งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารศิลป

1,895 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

476 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
1,083 บาท.
271 หน่วย.
ก.พ 67
747 บาท.
186 หน่วย.
มี.ค 67
588 บาท.
146 หน่วย.
เม.ย 67
774 บาท.
193 หน่วย.
พ.ค 67
1,895 บาท.
476 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารศิลป


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
59.1%
23428.0|23904.0 476.0|1.0 476.0
1,895 บาท.
2567 00:00
24.0%
23235.0|23428.0 193.0|1.0 193.0
774 บาท.
2567 00:00
21.2%
23089.0|23235.0 146.0|1.0 146.0
588 บาท.
2567 00:00
31.1%
22903.0|23089.0 186.0|1.0 186.0
747 บาท.
2567 00:00
3.7%
22632.0|22903.0 271.0|1.0 271.0
1,083 บาท.
2566 00:00
24.6%
22371.0|22632.0 261.0|1.0 261.0
1,043 บาท.
2566 00:00
10.7%
22024.0|22371.0 347.0|1.0 347.0
1,384 บาท.
2566 00:00
40.1%
21635.0|22024.0 389.0|1.0 389.0
1,550 บาท.
2566 00:00
6.4%
20288.0|20939.0 651.0|1.0 651.0
2,588 บาท.
2566 00:00
48.8%
20939.0|21635.0 696.0|1.0 696.0
2,766 บาท.
2566 00:00
75.8%
18927.0|20288.0 1361.0|1.0 1361.0
5,399 บาท.
2566 00:00
38.6%
18600.0|18927.0 327.0|1.0 327.0
1,305 บาท.
2566 00:00
45.3%
18066.0|18600.0 534.0|1.0 534.0
2,124 บาท.
2566 00:00
6.5%
17775.0|18066.0 291.0|1.0 291.0
1,162 บาท.
2566 00:00
55.3%
17503.0|17775.0 272.0|1.0 272.0
1,087 บาท.
2566 00:00
62.3%
16891.0|17503.0 612.0|1.0 612.0
2,433 บาท.
2566 00:00
21.4%
16662.0|16891.0 229.0|1.0 229.0
917 บาท.
2565 00:00
24.0%
16370.0|16662.0 292.0|1.0 292.0
1,166 บาท.
2565 00:00
22.6%
15985.0|16370.0 385.0|1.0 385.0
1,534 บาท.
2565 00:00
39.7%
15487.0|15985.0 498.0|1.0 498.0
1,982 บาท.
2565 00:00
69.0%
14660.0|15487.0 827.0|1.0 827.0
3,285 บาท.
2565 00:00
86.2%
14405.0|14660.0 255.0|1.0 255.0
1,020 บาท.
2565 00:00
80.6%
14372.0|14405.0 33.0|1.0 33.0
141 บาท.
2565 00:00
21.4%
14191.0|14372.0 181.0|1.0 181.0
727 บาท.
2565 00:00
47.1%
13960.0|14191.0 231.0|1.0 231.0
925 บาท.
2565 00:00
25.4%
13839.0|13960.0 121.0|1.0 121.0
489 บาท.
2565 00:00
9.7%
13676.0|13839.0 163.0|1.0 163.0
655 บาท.
2565 00:00
14.7%
13529.0|13676.0 147.0|1.0 147.0
592 บาท.
2565 00:00
14.1%
13404.0|13529.0 125.0|1.0 125.0
505 บาท.
2564 00:00
4.5%
13258.0|13404.0 146.0|1.0 146.0
588 บาท.
2564 00:00
21.2%
13105.0|13258.0 153.0|1.0 153.0
616 บาท.
2564 00:00
44.2%
12985.0|13105.0 120.0|1.0 120.0
485 บาท.
2564 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
12768.0|12985.0 217.0|1.0 217.0
869 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
13011.0|13011.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
1.8%
12574.0|13011.0 437.0|1.0 437.0
1,740 บาท.
2564 00:00
7.1%
12129.0|12574.0 445.0|1.0 445.0
1,772 บาท.
2564 00:00
68.5%
11650.0|12129.0 479.0|1.0 479.0
1,907 บาท.
2564 00:00
50.6%
11501.0|11650.0 149.0|1.0 149.0
600 บาท.
2564 00:00
49.3%
11197.0|11501.0 304.0|1.0 304.0
1,214 บาท.
2564 00:00
16.7%
11044.0|11197.0 153.0|1.0 153.0
616 บาท.
2564 00:00
43.8%
