งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

ว.การแพทย์พื้นบ้าน

4,286 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,080 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
1,119 บาท.
280 หน่วย.
ก.พ 67
2,544 บาท.
640 หน่วย.
มี.ค 67
1,435 บาท.
360 หน่วย.
เม.ย 67
1,911 บาท.
480 หน่วย.
พ.ค 67
4,286 บาท.
1,080 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ว.การแพทย์พื้นบ้าน


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
55.4%
11732.0|11759.0 27.0|40.0 1080.0
4,286 บาท.
2567 00:00
24.9%
11720.0|11732.0 12.0|40.0 480.0
1,911 บาท.
2567 00:00
43.6%
11711.0|11720.0 9.0|40.0 360.0
1,435 บาท.
2567 00:00
56.0%
11695.0|11711.0 16.0|40.0 640.0
2,544 บาท.
2567 00:00
22.1%
11688.0|11695.0 7.0|40.0 280.0
1,119 บาท.
2566 00:00
62.3%
11679.0|11688.0 9.0|40.0 360.0
1,435 บาท.
2566 00:00
66.5%
11655.0|11679.0 24.0|40.0 960.0
3,811 บาท.
2566 00:00
57.7%
11647.0|11655.0 8.0|40.0 320.0
1,277 บาท.
2566 00:00
26.2%
11614.0|11633.0 19.0|40.0 760.0
3,019 บาท.
2566 00:00
64.9%
11633.0|11647.0 14.0|40.0 560.0
2,227 บาท.
2566 00:00
39.9%
11574.0|11614.0 40.0|40.0 1600.0
6,345 บาท.
2566 00:00
44.1%
11550.0|11574.0 24.0|40.0 960.0
3,811 บาท.
2566 00:00
51.1%
11507.0|11550.0 43.0|40.0 1720.0
6,820 บาท.
2566 00:00
38.0%
11486.0|11507.0 21.0|40.0 840.0
3,336 บาท.
2566 00:00
45.9%
11473.0|11486.0 13.0|40.0 520.0
2,069 บาท.
2566 00:00
14.2%
11466.0|11473.0 7.0|40.0 280.0
1,119 บาท.
2566 00:00
0%
11460.0|11466.0 6.0|40.0 240.0
960 บาท.
2565 00:00
56.9%
11454.0|11460.0 6.0|40.0 240.0
960 บาท.
2565 00:00
21.3%
11440.0|11454.0 14.0|40.0 560.0
2,227 บาท.
2565 00:00
54.2%
11429.0|11440.0 11.0|40.0 440.0
1,752 บาท.
2565 00:00
49.7%
11424.0|11429.0 5.0|40.0 200.0
802 บาท.
2565 00:00
41.0%
11414.0|11424.0 10.0|40.0 400.0
1,594 บาท.
2565 00:00
59.4%
11397.0|11414.0 17.0|40.0 680.0
2,703 บาท.
2565 00:00
40.4%
11355.0|11397.0 42.0|40.0 1680.0
6,662 บาท.
2565 00:00
79.8%
11330.0|11355.0 25.0|40.0 1000.0
3,970 บาท.
2565 00:00
54.2%
11325.0|11330.0 5.0|40.0 200.0
802 บาท.
2565 00:00
72.3%
11314.0|11325.0 11.0|40.0 440.0
1,752 บาท.
2565 00:00
0%
11311.0|11314.0 3.0|40.0 120.0
485 บาท.
2565 00:00
32.6%
11308.0|11311.0 3.0|40.0 120.0
485 บาท.
2564 00:00
91.4%
11306.0|11308.0 2.0|40.0 80.0
327 บาท.
2564 00:00
87.3%
11282.0|11306.0 24.0|40.0 960.0
3,811 บาท.
2564 00:00
72.3%
11279.0|11282.0 3.0|40.0 120.0
485 บาท.
2564 00:00
63.2%
11268.0|11279.0 11.0|40.0 440.0
1,752 บาท.
2564 00:00
92.1%
11238.0|11268.0 30.0|40.0 1200.0
4,761 บาท.
2564 00:00
14.5%
11235.7|11238.0 2.3|40.0 92.0
374 บาท.
2564 00:00
25.3%
11233.0|11235.7 2.7|40.0 108.0
438 บาท.
2564 00:00
85.3%
11231.0|11233.0 2.0|40.0 80.0
327 บาท.
2564 00:00
41.6%
11217.0|11231.0 14.0|40.0 560.0
2,227 บาท.
2564 00:00
62.3%
11193.0|11217.0 24.0|40.0 960.0
3,811 บาท.
2564 00:00
33.1%
11184.0|11193.0 9.0|40.0 360.0
1,435 บาท.
2564 00:00
62.3%
11178.0|11184.0 6.0|40.0 240.0
960 บาท.
2563 00:00
51.4%
11162.0|11178.0 16.0|40.0 640.0
