งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

อาคารเรียนรวม 3

16,830 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

4,248 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
13,346 บาท.
3,368 หน่วย.
ก.พ 67
16,830 บาท.
4,248 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนรวม 3


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
20.7%
5043.4|5255.8 212.4|20.0 4248.0
16,830 บาท.
2567 00:00:00
1.9%
4875.0|5043.4 168.4|20.0 3368.0
13,346 บาท.
2566 00:00:00
42.1%
4703.3|4875.0 171.7|20.0 3434.0
13,607 บาท.
2566 00:00:00
23.5%
4406.9|4703.3 296.4|20.0 5928.0
23,482 บาท.
2566 00:00:00
36.7%
4180.2|4406.9 226.7|20.0 4534.0
17,963 บาท.
2566 00:00:00
14.8%
3516.7|3874.9 358.2|20.0 7164.0
28,376 บาท.
2566 00:00:00
29.4%
3874.9|4180.2 305.3|20.0 6106.0
24,187 บาท.
2566 00:00:00
38.5%
3084.0|3516.7 432.7|20.0 8654.0
34,276 บาท.
2566 00:00:00
16.6%
2817.9|3084.0 266.1|20.0 5322.0
21,083 บาท.
2566 00:00:00
54.5%
2498.9|2817.9 319.0|20.0 6380.0
25,272 บาท.
2566 00:00:00
4.0%
2353.7|2498.9 145.2|20.0 2904.0
11,509 บาท.
2566 00:00:00
15.2%
2202.4|2353.7 151.3|20.0 3026.0
11,992 บาท.
2566 00:00:00
48.9%
2023.9|2202.4 178.5|20.0 3570.0
14,146 บาท.
2566 00:00:00
43.8%
1932.8|2023.9 91.1|20.0 1822.0
7,224 บาท.
2565 00:00:00
14.3%
1770.5|1932.8 162.3|20.0 3246.0
12,863 บาท.
2565 00:00:00
15.6%
1581.1|1770.5 189.4|20.0 3788.0
15,009 บาท.
2565 00:00:00
42.7%
1421.2|1581.1 159.9|20.0 3198.0
12,673 บาท.
2565 00:00:00
12.0%
1142.1|1421.2 279.1|20.0 5582.0
22,112 บาท.
2565 00:00:00
14.9%
896.4|1142.1 245.7|20.0 4914.0
19,467 บาท.
2565 00:00:00
9.4%
687.4|896.4 209.0|20.0 4180.0
16,561 บาท.
2565 00:00:00
21.3%
456.8|687.4 230.6|20.0 4612.0
18,271 บาท.
2565 00:00:00
47.4%
275.3|456.8 181.5|20.0 3630.0
14,383 บาท.
2565 00:00:00
37.1%
179.8|275.3 95.5|20.0 1910.0
7,573 บาท.
2565 00:00:00
37.7%
27.9|179.8 151.9|20.0 3038.0
12,039 บาท.
2565 00:00:00
19.1%
9933.3|10027.9 94.6|20.0 1892.0
7,501 บาท.
2565 00:00:00
20.4%
9856.8|9933.3 76.5|20.0 1530.0
6,068 บาท.
2564 00:00:00
34.1%
9760.7|9856.8 96.1|20.0 1922.0
7,620 บาท.
2564 00:00:00
31.6%
9614.7|9760.7 146.0|20.0 2920.0
11,572 บาท.
2564 00:00:00
28.5%
9514.9|9614.7 99.8|20.0 1996.0
7,913 บาท.
2564 00:00:00
30.7%
9375.3|9514.9 139.6|20.0 2792.0
11,065 บาท.
2564 00:00:00
34.6%
9173.8|9375.3 201.5|20.0 4030.0
15,967 บาท.
2564 00:00:00
0.2%
9042.0|9173.8 131.8|20.0 2636.0
10,447 บาท.
2564 00:00:00
5.8%
8909.9|9042.0 132.1|20.0 2642.0
10,471 บาท.
2564 00:00:00
11.9%
8769.6|8909.9 140.3|20.0 2806.0
11,121 บาท.
2564 00:00:00
34.4%
8646.0|8769.6 123.6|20.0 2472.0
9,798 บาท.
2564 00:00:00
33.0%
8457.4|8646.0 188.6|20.0 3772.0
14,945 บาท.
2564 00:00:00
48.4%
8331.0|8457.4 126.4|20.0 2528.0
10,020 บาท.
2564 00:00:00
46.8%
8265.8|8331.0 65.2|20.0 1304.0
5,173 บาท.
2563 00:00:00
20.8%
8143.1|8265.8 122.7|20.0 2454.0
9,727 บาท.
2563 00:00:00
33.0%
7988.2|8143.1 154.9|20.0 3098.0
12,277 บาท.
2563 00:00:00
10.8%
7756.8|7988.2 231.4|20.0 4628.0
