งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

ศูนย์วัฒนธรรม

3,768 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

949 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
1,443 บาท.
362 หน่วย.
ก.พ 67
1,618 บาท.
406 หน่วย.
มี.ค 67
2,184 บาท.
549 หน่วย.
เม.ย 67
3,293 บาท.
829 หน่วย.
พ.ค 67
3,768 บาท.
949 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ศูนย์วัฒนธรรม


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
12.6%
68349.0|69298.0 949.0|1.0 949.0
3,768 บาท.
2567 00:00
33.7%
67520.0|68349.0 829.0|1.0 829.0
3,293 บาท.
2567 00:00
25.9%
66971.0|67520.0 549.0|1.0 549.0
2,184 บาท.
2567 00:00
10.8%
66565.0|66971.0 406.0|1.0 406.0
1,618 บาท.
2567 00:00
23.8%
66203.0|66565.0 362.0|1.0 362.0
1,443 บาท.
2566 00:00
23.9%
65727.0|66203.0 476.0|1.0 476.0
1,895 บาท.
2566 00:00
8.1%
65101.0|65727.0 626.0|1.0 626.0
2,489 บาท.
2566 00:00
8.8%
64526.0|65101.0 575.0|1.0 575.0
2,287 บาท.
2566 00:00
8.0%
63209.0|63840.0 631.0|1.0 631.0
2,509 บาท.
2566 00:00
20.7%
63840.0|64526.0 686.0|1.0 686.0
2,726 บาท.
2566 00:00
47.0%
62343.0|63209.0 866.0|1.0 866.0
3,439 บาท.
2566 00:00
52.6%
61885.0|62343.0 458.0|1.0 458.0
1,824 บาท.
2566 00:00
28.4%
60916.0|61885.0 969.0|1.0 969.0
3,847 บาท.
2566 00:00
34.2%
60223.0|60916.0 693.0|1.0 693.0
2,754 บาท.
2566 00:00
35.2%
59768.0|60223.0 455.0|1.0 455.0
1,812 บาท.
2566 00:00
33.0%
59474.0|59768.0 294.0|1.0 294.0
1,174 บาท.
2566 00:00
28.5%
59278.0|59474.0 196.0|1.0 196.0
786 บาท.
2565 00:00
0.4%
59003.0|59278.0 275.0|1.0 275.0
1,099 บาท.
2565 00:00
22.1%
58727.0|59003.0 276.0|1.0 276.0
1,103 บาท.
2565 00:00
41.8%
58372.0|58727.0 355.0|1.0 355.0
1,416 บาท.
2565 00:00
3.9%
57760.0|58372.0 612.0|1.0 612.0
2,433 บาท.
2565 00:00
13.2%
57172.0|57760.0 588.0|1.0 588.0
2,338 บาท.
2565 00:00
3.1%
56662.0|57172.0 510.0|1.0 510.0
2,029 บาท.
2565 00:00
7.7%
56168.0|56662.0 494.0|1.0 494.0
1,966 บาท.
2565 00:00
23.1%
55712.0|56168.0 456.0|1.0 456.0
1,816 บาท.
2565 00:00
7.1%
55362.0|55712.0 350.0|1.0 350.0
1,396 บาท.
2565 00:00
27.9%
54985.0|55362.0 377.0|1.0 377.0
1,503 บาท.
2565 00:00
9.1%
54714.0|54985.0 271.0|1.0 271.0
1,083 บาท.
2565 00:00
13.3%
54468.0|54714.0 246.0|1.0 246.0
984 บาท.
2564 00:00
22.5%
54184.0|54468.0 284.0|1.0 284.0
1,135 บาท.
2564 00:00
13.3%
53817.0|54184.0 367.0|1.0 367.0
1,463 บาท.
2564 00:00
51.2%
53499.0|53817.0 318.0|1.0 318.0
1,269 บาท.
2564 00:00
47.5%
52845.0|53499.0 654.0|1.0 654.0
2,600 บาท.
2564 00:00
44.0%
52503.0|52845.0 342.0|1.0 342.0
1,364 บาท.
2564 00:00
0.6%
51890.0|52503.0 613.0|1.0 613.0
2,437 บาท.
2564 00:00
1.6%
51273.0|51890.0 617.0|1.0 617.0
2,453 บาท.
2564 00:00
41.1%
50646.0|51273.0 627.0|1.0 627.0
2,493 บาท.
2564 00:00
25.4%
50278.0|50646.0 368.0|1.0 368.0
1,467 บาท.
2564 00:00
35.4%
49784.0|50278.0 494.0|1.0 494.0
1,966 บาท.
2564 00:00
20.6%
49466.0|49784.0 318.0|1.0 318.0
1,269 บาท.
2564 00:00
22.8%
49214.0|49466.0 252.0|1.0 252.0
1,008 บาท.
