งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

โรงเก็บยา ว.แพทย์

3,011 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

758 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
901 บาท.
225 หน่วย.
ก.พ 66
1,487 บาท.
373 หน่วย.
มี.ค 66
1,653 บาท.
415 หน่วย.
เม.ย 66
2,204 บาท.
554 หน่วย.
พ.ค 66
3,384 บาท.
852 หน่วย.
มิ.ย 66
2,025 บาท.
509 หน่วย.
ก.ค 66
54,741 บาท.
13,820 หน่วย.
ส.ค 66
2,049 บาท.
515 หน่วย.
ก.ย 66
3,011 บาท.
758 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า โรงเก็บยา ว.แพทย์


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
31.9%
9412.0|10170.0 758.0|1.0 758.0
3,011 บาท.
2566 00:00:00
96.0%
10170.0|10685.0 515.0|1.0 515.0
2,049 บาท.
2566 00:00:00
93.6%
0.0|162.4 162.4|80.0 12992.0
51,452 บาท.
2566 00:00:00
38.4%
8584.0|9412.0 828.0|1.0 828.0
3,289 บาท.
2566 00:00:00
40.1%
8075.0|8584.0 509.0|1.0 509.0
2,025 บาท.
2566 00:00:00
34.9%
7223.0|8075.0 852.0|1.0 852.0
3,384 บาท.
2566 00:00:00
25.0%
6669.0|7223.0 554.0|1.0 554.0
2,204 บาท.
2566 00:00:00
10.1%
6254.0|6669.0 415.0|1.0 415.0
1,653 บาท.
2566 00:00:00
39.4%
5881.0|6254.0 373.0|1.0 373.0
1,487 บาท.
2566 00:00:00
57.6%
5656.0|5881.0 225.0|1.0 225.0
901 บาท.
2565 00:00:00
4.3%
5122.0|5656.0 534.0|1.0 534.0
2,124 บาท.
2565 00:00:00
12.9%
4611.0|5122.0 511.0|1.0 511.0
2,033 บาท.
2565 00:00:00
5.4%
4166.0|4611.0 445.0|1.0 445.0
1,772 บาท.
2565 00:00:00
8.5%
3745.0|4166.0 421.0|1.0 421.0
1,677 บาท.
2565 00:00:00
11.4%
3360.0|3745.0 385.0|1.0 385.0
1,534 บาท.
2565 00:00:00
8.9%
2925.0|3360.0 435.0|1.0 435.0
1,732 บาท.
2565 00:00:00
16.9%
2529.0|2925.0 396.0|1.0 396.0
1,578 บาท.
2565 00:00:00
45.0%
2052.0|2529.0 477.0|1.0 477.0
1,899 บาท.
2565 00:00:00
24.6%
1791.0|2052.0 261.0|1.0 261.0
1,043 บาท.
2565 00:00:00
51.2%
1444.0|1791.0 347.0|1.0 347.0
1,384 บาท.
2565 00:00:00
24.6%
1276.0|1444.0 168.0|1.0 168.0
675 บาท.
2565 00:00:00
12.3%
1150.0|1276.0 126.0|1.0 126.0
509 บาท.
2564 00:00:00
59.6%
1006.0|1150.0 144.0|1.0 144.0
580 บาท.
2564 00:00:00
17.9%
646.0|1006.0 360.0|1.0 360.0
1,435 บาท.
2564 00:00:00
15.8%
351.0|646.0 295.0|1.0 295.0
1,178 บาท.
2564 00:00:00
5.9%
0.0|351.0 351.0|1.0 351.0
1,400 บาท.
2564 00:00:00
98.9%
8534.0|8864.0 330.0|1.0 330.0
1,317 บาท.
2564 00:00:00
0%
8533.0|8534.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2564 00:00:00
0%
8532.0|8533.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2564 00:00:00
98.4%
8531.0|8532.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2564 00:00:00
32.8%
8314.0|8531.0 217.0|1.0 217.0
869 บาท.
2564 00:00:00
41.7%
7990.0|8314.0 324.0|1.0 324.0
1,293 บาท.
2564 00:00:00
40.4%
7802.0|7990.0 188.0|1.0 188.0
754 บาท.
2564 00:00:00
49.7%
7691.0|7802.0 111.0|1.0 111.0
450 บาท.
2563 00:00:00
54.9%
7468.0|7691.0 223.0|1.0 223.0
893 บาท.
2563 00:00:00
8.8%
6971.0|7468.0 497.0|1.0 497.0
1,978 บาท.
2563 00:00:00
8.8%
6518.0|6971.0 453.0|1.0 453.0
1,804 บาท.
2563 00:00:00
25.8%
6021.0|6518.0 497.0|1.0 497.0
1,978 บาท.
2563 00:00:00
4.6%
5653.0|6021.0 368.0|1.0 368.0
1,467 บาท.
2563 00:00:00
40.3%
5302.0|5653.0 351.0|1.0 351.0
1,400 บาท.
2563 00:00:00
36.5%
4712.0|5302.0 590.0|1.0 590.0
2,346 บาท.
2563 00:00:00
16.4%
4338.0|4712.0 374.0|1.0 374.0
1,491 บาท.
2563 00:00:00
16.6%
3890.0|4338.0 448.0|1.0 448.0
1,784 บาท.
2563 00:00:00
35.4%
3517.0|3890.0 373.0|1.0 373.0
1,487 บาท.
2563 00:00:00
4.4%
3277.0|3517.0 240.0|1.0 240.0
960 บาท.
2563 00:00:00
0%
3079.0|3277.0 163.0|1.0 163.0
1,004 บาท.
2562 00:00:00
31.9%
2916.0|3079.0 163.0|1.0 163.0
1,004 บาท.
2562 00:00:00
33.2%
2676.0|2916.0 240.0|1.0 240.0
1,474 บาท.
2562 00:00:00
12.2%
2558.0|2676.0 118.0|1.0 118.0
984 บาท.
2562 00:00:00
17.4%
2418.0|2558.0 140.0|1.0 140.0
864 บาท.
2562 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 2320.0|2418.0 98.0|1.0 98.0
714 บาท.