งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

ยูนิเฮาร์ 2

12,641 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

3,190 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
13,413 บาท.
3,385 หน่วย.
ก.พ 67
4,267 บาท.
1,075 หน่วย.
มี.ค 67
8,602 บาท.
2,170 หน่วย.
เม.ย 67
9,058 บาท.
2,285 หน่วย.
พ.ค 67
12,641 บาท.
3,190 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ยูนิเฮาร์ 2


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
28.3%
6974.1|7037.9 63.8|50.0 3190.0
12,641 บาท.
2567 00:00
5.0%
6928.4|6974.1 45.7|50.0 2285.0
9,058 บาท.
2567 00:00
50.4%
6885.0|6928.4 43.4|50.0 2170.0
8,602 บาท.
2567 00:00
68.2%
6863.5|6885.0 21.5|50.0 1075.0
4,267 บาท.
2567 00:00
36.8%
6795.8|6863.5 67.7|50.0 3385.0
13,413 บาท.
2566 00:00
15.1%
6753.0|6795.8 42.8|50.0 2140.0
8,483 บาท.
2566 00:00
6.8%
6702.6|6753.0 50.4|50.0 2520.0
9,988 บาท.
2566 00:00
2.3%
6648.5|6702.6 54.1|50.0 2705.0
10,721 บาท.
2566 00:00
18.4%
6547.9|6603.3 55.4|50.0 2770.0
10,978 บาท.
2566 00:00
23.4%
6603.3|6648.5 45.2|50.0 2260.0
8,959 บาท.
2566 00:00
37.1%
6488.9|6547.9 59.0|50.0 2950.0
11,691 บาท.
2566 00:00
51.5%
6451.8|6488.9 37.1|50.0 1855.0
7,355 บาท.
2566 00:00
36.5%
6375.2|6451.8 76.6|50.0 3830.0
15,175 บาท.
2566 00:00
6.2%
6326.6|6375.2 48.6|50.0 2430.0
9,632 บาท.
2566 00:00
3.5%
6281.0|6326.6 45.6|50.0 2280.0
9,038 บาท.
2566 00:00
31.8%
6237.0|6281.0 44.0|50.0 2200.0
8,721 บาท.
2566 00:00
31.6%
6207.0|6237.0 30.0|50.0 1500.0
5,949 บาท.
2565 00:00
0%
6163.1|6207.0 43.9|50.0 2195.0
8,701 บาท.
2565 00:00
3.3%
6163.1|6207.0 43.9|50.0 2195.0
8,701 บาท.
2565 00:00
3.5%
6117.7|6163.1 45.4|50.0 2270.0
8,998 บาท.
2565 00:00
31.3%
6073.9|6117.7 43.8|50.0 2190.0
8,681 บาท.
2565 00:00
9.4%
6010.1|6073.9 63.8|50.0 3190.0
12,641 บาท.
2565 00:00
3.7%
5952.3|6010.1 57.8|50.0 2890.0
11,453 บาท.
2565 00:00
1.5%
5892.3|5952.3 60.0|50.0 3000.0
11,889 บาท.
2565 00:00
17.2%
5831.4|5892.3 60.9|50.0 3045.0
12,067 บาท.
2565 00:00
27.4%
5757.8|5831.4 73.6|50.0 3680.0
14,581 บาท.
2565 00:00
24.0%
5704.4|5757.8 53.4|50.0 2670.0
10,582 บาท.
2565 00:00
34.4%
5634.1|5704.4 70.3|50.0 3515.0
13,928 บาท.
2565 00:00
15.6%
5588.0|5634.1 46.1|50.0 2305.0
9,137 บาท.
2565 00:00
12.8%
5549.1|5588.0 38.9|50.0 1945.0
7,711 บาท.
2564 00:00
17.8%
5504.5|5549.1 44.6|50.0 2230.0
8,840 บาท.
2564 00:00
23.6%
5450.2|5504.5 54.3|50.0 2715.0
10,760 บาท.
2564 00:00
13.7%
5408.7|5450.2 41.5|50.0 2075.0
8,226 บาท.
2564 00:00
65.6%
5360.6|5408.7 48.1|50.0 2405.0
9,533 บาท.
2564 00:00
71.0%
5344.1|5360.6 16.5|50.0 825.0
3,277 บาท.
2564 00:00
2.4%
5287.0|5344.1 57.1|50.0 2855.0
11,315 บาท.
2564 00:00
12.5%
5228.5|5287.0 58.5|50.0 2925.0
11,592 บาท.
2564 00:00
31.7%
5161.6|5228.5 66.9|50.0 3345.0
13,255 บาท.
2564 00:00
0.9%
5115.9|5161.6 45.7|50.0 2285.0
9,058 บาท.
2564 00:00
1.5%
5070.6|5115.9 45.3|50.0 2265.0
8,978 บาท.
2564 00:00
17.8%
5024.6|5070.6 46.0|50.0 2300.0
9,117 บาท.
2564 00:00
0.5%
