งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

สำนักงานอธิการบดี1(visiter)

9,196 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

2,320 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
3,395 บาท.
855 หน่วย.
ก.พ 66
5,712 บาท.
1,440 หน่วย.
มี.ค 66
7,117 บาท.
1,795 หน่วย.
เม.ย 66
7,197 บาท.
1,815 หน่วย.
พ.ค 66
12,760 บาท.
3,220 หน่วย.
มิ.ย 66
7,434 บาท.
1,875 หน่วย.
ก.ค 66
8,008 บาท.
2,020 หน่วย.
ส.ค 66
7,434 บาท.
1,875 หน่วย.
ก.ย 66
9,196 บาท.
2,320 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สำนักงานอธิการบดี1(visiter)


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
19.2%
2682.2|2728.6 46.4|50.0 2320.0
9,196 บาท.
2566 00:00:00
7.2%
2728.6|2766.1 37.5|50.0 1875.0
7,434 บาท.
2566 00:00:00
7.2%
2641.8|2682.2 40.4|50.0 2020.0
8,008 บาท.
2566 00:00:00
41.7%
2604.3|2641.8 37.5|50.0 1875.0
7,434 บาท.
2566 00:00:00
43.6%
2539.9|2604.3 64.4|50.0 3220.0
12,760 บาท.
2566 00:00:00
1.1%
2503.6|2539.9 36.3|50.0 1815.0
7,197 บาท.
2566 00:00:00
19.8%
2467.7|2503.6 35.9|50.0 1795.0
7,117 บาท.
2566 00:00:00
40.6%
2438.9|2467.7 28.8|50.0 1440.0
5,712 บาท.
2566 00:00:00
31.5%
2421.8|2438.9 17.1|50.0 855.0
3,395 บาท.
2565 00:00:00
14.4%
2396.8|2421.8 25.0|50.0 1250.0
4,959 บาท.
2565 00:00:00
3.6%
2367.6|2396.8 29.2|50.0 1460.0
5,791 บาท.
2565 00:00:00
29.2%
2337.3|2367.6 30.3|50.0 1515.0
6,009 บาท.
2565 00:00:00
7.7%
2294.5|2337.3 42.8|50.0 2140.0
8,483 บาท.
2565 00:00:00
15.9%
2255.0|2294.5 39.5|50.0 1975.0
7,830 บาท.
2565 00:00:00
8.5%
2221.8|2255.0 33.2|50.0 1660.0
6,583 บาท.
2565 00:00:00
24.2%
2185.5|2221.8 36.3|50.0 1815.0
7,197 บาท.
2565 00:00:00
55.1%
2137.6|2185.5 47.9|50.0 2395.0
9,493 บาท.
2565 00:00:00
32.8%
2116.1|2137.6 21.5|50.0 1075.0
4,267 บาท.
2565 00:00:00
83.6%
2084.1|2116.1 32.0|50.0 1600.0
6,345 บาท.
2565 00:00:00
87.6%
2078.9|2084.1 5.2|50.0 260.0
1,040 บาท.
2565 00:00:00
62.8%
2078.3|2078.9 0.6|50.0 30.0
129 บาท.
2564 00:00:00
69.6%
2076.6|2078.3 1.7|50.0 85.0
347 บาท.
2564 00:00:00
86.9%
2070.9|2076.6 5.7|50.0 285.0
1,139 บาท.
2564 00:00:00
79.9%
2070.2|2070.9 0.7|50.0 35.0
149 บาท.
2564 00:00:00
97.9%
2070.1|2070.2 0.1|50.0 5.0
30 บาท.
2564 00:00:00
47.5%
2063.0|2070.1 7.1|50.0 355.0
1,416 บาท.
2564 00:00:00
5.3%
2059.3|2063.0 3.7|50.0 185.0
743 บาท.
2564 00:00:00
34.9%
2055.8|2059.3 3.5|50.0 175.0
703 บาท.
2564 00:00:00
31.4%
2050.4|2055.8 5.4|50.0 270.0
1,079 บาท.
2564 00:00:00
66.5%
2042.5|2050.4 7.9|50.0 395.0
1,574 บาท.
2564 00:00:00
34.9%
2018.8|2042.5 23.7|50.0 1185.0
4,702 บาท.
2564 00:00:00
20.1%
2003.4|2018.8 15.4|50.0 770.0
3,059 บาท.
2564 00:00:00
25.8%
1991.1|2003.4 12.3|50.0 615.0
2,445 บาท.
2563 00:00:00
9.3%
1974.5|1991.1 16.6|50.0 830.0
3,296 บาท.
2563 00:00:00
33.2%
1956.2|1974.5 18.3|50.0 915.0
3,633 บาท.
2563 00:00:00
5.1%
1928.8|1956.2 27.4|50.0 1370.0
5,435 บาท.
2563 00:00:00