10917.0|11044.0 127.0|1.0 127.0
513 บาท.
2563 00:00
0.4%
10689.0|10917.0 228.0|1.0 228.0
913 บาท.
2563 00:00
27.7%
10462.0|10689.0 227.0|1.0 227.0
909 บาท.
2563 00:00
50.4%
10147.0|10462.0 315.0|1.0 315.0
1,257 บาท.
2563 00:00
24.8%
9992.0|10147.0 155.0|1.0 155.0
624 บาท.
2563 00:00
0%
9876.0|9992.0 116.0|1.0 116.0
469 บาท.
2563 00:00
44.7%
9760.0|9876.0 116.0|1.0 116.0
469 บาท.
2563 00:00
4.7%
9548.0|9760.0 212.0|1.0 212.0
849 บาท.
2563 00:00
16.0%
9346.0|9548.0 202.0|1.0 202.0
810 บาท.
2563 00:00
22.1%
9105.0|9346.0 241.0|1.0 241.0
964 บาท.
2563 00:00
23.1%
8795.0|9105.0 310.0|1.0 310.0
1,238 บาท.
2563 00:00
20.9%
8391.0|8795.0 404.0|1.0 404.0
1,610 บาท.
2563 00:00
0%
7981.0|8391.0 319.0|1.0 319.0
1,273 บาท.
2562 00:00
21.3%
7662.0|7981.0 319.0|1.0 319.0
1,273 บาท.
2562 00:00
15.2%
7256.0|7662.0 406.0|1.0 406.0
1,618 บาท.
2562 00:00
9.4%
6777.0|7256.0 479.0|1.0 479.0
1,907 บาท.
2562 00:00
11.1%
6248.0|6777.0 529.0|1.0 529.0
2,105 บาท.
2562 00:00
32.0%
5778.0|6248.0 470.0|1.0 470.0
1,871 บาท.
2562 00:00
37.2%
5086.0|5778.0 692.0|1.0 692.0
2,750 บาท.
2562 00:00
37.5%
3982.0|5086.0 1104.0|1.0 1104.0
4,381 บาท.
2562 00:00
20.2%
2213.0|3982.0 1769.0|1.0 1769.0
7,014 บาท.
2562 00:00
35.4%
802.0|2213.0 1411.0|1.0 1411.0
5,597 บาท.
2562 00:00
30.4%
99891.0|100802.0 911.0|1.0 911.0
3,617 บาท.
2562 00:00
54.9%
99258.0|99891.0 633.0|1.0 633.0
2,516 บาท.
2562 00:00
41.6%
98974.0|99258.0 284.0|1.0 284.0
1,135 บาท.
2561 00:00
49.1%
98486.0|98974.0 488.0|1.0 488.0
1,942 บาท.
2561 00:00
53.6%
98239.0|98486.0 247.0|1.0 247.0
988 บาท.
2561 00:00
10.1%
97704.0|98239.0 535.0|1.0 535.0
2,128 บาท.
2561 00:00
8.4%
97109.0|97704.0 595.0|1.0 595.0
2,366 บาท.
2561 00:00
25.9%
96564.0|97109.0 545.0|1.0 545.0
2,168 บาท.
2561 00:00
19.5%
95828.0|96564.0 736.0|1.0 736.0
2,924 บาท.
2561 00:00
72.5%
95236.0|95828.0 592.0|1.0 592.0
2,354 บาท.
2561 00:00
56.3%
93074.0|95236.0 2162.0|1.0 2162.0
8,571 บาท.
2561 00:00
5.3%
92130.0|93074.0 944.0|1.0 944.0
3,748 บาท.
2561 00:00
19.6%
91133.0|92130.0 997.0|1.0 997.0
3,958 บาท.
2561 00:00
24.9%
90332.0|91133.0 801.0|1.0 801.0
3,182 บาท.
2561 00:00
29.4%
89731.0|90332.0 601.0|1.0 601.0
2,390 บาท.
2560 00:00
39.8%
88878.0|89731.0 853.0|1.0 853.0
3,387 บาท.
2560 00:00
18.5%
87460.0|88878.0 1418.0|1.0 1418.0
5,625 บาท.
2560 00:00
9.7%
86304.0|87460.0 1156.0|1.0 1156.0
4,587 บาท.
2560 00:00
8.9%
85024.0|86304.0 1280.0|1.0 1280.0
5,078 บาท.
2560 00:00
5.7%
83858.0|85024.0 1166.0|1.0 1166.0
4,627 บาท.
2560 00:00
9.1%
82759.0|83858.0 1099.0|1.0 1099.0
4,362 บาท.
2560 00:00
43.5%
81549.0|82759.0 1210.0|1.0 1210.0
4,801 บาท.
2560 00:00
29.1%
79406.0|81549.0 2143.0|1.0 2143.0
8,495 บาท.
2560 00:00
0.2%
77888.0|79406.0 1518.0|1.0 1518.0
6,021 บาท.
2560 00:00
40.0%
76367.0|77888.0 1521.0|1.0 1521.0
6,032 บาท.
2560 00:00
47.9%
75455.0|76367.0 912.0|1.0 912.0
3,621 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 74981.0|75455.0 474.0|1.0 474.0
1,887 บาท.