งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารโปรแกรมคณิตศาสตร์

17,571 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

4,435 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
10,859 บาท.
2,740 หน่วย.
ก.พ 67
16,462 บาท.
4,155 หน่วย.
มี.ค 67
13,512 บาท.
3,410 หน่วย.
เม.ย 67
13,314 บาท.
3,360 หน่วย.
พ.ค 67
17,571 บาท.
4,435 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารโปรแกรมคณิตศาสตร์


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
24.2%
1666.8|1755.5 88.7|50.0 4435.0
17,571 บาท.
2567 00:00
1.5%
1599.6|1666.8 67.2|50.0 3360.0
13,314 บาท.
2567 00:00
17.9%
1531.4|1599.6 68.2|50.0 3410.0
13,512 บาท.
2567 00:00
34.0%
1448.3|1531.4 83.1|50.0 4155.0
16,462 บาท.
2567 00:00
15.7%
1393.5|1448.3 54.8|50.0 2740.0
10,859 บาท.
2566 00:00
39.6%
1347.3|1393.5 46.2|50.0 2310.0
9,157 บาท.
2566 00:00
34.9%
1270.8|1347.3 76.5|50.0 3825.0
15,155 บาท.
2566 00:00
43.8%
1221.0|1270.8 49.8|50.0 2490.0
9,869 บาท.
2566 00:00
5.1%
1039.0|1127.6 88.6|50.0 4430.0
17,551 บาท.
2566 00:00
5.7%
1127.6|1221.0 93.4|50.0 4670.0
18,501 บาท.
2566 00:00
20.2%
939.9|1039.0 99.1|50.0 4955.0
19,630 บาท.
2566 00:00
11.1%
860.8|939.9 79.1|50.0 3955.0
15,670 บาท.
2566 00:00
40.9%
790.5|860.8 70.3|50.0 3515.0
13,928 บาท.
2566 00:00
12.8%
749.0|790.5 41.5|50.0 2075.0
8,226 บาท.
2566 00:00
19.0%
712.8|749.0 36.2|50.0 1810.0
7,177 บาท.
2566 00:00
39.1%
668.1|712.8 44.7|50.0 2235.0
8,860 บาท.
2566 00:00
30.4%
640.9|668.1 27.2|50.0 1360.0
5,395 บาท.
2565 00:00
0%
601.8|640.9 39.1|50.0 1955.0
7,751 บาท.
2565 00:00
39.5%
601.8|640.9 39.1|50.0 1955.0
7,751 บาท.
2565 00:00
19.3%
537.1|601.8 64.7|50.0 3235.0
12,819 บาท.
2565 00:00
43.4%
484.9|537.1 52.2|50.0 2610.0
10,344 บาท.
2565 00:00
25.0%
392.7|484.9 92.2|50.0 4610.0
18,264 บาท.
2565 00:00
11.6%
323.6|392.7 69.1|50.0 3455.0
13,690 บาท.
2565 00:00
20.4%
245.4|323.6 78.2|50.0 3910.0
15,492 บาท.
2565 00:00
47.2%
147.2|245.4 98.2|50.0 4910.0
19,451 บาท.
2565 00:00
27.4%
95.4|147.2 51.8|50.0 2590.0
10,265 บาท.
2565 00:00
32.9%
57.8|95.4 37.6|50.0 1880.0
7,454 บาท.
2565 00:00
32.8%
1.7|57.8 56.1|50.0 2805.0
11,117 บาท.
2565 00:00
25.2%
9964.0|10001.7 37.7|50.0 1885.0
7,474 บาท.
2565 00:00
28.4%
9935.8|9964.0 28.2|50.0 1410.0
5,593 บาท.
2564 00:00
21.5%
9896.4|9935.8 39.4|50.0 1970.0
7,810 บาท.
2564 00:00
7.2%
9846.2|9896.4 50.2|50.0 2510.0
9,948 บาท.
2564 00:00
21.1%
9799.6|9846.2 46.6|50.0 2330.0
9,236 บาท.
2564 00:00
44.1%
9740.5|9799.6 59.1|50.0 2955.0
11,710 บาท.
2564 00:00
75.7%
9634.7|9740.5 105.8|50.0 5290.0
20,956 บาท.
2564 00:00
3.0%
9609.0|9634.7 25.7|50.0 1285.0
5,098 บาท.
2564 00:00
19.7%
9582.5|9609.0 26.5|50.0 1325.0
5,256 บาท.
2564 00:00
27.8%
9549.5|9582.5 33.0|50.0 1650.0
6,543 บาท.
2564 00:00
60.3%
9525.7|9549.5 23.8|50.0 1190.0
4,722 บาท.
2564 00:00
44.8%
9465.7|9525.7 60.0|50.0 3000.0
11,889 บาท.
2564 00:00
37.1%
9432.6|9465.7 33.1|50.0 1655.0
6,563 บาท.
2564 00:00
32.0%
9411.8|9432.6 20.8|50.0 1040.0