2,544 บาท.
2563 00:00
31.2%
11129.0|11162.0 33.0|40.0 1320.0
5,237 บาท.
2563 00:00
16.6%
11081.0|11129.0 48.0|40.0 1920.0
7,612 บาท.
2563 00:00
30.0%
11041.0|11081.0 40.0|40.0 1600.0
6,345 บาท.
2563 00:00
67.7%
11013.0|11041.0 28.0|40.0 1120.0
4,445 บาท.
2563 00:00
35.6%
11004.0|11013.0 9.0|40.0 360.0
1,435 บาท.
2563 00:00
49.8%
10990.0|11004.0 14.0|40.0 560.0
2,227 บาท.
2563 00:00
0%
10983.0|10990.0 7.0|40.0 280.0
1,119 บาท.
2563 00:00
71.8%
10976.0|10983.0 7.0|40.0 280.0
1,119 บาท.
2563 00:00
31.9%
10951.0|10976.0 25.0|40.0 1000.0
3,970 บาท.
2563 00:00
17.6%
10934.0|10951.0 17.0|40.0 680.0
2,703 บาท.
2563 00:00
0%
10917.0|10934.0 14.0|40.0 560.0
2,227 บาท.
2562 00:00
66.6%
10903.0|10917.0 14.0|40.0 560.0
2,227 บาท.
2562 00:00
6.7%
10861.0|10903.0 42.0|40.0 1680.0
6,662 บาท.
2562 00:00
33.8%
10816.0|10861.0 45.0|40.0 1800.0
7,137 บาท.
2562 00:00
17.6%
10748.0|10816.0 68.0|40.0 2720.0
10,780 บาท.
2562 00:00
37.5%
10692.0|10748.0 56.0|40.0 2240.0
8,879 บาท.
2562 00:00
25.5%
10657.0|10692.0 35.0|40.0 1400.0
5,553 บาท.
2562 00:00
35.6%
10610.0|10657.0 47.0|40.0 1880.0
7,454 บาท.
2562 00:00
14.1%
10537.0|10610.0 73.0|40.0 2920.0
11,572 บาท.
2562 00:00
57.6%
10452.0|10537.0 85.0|40.0 3400.0
13,472 บาท.
2562 00:00
22.2%
10416.0|10452.0 36.0|40.0 1440.0
5,712 บาท.
2562 00:00
14.3%
10388.0|10416.0 28.0|40.0 1120.0
4,445 บาท.
2562 00:00
20.8%
10364.0|10388.0 24.0|40.0 960.0
3,811 บาท.
2561 00:00
52.4%
10345.0|10364.0 19.0|40.0 760.0
3,019 บาท.
2561 00:00
72.2%
10305.0|10345.0 40.0|40.0 1600.0
6,345 บาท.
2561 00:00
1.4%
10161.0|10305.0 144.0|40.0 5760.0
22,817 บาท.
2561 00:00
2.8%
10019.0|10161.0 142.0|40.0 5680.0
22,500 บาท.
2561 00:00
9.2%
9881.0|10019.0 138.0|40.0 5520.0
21,867 บาท.
2561 00:00
27.0%
9729.0|9881.0 152.0|40.0 6080.0
24,084 บาท.
2561 00:00
47.1%
9618.0|9729.0 111.0|40.0 4440.0
17,590 บาท.
2561 00:00
48.6%
9408.0|9618.0 210.0|40.0 8400.0
33,270 บาท.
2561 00:00
38.6%
9300.0|9408.0 108.0|40.0 4320.0
17,115 บาท.
2561 00:00
30.1%
9124.0|9300.0 176.0|40.0 7040.0
27,885 บาท.
2561 00:00
38.2%
9001.0|9124.0 123.0|40.0 4920.0
19,491 บาท.
2561 00:00
6.2%
8925.0|9001.0 76.0|40.0 3040.0
12,047 บาท.
2560 00:00
41.7%
8844.0|8925.0 81.0|40.0 3240.0
12,839 บาท.
2560 00:00
0.7%
8705.0|8844.0 139.0|40.0 5560.0
22,025 บาท.
2560 00:00
15.8%
8567.0|8705.0 138.0|40.0 5520.0
21,867 บาท.
2560 00:00
20.8%
8403.0|8567.0 164.0|40.0 6560.0
25,985 บาท.
2560 00:00
27.5%
8196.0|8403.0 207.0|40.0 8280.0
32,795 บาท.
2560 00:00
29.2%
8046.0|8196.0 150.0|40.0 6000.0
23,767 บาท.
2560 00:00
11.7%
7834.0|8046.0 212.0|40.0 8480.0
33,587 บาท.
2560 00:00
37.7%
7594.0|7834.0 240.0|40.0 9600.0
38,022 บาท.
2560 00:00
0.8%
7444.0|7594.0 150.0|40.0 5984.0
23,704 บาท.
2560 00:00
42.7%
7296.0|7444.0 148.0|40.0 5936.0
23,514 บาท.
2560 00:00
12.4%
7211.0|7296.0 85.0|40.0 3400.0
13,472 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 7114.0|7211.0 97.0|40.0 3880.0
15,373 บาท.