งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

หอประชุมพิกุลทอง

489 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

121 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
192 บาท.
46 หน่วย.
ก.พ 66
184 บาท.
44 หน่วย.
มี.ค 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 66
1,281 บาท.
321 หน่วย.
มิ.ย 66
620 บาท.
154 หน่วย.
ก.ค 66
1,578 บาท.
396 หน่วย.
ส.ค 66
1,238 บาท.
310 หน่วย.
ก.ย 66
489 บาท.
121 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอประชุมพิกุลทอง


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
60.5%
151174.0|151295.0 121.0|1.0 121.0
489 บาท.
2566 00:00:00
21.6%
151295.0|151605.0 310.0|1.0 310.0
1,238 บาท.
2566 00:00:00
60.7%
150778.0|151174.0 396.0|1.0 396.0
1,578 บาท.
2566 00:00:00
51.6%
150624.0|150778.0 154.0|1.0 154.0
620 บาท.
2566 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
150303.0|150624.0 321.0|1.0 321.0
1,281 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
150303.0|150303.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
150303.0|150303.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
4.1%
150259.0|150303.0 44.0|1.0 44.0
184 บาท.
2566 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
150213.0|150259.0 46.0|1.0 46.0
192 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
150213.0|150213.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
150213.0|150213.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
36.1%
150210.0|150213.0 3.0|1.0 3.0
22 บาท.
2565 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
150209.0|150210.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
150209.0|150209.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
150209.0|150209.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
84.8%
150181.0|150209.0 28.0|1.0 28.0
121 บาท.
2565 00:00:00
30.4%
149983.0|150181.0 198.0|1.0 198.0
794 บาท.
2565 00:00:00
23.6%
149846.0|149983.0 137.0|1.0 137.0
553 บาท.
2565 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
149666.0|149846.0 180.0|1.0 180.0
723 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
149666.0|149666.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
80.8%
149645.0|149666.0 21.0|1.0 21.0
93 บาท.
2564 00:00:00
71.1%
149525.0|149645.0 120.0|1.0 120.0
485 บาท.
2564 00:00:00
18.6%
149103.0|149525.0 422.0|1.0 422.0
1,681 บาท.
2564 00:00:00
64.6%
148760.0|149103.0 343.0|1.0 343.0
1,368 บาท.
2564 00:00:00
89.0%
147786.0|148760.0 974.0|1.0 974.0
3,867 บาท.
2564 00:00:00
87.4%
147681.0|147786.0 105.0|1.0 105.0
426 บาท.
2564 00:00:00
37.1%
147670.0|147681.0 11.0|1.0 11.0
54 บาท.
2564 00:00:00
21.8%
147651.0|147670.0 19.0|1.0 19.0
85 บาท.
2564 00:00:00
97.8%
147626.0|147651.0 25.0|1.0 25.0
109 บาท.
2564 00:00:00
11.2%
146356.0|147626.0 1270.0|1.0 1270.0
5,039 บาท.
2564 00:00:00
70.5%
144926.0|146356.0 1430.0|1.0 1430.0
5,672 บาท.
2564 00:00:00
52.1%
144506.0|144926.0 420.0|1.0 420.0
1,673 บาท.
2564 00:00:00
68.7%
144306.0|144506.0 200.0|1.0 200.0
802 บาท.
2563 00:00:00
14.9%
143662.0|144306.0 644.0|1.0 644.0
2,560 บาท.
2563 00:00:00
48.4%
142905.0|143662.0 757.0|1.0 757.0
