1,934 บาท.
2563 00:00:00
24.0%
4710.3|4734.9 24.6|20.0 492.0
1,958 บาท.
2563 00:00:00
0%
4667.3|4710.3 32.4|20.0 648.0
2,576 บาท.
2562 00:00:00
15.1%
4634.9|4667.3 32.4|20.0 648.0
2,576 บาท.
2562 00:00:00
4.3%
4607.4|4634.9 27.5|20.0 550.0
2,188 บาท.
2562 00:00:00
43.4%
4581.1|4607.4 26.3|20.0 526.0
2,093 บาท.
2562 00:00:00
37.6%
4534.5|4581.1 46.6|20.0 932.0
3,700 บาท.
2562 00:00:00
21.5%
4460.0|4535.0 75.0|20.0 1494.0
5,926 บาท.
2562 00:00:00
25.4%
4401.0|4460.0 59.0|20.0 1172.0
4,651 บาท.
2562 00:00:00
38.1%
4358.0|4401.0 44.0|20.0 874.0
3,471 บาท.
2562 00:00:00
31.3%
4286.8|4357.5 70.7|20.0 1414.0
5,609 บาท.
2562 00:00:00
39.1%
4238.0|4287.0 49.0|20.0 970.0
3,851 บาท.
2562 00:00:00
11.1%
4209.0|4238.0 30.0|20.0 590.0
2,346 บาท.
2562 00:00:00
33.6%
4176.0|4209.0 33.0|20.0 664.0
2,639 บาท.
2562 00:00:00
22.9%
4126.0|4176.0 50.0|20.0 1002.0
3,977 บาท.
2561 00:00:00
40.5%
4061.0|4126.0 65.0|20.0 1300.0
5,157 บาท.
2561 00:00:00
3.6%
3951.0|4061.0 109.0|20.0 2186.0
8,666 บาท.
2561 00:00:00
35.7%
3846.0|3951.0 105.0|20.0 2108.0
8,357 บาท.
2561 00:00:00
6.3%
3682.0|3846.0 164.0|20.0 3280.0
12,997 บาท.
2561 00:00:00
35.9%
3528.0|3682.0 154.0|20.0 3072.0
12,174 บาท.
2561 00:00:00
44.2%
3289.0|3528.0 240.0|20.0 4794.0
18,992 บาท.
2561 00:00:00
53.6%
3155.0|3289.0 134.0|20.0 2674.0
10,598 บาท.
2561 00:00:00
55.5%
2867.0|3155.0 288.0|20.0 5762.0
22,825 บาท.
2561 00:00:00
47.5%
2739.0|2867.0 128.0|20.0 2560.0
10,146 บาท.
2561 00:00:00
1.4%
2495.0|2739.0 244.0|20.0 4878.0
19,325 บาท.
2561 00:00:00
11.7%
2254.0|2495.0 241.0|20.0 4810.0
19,055 บาท.
2561 00:00:00
7.2%
2042.0|2254.0 212.0|20.0 4246.0
16,822 บาท.
2560 00:00:00
28.4%
1813.0|2042.0 229.0|20.0 4574.0
18,121 บาท.
2560 00:00:00
5.7%
1494.0|1813.0 319.0|20.0 6388.0
25,304 บาท.
2560 00:00:00
19.6%
1193.0|1494.0 301.0|20.0 6022.0
23,854 บาท.
2560 00:00:00
24.3%
951.0|1193.0 242.0|20.0 4842.0
19,182 บาท.
2560 00:00:00
24.0%
631.0|951.0 320.0|20.0 6396.0
25,335 บาท.
2560 00:00:00
26.8%
388.0|631.0 243.0|20.0 4862.0
19,261 บาท.
2560 00:00:00
39.7%
10210.0|10388.0 178.0|20.0 3560.0
14,106 บาท.
2560 00:00:00
47.2%
9915.0|10210.0 295.0|20.0 5906.0
23,395 บาท.
2560 00:00:00
30.1%
9759.0|9915.0 156.0|20.0 3116.0
12,348 บาท.
2560 00:00:00
2.9%
9536.0|9759.0 223.0|20.0 4462.0
17,677 บาท.
2560 00:00:00
25.2%
9319.0|9536.0 217.0|20.0 4334.0
17,171 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 9029.0|9319.0 290.0|20.0 5792.0
22,944 บาท.