4986.8|5024.6 37.8|50.0 1890.0
7,494 บาท.
2563 00:00
2.1%
4949.2|4986.8 37.6|50.0 1880.0
7,454 บาท.
2563 00:00
15.2%
4910.8|4949.2 38.4|50.0 1920.0
7,612 บาท.
2563 00:00
7.5%
4865.5|4910.8 45.3|50.0 2265.0
8,978 บาท.
2563 00:00
1.4%
4816.5|4865.5 49.0|50.0 2450.0
9,711 บาท.
2563 00:00
6.6%
4766.8|4816.5 49.7|50.0 2485.0
9,849 บาท.
2563 00:00
14.2%
4713.6|4766.8 53.2|50.0 2660.0
10,542 บาท.
2563 00:00
19.2%
4651.6|4713.6 62.0|50.0 3100.0
12,285 บาท.
2563 00:00
15.0%
4601.5|4651.6 50.1|50.0 2505.0
9,929 บาท.
2563 00:00
40.6%
4558.9|4601.5 42.6|50.0 2130.0
8,444 บาท.
2563 00:00
17.0%
4533.6|4558.9 25.3|50.0 1265.0
5,019 บาท.
2563 00:00
15.4%
4503.1|4533.6 30.5|50.0 1525.0
6,048 บาท.
2563 00:00
0%
4463.6|4503.1 25.8|50.0 1290.0
5,118 บาท.
2562 00:00
11.0%
4437.8|4463.6 25.8|50.0 1290.0
5,118 บาท.
2562 00:00
3.1%
4408.8|4437.8 29.0|50.0 1450.0
5,751 บาท.
2562 00:00
6.6%
4380.7|4408.8 28.1|50.0 1405.0
5,573 บาท.
2562 00:00
12.2%
4350.6|4380.7 30.1|50.0 1505.0
5,969 บาท.
2562 00:00
1.2%
4316.0|4351.0 34.0|50.0 1715.0
6,801 บาท.
2562 00:00
18.5%
4282.0|4316.0 34.0|50.0 1695.0
6,721 บาท.
2562 00:00
13.7%
4241.0|4282.0 42.0|50.0 2080.0
8,246 บาท.
2562 00:00
6.7%
4204.9|4240.8 35.9|50.0 1795.0
7,117 บาท.
2562 00:00
9.2%
4171.0|4205.0 34.0|50.0 1675.0
6,642 บาท.
2562 00:00
8.1%
4135.0|4171.0 37.0|50.0 1845.0
7,315 บาท.
2562 00:00
10.0%
4101.0|4135.0 34.0|50.0 1695.0
6,721 บาท.
2562 00:00
3.5%
4070.0|4101.0 31.0|50.0 1525.0
6,048 บาท.
2561 00:00
20.9%
4039.0|4070.0 32.0|50.0 1580.0
6,266 บาท.
2561 00:00
30.5%
4014.0|4039.0 25.0|50.0 1250.0
4,959 บาท.
2561 00:00
6.9%
3978.0|4014.0 36.0|50.0 1800.0
7,137 บาท.
2561 00:00
7.2%
3944.0|3978.0 34.0|50.0 1675.0
6,642 บาท.
2561 00:00
35.7%
3913.0|3944.0 31.0|50.0 1555.0
6,167 บาท.
2561 00:00
37.2%
3865.0|3913.0 48.0|50.0 2420.0
9,592 บาท.
2561 00:00
42.2%
3834.0|3865.0 30.0|50.0 1520.0
6,028 บาท.
2561 00:00
47.1%
3782.0|3834.0 53.0|50.0 2630.0
10,424 บาท.
2561 00:00
40.9%
3754.0|3782.0 28.0|50.0 1390.0
5,514 บาท.
2561 00:00
2.5%
3707.0|3754.0 47.0|50.0 2355.0
9,335 บาท.
2561 00:00
12.4%
3661.0|3707.0 46.0|50.0 2295.0
9,097 บาท.
2561 00:00
5.2%
3621.0|3661.0 40.0|50.0 2010.0
7,969 บาท.
2560 00:00
3.2%
3582.0|3621.0 38.0|50.0 1905.0
7,553 บาท.
2560 00:00
28.2%
3546.0|3582.0 37.0|50.0 1845.0
7,315 บาท.
2560 00:00
17.3%
3494.0|3546.0 51.0|50.0 2570.0
10,186 บาท.
2560 00:00
16.3%
3452.0|3494.0 43.0|50.0 2125.0
8,424 บาท.
2560 00:00
6.3%
3401.0|3452.0 51.0|50.0 2540.0
10,067 บาท.
2560 00:00
8.2%
3353.0|3401.0 48.0|50.0 2380.0
9,434 บาท.
2560 00:00
23.0%
3310.0|3353.0 44.0|50.0 2185.0
8,662 บาท.
2560 00:00
34.1%
3253.0|3310.0 57.0|50.0 2840.0
11,255 บาท.
2560 00:00
15.9%
3215.0|3253.0 37.0|50.0 1870.0
7,414 บาท.
2560 00:00
7.9%
3171.0|3215.0 45.0|50.0 2225.0
8,820 บาท.
2560 00:00
16.3%
3130.0|3171.0 41.0|50.0 2050.0
8,127 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 3081.0|3130.0 49.0|50.0 2450.0
9,711 บาท.