3,007 บาท.
2563 00:00:00
26.0%
141435.0|142905.0 1470.0|1.0 1470.0
5,831 บาท.
2563 00:00:00
32.6%
139447.0|141435.0 1988.0|1.0 1988.0
7,882 บาท.
2563 00:00:00
16.1%
138107.0|139447.0 1340.0|1.0 1340.0
5,316 บาท.
2563 00:00:00
44.9%
136983.0|138107.0 1124.0|1.0 1124.0
4,461 บาท.
2563 00:00:00
35.6%
136365.0|136983.0 618.0|1.0 618.0
2,457 บาท.
2563 00:00:00
42.8%
135404.0|136365.0 961.0|1.0 961.0
3,815 บาท.
2563 00:00:00
26.8%
134855.0|135404.0 549.0|1.0 549.0
2,184 บาท.
2563 00:00:00
1.5%
134454.0|134855.0 401.0|1.0 401.0
1,598 บาท.
2563 00:00:00
59.3%
134059.0|134454.0 395.0|1.0 395.0
1,574 บาท.
2563 00:00:00
0%
133639.0|134059.0 975.0|1.0 975.0
3,871 บาท.
2562 00:00:00
17.5%
132664.0|133639.0 975.0|1.0 975.0
3,871 บาท.
2562 00:00:00
7.9%
131860.0|132664.0 804.0|1.0 804.0
3,194 บาท.
2562 00:00:00
70.5%
130987.0|131860.0 873.0|1.0 873.0
3,467 บาท.
2562 00:00:00
29.1%
128023.0|130987.0 2964.0|1.0 2964.0
11,746 บาท.
2562 00:00:00
16.0%
125922.0|128023.0 2101.0|1.0 2101.0
8,329 บาท.
2562 00:00:00
7.8%
123419.0|125922.0 2503.0|1.0 2503.0
9,921 บาท.
2562 00:00:00
12.9%
120703.0|123419.0 2716.0|1.0 2716.0
10,764 บาท.
2562 00:00:00
28.8%
117585.0|120703.0 3118.0|1.0 3118.0
12,356 บาท.
2562 00:00:00
55.3%
115367.0|117585.0 2218.0|1.0 2218.0
8,792 บาท.
2562 00:00:00
90.5%
114377.0|115367.0 990.0|1.0 990.0
3,930 บาท.
2562 00:00:00
76.1%
114285.0|114377.0 92.0|1.0 92.0
374 บาท.
2562 00:00:00
49.6%
113893.0|114285.0 392.0|1.0 392.0
1,562 บาท.
2561 00:00:00
21.2%
113112.0|113893.0 781.0|1.0 781.0
3,102 บาท.
2561 00:00:00
57.6%
112120.0|113112.0 992.0|1.0 992.0
3,938 บาท.
2561 00:00:00
0.5%
109775.0|112120.0 2345.0|1.0 2345.0
9,295 บาท.
2561 00:00:00
3.7%
107443.0|109775.0 2332.0|1.0 2332.0
9,244 บาท.
2561 00:00:00
31.9%
105197.0|107443.0 2246.0|1.0 2246.0
8,903 บาท.
2561 00:00:00
23.0%
103668.0|105197.0 1529.0|1.0 1529.0
6,064 บาท.
2561 00:00:00
3.9%
101681.0|103668.0 1987.0|1.0 1987.0
7,878 บาท.
2561 00:00:00
49.0%
99772.0|101681.0 1909.0|1.0 1909.0
7,569 บาท.
2561 00:00:00
60.0%
98799.0|99772.0 973.0|1.0 973.0
3,863 บาท.
2561 00:00:00
61.7%
96364.0|98799.0 2435.0|1.0 2435.0
9,651 บาท.
2561 00:00:00
47.0%
95433.0|96364.0 931.0|1.0 931.0
3,696 บาท.
2561 00:00:00
2.2%
94941.0|95433.0 492.0|1.0 492.0
1,958 บาท.
2560 00:00:00
76.5%
94438.0|94941.0 503.0|1.0 503.0
2,002 บาท.
2560 00:00:00
16.8%
92288.0|94438.0 2150.0|1.0 2150.0
8,523 บาท.
2560 00:00:00
22.9%
89703.0|92288.0 2585.0|1.0 2585.0
10,245 บาท.
2560 00:00:00
11.3%
86351.0|89703.0 3352.0|1.0 3352.0
13,282 บาท.
2560 00:00:00
31.2%
82571.0|86351.0 3780.0|1.0 3780.0
14,977 บาท.
2560 00:00:00
69.1%
79972.0|82571.0 2599.0|1.0 2599.0
10,301 บาท.
2560 00:00:00
63.1%
79170.0|79972.0 802.0|1.0 802.0
3,186 บาท.
2560 00:00:00
27.3%
76990.0|79170.0 2180.0|1.0 2180.0
8,642 บาท.
2560 00:00:00
22.8%
75405.0|76990.0 1585.0|1.0 1585.0
6,286 บาท.
2560 00:00:00
57.2%
73352.0|75405.0 2053.0|1.0 2053.0
8,139 บาท.
2560 00:00:00
27.6%
72474.0|73352.0 878.0|1.0 878.0
3,486 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 71839.0|72474.0 635.0|1.0 635.0
2,524 บาท.