งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

หน่วยรับนักศึกษา

4,484 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,130 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
30 บาท.
5 หน่วย.
ก.พ 67
267 บาท.
65 หน่วย.
มี.ค 67
1,376 บาท.
345 หน่วย.
เม.ย 67
2,861 บาท.
720 หน่วย.
พ.ค 67
4,484 บาท.
1,130 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หน่วยรับนักศึกษา


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
36.2%
931.0|953.6 22.6|50.0 1130.0
4,484 บาท.
2567 00:00
51.9%
916.6|931.0 14.4|50.0 720.0
2,861 บาท.
2567 00:00
80.6%
909.7|916.6 6.9|50.0 345.0
1,376 บาท.
2567 00:00
88.9%
908.4|909.7 1.3|50.0 65.0
267 บาท.
2567 00:00
95.2%
908.3|908.4 0.1|50.0 5.0
30 บาท.
2566 00:00
55.3%
905.2|908.3 3.1|50.0 155.0
624 บาท.
2566 00:00
32.5%
898.2|905.2 7.0|50.0 350.0
1,396 บาท.
2566 00:00
7.7%
887.8|898.2 10.4|50.0 520.0
2,069 บาท.
2566 00:00
12.4%
869.8|879.4 9.6|50.0 480.0
1,911 บาท.
2566 00:00
3.4%
879.4|887.8 8.4|50.0 420.0
1,673 บาท.
2566 00:00
27.4%
861.1|869.8 8.7|50.0 435.0
1,732 บาท.
2566 00:00
58.6%
854.8|861.1 6.3|50.0 315.0
1,257 บาท.
2566 00:00
41.0%
839.5|854.8 15.3|50.0 765.0
3,039 บาท.
2566 00:00
45.3%
830.5|839.5 9.0|50.0 450.0
1,792 บาท.
2566 00:00
97.0%
825.6|830.5 4.9|50.0 245.0
980 บาท.
2566 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
825.5|825.6 0.1|50.0 5.0
30 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
825.5|825.5 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
69.3%
824.4|825.5 1.1|50.0 55.0
228 บาท.
2565 00:00
11.8%
820.7|824.4 3.7|50.0 185.0
743 บาท.
2565 00:00
55.0%
816.5|820.7 4.2|50.0 210.0
842 บาท.
2565 00:00
10.6%
807.1|816.5 9.4|50.0 470.0
1,871 บาท.
2565 00:00
22.5%
798.7|807.1 8.4|50.0 420.0
1,673 บาท.
2565 00:00
10.7%
792.2|798.7 6.5|50.0 325.0
1,297 บาท.
2565 00:00
4.9%
786.4|792.2 5.8|50.0 290.0
1,158 บาท.
2565 00:00
26.0%
780.3|786.4 6.1|50.0 305.0
1,218 บาท.
2565 00:00
22.0%
775.8|780.3 4.5|50.0 225.0
901 บาท.
2565 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
772.3|775.8 3.5|50.0 175.0
703 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
772.3|772.3 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
772.3|772.3 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
89.3%
772.1|772.3 0.2|50.0 10.0
50 บาท.
2564 00:00
56.1%
769.8|772.1 2.3|50.0 115.0
465 บาท.
2564 00:00
26.2%
764.5|769.8 5.3|50.0 265.0
1,059 บาท.
2564 00:00
49.8%
757.3|764.5 7.2|50.0 360.0
1,435 บาท.
2564 00:00
79.6%
742.9|757.3 14.4|50.0 720.0
2,861 บาท.
2564 00:00
6.3%
740.0|742.9 2.9|50.0 145.0
584 บาท.
2564 00:00
58.8%
736.9|740.0 3.1|50.0 155.0
624 บาท.
2564 00:00
66.7%
729.3|736.9 7.6|50.0 380.0
1,515 บาท.
2564 00:00
7.8%
726.8|729.3 2.5|50.0 125.0
505 บาท.
2564 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
724.5|726.8 2.3|50.0 115.0
465 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
724.5|724.5 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