10.3%
1902.8|1928.8 26.0|50.0 1300.0
5,157 บาท.
2563 00:00:00
15.9%
1873.8|1902.8 29.0|50.0 1450.0
5,751 บาท.
2563 00:00:00
17.0%
1839.3|1873.8 34.5|50.0 1725.0
6,840 บาท.
2563 00:00:00
21.6%
1797.7|1839.3 41.6|50.0 2080.0
8,246 บาท.
2563 00:00:00
25.4%
1765.1|1797.7 32.6|50.0 1630.0
6,464 บาท.
2563 00:00:00
15.2%
1740.8|1765.1 24.3|50.0 1215.0
4,821 บาท.
2563 00:00:00
26.6%
1720.2|1740.8 20.6|50.0 1030.0
4,088 บาท.
2563 00:00:00
5.3%
1705.1|1720.2 15.1|50.0 755.0
2,999 บาท.
2563 00:00:00
0%
1687.1|1705.1 14.3|50.0 715.0
2,841 บาท.
2562 00:00:00
36.9%
1672.8|1687.1 14.3|50.0 715.0
2,841 บาท.
2562 00:00:00
30.3%
1650.1|1672.8 22.7|50.0 1135.0
4,504 บาท.
2562 00:00:00
44.2%
1617.5|1650.1 32.6|50.0 1630.0
6,464 บาท.
2562 00:00:00
7.2%
1559.0|1617.5 58.5|50.0 2925.0
11,592 บาท.
2562 00:00:00
24.9%
1505.0|1559.0 54.0|50.0 2715.0
10,760 บาท.
2562 00:00:00
5.0%
1432.0|1505.0 72.0|50.0 3615.0
14,324 บาท.
2562 00:00:00
37.5%
1364.0|1432.0 69.0|50.0 3435.0
13,611 บาท.
2562 00:00:00
8.8%
1320.8|1363.7 42.9|50.0 2145.0
8,503 บาท.
2562 00:00:00
31.9%
1282.0|1321.0 39.0|50.0 1955.0
7,751 บาท.
2562 00:00:00
25.1%
1255.0|1282.0 27.0|50.0 1330.0
5,276 บาท.
2562 00:00:00
2.5%
1235.0|1255.0 20.0|50.0 995.0
3,950 บาท.
2562 00:00:00
27.8%
1216.0|1235.0 19.0|50.0 970.0
3,851 บาท.
2561 00:00:00
9.4%
1189.0|1216.0 27.0|50.0 1345.0
5,336 บาท.
2561 00:00:00
42.1%
1159.0|1189.0 30.0|50.0 1485.0
5,890 บาท.
2561 00:00:00
13.6%
1108.0|1159.0 51.0|50.0 2565.0
10,166 บาท.
2561 00:00:00
11.3%
1064.0|1108.0 44.0|50.0 2215.0
8,780 บาท.
2561 00:00:00
20.4%
1024.0|1064.0 39.0|50.0 1965.0
7,790 บาท.
2561 00:00:00
11.7%
975.0|1024.0 49.0|50.0 2470.0
9,790 บาท.
2561 00:00:00
41.4%
931.0|975.0 44.0|50.0 2180.0
8,642 บาท.
2561 00:00:00
66.6%
857.0|931.0 74.0|50.0 3720.0
14,739 บาท.
2561 00:00:00
54.8%
832.0|857.0 25.0|50.0 1240.0
4,920 บาท.
2561 00:00:00
29.3%
777.0|832.0 55.0|50.0 2745.0
10,879 บาท.
2561 00:00:00
20.1%
738.0|777.0 39.0|50.0 1940.0
7,691 บาท.
2561 00:00:00
3.2%
707.0|738.0 31.0|50.0 1550.0
6,147 บาท.
2560 00:00:00
43.7%
677.0|707.0 30.0|50.0 1500.0
5,949 บาท.
2560 00:00:00
15.3%
624.0|677.0 53.0|50.0 2665.0
10,562 บาท.
2560 00:00:00
49.3%
561.0|624.0 63.0|50.0 3145.0
12,463 บาท.
2560 00:00:00
18.4%
437.0|561.0 124.0|50.0 6205.0
24,579 บาท.
2560 00:00:00
34.4%
285.0|437.0 152.0|50.0 7605.0
30,122 บาท.
2560 00:00:00
36.2%
185.0|285.0 100.0|50.0 4985.0
19,748 บาท.
2560 00:00:00
18.3%
10029.0|10185.0 156.0|50.0 7810.0
30,934 บาท.
2560 00:00:00
37.4%
9838.0|10029.0 191.0|50.0 9565.0
37,883 บาท.
2560 00:00:00
11.7%
9718.0|9838.0 120.0|50.0 5985.0
23,708 บาท.
2560 00:00:00
45.6%
9583.0|9718.0 136.0|50.0 6780.0
26,856 บาท.
2560 00:00:00
5.4%
9509.0|9583.0 74.0|50.0 3685.0
14,601 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 9431.0|9509.0 78.0|50.0 3895.0
15,432 บาท.