2563 00:00
6.0%
48887.0|49214.0 327.0|1.0 327.0
1,305 บาท.
2563 00:00
21.1%
48539.0|48887.0 348.0|1.0 348.0
1,388 บาท.
2563 00:00
20.8%
48097.0|48539.0 442.0|1.0 442.0
1,760 บาท.
2563 00:00
4.1%
47538.0|48097.0 559.0|1.0 559.0
2,223 บาท.
2563 00:00
2.8%
46955.0|47538.0 583.0|1.0 583.0
2,318 บาท.
2563 00:00
24.2%
46355.0|46955.0 600.0|1.0 600.0
2,386 บาท.
2563 00:00
38.1%
45563.0|46355.0 792.0|1.0 792.0
3,146 บาท.
2563 00:00
51.1%
45074.0|45563.0 489.0|1.0 489.0
1,946 บาท.
2563 00:00
20.0%
44836.0|45074.0 238.0|1.0 238.0
952 บาท.
2563 00:00
6.6%
44538.0|44836.0 298.0|1.0 298.0
1,190 บาท.
2563 00:00
6.4%
44260.0|44538.0 278.0|1.0 278.0
1,111 บาท.
2563 00:00
0%
43914.0|44260.0 260.0|1.0 260.0
1,040 บาท.
2562 00:00
34.0%
43654.0|43914.0 260.0|1.0 260.0
1,040 บาท.
2562 00:00
0.8%
43259.0|43654.0 395.0|1.0 395.0
1,574 บาท.
2562 00:00
27.5%
42861.0|43259.0 398.0|1.0 398.0
1,586 บาท.
2562 00:00
25.5%
42311.0|42861.0 550.0|1.0 550.0
2,188 บาท.
2562 00:00
25.7%
41902.0|42311.0 409.0|1.0 409.0
1,629 บาท.
2562 00:00
21.9%
41351.0|41902.0 551.0|1.0 551.0
2,192 บาท.
2562 00:00
6.5%
40645.0|41351.0 706.0|1.0 706.0
2,805 บาท.
2562 00:00
3.9%
39890.0|40645.0 755.0|1.0 755.0
2,999 บาท.
2562 00:00
50.6%
39104.0|39890.0 786.0|1.0 786.0
3,122 บาท.
2562 00:00
31.3%
38717.0|39104.0 387.0|1.0 387.0
1,542 บาท.
2562 00:00
5.0%
38452.0|38717.0 265.0|1.0 265.0
1,059 บาท.
2562 00:00
19.7%
38173.0|38452.0 279.0|1.0 279.0
1,115 บาท.
2561 00:00
26.2%
37825.0|38173.0 348.0|1.0 348.0
1,388 บาท.
2561 00:00
40.5%
37569.0|37825.0 256.0|1.0 256.0
1,024 บาท.
2561 00:00
4.4%
37137.0|37569.0 432.0|1.0 432.0
1,721 บาท.
2561 00:00
0%
36724.0|37137.0 413.0|1.0 413.0
1,645 บาท.
2561 00:00
32.8%
36311.0|36724.0 413.0|1.0 413.0
1,645 บาท.
2561 00:00
4.0%
35695.0|36311.0 616.0|1.0 616.0
2,449 บาท.
2561 00:00
41.9%
35053.0|35695.0 642.0|1.0 642.0
2,552 บาท.
2561 00:00
61.5%
33947.0|35053.0 1106.0|1.0 1106.0
4,389 บาท.
2561 00:00
52.6%
33523.0|33947.0 424.0|1.0 424.0
1,689 บาท.
2561 00:00
32.6%
32625.0|33523.0 898.0|1.0 898.0
3,566 บาท.
2561 00:00
28.4%
32021.0|32625.0 604.0|1.0 604.0
2,402 บาท.
2561 00:00
3.3%
31589.0|32021.0 432.0|1.0 432.0
1,721 บาท.
2560 00:00
28.0%
31171.0|31589.0 418.0|1.0 418.0
1,665 บาท.
2560 00:00
0.7%
30589.0|31171.0 582.0|1.0 582.0
2,314 บาท.
2560 00:00
1.4%
30003.0|30589.0 586.0|1.0 586.0
2,330 บาท.
2560 00:00
10.5%
29409.0|30003.0 594.0|1.0 594.0
2,362 บาท.
2560 00:00
21.6%
28745.0|29409.0 664.0|1.0 664.0
2,639 บาท.
2560 00:00
33.4%
28225.0|28745.0 520.0|1.0 520.0
2,069 บาท.
2560 00:00
7.4%
27443.0|28225.0 782.0|1.0 782.0
3,106 บาท.
2560 00:00
22.8%
26598.0|27443.0 845.0|1.0 845.0
3,356 บาท.
2560 00:00
6.6%
25946.0|26598.0 652.0|1.0 652.0
2,592 บาท.
2560 00:00
35.3%
25337.0|25946.0 609.0|1.0 609.0
2,421 บาท.
2560 00:00
14.8%
24944.0|25337.0 393.0|1.0 393.0
1,566 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 24482.0|24944.0 462.0|1.0 462.0
1,839 บาท.