724.5|724.5 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
83.6%
724.0|724.5 0.5|50.0 25.0
109 บาท.
2563 00:00
48.1%
720.7|724.0 3.3|50.0 165.0
663 บาท.
2563 00:00
8.5%
714.3|720.7 6.4|50.0 320.0
1,277 บาท.
2563 00:00
6.6%
707.3|714.3 7.0|50.0 350.0
1,396 บาท.
2563 00:00
14.7%
699.8|707.3 7.5|50.0 375.0
1,495 บาท.
2563 00:00
30.6%
691.0|699.8 8.8|50.0 440.0
1,752 บาท.
2563 00:00
35.3%
678.3|691.0 12.7|50.0 635.0
2,524 บาท.
2563 00:00
69.1%
670.1|678.3 8.2|50.0 410.0
1,633 บาท.
2563 00:00
32.0%
667.6|670.1 2.5|50.0 125.0
505 บาท.
2563 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
663.9|667.6 3.7|50.0 185.0
743 บาท.
2563 00:00
ไม่มีข้อมูล
663.9|663.9 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00
0%
663.8|663.9 0.7|50.0 35.0
149 บาท.
2562 00:00
84.8%
663.1|663.8 0.7|50.0 35.0
149 บาท.
2562 00:00
26.7%
658.2|663.1 4.9|50.0 245.0
980 บาท.
2562 00:00
20.1%
651.5|658.2 6.7|50.0 335.0
1,336 บาท.
2562 00:00
39.0%
643.1|651.5 8.4|50.0 420.0
1,673 บาท.
2562 00:00
25.9%
638.0|643.0 5.0|50.0 255.0
1,020 บาท.
2562 00:00
23.2%
631.0|638.0 7.0|50.0 345.0
1,376 บาท.
2562 00:00
33.2%
622.0|631.0 9.0|50.0 450.0
1,792 บาท.
2562 00:00
31.0%
608.6|622.1 13.5|50.0 675.0
2,683 บาท.
2562 00:00
67.4%
599.0|609.0 9.0|50.0 465.0
1,851 บาท.
2562 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
596.0|599.0 3.0|50.0 150.0
604 บาท.
2562 00:00
ไม่มีข้อมูล
596.0|596.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2562 00:00
88.0%
596.0|596.0 0.0|50.0 20.0
89 บาท.
2561 00:00
24.2%
592.0|596.0 4.0|50.0 185.0
743 บาท.
2561 00:00
39.3%
587.0|592.0 5.0|50.0 245.0
980 บาท.
2561 00:00
6.1%
579.0|587.0 8.0|50.0 405.0
1,614 บาท.
2561 00:00
2.6%
572.0|579.0 8.0|50.0 380.0
1,515 บาท.
2561 00:00
33.8%
564.0|572.0 7.0|50.0 370.0
1,475 บาท.
2561 00:00
42.7%
553.0|564.0 11.0|50.0 560.0
2,227 บาท.
2561 00:00
43.7%
547.0|553.0 6.0|50.0 320.0
1,277 บาท.
2561 00:00
34.9%
535.0|547.0 11.0|50.0 570.0
2,267 บาท.
2561 00:00
44.3%
528.0|535.0 7.0|50.0 370.0
1,475 บาท.
2561 00:00
91.6%
524.0|528.0 4.0|50.0 205.0
822 บาท.
2561 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
523.0|524.0 0.0|50.0 15.0
69 บาท.
2561 00:00
ไม่มีข้อมูล
523.0|523.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00
ไม่มีข้อมูล
523.0|523.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00
50.4%
521.0|523.0 3.0|50.0 135.0
545 บาท.
2560 00:00
41.3%
515.0|521.0 6.0|50.0 275.0
1,099 บาท.
2560 00:00
33.9%
506.0|515.0 9.0|50.0 470.0
1,871 บาท.
2560 00:00
94.4%
500.0|506.0 6.0|50.0 310.0
1,237 บาท.
2560 00:00
97.6%
499.0|500.0 0.0|50.0 15.0
69 บาท.
2560 00:00
30.7%
485.0|499.0 14.0|50.0 715.0
2,841 บาท.
2560 00:00
8.0%
475.0|485.0 10.0|50.0 495.0
1,970 บาท.
2560 00:00
8.0%
466.0|475.0 9.0|50.0 455.0
1,812 บาท.
2560 00:00
79.4%
456.0|466.0 10.0|50.0 495.0
1,970 บาท.
2560 00:00
87.7%
454.0|456.0 2.0|50.0 100.0
406 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 454.0|454.0 0.0|50.0 10.0
50 บาท.