18,335 บาท.
2563 00:00:00
12.6%
7497.3|7756.8 259.5|20.0 5190.0
20,560 บาท.
2563 00:00:00
2.1%
7200.4|7497.3 296.9|20.0 5938.0
23,522 บาท.
2563 00:00:00
46.4%
6897.1|7200.4 303.3|20.0 6066.0
24,029 บาท.
2563 00:00:00
30.7%
6734.7|6897.1 162.4|20.0 3248.0
12,871 บาท.
2563 00:00:00
38.2%
6622.2|6734.7 112.5|20.0 2250.0
8,919 บาท.
2563 00:00:00
50.5%
6552.7|6622.2 69.5|20.0 1390.0
5,514 บาท.
2563 00:00:00
1.9%
6412.3|6552.7 140.4|20.0 2808.0
11,128 บาท.
2563 00:00:00
17.5%
6269.2|6412.3 143.1|20.0 2862.0
11,342 บาท.
2563 00:00:00
0%
6128.8|6269.2 118.0|20.0 2360.0
9,355 บาท.
2562 00:00:00
57.2%
6010.8|6128.8 118.0|20.0 2360.0
9,355 บาท.
2562 00:00:00
18.1%
5735.2|6010.8 275.6|20.0 5512.0
21,835 บาท.
2562 00:00:00
32.9%
5509.4|5735.2 225.8|20.0 4516.0
17,891 บาท.
2562 00:00:00
9.9%
5172.8|5509.4 336.6|20.0 6732.0
26,666 บาท.
2562 00:00:00
16.6%
4870.0|5173.0 303.0|20.0 6062.0
24,013 บาท.
2562 00:00:00
7.4%
4506.0|4870.0 363.0|20.0 7268.0
28,788 บาท.
2562 00:00:00
26.7%
4114.0|4506.0 393.0|20.0 7850.0
31,092 บาท.
2562 00:00:00
26.6%
3826.2|4113.8 287.6|20.0 5752.0
22,785 บาท.
2562 00:00:00
32.3%
3434.0|3826.0 392.0|20.0 7842.0
31,061 บาท.
2562 00:00:00
38.9%
3169.0|3434.0 266.0|20.0 5312.0
21,043 บาท.
2562 00:00:00
6.5%
3006.0|3169.0 162.0|20.0 3246.0
12,863 บาท.
2562 00:00:00
8.6%
2855.0|3006.0 152.0|20.0 3034.0
12,023 บาท.
2561 00:00:00
14.2%
2689.0|2855.0 166.0|20.0 3320.0
13,156 บาท.
2561 00:00:00
41.5%
2495.0|2689.0 194.0|20.0 3870.0
15,333 บาท.
2561 00:00:00
1.4%
2164.0|2495.0 331.0|20.0 6622.0
26,230 บาท.
2561 00:00:00
13.6%
1838.0|2164.0 326.0|20.0 6526.0
25,850 บาท.
2561 00:00:00
22.7%
1556.0|1838.0 282.0|20.0 5638.0
22,334 บาท.
2561 00:00:00
22.3%
1191.0|1556.0 365.0|20.0 7290.0
28,875 บาท.
2561 00:00:00
21.3%
908.0|1191.0 283.0|20.0 5664.0
22,437 บาท.
2561 00:00:00
42.6%
548.0|908.0 360.0|20.0 7202.0
28,527 บาท.
2561 00:00:00
50.4%
341.0|548.0 207.0|20.0 4130.0
16,363 บาท.
2561 00:00:00
15.5%
9925.0|10341.0 417.0|20.0 8330.0
32,993 บาท.
2561 00:00:00
34.2%
9573.0|9925.0 352.0|20.0 7038.0
27,877 บาท.
2561 00:00:00
15.8%
9342.0|9573.0 231.0|20.0 4628.0
18,335 บาท.
2560 00:00:00
57.9%
9147.0|9342.0 195.0|20.0 3898.0
15,444 บาท.
2560 00:00:00
3.0%
8683.0|9147.0 463.0|20.0 9268.0
36,707 บาท.
2560 00:00:00
16.6%
8234.0|8683.0 449.0|20.0 8986.0
35,590 บาท.
2560 00:00:00
25.4%
7696.0|8234.0 539.0|20.0 10770.0
42,654 บาท.
2560 00:00:00
6.7%
7294.0|7696.0 402.0|20.0 8038.0
31,837 บาท.
2560 00:00:00
20.1%
6863.0|7294.0 431.0|20.0 8620.0
34,141 บาท.
2560 00:00:00
10.4%
6323.0|6863.0 540.0|20.0 10794.0
42,749 บาท.
2560 00:00:00
23.3%
5840.0|6323.0 483.0|20.0 9668.0
38,291 บาท.
2560 00:00:00
16.7%
5469.0|5840.0 371.0|20.0 7412.0
29,358 บาท.
2560 00:00:00
35.8%
5024.0|5469.0 445.0|20.0 8896.0
35,234 บาท.
2560 00:00:00
5.9%
4739.0|5024.0 285.0|20.0 5708.0
22,611 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 4470.0|4739.0 269.0|20.0 5370.0
21,273 บาท.