4,128 บาท.
2563 00:00
61.0%
9381.2|9411.8 30.6|50.0 1530.0
6,068 บาท.
2563 00:00
18.8%
9336.8|9381.2 44.4|50.0 3929.9
15,571 บาท.
2563 00:00
9.4%
9245.8|9336.8 91.0|50.0 4840.6
19,177 บาท.
2563 00:00
9.4%
9146.5|9245.8 99.3|50.0 4385.3
17,374 บาท.
2563 00:00
54.2%
9073.1|9146.5 73.4|50.0 4840.6
19,177 บาท.
2563 00:00
8.8%
9028.8|9073.1 44.3|50.0 2215.0
8,780 บาท.
2563 00:00
36.5%
8980.2|9028.8 48.6|50.0 2430.0
9,632 บาท.
2563 00:00
82.1%
8962.7|8980.2 17.5|50.0 3831.0
15,179 บาท.
2563 00:00
81.6%
8944.6|8962.7 18.1|50.0 683.1
2,715 บาท.
2563 00:00
41.2%
8920.6|8944.6 24.0|50.0 3732.0
14,787 บาท.
2563 00:00
21.8%
8876.7|8920.6 43.9|50.0 2195.0
8,701 บาท.
2563 00:00
0%
8829.6|8876.7 34.3|50.0 1715.0
6,801 บาท.
2562 00:00
54.6%
8795.3|8829.6 34.3|50.0 1715.0
6,801 บาท.
2562 00:00
36.6%
8719.7|8795.3 75.6|50.0 3780.0
14,977 บาท.
2562 00:00
50.6%
8671.8|8719.7 47.9|50.0 2395.0
9,493 บาท.
2562 00:00
2.5%
8574.7|8671.8 97.1|50.0 4855.0
19,234 บาท.
2562 00:00
4.7%
8475.0|8575.0 100.0|50.0 4980.0
19,728 บาท.
2562 00:00
6.4%
8380.0|8475.0 95.0|50.0 4745.0
18,798 บาท.
2562 00:00
16.0%
8279.0|8380.0 101.0|50.0 5070.0
20,085 บาท.
2562 00:00
26.6%
8193.6|8278.8 85.2|50.0 4260.0
16,878 บาท.
2562 00:00
44.3%
8078.0|8194.0 116.0|50.0 5805.0
22,995 บาท.
2562 00:00
39.5%
8013.0|8078.0 65.0|50.0 3235.0
12,819 บาท.
2562 00:00
11.0%
7974.0|8013.0 39.0|50.0 1955.0
7,751 บาท.
2562 00:00
10.5%
7939.0|7974.0 35.0|50.0 1740.0
6,900 บาท.
2561 00:00
35.0%
7900.0|7939.0 39.0|50.0 1945.0
7,711 บาท.
2561 00:00
35.1%
7840.0|7900.0 60.0|50.0 2995.0
11,869 บาท.
2561 00:00
1.6%
7748.0|7840.0 92.0|50.0 4615.0
18,283 บาท.
2561 00:00
10.4%
7654.0|7748.0 94.0|50.0 4690.0
18,580 บาท.
2561 00:00
40.2%
7570.0|7654.0 84.0|50.0 4200.0
16,640 บาท.
2561 00:00
28.1%
7520.0|7570.0 50.0|50.0 2510.0
9,948 บาท.
2561 00:00
56.8%
7484.0|7520.0 36.0|50.0 1805.0
7,157 บาท.
2561 00:00
42.2%
7400.0|7484.0 84.0|50.0 4185.0
16,581 บาท.
2561 00:00
64.5%
7352.0|7400.0 48.0|50.0 2420.0
9,592 บาท.
2561 00:00
54.9%
7215.0|7352.0 136.0|50.0 6815.0
26,994 บาท.
2561 00:00
31.0%
7154.0|7215.0 62.0|50.0 3075.0
12,186 บาท.
2561 00:00
22.4%
7111.0|7154.0 42.0|50.0 2120.0
8,404 บาท.
2560 00:00
74.1%
7079.0|7111.0 33.0|50.0 1645.0
6,523 บาท.
2560 00:00
2.4%
6951.0|7079.0 127.0|50.0 6370.0
25,232 บาท.
2560 00:00
40.2%
6827.0|6951.0 124.0|50.0 6220.0
24,638 บาท.
2560 00:00
23.2%
6619.0|6827.0 208.0|50.0 10395.0
41,169 บาท.
2560 00:00
38.9%
6459.0|6619.0 160.0|50.0 7985.0
31,627 บาท.
2560 00:00
18.4%
6362.0|6459.0 98.0|50.0 4880.0
19,333 บาท.
2560 00:00
9.2%
6282.0|6362.0 80.0|50.0 3980.0
15,769 บาท.
2560 00:00
37.3%
6210.0|6282.0 72.0|50.0 3615.0
14,324 บาท.
2560 00:00
35.2%
6094.0|6210.0 115.0|50.0 5770.0
22,857 บาท.
2560 00:00
53.1%
5916.0|6094.0 178.0|50.0 8900.0
35,250 บาท.
2560 00:00
34.6%
5833.0|5916.0 84.0|50.0 4175.0
16,541 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 5778.0|5833.0 55.0|50.0 2730.0
10,820 บาท.